.

Trang nhất » Tin tức » Nhiệm kỳ 2012 - 2015 (XXIV)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐH THÁI NGUYÊN KHÓA XXIV (Nhiệm kỳ 2012 – 2015)

Thứ tư - 17/10/2012 08:58

 

CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                                                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM

    BCH Trường Đại học Sư phạm                                                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Số:   67   KH/BCH                                                                                                                 Thái Nguyên, ngày 08  tháng 10 năm 2012

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐH THÁI NGUYÊN KHÓA XXIV

(Nhiệm kỳ 2012 – 2015)

           

 

            Công tác Công đoàn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2012 - 2015 được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Với chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục của Đảng, ngành giáo dục nói chung và Trường Đại học Sư phạm nói riêng đang có những chuyển biến quan trọng. Cán bộ viên chức của nhà trường đang nỗ lực phấn đấu xây dựng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thành cơ sở giáo dục, đào tạo chất lượng cao phục vụ đắc lực yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững khu vực trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam. Góp phần xây dựng Đại học Thái Nguyên trở thành một trong những Đại học trọng điểm của cả nước.

I. MỤC TIÊU

Tập hợp, đoàn kết đoàn viên, lao động trong trường, huy động mọi nguồn lực xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện; bảo đảm sự ổn định và phát triển của đơn vị, mọi cán bộ, viên chức có đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu công đoàn trường lần thứ XXIV.

II. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CỤ THỂ

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả sâu rộng trong tập thể nhà giáo và lao động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động “Mỗi thày, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tổ chức thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua "Hai tốt", "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" và các phong trào thi đua của ngành theo tinh thần chỉ đạo của TLĐLĐVN và Công đoàn GDVN.

- Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 16/CT-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD và ĐT quy định về đạo đức nhà giáo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tôn vinh những điển hỡnh tiờn tiến trong cỏc phong trào thi đua, các mặt hoạt động của nhà trường. Tạo ra sự đồng thuận cao trong việc kiên quyết loại trừ những biểu hiện tiêu cực, gây khó khăn, sách nhiễu với sinh viên.

- Phối hợp với chớnh quyền tổ chức quỏn triệt và triển khai thực hiện Chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước tới từng cán bộ đoàn viên và xây dựng chương trỡnh hành động gắn với hoàn thành nhiệm vụ cụ thể của đơn vị.

- Tuyờn truyền nõng cao nhận thức cho người lao động trong trường về nhiệm vụ đổi mới quản lí giáo dục đại học,  xác định đổi mới là vấn đề cấp thiết, là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng GD&ĐT, quyết định sự tồn tại và phát triển của nhà trường. Tham gia xõy dựng và triển khai thành công các đề án công tác của Đảng ủy.

- Tổ chức tốt cỏc ngày kỷ niệm lớn trong từng năm học.

2. Tham gia công tác quản lý chuyên môn và các công tác khác:

- Công đoàn phối hợp cùng chính quyền phổ biến quán triệt và Công đoàn trực tiếp giám sát việc thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nhà giáo và  người lao động trong trường. Tăng cường ý thức trỏch nhiệm của cỏc cỏn bộ, viờn chức, đoàn viên trực tiếp đảm đương các trách nhiệm thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động trong nhà trường, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết có hiệu quả, trên cơ sở đó đảm bảo quy chế dân chủ cơ quan, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đảm bảo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy, nâng cao chất lượng công tác của đoàn viên.

- Động viên khuyến khích đội ngũ giảng viên, CBQL thường xuyên tự học, tự đào tạo, NCKH…nâng cao trỡnh độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lí, nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng với yờu cầu về chuẩn giảng viên trong giai đoạn mới.

- Tích cực tham gia giám sát việc xây dựng chương trỡnh, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, nhận xét, đánh giá CBCC trong trường, giám sát việc thực hiện các chủ trương lớn của ngành và nhà trường.

- Tham gia cùng chính quyền hoàn thiện quy chế, thực hiện đổi mới nội dung, hoàn thiện phương thức đào tạo theo tín chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tham gia xây dựng hoàn thiện chuẩn đầu ra và thực hiện 3 công khai theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thamgia hoàn thiện, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ để quy chế thực sự là công cụ quản lý, là động lực tài chính trong quản lý điều hành và đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp đối với người lao động.

- Tham gia giỏm sỏt thực hiện cỏc dự ỏn, cỏc cụng trỡnh xõy dựng trong trường và thông tin công khai, đầy đủ đối với cán bộ viên chức. Phát huy dân chủ, tăng cường công tác giám sát kiểm tra nhằm tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết…phát huy được trí tuệ của mọi cán bộ đoàn viên trong công tác của Nhà trường.

