Khoa Địa lí - www.dhsptn.edu.vn

 

KHOA ĐỊA LÍ

 

I. Địa chỉ liên hệ

Văn phòng khoa Địa lí: Phòng 206 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm -  Đại học Thái Nguyên.

Địa chỉ: số 20 đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0208 3 856 851

Email: khoadia@dhsptn.edu.vn

 

II. Quá trình hình thành và phát triển

     Ngày 18/7/1966 Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ban hành Quyết định số 127/CP thành lập Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc. Các khoa cơ bản của trường đã được thành lập, trong đó có khoa Địa lí.
Ngày 18/3/1991 Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 63/HĐBT sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Việt Bắc vào Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, đánh dấu bước lớn mạnh của các khoa trong trường, bao gồm cả khoa Địa lí.

Ngày 04/4/1994 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 31/CP thành lập Đại học Thái Nguyên. Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc trở thành Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái  Nguyên. Các khoa trong trường bao gồm cả khoa Địa lí vẫn được giữ nguyên.

      Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, dù trong hoàn cảnh khó khăn của những ngày đầu mới thành lập, ngày đất nước có chiến tranh, cũng như trong thời kỳ  xây dựng và phát triển kinh tế, các thế hệ thầy và trò khoa Địa lí luôn luôn đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, từng bước xây dựng khoa lớn mạnh, xứng đáng là một trung tâm đào tạo giáo viên địa lí và nghiên cứu khoa học của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

      Hơn 50 năm qua, Khoa đã đào tạo được gần 4000 giáo viên có trình độ Cử nhân sư phạm Hệ chính quy, gần 100 giáo viên Hệ không chính quy, 150 Thạc sĩ khoa học. Khoa đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo, Giám đốc Đại học Thái Nguyên tặng nhiều bằng khen và giấy khen về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng thường xuyên cho cho giáo viên các trường Trung học Phổ thông.

 

III. Chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của các Khoa

a) Xây dựng chương trình, phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học đối với các chuyên ngành đào tạo thuộc ngành Địa lý;

b) Quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học chương trình sư phạm Địa lý;

c) Quản lý, tổ chức đào tạo các chương trình đào tạo sau đại học thuộc ngành Địa lý;

d) Phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngành Địa lý;

đ) Phối hợp với các Khoa Lịch sử, Ngữ Văn thực hiện và phát triển chương trình đào tạo liên thông theo nhóm ngành, phát triển chương trình dạy học tích hợp khoa học xã hội.

e) Tham gia bồi dưỡng giáo viên phổ thông ngành Địa lý;

g) Phối hợp với Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Viện Nghiên cứu Xã hội và Nhân văn Miền núi, các địa phương tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Địa lý; bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho giảng viên, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh ngành Địa lý;

 h) Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổ chức làm tốt công tác quản lý, quy hoạch, kế hoạch, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy ngành Địa lý;

i) Phối hợp với Phòng Công tác Học sinh sinh viên và Phòng Đào tạo, Ban Quản lý Ký túc xá, chính quyền địa phương quản lý người học;

k) Phối hợp với Phòng Thanh tra – Pháp chế, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thực hiện tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên môn, thi, đảm bảo chất lượng đào tạo ngành Địa lý;

l) Phối hợp với các Phòng chức năng, Trung tâm, các Ban thực hiện các nhiệm vụ quản lý tài sản công của Trường và các hoạt động phục vụ người học;

m) Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác do Hiệu trưởng phân công.

IV. Cơ cấu tổ chức

1. Cơ cấu tổ chức

 

 

2. Ban lãnh đạo khoa

- PGS.TS. Nguyễn Phương Liên - Trưởng khoa 

- PGS.TS. Dương Quỳnh Phương - Phó trưởng khoa 

3. Đội ngũ cán bộ giảng viên Khoa Địa lí

Khoa Địa lí tự hào với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đã và đang đảm nhiệm công tác đào tạo Cử nhân Sư phạm, Thạc sĩ Địa lí (03 chuyên ngành) và tiến sĩ Địa lí học.

Hiện nay khoa có 02 tổ chuyên môn với 22 cán bộ giảng viên (trong đó có 04 PGS.TS, 07 tiến sĩ, 11 thạc sĩ). Đồng thời cùng đội ngũ cán bộ cơ hữu, khoa có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng có trình độ cao và chuyên môn vững.

