.

Trang nhất » Tin tức » Nhiệm kỳ 2012 - 2015 (XXIV)

QUYẾT ĐỊNH ( V/v phân công nhiệm vụ của BCH công đoàn khoá XXIV, nhiệm kỳ 2012 -2015)

Thứ tư - 17/10/2012 08:54

 

CĐ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                                                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CĐTRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM                                                                                                                     Độc lập- Tự do- Hạnh phỳc

  

         Số:  66  - QĐ / BCH                                                                                                             Thái Nguyên, ngày  8  tháng  10  năm 2012

                                     

QUYẾT ĐỊNH

( V/v phân công nhiệm vụ của BCH công đoàn

khoá XXIV, nhiệm kỳ 2012 -2015)

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 

- Căn cứ  Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

- Căn cứ  Quyết định số 70 /QĐ- BCH  ngày 02 thỏng 10  năm 2012  của BCH Công đoàn ĐH Thái Nguyên về việc công nhận BCH Công đoàn trường ĐH Sư phạm;

- Căn cứ  Nghị quyết cuộc  họp Ban chấp hành Công  đoàn trường ngày  08  thỏng 10 năm 2012;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Thành lập các  Ban công tác thuộc Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trường Đại học Sư phạm, cử các Ông (Bà) có tên sau làm Trưởng ban, gồm:

1.Ông Dương Duy Hùng - Trưởng ban Ban thi đua, tài chính;

2.Bà Trần Nguyệt Anh  - Trưởng ban Ban cụng tỏc Nữ cụng;

3.Ông Đỗ Duy Linh - Trưởng ban Ban cụng tỏc tuyờn huấn;

4. Bà Ma Thị Nhung - Trưởng ban Ban cụng tỏc tổ chức;

5. Ông Đoàn Dũng Trí - Trưởng ban Ban cụng tỏc chính sách, đời sống ;

6. Ông Nguyễn Văn Hồng – Trưởng ban Ban công tác chuyên môn

( Danh sách thành viên các ban công tác kèm theo quyết định này).

Điều 2:Phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch và các đồng chí  Uỷ viên Ban chấp  hành Công đoàn trường phụ trách các hoạt động của các Công đoàn bộ phận.

       (Danh sách cụ thể kèm theo quyết định này).

Điều 3:Thành viên các Ban công tác, các uỷ viên Ban chấp hành  tuỳ theo trách nhiệm được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định chung của Ban thường vụ Công đoàn cơ sở trường Đại học Sư phạm kể từ khi có quyết định.

Điều 4:  Các ông (bà)  có tên ở Điều 1 và Điều 2, Các ban công tác của công đoàn, các Ban chấp hành công đoàn bộ phận  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

          

   Nơi nhận:                                                                                                                                 T/M BAN CHẤP HÀNH

- Như điều IV;                                                                                                                                        CHỦ TỊCH

- VP Đảng uỷ (b/c);                                                                                                                                  (Đã ký)

- CĐ ĐHTN   (b/c);

- Lưu VPCĐ, Website CĐ                                                                                                            Dương Duy Hùng                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG KHOÁ XXIV

(Kèm theo quyết định số: 66  - QĐ/BCH  ngày 08 tháng 10 năm 2012 của BCH)

1. Phân công nhiệm vụ giữa Chủ tịch và cỏc Phó chủ tịch:

- Đ/C Dương Duy Hùng - Chủ tịch: Phụ trách chung, công tác tổ chức, tài chính

- Đ/C Trần Nguyệt Anh - Phó Chủ tịch Thường trực: Giải quyết các công việc trong phạm vi công tác nữ công, tổ chức, thi đua và theo dõi tài chính công đoàn đã được duyệt theo kế hoạch.

- Đ/C - Đỗ Duy Linh - Phó Chủ tịch: Giải quyết các công việc trong phạm vi công tác tuyên huấn, chính sách đời sống, chuyên môn .

 

2. Danh sách uỷ viên Ban chấp hành phụ trách các Công đoàn bộ phận:

 

STT

HỌ VÀ TÊN

PHỤ TRÁCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

1

Trần Thị Đoàn

Khoa Ngữ Văn, khoa Địa lý

2

Vũ Thị Tuyết Minh

Phòng CT- HSSV

3

Phạm Thị Tuyết Mai

Khoa Toán, khoa GD Mầm non

4

Nguyễn ThÞ QuÕ Loan

khoa Lịch sử , Khoa Hoá

5

Nguyễn Văn Hồng

Khoa  Sinh- KTNN,  phòng QLKH & QHQT

6

Nguyễn Thị Chúc

Khoa Tâm lý GD, Trường Mầm non

7

Trần Nguyệt Anh

Khoa GD THCS, Trường THPTTN

8

Dưong Duy Hùng

Phòng  CNTT & TV, Phßng Sau ĐH

9

Nguyễn Thị Tuyết Chinh

Phòng  Đào tạo, phòng TTra - Khảo thí

10

Ma Thị Nhung

Phòng Hành chính -TC, Ban bảo vệ

11

Nguyễn Thế Hùng

Phòng Quản trị - PV, Ban QL KTX

12

Đỗ Duy Linh

Khoa TDTT, Bộ môn GD Nghệ thuật

13

Phạm Thị Huyền

Khoa GDCT, Bộ môn Ngoại ngữ 

14

Đỗ Thị Hiền

khoa Vật lý, Khoa GDTiểu học

15

Đoàn Dũng Trí

Phòng Kế hoạch - Tài chính,

 

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÁC BAN CÔNG TÁC

CÔNG ĐOÀN  TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM

( Kèm theo quyết định số :  66   - QĐ/ BCH ngày 08 tháng 12 năm 2012)

 

STT

BAN CÔNG TÁC

CÁC THÀNH VIÊN

1

    Tổ chức , Thi đua, tài chính

Dương Duy Hùng (Trưởng ban)

Trần Nguyệt Anh

Ma Thị Nhung

Vũ Thanh Tâm

Nguyễn Thị Hưng

2  

    Chuyên môn

Nguyễn Văn Hồng  (Trưởng ban)

 Phạm Thị Huyền 

Trần Thị Đoàn

Nguyễn Thị Quế Loan

Phạm Thị Tuyết Mai

3

    Nữ công

Trần Nguyệt Anh (Trưởng ban)

 Ma Thị Nhung

Nguyễn Thị Tuyết Chinh

Nguyễn Thị Chỳc

Phạm Thị Tuyết Mai

4

    Ban tổ chức

Ma Thị Nhung(Trưởng ban)

Nguyễn Văn Hồng

Trần Thị Đoàn

Vũ Thanh Tâm

    Tuyên huấn

Đỗ Duy Linh (Trưởng ban)

Phạm Thị Huyền

Nguyễn Thế Hùng

Vũ Thị Tuyết Minh

6

    Chính  sách, đời sống

 Đoàn Dũng Trí(Trưởng ban)

Nguyễn Thế Hùng

Đỗ Thị Hiền

Nguyễn Thị Tuyết Chinh

Vũ Thanh Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Hôm nayHôm nay : 201

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12999

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 572373