Khoa Lịch sử - www.dhsptn.edu.vn

 

 

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ

 - Địa chỉ:  Phòng 204 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

                  20 Đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên       

- Website: dhsptn.edu.vn/lichsu   - Email : khoasu@dhsptn.edu.vn

- Điện thoại: (0208) 3856 887               

    

Tập thể cán bộ, giảng viên khoa Lịch sử

 

II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

         Khoa Lịch sử được khai sinh cùng với sự ra đời của trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, nay là Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên năm 1966. Khi mới thành lập, do đất nước còn chiến tranh nên khoa đặt tại xóm Đồng Mon, xã Đức Lương, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Những người có công đầu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của khoa là các thầy cô giáo từ trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tình nguyện lên xây dựng khoa Lịch sử mới ở Việt Bắc, sau đó là các thầy cô từ các trường Đại học khác, và từ các Sở tụ về. Điển hình là các thầy cô như: thầy giáo Dương Mạc Sẩy, thầy Lương Ninh, thầy Nguyễn Xuân Minh, thầy Nguyễn Nhân v.v.Mặc dù cơ sở vật chất rất thiếu thốn nhưng thầy và trò khoa Lịch sử đã không ngừng vươn lên, tự tay dựng lớp học, nhà ở, nhà ăn bằng tranh tre nứa lá, đảm bảo dạy tốt và học tốt.

         Năm 1970, khoa đã chuyển về khu Mỏ Bạch, thành phố Thái Nguyên. Song, do tính chất ác liệt của cuộc chiến tranh phá hoại lần 2 của đế quốc Mỹ, Khoa đã cùng với một số đơn vị trong trường sơ tán lên xã Động Đạt, huyện Phú Lương, sau đó là huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. Đến năm 1973, sau khi Hiệp định Pari được kí kết, thày trò khoa Sử đã cùng cả trường chuyển về xây dựng cơ sở mới tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên như hiện nay.

         Gần năm mươi năm qua, tập thể cán bộ, nhân viên đã không ngừng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, rèn đức luyện tài để xây dựng khoa thành đơn vị tiên tiến và vững mạnh. Hàng năm, khoa cung cấp cho các tỉnh, nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc hàng trăm giáo viên có trình độ và năng lực. Những sinh viên ra trường đã khẳng định được mình, nhiều người đã trở thành giáo viên dạy giỏi, trụ cột về chuyên môn ở các tỉnh, nhiều người đã và đang giữ những trọng trách trong các trường, các Sở, và các cơ quan.  

 

III. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC

a) Xây dựng chương trình, phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học đối với các chuyên ngành đào tạo thuộc ngành Lịch sử;

b) Quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học chương trình sư phạm Lịch sử;

c) Quản lý, tổ chức đào tạo các chương trình đào tạo sau đại học thuộc ngành Lịch sử;

d) Phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngành Lịch sử;

đ) Phối hợp với các Khoa Ngữ Văn, Địa lý thực hiện và phát triển chương trình đào tạo liên thông theo nhóm ngành, phát triển chương trình dạy học tích hợp khoa học xã hội.

e) Tham gia bồi dưỡng giáo viên phổ thông ngành Lịch sử;

g) Phối hợp với Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Viện Nghiên cứu Xã hội và Nhân văn Miền núi, các địa phương tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Lịch sử; bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho giảng viên, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh chuyên ngành Lịch sử;

 h) Phối hợp với Phòng Hành chính - Tổ chức làm tốt công tác quản lý, quy hoạch, kế hoạch, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy ngành Lịch sử;

i) Phối hợp với Phòng Công tác Học sinh sinh viên và Phòng Đào tạo, Ban Quản lý Ký túc xá, chính quyền địa phương quản lý người học;

k) Phối hợp với Phòng Thanh tra - Pháp chế, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thực hiện tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên môn, thi, đảm bảo chất lượng đào tạo ngành Lịch sử;

l) Phối hợp với các Phòng chức năng, Trung tâm, các Ban thực hiện các nhiệm vụ quản lý tài sản công của Trường và các hoạt động phục vụ người học;

m) Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác do Hiệu trưởng phân công.

