.
Thông báo từ Hệ thống
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: session_start() [function.session-start]: open(D:/Domain/dhsptn.edu.vn/httpdocs/congdoan/sess/\sess_2381e10377dc783e9606d60e600da7da920688408, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in file /includes/class/request.class.php on line 564
Lỗi cảnh báo Lỗi cảnh báo: file_put_contents(D:/Domain/dhsptn.edu.vn/httpdocs/congdoan/logs/ip_logs/920688408.log) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in file /includes/class/flood.class.php on line 104

Trang nhất » Tin tức » Nhiệm kỳ 2010 - 2012 (XXIII)

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐH THÁI NGUYÊN NĂM 2011

Thứ năm - 17/02/2011 16:31

CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   BCH Trường Đại học Sư phạm                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

          Số: 164   KH/BCH                                                          Thái Nguyên, ngày 31 tháng 12 năm 2010

 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐH THÁI NGUYÊN NĂM 2011

 

Năm 2010, Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ IV đã thành công tốt đẹp, nhà trường sắp xếp lại bộ máy nhân sự lãnh đạo, mở ra một giai đoạn phát triển mới. Hướng tới kỉ niệm 45 năm thành lập trường, chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI, tiếp tục phát huy các thành tích, kết quả đã đạt được trong năm 2010. BCH  Công đoàn trường ĐHSP-ĐHTN xác định mục tiêu tổng quát và chương trình hành động cụ thể trong năm 2011 như sau:

I. MỤC TIÊU

Tập hợp, đoàn kết đoàn viên, lao động trong trường, huy động mọi nguồn lực xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện; bảo đảm sự ổn định và phát triển của đơn vị, mọi cán bộ, viên chức có đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện, hướng tới kỷ niệm 45 năm thành lập Trường.

II. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CỤ THỂ

1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả sâu rộng trong tập thể nhà giáo và lao động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động “Mỗi thày, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

- Phối hợp với chính quyền tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết  Đại hội đảng bộ các cấp tới từng cán bộ đoàn viên và xây dựng chương trình hành động gắn với hoàn thành nhiệm vụ cụ thể của đơn vị.

- Tổ chức thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua "Hai tốt", "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" và các phong trào thi đua của ngành theo tinh thần chỉ đạo của TLĐLĐVN và Công đoàn GDVN. Tiếp tục triển khai và đánh giá việc triển khai cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" để thực hiện tốt  hơn Chỉ thị 16/CT-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD và ĐT quy định về đạo đức nhà giáo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tôn vinh những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, các mặt hoạt động của nhà trường.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động trong trường về nhiệm vụ đổi mới quản lí giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, xác định đổi mới là vấn đề cấp thiết, là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng GD&ĐT, quyết định sự tồn tại và phát triển của nhà trường.

- Tổ chức tốt các ngày kỷ niệm lớn trong năm và các hoạt động kỷ niệm 45 năm thành lập trường.

          2. Tham gia công tác quản lý chuyên môn và các công tác khác:

- Công đoàn phối hợp cùng chính quyền phổ biến quán triệt và Công đoàn trực tiếp giám sát việc thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với nhà giáo và  người lao động trong trường. Tăng cường ý thức trách nhiệm của các cán bộ, viên chức, đoàn viên trực tiếp đảm đương các trách nhiệm thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động trong nhà trường, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết có hiệu quả, trên cơ sở đó đảm bảo quy chế dân chủ cơ quan, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đảm bảo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy, nâng cao chất lượng công tác của đoàn viên.

- Động viên khuyến khích đội ngũ giảng viên, CBQL thường xuyên tự học, tự đào tạo, NCKH…nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lí, nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng với yêu câu về chuẩn giảng viên trong giai đoạn mới.

- Tích cực tham gia giám sát việc xây dựng chương trình, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, nhận xét, đánh giá CBCC trong trường, giám sát việc thực hiện các chủ trương lớn của ngành và nhà trường.

- Tham gia cùng chính quyền hoàn thiện quy chế, thực hiện đổi mới nội dung, hoàn thiện phương thức đào tạo theo tín chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

- Tham gia xây dựng hoàn thiện chuẩn đầu ra và thực hiện 3 công khai theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-  Tham gia hoàn thiện, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ để quy chế thực sự là công cụ quản lý, là động lực tài chính trong quản lý điều hành và đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp đối với người lao động.

