KHOA GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

 

I.ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Địa chỉ: Số 20 Đường Lương Ngọc Quyến – TP Thái Nguyên – Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3857.530

Email: khoatrunghoccoso@dhsptn.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐƠN VỊ

Khoa Giáo dục Trung học cơ sở được thành lập ngày 22 tháng 8 năm 2005, trên cơ sở khoa Cao đẳng Trường Ðại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Năm 1959, trường Trung cấp Sư phạm Việt Bắc được thành lập. Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo đội ngũ giáo viên cho khu Tự trị Việt Bắc và toàn vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Trên cơ sở hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao đội ngũ giáo viên và nhiệm vụ giáo dục đào tạo, trường Trung cấp Sư phạm Việt Bắc được nâng cấp và thành lập trường SP 10 + 3 Việt Bắc vào năm 1970. Nhiệm vụ lịch sử của Nhà trường là đào tạo nguồn nhân lực và đội ngũ giáo viên cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

Năm 1978, trường Cao đẳng Sư phạm Việt Bắc thành lập mà tiền thân là trường SP 10 + 3 Việt Bắc. Nhà trường được Bộ Giáo dục và Ðào tạo giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên cấp II có trình độ cao đẳng phục vụ cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Trong những năm còn nhiều khó khăn về vật chất, Nhà trường luôn đặt nhiệm vụ chính trị lên hàng đầu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhà trường đã đào tạo lớp lớp các thế hệ thầy cô giáo cho các trường cấp II các ngành Toán - Lý; Toán - KTCN; Toán - Sinh; Toán - Hoá; Toán - Ðoàn đội; Lý - Hoá; Lý - KTCN; Hoá- Sinh; Sinh - Hoá; Sinh - Ðịa; Sinh - KTNN; Văn - Sử; Văn - Thể dục; Văn - Kỹ thuật phổ thông; Văn - Ðịa; Văn - GDCD; Sử - GDCD; Ðịa - Sử; Toán - Lý- KTCN; Sinh – Hoá - Ðịa, … xứng đáng là địa chỉ tin cậy của các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

Năm 1991, trường Cao đẳng Sư phạm Việt Bắc được sáp nhập vào Trường Ðại học Sư phạm Việt Bắc trở thành khoa Cao đẳng. Những năm này, khoa Cao đẳng vẫn được giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên THCS có trình độ cao đẳng. Theo nhu cầu của xã hội, khoa tiếp tục đào tạo giáo viên THCS các ngành: Toán - Lý; Toán - Tin; Lý - Hoá; Hoá - Sinh; Sinh - Hoá; Sinh - Ðịa; Văn - Sử; Văn - Địa, ... Trong thời gian này, cùng với nhiệm vụ đào tạo sinh viên hệ chính quy tại trường, khoa còn có nhiệm vụ giúp các Trường Trung cấp Sư phạm Thái Nguyên, Trường Trung cấp Sư phạm Cao Bằng, Trường Trung cấp Sư phạm Hà Giang, Trường Trung cấp Sư phạm Lai Châu đào tạo giáo viên có trình độ cao đẳng sư phạm và nâng cấp các trường này lên thành các Trường Cao đẳng Sư phạm.

Ngày 22 tháng 8 năm 2005, để đáp ứng nhu cầu của xã hội và nâng cao trình độ giáo viên THCS, với sự vươn lên về mọi mặt của đội ngũ cán bộ giảng dạy trong khoa, Khoa Ðào tạo giáo viên THCS thành lập từ khoa Cao đẳng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái nguyên. Sứ mệnh lịch sử và nhiệm vụ mới của Khoa được giao phó là Ðào tạo giáo viên THCS có trình độ Đại học các ngành: Toán - Lý; Toán - Tin; Văn - Sử; Văn - Địa; Lý - Hoá; Sinh - Hoá; Sinh - Ðịa. Năm 2010, đội ngũ giáo viên THCS đầu tiên có trình độ đại học chính quy (do khoa đào tạo) được Sở giáo dục các tỉnh, các Trường phổ thông và xã hội đón nhận, đánh giá cao về chất lượng.

