Đăng lúc: 10-02-2017 03:28:33 PM | Đã xem: 8567 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐÀO TẠO , Đại học , Đại học chính quy
Đăng lúc: 16-11-2016 09:04:10 AM | Đã xem: 398 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐÀO TẠO , Đại học chính quy
Đăng lúc: 15-11-2016 02:02:40 PM | Đã xem: 807 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐÀO TẠO , Đại học chính quy

Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai

Quyết định số 4465/QĐ-ĐHSP ngày 08/12/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai

Đăng lúc: 26-04-2016 08:14:25 AM | Đã xem: 870 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐÀO TẠO , Đại học , Văn bằng 2

Quy định cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch tăng cường cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại các trường phổ thông và các trường mầm non.

Đăng lúc: 04-01-2016 11:00:21 AM | Đã xem: 814 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐÀO TẠO , Bồi dưỡng , VĂN BẢN PHÁP QUY

Kế hoạch năm học 2015 - 2016

Quyết định số 907/QĐ-ĐHSP ngày 14/04/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên về việc Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016.

Đăng lúc: 14-04-2015 03:37:32 PM | Đã xem: 4047 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐÀO TẠO , Đại học , Đại học chính quy

Chương trình đào tạo sau đại học

Hiện nay, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đang đào tạo 12 chuyên ngành Tiến sĩ và 22 chuyên ngành Thạc sĩ.

Đăng lúc: 03-04-2015 01:53:27 PM | Đã xem: 941 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐÀO TẠO , Sau đại học

Thông báo hướng dẫn hoạt động thực tế chuyên môn (Học kì II, Năm học 2014 - 2015)

Thông báo hướng dẫn hoạt động thực tế chuyên môn ở trường phổ thông và mầm non (Học kì II, năm học 2014 - 2015).

Đăng lúc: 29-01-2015 10:24:56 PM | Đã xem: 598 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI TOEIC, IELTS

Thông báo số 254/TTPTNLNN ngày 02/12/2014 của Trung tâm phát triển năng lực ngoại ngữ về việc tổ chức kỳ thi TOEIC - Đợt tháng 12/2014; Thông báo số 250/TTPTNLNN ngày 28/11/2014 của Trung tâm phát triển năng lực ngoại ngữ về việc tổ chức kỳ thi IELTS - Đợt tháng 01/2014;

Đăng lúc: 17-12-2014 03:15:55 PM | Đã xem: 1355 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐÀO TẠO , Văn bản pháp quy của ĐHTN , CÔNG VĂN
Đăng lúc: 14-09-2014 09:21:21 AM | Đã xem: 3057 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: LỊCH CÔNG TÁC , ĐÀO TẠO , Đại học chính quy

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC KỲ 1 NĂM HỌC 2014-2015 - KHÓA 46, 47, 48

Thời khóa biểu chính thức học kỳ 1 năm học 2014-2015 - Khóa 46, 47, 48

Đăng lúc: 07-08-2014 07:26:34 AM | Đã xem: 8262 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐÀO TẠO , Đại học chính quy

Bảng tổng hợp điểm 62 huyện nghèo, cử tuyển - Tuyển sinh năm 2013

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả điểm của học sinh ôn văn hoá thuộc 62 huyện nghèo và cử tuyển - Tuyển sinh năm 2013 như sau:

Đăng lúc: 04-08-2014 05:08:17 PM | Đã xem: 2569 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐÀO TẠO , 62 huyện nghèo

Kế hoạch thi học kỳ 2 - Năm học 2013 - 2014

Căn cứ Kế hoạch Đào tạo năm học 2013-2014 được Ban hành kèm theo Quyết định số 2214/ĐHSP-ĐT ngày 13/8/2013, của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Trường Ban hành Kế hoạch thi học kỳ 2 - Năm học 2013 - 2014

Đăng lúc: 06-05-2014 07:24:06 AM | Đã xem: 1247 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐÀO TẠO , Đại học chính quy

Sơ đồ kế hoạch đào tạo năm học 2014 - 2015

Quyết định số 558/ĐHSP-ĐT ngày 03/3/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên về việc ban hành kế hoạch đào tạo năm học 2014 - 2015

Đăng lúc: 12-03-2014 11:00:42 AM | Đã xem: 3927 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐÀO TẠO , Đại học chính quy , VĂN BẢN , Văn bản pháp quy của Trường
Đăng lúc: 17-02-2014 03:40:55 PM | Đã xem: 1297 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐÀO TẠO , Đại học chính quy
Đăng lúc: 17-02-2014 03:26:40 PM | Đã xem: 2938 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐÀO TẠO , Đại học chính quy , TỐT NGHIỆP , Đại học

THÔNG BÁO - ĐỐI TƯỢNG 62 HUYỆN NGHÈO

Học sinh học ôn văn hoá thuộc 62 huyện nghèo - Tuyển sinh năm 2012

Đăng lúc: 11-11-2013 02:10:03 PM | Đã xem: 1264 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐÀO TẠO
Đăng lúc: 20-09-2013 09:01:32 AM | Đã xem: 4699 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: TUYỂN SINH , Đại học chính quy , ĐÀO TẠO , Đại học chính quy
1, 2  Trang sau 

Chức năng, nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO I - Chức năngTham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo.II - Nhiệm vụ1. Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo của toàn trường- Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo...

Thăm dò ý kiến

Giao diện Website mới ?

Đẹp

Bình thường

Không đẹp

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 2
  • Hôm nay: 107
  • Tháng hiện tại: 6193
  • Tổng lượt truy cập: 873565