- Tham gia giám sát thực hiện các dự án, các công trình xây dựng trong trường và thông tin công khai, đầy đủ đối với cán bộ viên chức. Phát huy dân chủ, tăng cường công tác giám sát kiểm tra nhằm tạo ra sự đồng thuận, đoàn kết…phát huy được trí tuệ của mọi cán bộ đoàn viên trong công tác của Nhà trường.

- Công đoàn tiếp tục duy trì các hoạt động  quan tâm, chăm lo đời sống nhà giáo và người lao độngnhư công tác thăm hỏi đoàn viên, gia đình đoàn viên trong cuộc sống thường nhật và các dịp Lễ, Tết, khi có những khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt… động viên và tạo điều kiện để các công đoàn bộ phận tổ chức cho cán bộ, viên chức, lao động đi thăm quan, du lịch nhân dịp nghỉ hè, nghỉ lễ trong và ngoài nước.

- Trực tiếp tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao trong tập thể cán bộ, viên chức theo kế hoạch năm học của Công đoàn, đồng thời chủ động duy trì động viên hoạt động của các thể thao (Câu lạc bộ bóng chuyền, cầu lông…), tổ chức và tham gia các giải thể thao, các hoạt động văn nghệ của trường, Đại học Thái Nguyên và ngành Giáo dục.

- Tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được về xây dựng tổ chức Công đoàn, tập trung đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của các công đoàn bộ phận, các nghị quyết công tác cần xác định cụ thể trách nhiệm tham gia của các công đoàn bộ phận, kết hợp kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ.

- Đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn, chỉ đạo tốt hơn hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn và xây dựng đơn vị vững mạnh.

- Cuối  năm kiểm điểm công tác bồi dưỡng đoàn viên tiêu biểu, đoàn viên công đoàn xuất sắc đủ tiêu chuẩn giới thiệu và kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

-  Đảm bảo công tác bảo hộ lao động (BHLĐ), an toàn vệ sinh lao động trong nhà trường, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát công tác BHLĐ, thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, giám sát việc cấp phát trang bị BHLĐ cho người lao động tại các phòng thí nghiệm, thư viện và các bộ phận khác có liên quan, thực hiện tốt việc triển khai, báo cáo kết quả thực hiện theo định kì hàng năm.

 Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu:

- Tỉ lệ giảng viên  có học vị Tiến sĩ tăng 2,5% / năm

- Tỷ lệ giảng viên có học hàm GS và PGS tăng 1% /năm

- 90 % giảng viên hoàn thành nhiệm vụ NCKH.

- 100% GV và CBQL ứng dụng CNTT trong công việc.

-  100% đoàn viên thực hiện tốt các quy định về Đạo đức nhà giáo trong đó 30% GV được tôn vinh "Nhà giáo tiêu biểu"

- 100% công đoàn bộ phận đạt tiêu chuẩn công đoàn vững mạnh và VMXS, Công đoàn trường đạt tiêu chuẩn Công đoàn CSVMXS.

- Phấn đấu được nhận cờ thi đua của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

3. Công tác tổ chức thực hiện:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2011 đến công đoàn bộ phận, đến toàn thể cán bộ, viên chức, lao động trong trường để tổ chức thực hiện

2) Các ban công tác của Công đoàn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động về tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội sát với thực tế nhà trường hàng tháng.

3) Ủy ban kiểm tra Công đoàn trường tăng cường công tác kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ; đặc biệt chú trọng kiểm tra các công đoàn bộ phận và đoàn viên thực hiện Điều lệ Công đoàn và thực hiện các nghị quyết công tác của công đoàn.

4) Thường xuyên tổ chức kiểm điểm đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời đảm bảo tất cả các nghị quyết công tác, các chương trình hành động đều được triển khai có hiệu quả.

          5) Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội trong trường, phát huy mọi nguồn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.

Nơi nhận:                                                                                                         T/M BAN CHẤP HÀNH

- CĐ ĐHTN (để báo cáo)                                                                                              Chủ tịch  

- Các công đoàn bộ phận (để thực hiện)                                                                          Đã ký

- Lưu VPCĐ

 

                                                                                                                        Dương Duy Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 72

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 3444

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1032744