Ban chủ nhiệm khoa

- PGS.TS. Dương Quỳnh Phương - Phó trưởng khoa phụ trách

Cán bộ giảng viên cơ hữu

* Bộ môn Địa lí tự nhiên và GIS

1

PGS.TS.GVCC Nguyễn Thị Hồng
- Chuyên ngành: Địa lí tự nhiên
- Thạc sĩ: năm 1996
- Tiến sĩ: năm 2001
- Phó Giáo sư: năm 2011
- Môn học giảng dạy đại học: Địa lí tự nhiên đại cương, Sinh thái học, Địa lí nhiệt đới, cơ sở cảnh quan
- Môn giảng dạy sau đại học: Những vấn đề Địa lí tự nhiên đại cương, Phương pháp NCKH trong Địa lí, Địa lí Biển Đông, Địa lí tự nhiên tổng hợp
- Sách đã xuất bản:
+ Nguyễn Thị Hồng, Sinh thái học đại cương, Nhà xuất bản giáo dục năm 2011.
+ Nguyễn Thị Hồng (chủ biên), Trần Đức Văn, Bài tập địa lí tự nhiên đại cương- Phần Trái Đất, Nhà xuất bản đại học Thái Nguyên năm 2011.
+ Nguyễn Thị Hồng, Những vấn đề địa lí tự nhiên đại cương, Nhà xuất bản giáo dục năm 2013.
+ Nguyễn Thị Hồng, Địa lí tự nhiên đại cương 1 (Trái Đất, Khí quyển), Nhà xuất bản giáo dục năm 2014.
+ Nguyễn Thị Hồng, Địa lí tự nhiên đại cương 2 (Thạch quyển, Thủy quyển), Nhà xuất bản giáo dục năm 2014.
+ Nguyễn Thị Hồng (chủ biên) Phạm Hương Giang, Quy luật địa lí chung của Trái Đất và cảnh quan, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, năm 2015.
- Đề tài khoa học: 02 đề tài cấp Bộ: 06 đề tài Cấp Trường; 32 bài báo đã đăng trên các tạp chí chuyên ngành và kỷ yếu Hội nghị Địa lí toàn quốc.
- Hướng dẫn: 40 đề tài NCKH sinh viên: 40 khóa luận tốt nghiệp; 18 luận văn Thạc sĩ
- Bằng khen: Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo - năm 2010; Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo” – năm 2010; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ - năm 2011. Bằng khen của Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam năm 2013; Bằng khen: Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo - năm 2015.

2

Th.S Phạm Tất Thành – Giảng viên
- Chuyên ngành : Địa lí tự nhiên
- Thạc sĩ: năm 2009
- Môn học giảng dạy đại học: Bản đồ học; Địa lí tự nhiên lục địa; Ứng dụng CNTT trong giảng dạy Địa Lí, GIS.
- Đề tài khoa học: 05 bài báo đã đăng trên các tạp chí chuyên ngành
- Hướng dẫn: 12 đề tài NCKH sinh viên; 12 khóa luận tốt nghiệp

3

Th.S Trần Đức Văn – Phó Bí thư Chi bộ
- Chuyên ngành : Địa lí tự nhiên
- Thạc sĩ: năm 2008
- Môn học giảng dạy đại học: Địa lí tự nhiên đại cương, Hệ thống thông tin Địa lí – GIS
- Sách đã xuất bản:
+ Nguyễn Thị Hồng (chủ biên), Trần Đức Văn, Bài tập địa lí tự nhiên đại cương- Phần Trái Đất, Nhà xuất bản đại học Thái Nguyên năm 2011.
- Đề tài khoa học: 01 đề tài cấp Trường; tham gia 2 đề tài cấp Đại học; 08 bài báo đã đăng trên các tạp chí chuyên ngành
- Hướng dẫn: 17 đề tài NCKH sinh viên; 15 khóa luận tốt nghiệp
- Khen thưởng: Bằng khen của Tỉnh đoàn Thái Nguyên năm 2014

4

TS. Phạm Thu Thủy – Giảng viên
- Chuyên ngành: Địa lí tự nhiên
- Thạc sĩ: năm 2007

- Tiến sĩ: năm 2017
- Môn học giảng dạy đại học: Địa lí tự nhiên Việt Nam
- Đề tài khoa học: 02 đề tài cấp Trường, 05 bài báo đã đăng trên các tạp chí chuyên ngành
- Hướng dẫn: 12 đề tài NCKH sinh viên; 7 khóa luận tốt nghiệp

5

TS. Phạm Hương Giang – Giảng viên

- Chuyên ngành: Địa lí tự nhiên

- Thạc sĩ: năm 2008

- Tiến sĩ: năm 2016

- Môn học giảng dạy đại học: Địa lí tự nhiên các lục địa, Quy luật địa lí chung của Trái đất và cảnh quan, Địa lí tự nhiên Việt Nam.

