GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG - www.dhsptn.edu.vn

       Trường Đại học Sư phạm -Đại học Thái Nguyên tiền thân là Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc được thành lập ngày 18/07/1966. Trường cóSứ mạng là: đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao; là trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đặc biệt là khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

       Trường có 12 Khoa, 2 Bộ môn, 4 Trung tâm thực hiện nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng, đó là:

 

Khoa Toán

Khoa Tâm lý - Giáo dục

Khoa Vật lý

Khoa Giáo dục chính trị

Khoa Hóa học

Khoa Thể dục thể thao

Khoa Sinh học

Khoa Giáo dục Tiểu học

Khoa Ngữ văn

Khoa Giáo dục mầm non

Khoa Lịch sử

Bộ môn Ngoại ngữ

Khoa Địa lý

Bộ môn Giáo dục nghệ thuật