Ngày 29 tháng 3 năm 2011,theo quyết định 226, khoa Đào tạo giáo viên THCS đổi tên thành khoa Giáo dục THCS thuộc trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY LÃNH ĐẠO KHOA

1. Bộ máy lãnh đạo

STT

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ/nhiệm vụ đảm nhận

Số điện thoại

Email

1

Description: http://dhsptn.edu.vn/uploads/about/daothilien_001.JPG

TS. Đào Thị Liên

Trưởng khoa, Bí thư Chi bộ

0912.368.969

 Daolien.sptn@gmail.com

2

Description: http://dhsptn.edu.vn/uploads/about/dinh-t-phuong_001.JPG

TS. Đinh Thị Phượng

Phó Trưởng khoa

0915.215.888

dinhthiphuongtn@gmail.com

3 TS Nguyễn Thị Tuyết Mai         Phó Trưởng khoa 0983.691.105 maisptn@gmail.com

2. Chức năng - nhiệm vụ

2.1. Chức năng

- Đào tạo giáo viên THCS có trình độ cao đẳng, đại học chính quy, theo địa chỉ tại trường, liên kết đào tạo hệ đại học vừa làm vừa học cho các trường CĐSP, các trung tâm giáo dục các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

- Các ngành và bậc đào tạo:

+ Đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy các ngành: Toán - Lý, Toán - Tin, Toán - KTCN, Toán - Sinh, Toán - Hóa, Toán - Đoàn đội, Lý - Hóa, Lý - KTCN, Hóa - Sinh, Sinh - Hóa, Sinh - Địa, Sinh - KTNN, Văn - Sử, Văn - Thể dục, Văn - Địa, Văn - GDCD, Sử - GDCD, Địa - Sử, Toán - Lý - KTCN, Sinh - Hóa - Địa.

+ Đào tạo trình độ đại học chính quy các ngành: Toán – Lý, Toán – Tin, Sinh – Hoá, Lý - Hóa, Sinh - Địa, Văn - Sử, Văn - Địa.

- Thời gian đào tạo các bậc học:

+ Trình độ cao đẳng chính quy: 3 năm

+ Trình độ đại học chính quy: 4 năm

+ Trình độ đại học liên thông (chính quy, VLVH): 2 năm

- Đầu vào tuyển sinh các bậc đào tạo:

+ Hệ chính quy: tốt nghiệp Trung học phổ thông và thi tuyển Đại học – Cao đẳng quốc gia.

+ Cử nhân hệ tại chức, VLVH: Cán bộ giáo viên đã tham gia công tác.

+Liên thông chính quy: sinh viên đã tốt nghiệp CĐSP

- Khung chương trình đào tạo các bậc Đại học:

+ Trình độ cao đẳng: 99 Tín chỉ, trong đó kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu: 27 TC; kiến thức giáo dục chuyên ngành tối thiểu: 72 TC.

+ Trình độ đại học hai môn: 132; 134 Tín chỉ, trong đó kiến thức giáo dục đại cương tối thiểu: 29; 31 TC; kiến thức giáo dục chuyên ngành tối thiểu: 103 TC.

+ Trình độ đại học liên thông 2 môn: 65 TC.

2.2. Nhiệm vụ

- Nhiệm vụ đào tạo: Đào tạo giáo viên THCS cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc có trình độ Cao đẳng và Đại học chính quy, không chính quy đáp ứng nhu cầu xã hội và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo viên, chất lượng giáo dục.

- Nhiệm vụ nghiên cứu: Nghiên cứu khoa học được coi là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, khoa đặc biệt quan tâm đến 2 lĩnh vực: nghiên cứu khoa học cơ bản và nghiên cứu khoa học giáo dục phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên.

- Nhiệm vụ bồi dưỡng: Ngoài nhiệm vụ đào tạo, hàng năm khoa còn bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ cho các Trung tâm Giáo dục, Sở Giáo dục các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

3. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

Hiện tại Khoa có: 32 người, trong đó:

Có 10 cán bộ, giảng viên có học vị tiến sỹ, chiếm 31.25 %

Có 18 cán bộ, giảng viên có trình độ thạc sỹ, chiếm 56.25 %

Có 04 cán bộ, giảng viên có trình độ cử nhân, chiếm 6.25 %

Tỷ lệ nam: 8 người chiếm 25 %

Tỷ lệ nữ: 24 người chiếm 75 %

Số người đang đi học NCS: 9 (trong đó, có 1 người đi học NCS ở nước ngoài)

Số người đang đi học thạc sỹ: 0

4. Thông tin về ngành nghề, lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu

4.1. Chuyên ngành đào tạo, trình độ

+ Trình độ Đại học:

1.      Toán – Tin

2.      Toán – Lý

3.      Văn - Sử

4.      Văn - Địa

5.      Lý – Hoá

6.      Sinh - Địa

7.      Sinh - Hóa

+ Trình độ Cao đẳng: Toán – Tin, Toán – Lý, Văn - Sử, Văn - Địa, Lý – Hoá, Sinh – Hóa,  Sinh - Địa, Toán – Sinh, Văn – Công tác đội, Văn – GDCD.

4.2. Số lượng sinh viên chính quy hiện đang đào tạo tại khoa: trên 1000 sinh viên các hệ ĐH, CĐ

4.3. Lĩnh vực nghiên cứu chính:

- Nghiên cứu khoa học cơ bản các chuyên ngành: Toán học, Vật lý, Hoá học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Sinh học, Tin học.