- Đề tài khoa học: 02 đề tài cấp Đại học (01 đang thực hiện), 02 đề tài cấp Trường, 30 bài báo đã đăng trên các tạp chí chuyên ngành và hội nghị, hội thảo quốc gia.

- Hướng dẫn: 20 đề tài NCKH sinh viên; 25 khóa luận tốt nghiệp

- Viết 02 giáo trình (01 đang thực hiện), 01 sách tham khảo, 02 đề cương bài giảng (01 đã xuất bản).

- Khen thưởng: Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên năm 2014.

6

TS. Lê Thị Nguyệt - Giảng viên - Trợ lí khoa học, Cố vấn học tập K50

- Chuyên ngành: Địa lí tự nhiên
- Thạc sĩ: năm 2007
- Tiến sĩ : năm 2015

- Môn học giảng dạy đại học: Địa lí tự nhiên, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

- Sách đã xuất bản:
+ Lê Thị Nguyệt (2013), Địa lí tự nhiên Việt Nam (Đề cương bài giảng), NXB Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên.

+ Lê Thị Nguyệt (2014), Môi trường và phát triển bền vững (Giáo trình nội bộ), NXB Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên.
- Đề tài khoa học: Tham gia 1 đề tài cấp Nhà nước, Chủ nhiệm 01 đề tài cấp Bộ, chủ nhiệm 04 đề tài cấp cơ sở, 12 bài báo đã đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

- Hướng dẫn: 23 đề tài NCKH sinh viên; 24 khóa luận tốt nghiệp.

- Giấy khen: Công đoàn Đại học Thái Nguyên năm 2007.

7

TS. Hoàng Thanh Vân – Giảng viên
- Chuyên ngành: Hệ thống thông tin Địa lí (GIS), Viễn thám (Remote Sensing).

- Thạc sĩ: năm 2008

- Tiến sĩ: 2015 (Taiwan)

- Phó Giáo Sư: 2016 (Quyết định do Bộ Giáo dục Taiwan cấp)

- Môn học giảng dạy đại học: Địa lí tự nhiên; Hệ thống thông tin Địa lí GIS,

- Đề tài khoa học: 01 đề tài cấp Trường, 14 bài báo đăng trên Hội thảo quốc tế, 05 bài báo đăng trên Tạp chí quốc tế chuyên ngành.

- 2014: Chứng chỉ Giải thưởng Báo cáo xuất sắc nhất trong Hội thảo Báo cáo Quốc tế về Giám sát trái đất (ICEO-SI 2014), Đài Loan.

- 2015: Giải thưởng: Nghiên cứu sinh Xuất sắc của Trường Đại học Feng Chia, Taiwan (khóa 2011-2015)

- Bằng khen: 01 bằng khen của Tỉnh  Đoàn Thái Nguyên 2005, 03 Bằng Khen của Ban Chấp Hành Trung Ương Đoàn (2005), Hội Sinh viên Việt Nam (2003) , Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam (2005).

- Làm thành  viên phản biện cho 07 bài báo tạp chí quốc tế chuyên ngành, 02 lần làm Thành Viên Hội thảo quốc tế và Hội thảo Châu Á, 01 bài Diễn thuyết phát biểu trong Lễ Khai mạc Hội thảo quốc tế  về Nông Nghiệp Thông minh tại Đại học Quốc Gia Đài Loan (Nov 10, 2016).

- Thành Viên Hiệp Hội Viễn Thám- Đài Loan, Hiệp Hội Giám sát Trái Đất, Đài Loan;  Thành Viên Hiệp Hội Nông nghiệp Châu Á AFITA, Thái Bình Dương.