- Công đoàn tiếp tục duy trỡ cỏc hoạt động  quan tâm, chăm lo đời sống nhà giáo và người lao độngnhư công tác thăm hỏi đoàn viên, gia đỡnh đoàn viên trong cuộc sống thường nhật và các dịp Lễ, Tết, khi có những khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt… động viên và tạo điều kiện để các công đoàn bộ phận tổ chức cho cán bộ, viên chức, lao động đi thăm quan, du lịch nhân dịp nghỉ hè, nghỉ lễ trong và ngoài nước.

- Trực tiếp tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao trong tập thể cán bộ, viên chức theo kế hoạch năm học của Công đoàn, đồng thời chủ động duy trỡ động viên hoạt động của các thể thao (Câu lạc bộ bóng chuyền, cầu lông…), tổ chức và tham gia các giải thể thao, các hoạt động văn nghệ của trường, Đại học Thái Nguyờn và ngành Giỏo dục.

- Tiếp tục duy trỡ và phỏt huy những kết quả đạt được về xây dựng tổ chức Công đoàn, tập trung đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của các công đoàn bộ phận, các nghị quyết công tác cần xác định cụ thể trách nhiệm tham gia của các công đoàn bộ phận, kết hợp kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ.

- Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn, chỉ đạo tốt hơn hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn và xây dựng đơn vị vững mạnh.

- Hàng năm kiểm điểm công tác bồi dưỡng đoàn viên tiêu biểu, đoàn viên công đoàn xuất sắc đủ tiêu chuẩn giới thiệu và kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảm bảo công tác bảo hộ lao động (BHLĐ), an toàn vệ sinh lao động trong nhà trường, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát công tác BHLĐ, thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phũng chống chỏy nổ, giỏm sỏt việc cấp phỏt trang bị BHLĐ cho người lao động tại các phũng thớ nghiệm, thư viện và các bộ phận khác có liên quan, thực hiện tốt việc triển khai, báo cáo kết quả thực hiện theo định kỡ hàng năm.

 Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu:

- 100% công đoàn bộ phận đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh.

100% đoàn viên thực hiện tốt các quy định về Đạo đức nhà giáo trong đó 30% nhà giáo được tôn vinh "Nhà giáo tiêu biểu"

- Tỉ lệ giảng viờn cú học vị Tiến sĩ đạt 25%

- Tỷ lệ giảng viên có học hàm GS và PGS đạt 8%

- 10% giảng viên có thể sử dụng tốt ngoại ngữ để giảng dạy và NCKH

- 80 % giảng viờn hoàn thành nhiệm vụ NCKH.

- 100 đoàn viên tích cự tham gia các hoạt động các cuộc vận động xó hội, từ thiện.

- 100%  đoàn viên thực  hiện nghiêm túc các chính sách của Nhà nước.

- Phấn đấu Công đoàn trường được tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhỡ.

3. Công tác tổ chức thực hiện:

1. Tổ chức phổ biến, quỏn triệt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012 đến năm 2015 đến công đoàn bộ phận, đến toàn thể cán bộ, viên chức, lao động trong trường để tổ chức thực hiện

2. Các ban công tác của Công đoàn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động về tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội sát với thực tế nhà trường hàng năm, hàng quý và hàng thỏng.

3. Ủy ban kiểm tra Công đoàn trường tăng cường công tác kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ; đặc biệt chú trọng kiểm tra các công đoàn bộ phận và đoàn viên thực hiện Điều lệ Công đoàn và thực hiện các nghị quyết công tác của công đoàn.

4. Thường xuyên tổ chức kiểm điểm đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời đảm bảo tất cả các nghị quyết công tác, các chương trỡnh hành động đều được triển khai có hiệu quả.

5. Phối hợp chặt chẽ với chớnh quyền và cỏc tổ chức chớnh trị, xó hội trong trường, phát huy mọi nguồn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đó đề ra.

Nơi nhận:                                                                                                                                                  T/M BAN CHẤP HÀNH

- CĐ ĐHTN (để báo cáo)                                                                                                                                    Chủ tịch

- BTV Đảng ủy (để báo cáo)                                                                                                                                (Đã ký)

- Đ/c Hiệu trưởng (để phối hợp)                                                         

- Các công đoàn bộ phận (để thực hiện)

- Lưu VPCĐ, Website CĐ                                                                                                                          Dương Duy Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 767

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6710

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 566084