- Nghiên cứu khoa học giáo dục: Lý luận và phương pháp dạy học các chuyên ngành Toán học, Vật lý, Hoá học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Sinh học, Tin học.

 

 III. CÁC BỘ MÔN

- Khoa Giáo dục THCS hiện nay gồm 4 bộ môn:

1 - Ngữ văn

+ Nhiệm vụ chính:

- Đảm nhận giảng dạy các học phần thuộc về Lý luận văn học, Tiếng Việt, Văn học Thế giới, Văn học Việt Nam, Hán nôm, Phương pháp NCKH, Rèn luyện NVSPTX, Phương pháp dạy học Ngữ văn.

- Nghiên cứu khoa học chuyên ngành Ngữ văn và phương pháp dạy học Ngữ văn.

+ Đội ngũ cán bộ, giảng viên trong bộ môn:

STT

Họ và tên

Chức vụ/nhiệm vụ đảm nhận

Số điện thoại

Email

Ghi chú

1

TS. Nguyễn Kiến Thọ

Trưởng bộ môn

0983.677.111

 kienthosptn@gmail.com

 NC

2

TS. Mai Thị Nhung

 

0915.660.555

 maihongnhung_sptn@yahoo.com

 

3

ThS. Dương Nguyệt Vân

 Trợ lí T.tra khảo thí &ĐBCLGD

0982.145.125

 nguyetvandhsptn@gmail.com

  NCS

4

TS. Nguyễn Thị Thu Hằng

 

0912.663.999

 thuhangdhsptn@gmail.com

 

5

ThS. Nguyễn Mạnh Tiến

 

0986.200.477

 manhtien1286@gmail.com

 NCS

6

ThS. Hà Anh Tuấn

 

0916.633.007

 tuanthcs83@gmail.com

  NCS

7

ThS. Cao Thị Thu Hoài

 GVCN-CVHT

0945.849.267

 comatngot@gmail.com

  NCS

 

2 - Toán học

+ Nhiệm vụ chính:

- Đảm nhận giảng dạy các học phần khoa học cơ bản Toán học, Tin học, Phương pháp NCKH, Rèn luyện NVSPTX, Lý luận và Phương pháp dạy học Toán, Lịch sử toán.

- Nghiên cứu khoa học chuyên ngành Toán học, Tin học, Lý luận và phương pháp dạy học Toán học.

+ Đội ngũ cán bộ, giảng viên trong tổ:

STT

Họ và tên

Chức vụ/nhiệm vụ đảm nhận

Số điện thoại

Email

Ghi chú

1

ThS. Hồ Thị Mai Phương

Trưởng môn

0915.590.227

hophuong1864@gmail.com

 

2

ThS. Đỗ Thị Giới

Phó bộ môn

0985.158.363

 dothigioi1960@gmail.com

 

3

TS. Đào Thị Liên

Trưởng khoa

0912.368.969

 daolien.sptn@gmail.com

 

4

TS. Nguyễn T. Tuyết Mai

Phó trưởng khoa

0983691105

maisptn@gmail.com

 

5

Th. S Trần Nguyệt Anh

Chủ tịch Công đoàn

0915.214.433

n.anh963@gmail.com

 

6

TS. Bạch Phương Vinh

 

0912.74.8888

 bachvinhtn@gmail.com

  

7

ThS. Phạm Hoài Thu

 

0989.090.017

 hoaithu2609@gmail.com

 

8

ThS. Trịnh Phương Thảo

 BT Liên chi đoàn

0983.053.500

 trinhthao.sptn@gmail.com

  NCS

9

ThS. Nguyễn Thị Thu

 Trợ lí sinh viên

0915.351.434

 nguyenthu3762@gmail.com

 

10

CN. Phạm Thị Thuần

 VPK

0942.574.498

 phamthuansptn@gmail.com

 

11

ThS. Trần Thị Hồng Minh

 

0973.268.338

 minh.tranhong.md@gmail.com

 

 

3 - Sinh – Hoá – Lý

+ Nhiệm vụ chính:

- Đảm nhận giảng dạy các học phần khoa học cơ bản môn Sinh học, môn Hoá học, môn Vật lý, Lý luân và Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học, Hoá học, Vật lý.

- Nghiên cứu khoa học chuyên ngành Sinh học, Hoá học, Vật lý, Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học, Hoá học, Vật lý.