8

Th.S. NCS Đào Duy Minh – Giảng viên
- Chuyên ngành: Địa lí tự nhiên
- Thạc sĩ: năm 2011
- Môn học giảng dạy đại học: Địa lí tự nhiên Việt Nam, Ứng dụng CNTT trong GD Địa lí
- Đề tài khoa học: 01 đề tài cấp Trường, 04 bài báo đã đăng trên các tạp chí chuyên ngành
- Hướng dẫn: 04 đề tài NCKH sinh viên; 05 khóa luận tốt nghiệp

9

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà – Giảng viên thực hành

- Chuyên ngành: Địa lí học
- Thạc sĩ: năm 2012

- Môn học giảng dạy đại học: Thực hành Bản đồ học, địa chất học, Địa lí tự nhiên đại cương.

- Đề tài khoa học: 07 bài báo đăng trên các Tạp chí và kỉ yếu Hội nghị Toàn quốc.

 

* Bộ môn Địa lí kinh tế xã hội và nghiệp vụ sư phạm

1

TS. Vũ Vân Anh – Bí thư Chi bộ - Phó bộ môn – Trợ lí đào tạo sau Đại học
- Chuyên ngành: Địa lí học
- Thạc sĩ: năm 2006
- Tiến sĩ : năm 2011
- Môn giảng dạy đại học: Địa lí kinh tế – xã hội đại cương; Biển,đảo Việt Nam, Kinh tế phát triển, Toàn cảnh địa lí thế giới, Tổ chức lãnh thổ kinh tế, Phương pháp luận và phương pháp NCKH Địa lí
- Môn giảng dạy sau đại học: Địa Lí Biển Đông, Tổ chức lãnh thổ kinh tế
- Sách/giáo trình đã xuất bản:
+ Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên), Vũ Vân Anh, Hướng dẫn giải bài tập Địa lí lớp 7, Nhà xuất bản đại học Sư phạm Hà Nội, năm 2007.
+ Vũ Vân Anh, Chỉ số phát triển con người (HDI) Thái Nguyên giai đoạn 1999-2009, NXB Đại học Thái Nguyên, năm 2012

+ Địa lí Biển Đông, NXB Đại học Thái Nguyên, năm 2016
- Đề tài khoa học: 02 đề tài cấp Bộ; 09 đề tài cấp Trường; 34 bài báo đã đăng trên các tạp chí chuyên ngành, Hội thảo trong nước và quốc tế, tham gia 01 đề tài cấp Nhà nước
- Hướng dẫn: 24 đề tài NCKH sinh viên; 32 khóa luận tốt nghiệp, 12 luận văn thạc sĩ
- Giấy khen: Cấp Đại học Thái Nguyên, năm 2012

2

PGS.TS. GVCC. Dương Quỳnh Phương - Phó trưởng khoa phụ trách
- Chuyên ngành: Địa lí kinh tế - xã hội
- Thạc sĩ: năm 1998
- Tiến sĩ: năm 2007

- Phó giáo sư: Năm 2015
- Môn học giảng dạy đại học: Địa lí Kinh tế – xã hội đại cương, Địa lí kinh tế – xã hội Việt Nam,  Kinh tế phát triển.
- Môn giảng dạy sau đại học: Môi trường và Phát triển bền vững, Những vấn đề Địa lí kinh tế – xã hội Việt Nam, Cộng đồng các dân tộc và vấn đề sử dụng tài nguyên, Những vấn đề xã hội trong địa lí dân cư.
- Sách đã xuất bản:
+ Dương Quỳnh Phương, Cộng đồng các dân tộc với việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên (Trường hợp vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ), NXB Văn hoá dân tộc 2010.
+ Dương Quỳnh Phương, Giáo trình Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam (phần 1), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tháng 12 năm 2011.
 + Hà Thị Thu Thuỷ, Dương Quỳnh Phương, Vũ Như Vân, Các dân tộc Mông, Dao : Góc nhìn đa chiều từ Địa lí – dân tộc học - lịch sử - Sinh thái nhân văn miền núi phía Bắc, NXB Văn hoá thông tin, năm 2012.
+ Hà Thị Thu Thuỷ, Dương Quỳnh Phương, Tri thức dân gian của dân tộc Dao tỉnh Thái Nguyên, NXB Văn hoá thông tin, năm 2012.
+ Dương Quỳnh Phương, Vũ Như Vân, Văn hoá của các dân tộc: Tiếp biến trong sự tương tác không gian lãnh thổ giữa các dân tộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, năm 2014.
+ Dương Quỳnh Phương, Nguyễn Xuân Trường, Vũ Như Vân, Giáo trình : Kinh tế phát triển, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, năm 2015.
+ Nguyễn Xuân Trường, Dương Quỳnh Phương, Giáo trình : Địa lí kinh tế xã hội (phần 2), Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, năm 2015.

