Khoa Toán 2018 - www.dhsptn.edu.vn

KHOA TOÁN

1. Địa chỉ

 • Tầng 2, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên
 • Tel: 02083 856894;
 • Email: khoatoan@dhsptn.edu.vn
 • Website: khoatoan.dhsptn.edu.vn

 

2. Liên hệ

 • Trưởng khoa: PGS.TS Cao Thị Hà        Tel: 0912004371
 • Phó trưởng khoa: TS. Trần Nguyên AnTel: 0978557969

 

3. Trình độ đào tạo

 • Cử nhân
  • Sư phạm Toán
  • Sư phạm Tin
 • Thạc sĩ
  • Toán Giải tích
  • Đại số và lý thuyết số
  • Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán
 • Tiến sĩ
  • Toán Giải tích
  • Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

 

4. Đội ngũ cán bộ

 • Tổng số cán bộ giảng viên:  42
 • Số giảng viên có học hàm PGS:  06
 • Số giảng viên có trình độ tiến sĩ: 18
 • Số giảng viên có trình độ thạc sĩ: 18 (03 NCS ngoài nước, 08 NCS trong nước)
 • Các bộ môn: Hình học và Đại số, Giải tích và Toán ứng dụng, Lý luận và PPDH Toán, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin.

 

5. Một số thành tích:

 • Huân chương lao động hạng Ba
 • Cờ thi đua của Thủ trướng Chính phủ
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 • Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và đào tạo
 • Bằng khen của Bộ trưởng -  Bộ GD&ĐT
 • Bằng khen của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam
 • Nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các Bộ môn và cá nhân trong Khoa

Công bố khoa học (Giai đoạn 2012-2017)

 • Bài báo đăng trong tạp chí:
 • Quốc tế: 50 (06 bài nhận Giải thưởng toán học của năm)
 • Trong nước: 180
 • Bài đăng trong kỷ yếu:
 • Hội nghị quôc tế: 25
 • Hội nghị trong nước: 30
 • Đề tài nghiên cứu khoa học:
 • Cấp Bộ: 11
 • Cấp cơ sở và cấp đại học: 32
 • Sách: 26

Kết quả đào tạo

 • Đào tạo đại học: 6668 cử nhân tốt nghiệp
 • Đào tạo sau đại học:
 • Cao học: 647 học viên tốt nghiệp (Đại số: 92, Giải tích: 329, PPGD: 226).
 • NCS: Giải tích 22 NCS (đã bảo vệ thành công 9), PPGD: 14 NCS.

Bồi dưỡng

 • Bồi dưỡng giáo viên phổ thông các cấp về Toán học, Tin học;  các vấn đề liên quan đến giáo dục Toán và Tin học ở trường phổ thông;
 • Bồi dưỡng HS giỏi Toán và Tin học;

Giải thưởng sáng tạo

 • Giải thưởng sinh viên NCKH cấp Bộ: 01 Giải nhất, 01 Giải nhì, 02 Giải Ba, 04 Giải KK.
 • Giải thưởng Sáng tạo khoa học trẻ cấp tỉnh: 01 Giải nhất.
 • Giải thưởng Tài năng Khoa học trẻ: 01 Giải nhì.
 • Olympic Toán học sinh viên toàn quốc giai đoạn 2007-2017: 76 giải (05 Giải nhất, 26 Giải nhì, 39 Giải ba và 06 Giải KK).
 • Olympic Tin học sinh viên toàn quốc giai đoạn 2000-2017: 36 giải (02 Giải nhất, 04 Giải nhì, 19 Giải ba và 11 Giải KK).