Kế hoạch năm học 2017 - 2018

Quyết định số 435/QĐ-ĐHSP ngày 22/02/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên về việc Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2017

Đăng lúc: 10-05-2017 04:02:57 PM | Đã xem: 1802 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: VĂN BẢN , VĂN BẢN PHÁP QUY , Văn bản pháp quy của Trường

Kế hoạch năm học 2016 - 2017

Quyết định số 435/QĐ-ĐHSP-ĐT ngày 22/02/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên về việc Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017.

Đăng lúc: 10-05-2017 03:58:22 PM | Đã xem: 620 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: VĂN BẢN , VĂN BẢN PHÁP QUY , Văn bản pháp quy của Trường

QUY ĐỊNH VỀ SOẠN THẢO, BAN HÀNH VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN

Quyết định số 755/QĐ-ĐHSP ngày 26/3/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên về việc Ban hành Quy định về soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản hành chínih ở trường Đại học Sư phạm.

Đăng lúc: 06-04-2015 02:51:08 PM | Đã xem: 3061 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: VĂN BẢN , VĂN BẢN PHÁP QUY , Văn bản pháp quy của Trường

Sơ đồ kế hoạch đào tạo năm học 2014 - 2015

Quyết định số 558/ĐHSP-ĐT ngày 03/3/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên về việc ban hành kế hoạch đào tạo năm học 2014 - 2015

Đăng lúc: 12-03-2014 11:00:42 AM | Đã xem: 4949 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐÀO TẠO , Đại học chính quy , VĂN BẢN , Văn bản pháp quy của Trường

Quy định đào tạo theo tín chỉ

Quyết định số 1838/QĐ-ĐHSP ngày 20/6/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN về việc ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

Đăng lúc: 02-07-2013 10:33:18 AM | Đã xem: 5274 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: VĂN BẢN , Văn bản pháp quy của Trường

Góp ý Quy định đào tạo theo tín chỉ

Công văn số 1637/CV-ĐHSP-ĐT ngày 04/6/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm về việc góp ý Quy định đào tạo theo tín chỉ.

Đăng lúc: 05-06-2013 07:51:26 AM | Đã xem: 2851 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: VĂN BẢN , Văn bản pháp quy của Trường
Đăng lúc: 15-04-2013 02:15:50 PM | Đã xem: 5892 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐÀO TẠO , Đại học chính quy , VĂN BẢN , Văn bản pháp quy của Trường

Danh mục ngành đào tạo

Quyết định số 1506/QÐ-ĐHSP ngày 21/6/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên về việc Ban hành Danh mục ngành đào tạo

Đăng lúc: 01-04-2013 09:08:41 AM | Đã xem: 2514 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: VĂN BẢN , Văn bản pháp quy của Trường

Quy định về công tác văn thư, lưu trữ

Quyết định số 161/QĐ-ĐHTN ngày 24/02/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ của Đại học Thái Nguyên.

Đăng lúc: 21-03-2013 08:28:43 AM | Đã xem: 6471 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: VĂN BẢN , Văn bản pháp quy của ĐHTN

Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT

Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đăng lúc: 20-03-2013 10:52:35 AM | Đã xem: 3568 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐÀO TẠO , VĂN BẢN , Văn bản pháp quy của Bộ

Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học Ban hành kèm theo Thông tư số 55 /2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đăng lúc: 06-03-2013 04:34:41 PM | Đã xem: 3342 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Liên thông , VĂN BẢN , Văn bản pháp quy của Bộ
Đăng lúc: 01-10-2012 10:27:17 AM | Đã xem: 5024 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐÀO TẠO , Đại học chính quy , VĂN BẢN , Văn bản pháp quy của Trường

Niêm giám năm 2012

Niên giám là tài liệu phát hành chính thức của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên dành cho sinh viên hệ đại học chính quy của trường.

Đăng lúc: 06-09-2012 03:42:02 PM | Đã xem: 5678 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: VĂN BẢN , Văn bản pháp quy của Trường
Đăng lúc: 12-07-2012 08:38:31 AM | Đã xem: 3032 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: VĂN BẢN , Văn bản pháp quy của Trường
Đăng lúc: 29-06-2012 04:51:16 PM | Đã xem: 5084 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: VĂN BẢN , Văn bản pháp quy của Trường
Đăng lúc: 11-06-2012 03:30:09 PM | Đã xem: 3268 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: VĂN BẢN , Văn bản pháp quy của ĐHTN
Đăng lúc: 11-06-2012 03:22:50 PM | Đã xem: 4598 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: VĂN BẢN , Văn bản pháp quy của Bộ
Đăng lúc: 11-06-2012 10:41:02 AM | Đã xem: 2932 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: VĂN BẢN , Văn bản pháp quy của Trường
 

Giới thiệu chung

PHÒNG ĐÀO TẠO   I - Thông tin chung Tên phòng: Địa chỉ: Điện thoại: Email: Website: Phòng Đào tạo Tầng 3, Nhà A1, Trường Đại học Sư phạm - 20 Lương Ngọc Quyến, Tp Thái Nguyên 0280 3 653 559 phongdaotao@dhsptn.edu.vn http://dhsptn.edu.vn/daotao II - Quá trình hình thành và phát...

Thăm dò ý kiến

Giao diện Website mới ?

Đẹp

Bình thường

Không đẹp

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 23
  • Tháng hiện tại: 2030
  • Tổng lượt truy cập: 1021208