+ Dương Quỳnh Phương, Nghiêm Văn Long, Phạm Thu Thủy, Giáo trình : Đại cương Địa lí Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, năm 2016.
-  Đề tài khoa học: 07 đề tài cấp Bộ (Chủ nhiệm 04đề tài; Tham gia 03 đề tài);  06 đề tài cấp Trường; Tham gia 02 đềtài độc lập cấp Nhà nước; Tham gia 01 đề tài cấp tỉnh; Tham gia 01 đề tài quỹ Nafoted;  40 bài Báo báo đã đăng trên các tạp chí chuyên ngành.
- Hướng dẫn: 40đề tài NCKH sinh viên, trong đó có 3 đề tài của sinh viên được giải: tài năng khoa học trẻ cấp Bộ; 45khóa luận tốt nghiệp; 20luận văn Thạc sĩ.
- Bằng khen: Đại học Thái Nguyên – năm 2010; Bằng khen của Bộ giáo dục và Đào tạo năm học 2011 – 2012; Bằng khen: Chiến sĩ thi đua cấp  Bộ - Giáo dục và Đào tạo năm 2013.

3

Th.S. NCS Hoàng Thị Hoài Linh – Giảng viên
- Chuyên ngành: Địa lí kinh tế – xã hội
- Thạc sĩ: năm 2008
- Môn học giảng dạy đại học: Địa lí kinh tế – xã hội đại cương; Địa lí kinh tế – xã hội thế giới, Dân số và phát triển, Địa Lí Biển Đông,Ứng dụng CNTT trong dạy học Địa Lí
- Đề tài khoa học: 03 đề tài NCKH cấp trường, 05 bài báo đã đăng trên các tạp chí chuyên ngành
- Hướng dẫn: 07 đề tài NCKH sinh viên; 05 khóa luận tốt nghiệp

4

Th.S. Nguyễn Thanh Mai – Giảng viên, Trợ lí đào tạo, cố vấn học tập K50
- Chuyên ngành: Địa lí kinh tế – xã hội
- Thạc sĩ: năm 2013
- Môn học giảng dạy đại học: Địa lí kinh tế – xã hội đại cương 1, Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 2, Địa lí đô thị, Dân số và phát triển, Thực địa địa lí kinh tế - xã hội.
- Đề tài khoa học: 05 bài báo đã đăng trên các tạp chí chuyên ngành, viết 3 đề cương bài giảng
- Hướng dẫn: 4 đề tài nghiên cứu khoa học, 7 khóa luận tốt nghiệp đại học.

- Khen thưởng: Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN năm học 2015 – 2016

5

Th.S. NCS Nghiêm Văn Long – Giảng viên - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường - Bí thư liên chi Đoàn – Cố vấn học tập K50

- Chuyên ngành: Địa lí kinh tế – xã hội-

- Thạc sĩ: năm 2015    

- Môn giảng dạy đại học: Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam 1, Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam 2, Đại cương Địa lí Việt Nam, Địa lí đô thị

- Đề tài khoa học: 06 bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành

- Khen thưởng: Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2016

6

TS.GVC Đỗ Văn Hảo – Chủ tịch công đoàn – Trợ lí khảo thí

- Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học Địa li

- Thạc sĩ: năm 2006

- Giảng viên chính: 2011

- Môn học giảng dạy đại học: PPDH Địa Lí, Địa Lí Địa Phương; Địa danh; Giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
- Đề tài khoa học: 02 đề tài cấp Bộ; 02 đề tài cấp trường; 10 bài báo đã đăng trên các tạp chí chuyên ngành

7

TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Giảng viên - cố vấn học tập k49

- Chuyên ngành: Địa lí nhân văn

- Thạc sĩ: năm 2004

- Tiến sĩ: năm 2014

- Môn giảng dạy đại học: Kinh tế xã hội thế giới, Địa lí địa phương, Rèn luyện NVSP

- Đề tài khoa học: 02 đề tài cấp trường; 06 bài báo đã đăng trên các tạp chíchuyên ngành

8

Th.S Nguyễn Thị Nhâm – Giảng viên

-Chuyên ngành:  Lí luận và phương pháp dạy học Địa lí
- Thạc sĩ: năm 2013

- Môn giảng dạy đại học: Phương pháp dạy học Địa lí ở trường phổ thông, UDCNTT trong học tập và giảng dạy Địa lí, Địa danh

