PHÒNG ĐÀO TẠO
 

I - Thông tin chung
Tên phòng:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Website:
Phòng Đào tạo
Tầng 3, Nhà A1, Trường Đại học Sư phạm - 20 Lương Ngọc Quyến, Tp Thái Nguyên
0280 3 653 559
phongdaotao@dhsptn.edu.vn
http://dhsptn.edu.vn/daotao

II - Quá trình hình thành và phát triển
Trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguyên được thành lập năm 1966 với tên gọi là Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc. Ngay từ những năm đầu mới thành lập, công tác đào tạo đã được Nhà trường hết sức quan tâm. Năm 1966, Phòng giáo vụ được thành lập với chức năng, nhiệm vụ là theo dõi giảng dạy, xây dựng chương trình, xuất bản giáo trình, triển khai kế hoạch đào tạo, quản lý thiết bị và quản lý chất lượng đào tạo. Năm 1994, Phòng Giáo vụ được đổi tên là Phòng Đào tạo.
Đến năm 1997, Phòng Đào tạo đã sát nhập với Phòng Quản lý khoa học và bộ phận phụ trách công tác Quan hệ quốc tế thành Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học và Quan hệ quốc tế.
Ngày 09/02/2006, Đại học Thái Nguyên ra Quyết định số 90/QĐ-TCCB về việc thành lập Phòng Đào tạo thuộc Trường Đại học Sư phạm. Từ đó, bộ phận đào tạo được tách thành một phòng riêng, hoạt động độc lập.
Trải qua 45 năm phát triển và trưởng thành Phòng Đào tạo đã không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Cùng với các Khoa, Phòng Đào tạo đã triển khai xây dựng chương trình đào tạo các ngành Đại học, Cao đẳng và đào tạo được 45 khoá với nhiều sinh viên thuộc các ngành khác nhau, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của Nhà trường, của đất nước, nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc.
Liên tục trong 45 năm qua, Phòng đào tạo luôn nhận được danh hiệu thi đua tập thể xuất sắc; nhiều bằng khen của Bộ Giáo dục - đào tạo.
Với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, Phòng Đào tạo đã và đang góp công sức vào công cuộc đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đại học của Nhà trường nói riêng và của ngành Giáo dục nói chung, góp phần đưa Trường đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên trở thành một trong những trường đại học trọng điểm và có uy tín trong cả nước.