Bộ môn GDNT 2018 - www.dhsptn.edu.vn

BỘ MÔN GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT

 

 1. Địa chỉ liên hệ

·        Tầng 7(712), Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên

·        Tel: 0208.3841349;

·        Email: gdnghethuat@dhsptn.edu.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ

a) Đào tạo

          Đào tạo cử nhân Sư phạm Nghệ thuật có chất lượng tốt, có khả năng giảng dạy bộ môn Mỹ thuật, Âm nhạc trong trường phổ thông, các trường Sư phạm và các trường chuyên nghiệp, có khả năng làm công tác đoàn, đội trong các cơ sở đào tạo, trường phổ thông, có khả năng làm công tác mỹ thuật, âm nhạc ở trường, các cơ sở văn hoá, có khả năng  tự học,

  b) Bồi dưỡng

          Bồi dưỡng giáo viên phổ thông các cấp thuộc ngành ngành Giáo dục Nghệ thuật;

c) Nghiên cứu khoa học

          Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực giáo dục nghệ thuật;

d) Phát triển chương trình 

·        Phối hợp với các khoa Giáo dục Mầm non, Giáo dục Tiểu học tổ chức thực hiện và quản lý chương trình các môn học Giáo dục nghệ thuật;

·        Xây dựng chương trình đào tạo sư phạm Nghệ thuật, cung cấp nguồn nhân lực giáo viên phổ thông, tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông.

3. Đội ngũ cán bộ

Tính đến tháng 12/2017, BM Giáo dục Nghệ thuật có 13 cán bộ, giảng viên, trong đó có 11 thạc sĩ,1 cử nhân và 1 cán bộ văn phòng.

ThS. Đỗ Mạnh Hải

  Phó Trưởng Bộ môn phụ trách

Quản lý trực tiếp công tác giáo dục tư tưởng, chính trị; công tác cán bộ; công tác đào tạo hệ chính quy; công tác phát triển chương trình đào tạo, chương trình bồi dưỡng giáo viên Phổ thông; công tác thi đua, khen thưởng.

0962075986

manhhaido@gmail.com

CN Phạm Đình Chiến

- Ngành Âm nhạc

- Phương pháp dạy học Âm nhạc

DĐ: 0912710618

Chiennsvn@gmail.com

 


 

ThS Trần Duy Vinh

Ngành Âm nhạc

DĐ: 0912889113

Duyvinh59@gmail.com

 


 

ThS Nguyễn Thị Thương Huyền

- Ngành Âm nhạc

- Phương pháp dạy học Âm nhạc

0979852615

Huyen sptn@yahoo.com

 

NCS Nguyễn Văn Thiều

- Ngành Âm nhạc

- Phương pháp dạy học Âm nhạc

- Chủ tịch công đoàn BM

0988268558

Thieuk52@gmail.com

 


NCS Nguyễn Thanh Tiến

Ngành Âm nhạc

0914651314

Tienmusic1010@gmail.com

 


 

ThS Hồ Thủy Ngân

- Ngành Múa

- Phương pháp Biên đạo múa

- Trợ lý công tác KT và ĐBCLGD

0919838686

Thuynganmn@gmail.com

 


ThS Đỗ Thị Linh Chi

Ngành Âm nhạc

0988808489

namlinhchisp@gmail.com

 


 

ThS. Phạm Minh Thùy

Ngành Âm nhạc

0912629837

Phamminhthuy78@gmail.com

 

 

ThS Dương Thị Lê

- Ngành Mỹ thuật

- Phương pháp dạy học Mỹ thuật

- Trợ lý công tác NCKH

0915213602

Lesptn68@yahoo.com.vn

 

 

4. Thành tích nổi bật

·        Tổ chức thường xuyên  và có hiệu quả Hội nghị công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên Bộ môn.

·        Tham dự Hội Thi NVSP Trường ĐHSP.

·        Tham gia Hội diên Văn nghệ Trường ĐHSPTN đạt thành tích cao và là lực lượng văn nghệ nòng cốt của nhà trường.

·        Tổ chức thành công Triển lãm Mỹ thuật Sinh viên Giáo dục Nghệ thuật Lần thứ Nhất, Trường Đại học Sư Phạm.

·        Đội bóng đá nam tham dự Giải bóng đá Truyền thống Trường ĐHSP-ĐHTN, Đội bóng chuyền nam (Đội đạt giải ba).