- Đề tài khoa học:  05 bài báo đã đăng trên các tạp chí chuyên ngành

9

Th.S. Nguyễn Thị Huyền – Giảng viên

- Chuyên môn: Lí luận và phương pháp dạy học Địa lí-  Thạc sĩ: tháng 6/2015

- Môn giảng dạy đại học: PPDH Địa lí 1

- Đề tài khoa học:  02 bài báo đã đăng trên các tạp chí chuyên ngành

10

CN. Đỗ Thị Thanh Hà – Cán bộ văn phòng

- Chuyên môn: Đại học công nghệ thông tin

- Nhiệm vụ: Đảm nhận công việc văn phòng và Trợ giúp BCN khoa

 

* Các cán bộ tham gia thỉnh giảng

 

1

PGS.TS. Trần Viết Khanh
 - Chức vụ: Phó Giám đốc -  Đại học Thái Nguyên
- Chuyên ngành: Địa lí tự nhiên
- Tiến sĩ: năm 2001
- Phó giáo sư: 2010
- Môn học giảng dạy đại học: Địa chất; Ứng dụng CNTT trong giảng dạy Địa Lí
- Môn giảng dạy sau đại học:  Ứng dụng GIS và tin học trong địa lí học; Địa lí Trung du miền núi phía Bắc, Tai biến thiên nhiên.
- Sách đã xuất bản:
+ Trần Viết Khanh, Thực hành địa chất, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 2005.
+ TRần Viết Khanh, Ứng dụng tin học trong nghiên cứu và dạy học địa lí, Nhà xuất bản giáo dục Hà Nội, năm 2008.
+ Trần Viết Khanh, Tiếng Anh chuyên ngành Địa lí,  Nhà xuất bản đại học Thái Nguyên, năm 2008.
+ Trần Viết Khanh, Nguyễn Việt Tiến, Vũ Như Vân, Giáo trình Địa lí Trung du miền núi phía Bắc, Nhà xuất bản đại học Quốc Gia Hà Nội, năm 2010.
+ Trần Viết Khanh, Địa chất lịch sử, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, năm 2010.
- Đề tài khoa học:  03 đề tài cấp Bộ; 07 đề tài cấp Trường; 34 bài báo đã đăng trên các tạp chí chuyên ngành:
- Hướng dẫn: 22 đề tài NCKH sinh viên; 18 khóa luận tốt nghiệp 14 luận văn Thạc sĩ
- Bằng khen: Bằng khen cấp Bộ - năm 2008, Bằng khen cấp bộ năm 2010, Bằng khen thủ tướng chính phủ năm 2011.

2

PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường
- Ngành chuyên môn: Địa lí kinh tế - xã hội và chính trị.

- Thạc sĩ: năm 1998 (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)
- Tiến sĩ: năm 2006 (Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Sanh-Petecbua, Liên Bang Nga).

- Bổ nhiệm Phó giáo sư: Năm 2015.

- Chức vụ và đơn vị công tác: Phó trưởng ban Ban Đào tạo - Đại học Thái Nguyên; Giảng viên kiêm nhiệm Khoa Địa lí, Trường Đại học Sư phạm.

* Hoạt động chuyên môn:
- Môn học giảng dạy đại học: Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam; Địa lí kinh tế - xã hội đại cương; Quy hoạch phát triển nông thôn.
- Môn giảng dạy sau đại học: Phát triển vùng; Địa lí Biển Đông; Lịch sử xác lập chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia Việt Nam.
* Sách đã xuất bản:
- Dương Quỳnh Phương, Nguyễn Xuân Trường, Vũ Như Vân, Đề cương bài giảng Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam II, Nxb Giáo dục Việt Nam, năm 2012.
- Nguyễn Xuân Trường, Kinh tế vùng, Nxb Đại học Thái Nguyên, năm 2013.
- Nguyễn Xuân Trường, Dương Quỳnh Phương, Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam II, Nxb Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
* Đề tài khoa học:  03 đề tài cấp Bộ và tương đương; 05 đề tài cấp Trường;
* Bài báo, báo cáo khoa học: 35 bài báo, báo cáo khoa học đã công bố trên các tạp chí chuyên ngành, Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lí;
* Hướng dẫn đề tài NCKH, khóa luận, luận văn: 35 đề tài NCKH sinh viên (01 đề tài sinh viên đạt giải 3 Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2014); 32 khóa luận tốt nghiệp; 15 luận văn Thạc sĩ; 01 nghiên cứu sinh tiến sĩ.

