QUY ĐỊNH VỀ SOẠN THẢO, BAN HÀNH VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN

Quyết định số 755/QĐ-ĐHSP ngày 26/3/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên về việc Ban hành Quy định về soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản hành chínih ở trường Đại học Sư phạm.

Đăng lúc: 06-04-2015 02:51:08 PM | Đã xem: 2042 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: VĂN BẢN , VĂN BẢN PHÁP QUY , Văn bản pháp quy của Trường

Sơ đồ kế hoạch đào tạo năm học 2014 - 2015

Quyết định số 558/ĐHSP-ĐT ngày 03/3/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên về việc ban hành kế hoạch đào tạo năm học 2014 - 2015

Đăng lúc: 12-03-2014 11:00:42 AM | Đã xem: 3877 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐÀO TẠO , Đại học chính quy , VĂN BẢN , Văn bản pháp quy của Trường

Quy định đào tạo theo tín chỉ

Quyết định số 1838/QĐ-ĐHSP ngày 20/6/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN về việc ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.

Đăng lúc: 02-07-2013 10:33:18 AM | Đã xem: 4099 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: VĂN BẢN , Văn bản pháp quy của Trường

Góp ý Quy định đào tạo theo tín chỉ

Công văn số 1637/CV-ĐHSP-ĐT ngày 04/6/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm về việc góp ý Quy định đào tạo theo tín chỉ.

Đăng lúc: 05-06-2013 07:51:26 AM | Đã xem: 2450 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: VĂN BẢN , Văn bản pháp quy của Trường
Đăng lúc: 15-04-2013 02:15:50 PM | Đã xem: 4953 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐÀO TẠO , Đại học chính quy , VĂN BẢN , Văn bản pháp quy của Trường

Danh mục ngành đào tạo

Quyết định số 1506/QÐ-ĐHSP ngày 21/6/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên về việc Ban hành Danh mục ngành đào tạo

Đăng lúc: 01-04-2013 09:08:41 AM | Đã xem: 1910 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: VĂN BẢN , Văn bản pháp quy của Trường
Đăng lúc: 01-10-2012 10:27:17 AM | Đã xem: 4317 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: ĐÀO TẠO , Đại học chính quy , VĂN BẢN , Văn bản pháp quy của Trường

Niêm giám năm 2012

Niên giám là tài liệu phát hành chính thức của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên dành cho sinh viên hệ đại học chính quy của trường.

Đăng lúc: 06-09-2012 03:42:02 PM | Đã xem: 5065 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: VĂN BẢN , Văn bản pháp quy của Trường
Đăng lúc: 12-07-2012 08:38:31 AM | Đã xem: 2721 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: VĂN BẢN , Văn bản pháp quy của Trường
Đăng lúc: 29-06-2012 04:51:16 PM | Đã xem: 3948 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: VĂN BẢN , Văn bản pháp quy của Trường
Đăng lúc: 11-06-2012 10:41:02 AM | Đã xem: 2477 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: VĂN BẢN , Văn bản pháp quy của Trường
 

Chức năng, nhiệm vụ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO I - Chức năngTham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo.II - Nhiệm vụ1. Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo của toàn trường- Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo...

Thăm dò ý kiến

Giao diện Website mới ?

Đẹp

Bình thường

Không đẹp

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 32
  • Hôm nay: 188
  • Tháng hiện tại: 6861
  • Tổng lượt truy cập: 866235