+ Đội ngũ cán bộ, giảng viên trong tổ:

STT

Họ và tên

Chức vụ/nhiệm vụ đảm nhận

Số điện thoại

Email

Ghi chú

1

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Trưởng bộ môn

0913.181.927

 thuhadhsp68@gmail.com

 

2

ThS. Lê Thị Bình

Phó bộ môn

0973.980.729

 binhsptn@gmail.com

NCS

3

TS. Đinh Thị Phượng

Phó trưởng khoa

0915.215.888

 dinhthiphuongtn@gmail.com

 

4

TS. Mai Thanh Nga

Trưởng phòng thí nghiệm

0912.229.457

 mainga78@gmail.com

  

5

TS. Nguyễn Thị Minh Thuỷ

 Trợ lý Đào tạo

 0983280716

 thuy.dhsp@yahoo.com

 

6

ThS. Lã Quý Hoãn

 Giảng viên

 0944.189.198

 hoansptn@gmail.com

 

7

CN. Nguyễn Hữu Thăng

 Trợ lý Đào tạo

GV thực hành

 0912802908

 thang028@gmail.com

 

8

CN. Phạm Minh Đức

 KTV phòng TN Vật lý

Quản lý tư liệu khoa

PBT liên chi đoàn

 0913886322

 nhungoc0601@gmail.com

 

9

CN. Phạm Thị Thu Hiền

KTV phòng TN Sinh và phòng TN Hóa

01695880113

gianghien@gmail.com

 

 

 4 - Sử - Địa

+ Nhiệm vụ chính:

- Đảm nhận giảng dạy các học phần khoa học cơ bản môn Lịch sử, môn Địa lí, Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử, Địa lí.

- Nghiên cứu khoa học cơ bản chuyên ngành Lịch sử, Địa lí, Lý luận và phương pháp dạy Lịch sử, Địa lí.

+ Đội ngũ cán bộ, giảng viên trong tổ:

STT

Họ và tên

Chức vụ/nhiệm vụ đảm nhận

Số điện thoại

Email

Ghi chú

1

ThS. Lê Thị Nguyệt

Trưởng bộ môn

0973.880.523

minhnguyet2104@gmail.com

NCS

2

TS. Hoàng Thị Mỹ Hạnh

 Trợ lí khoa học

094.278.1982

hh.tn278@gmail.com

 

3

ThS. Nguyễn Đức Thắng

 

0978.629.600

ducthangdhsptn@gmail.com

NCS

4

ThS. Nguyễn Văn Sơn

 

0168.2525.999

sonviet999@gmail.com

 NCS

5

ThS. Hoàng Thị Trà Mi

 GVCN-CVHT

0986.896.585

hoangthitrami.hongth8@gmail.com

 

 

VI. CÁC THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ

1. Kết quả đào tạo chính quy

Số lượng khoá đào tạo: 56                          Số lượng sinh viên: 24.850

Trong đó: Đào tạo trình độ trung cấp là 16 khoá (1959 – 1975). Trình độ cao đẳng 38 khoá (1975 – 2013). Trình độ đại học 8 khoá (2006 - 2014).

Số lượng khoá đã tốt nghiệp: 52                          Số lượng sinh viên: 24.850

Trong đó: Trình độ trung cấp là 16 khoá; trình độ cao đẳng 38; trình độ đại học 8 khoá.

Số lượng sinh viên đã tốt nghiệp 24.105 sinh viên            

Tỷ lệ tốt nghiệp: 97%

2. Kết quả đào tạo không chính quy

Số lượng khoá đào tạo: 14                                  Số lượng sinh viên: 1.170

Số lượng khoá đã tốt nghiệp: 14                        Số lượng sinh viên: 1.170

Số lượng sinh viên đã tốt nghiệp: 1.170 sinh viên

Tỷ lệ tốt nghiệp: 100%

3. Kết quả đào tạo sau đại học

4. Kết quả NCKH

* Đề tài NCKH của giảng viên

+ Đề tài cấp Bộ và cấp Đại học:

Đã thực hiện 09 đề tài;

Đang thực hiện 02 đề tài.

+ Đề tài cấp cơ sở:

Đã thực hiện 102 đề tài;

Đang thực hiện 02 đề tài.

* Đề tài NCKH của sinh viên

Đã thực hiện 470 đề tài;

Đang thực hiện 24 đề tài, 68 KLTN.

* Số giáo trình, đề cương bài giảng đã xuất bản: 45

* Khen thưởng, thành tích:

+ 2 Giải Olympic Tin học.

+ Giải sinh viên nghiên cứu khoa học: 1 Đề tài NCKH sinh viên gửi dự đề tài cấp Bộ, 6 đề tài được giải thưởng tài năng NCKH trẻ cấp ĐHTN, 1 đề tài đạt giải B, 2 đề tài đạt giải C cấp trường.

+ Các giải văn nghệ - Thể dục thể thao: Giải ba bóng đá Nam, Nữ giải bóng đá truyền thống Nhà trường; Giải nhì bóng chuyền Nam của Đoàn trường; Giải nhất bóng chuyền Nữ CBCC. Đạt nhiều thành tích tốt trong các hội diễn văn nghệ toàn trường.