* Khen thưởng: Bằng khen cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2010 và 2014; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2010; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2013.

3

TS. Nguyễn Việt Tiến
- Chuyên ngành: Địa lí kinh tế - xã hội
- Thạc sĩ: năm 1980
- Tiến sĩ: 1999
- Môn giảng dạy đại học: Địa lí kinh tế xã hội đại cương, Địa lí kinh tế - xã hội thế giới, lịch sử văn minh thế giới.
- Môn giảng dạy sau đại học: Một số vấn đề địa lí xã hội và nhân văn; Toàn cầu hóa và những vấn đề địa lí toàn cầu; Địa lí trung du và miền núi phía Bắc.
- Sách đã xuất bản:
 + Phạm Quang Tiến, Nguyễn Việt Tiến, Phạm Thị Hồi (2004), Bài tập thực hành Địa lí lớp 9, NXB Giáo Dục, Hà Nội
 + Lâm Quang Dốc, Đỗ Ngọc Tiến, Nguyễn Việt Tiến, Lã Thị Loan (2008), Hướng dẫn sử dụng Atlat Việt Nam theo hướng dạy học tích cực, NXB Đại học Sư phạm
+ Trần Viết Khanh, Nguyễn Việt Tiến, Vũ Như Vân, Giáo trình địa lí trung du và miền núi phía Bắc. NXB Đại học quốc gia, Hà Nội.
- Đề tài khoa học:  02 đề tài cấp Bộ; 04 đề tài cấp Trường; 24 bài báo đã đăng trên các tạp chí chuyên ngành:
- Hướng dẫn: 38 đề tài NCKH sinh viên; 36 khóa luận tốt nghiệp 12 luận văn Thạc sĩ
- Bằng khen: Bằng khen cấp Bộ - năm 2008, Bằng khen cấp bộ năm 2010.

4

PGS.TS. Đỗ Vũ Sơn – Giảng viên
- Chuyên ngành : Địa lí tự nhiên
- Thạc sĩ: năm 2006,
- Tiến sĩ: năm  2011.
- Môn học giảng dạy đại học: Bản đồ học; Trắc địa
- Môn học giảng dạy sau đại học: Bản đồ học nâng cao
- Sách đã xuất bản
+ Đỗ Vũ Sơn, Giáo trình bản đồ học đại cương, Nhà xuất bản đại học thái nguyên, năm  2009 (tái bản năm 2013).
+ Đỗ Vũ Sơn, Trắc địa đại cương, Nhà xuất bản giáo dục, năm 2011.
+ Đỗ Vũ Sơn, Giáo trình Bản đồ học nâng cao, Nxb Đại học Thái Nguyên, năm 2014.
- Đề tài khoa học: 34 bài báo đã đăng trên các tạp chí chuyên ngành, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế; 01 đề tài KHCN cấp Bộ; 01 đề tài KHCN cấp tỉnh; 01 đề tài KHCN cấp ĐHTN; 04 đề tài KHCN cấp Trường.
- Hướng dẫn: 22 đề tài NCKH sinh viên; 15 KLTN, 02 luận văn thạc sĩ
- Bằng khen: Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2008; Huy chương vì sự nghiệp giáo dục 2008; Huy chương Thế hệ trẻ năm 2007; Kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm 2007; nhiều Bằng khen công tác Đoàn, Hội các cấp.

5

PGS. TS. Nguyễn Phương Liên - Trưởng khoa
- Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học Địa lí
- Thạc sĩ: năm 1998
- Tiến sĩ: năm 2009
- Môn học giảng dạy đại học: Phương pháp dạy học Địa lí, Giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản, Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, Thực hành dạy học
- Môn giảng dạy sau đại học: Phân tích chương trình ở phổ thông, Lí luận dạy học Địa lí, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu Địa lí.
- Sách đã xuất bản:
+ Nguyễn Phương Liên, 711 câu hỏi trắc nghiêm khách quan môn địa lí lớp 10, 11, 12, Nhà xuất bản Hải Phòng, năm 2011.
+ Nguyễn Trọng Phúc, Nguyễn Phương Liên, Nguyễn Quốc Tuấn, Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí lớp 10. (2 tập). Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2007.
+ Nguyễn Phương Liên, Tô Anh Tuấn, Đỗ Văn Hảo, Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ trong dạy học Địa lí.
Nguyễn Phương Liên, Giáo trình Phương pháp dạy học Địa lí 1.
Nguyễn Phương Liên, Nguyễn Thị Hồng, Vũ Như Vân, Giáo trình nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu địa lí tự nhiên, địa lí kinh tế - xã hội 
Nguyễn Phương Liên, Đề cương bài giảng: Phân thích chương trình địa lí ở trường Phổ thông.
Nguyễn Phương Liên – Đề cương bài giảng: thực hành dạy học địa lí
- Đề tài khoa học:  02 đề tài cấp Bộ; 07 đề tài cấp Trường; 16 bài báo đã đăng trên các tạp chí chuyên ngành:
- Hướng dẫn: 28 đề tài NCKH sinh viên; 20 khóa luận tốt nghiệp 03 luận văn Thạc sĩ
- Bằng khen: Đại học Thái Nguyên – năm 2010; Bằng khen cấp Bộ - năm 2012

6

TS. Vũ Như Vân

- Chuyên ngành: Địa lí kinh tế - xã hội

- Tiến sĩ: 1982

- Môn giảng dạy đại học: Ứng dụng toán học trong Địa lí học; Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam; Phương pháp nghiên cứu khoa học Địa lí; Quy hoạch không gian phát triển; Kinh tế vĩ mô
- Môn giảng dạy sau đại học: Những vấn đề địa lí kinh tế - xã hội và nhân văn; Những vấn đề địa lí Việt Nam và khu vực; Lịch sử và phương pháp luận địa lí học; Những vấn đề địa lí trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam; Phương pháp nghiên cứu kinh tế - xã hội; Kinh tế phát triển

- Sách đã xuất bản:

+ Vũ Đình Gián, Vũ Tự Lập, Nguyễn Trọng Điều, Đặng Thu, Phạm Văn Vang, Vũ Như Vân (1990), Địa lí Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội

+ Nguyễn Dược, Đỗ Thị Minh Đức, Vũ Như Vân, Phạm Thị Sen, Phí Công Việt (2005), Địa lí 9, (Sách giáo khoa/ Sách giáo viên/Vở bà tập/Tài liệu đọc tham khảo), DAGD THCS, NXB Giáo dục
+ Trần Viết Khanh, Nguyễn Việt Tiến, Vũ Như Vân (2011), Giáo trình địa lí trung du và miền núi phía Bắc. NXB Đại học quốc gia, Hà Nội.
+ Lâm Quang Dốc, Nguyễn Văn Tám, Vũ Như Vân (2011), Từ điển địa lí, NXB Giáo dục Hà Nội

- Đề tài khoa học:  02 đề tài cấp Bộ; 05 đề tài cấp Trường; 26 bài báo đã đăng trên các tạp chí chuyên ngành:

- Hướng dẫn: 30 đề tài NCKH sinh viên; 27 khóa luận tốt nghiệp 17 luận văn Thạc sĩ

- Bằng khen: Bằng khen cấp bộ năm 2004.

7

TS. Đinh Trung Quỳnh

- Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học địa lí

-  Tiến sĩ: 1984

- Môn giảng dạy đại học: Lí luận dạy học địa lí; Phương pháp dạy học Địa lí ở trường phổ thông; Địa lí tự nhiên đại cương.

- Môn giảng dạy sau đại học: Các vấn đề địa lí ở trường phổ thông hiện nay; Cơ sở địa danh học; Giáo dục môi trường qua môn Địa lí ở trường phổ thông.

- Đề tài khoa học:  02 đề tài cấp Bộ; 03 đề tài cấp Trường; 16 bài báo đã đăng trên các tạp chí chuyên ngành.

- Hướng dẫn: 16 đề tài NCKH sinh viên; 20 khóa luận tốt nghiệp 12 luận văn Thạc sĩ

- Bằng khen: Bằng khen cấp bộ năm 2005

8

TS. Đỗ Trọng Dũng

- Chuyên ngành :  Địa lí tự nhiên

- Thạc sĩ: năm 2000

- Tiến sĩ năm 2009

- Môn học giảng dạy đại học: Địa lí tự nhiên đại cương; cảnh quan

- Đề tài khoa học: 01 đề tài cấp Đại học, 3 đề tài cấp trường, 12 bài báo đã đăng trên các tạp chí chuyên ngành

- Hướng dẫn: 20 đề tài NCKH sinh viên; 18 khóa luận tốt nghiệp