2. Ban Chủ nhiệm Khoa

Stt

Ảnh

Họ tên

Chức danh

SĐT

1

PGS.TS Hà Thị Thu Thuỷ

Trưởng khoa

0912804549

3. Cơ cấu tổ chức

IV. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ NĂNG LỰC ĐÀO TẠO

1. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

- Khoa có 23 cán bộ, giảng viên cơ hữu, 2 giảng viên kiêm nhiệm, trong đó:

+ 02 cán bộ, giảng viên có học hàm phó giáo sư

+ 9 cán bộ, giảng viên có học vị tiến sĩ

+ 11 cán bộ, giảng viên có trình độ thạc sĩ

+ 1 cán bộ, giảng viên có trình độ cử nhân

- Tỷ lệ cán bộ nam 8/23 cán bộ

- Tỷ lệ cán bộ nữ 15/23 cán bộ

2. Các tổ bộ môn 

 Khoa Lịch sử có 3 tổ bộ môn

2.1 Tổ Lịch sử Việt Nam

Đội ngũ cán bộ, giảng viên trong tổ:

 

STT

Họ và tên

Ảnh

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

PGS.TS Hà Thị Thu Thuỷ

Trưởng môn

0912 804 549

hathuyduc2002@yahoo.com

hathuthuy@dhsptn.edu.vn

2

TS. Nguyễn Thị Quế Loan

GV

0912 501 809

queloan_sp@yahoo.com

nguyenqueloan@dhsptn.edu.vn

3

ThS. Lê Thị Thu Hương (A)

GV

0912 090 681

huongbinhtn69@yahoo.com.vn

thuhuong_le@dhsptn.edu.vn

4

ThS. Nguyễn Thị Hải

đang làm NCS tại Pháp

 

nguyenthihai83@dhsptn.edu.vn

5

TS. Hoàng Thị Mĩ Hạnh

GV

0942781982

hh.tn278@gmail.com

hoangmyhanh@dhsptn.edu.vn

6

ThS. Âu Sơn Hưng

đang làm NCS tại Viện KHXH

0973474656

ausonhung86@gmail.com

ausonhung@dhsptn.edu.vn

7

ThS. Nguyễn Thị Hòa

GV

0973748369

nguyenhoa@gmail.com

hoa_nguyen@dhsptn.edu.vn

Nhiệm vụ chính đảm nhận giảng dạy các học phần

- Lịch sử Việt Nam cổ trung đại

- Lịch sử Việt Nam cận đại

- Lịch sử Việt Nam hiện đại

- Ngoại giao Việt Nam hiện đại

- Vương quốc Chămpa – Phù Nam cổ

- Tư tưởng DCTS ở VN đầu thế kỷ XX

- Chính sách KTTĐ của TDP ở Việt Nam

- Phong trào nông dân trong LS TĐVN

- Chính sách dân tộc của các triều đại PKVN

- Hồ Chí Minh  với cách mạng Việt Nam

- Những Cải cách và TTCC trong LSVN

- Khảo cổ học đại cương

- Nhân học đại cương

- Hán Nôm

- Lịch pháp học

- Cơ sở văn hoá VN

- Lịch sử tư tưởng Việt Nam

2.2 Tổ Lịch sử Thế giới

Đội ngũ cán bộ, giảng viên trong tổ:

 

1.TS. Kim Ngọc Thu Trang - Trưởng môn

         - Số điện thoại: 0974 330 899                 Email: kimngocthutrang@gmail.com/kimngocthutrang@dhsptn.edu.vn

         - Website: http://.tnu.edu.vn/sites/trangknt        

         - Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu: Lịch sử Thế giới hiện đại

2.ThS. Trần Kim Thuỷ

          - Số điện thoại: 0915 647 872               Email: trankimthuysptn@gmail.com/trankimthuy@dhsptn.edu.vn

          - Website:http://.tnu.edu.vn/sites/thuytk          

          - Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu: Lịch sử Thế giới cổ - trung đại

3.TS. Nghiêm Thị Hải Yến

        - Số điện thoại: 0947 071 866                  Email: nghiemthihaiyen1974@yahoo.com.vn/nghiemhaiyen@dhsptn.edu.vn

        - Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu: Lịch sử Thế giới hiện đại

       - Website: http://.tnu.edu.vn/sites/nguyenthihaiyen

4.ThS. Hoàng Xuân Trường

        - Số điện thoại: 0974 908 031                  Email: hoangtruong180987@gmail.com/hoangxuantruong@dhsptn.edu.vn

       - Website: http://.tnu.edu.vn/sites/hoangxuantruong

       - Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu: Lịch sử Thế giới cận đại

5.ThS. Nguyễn Khánh Như (đang làm NCS tại Trung Quốc)

        - Số điện thoại: 0989 850 885                  Email: nhunguyen2301@gmail.com/nhunguyen2301@dhsptn.edu.vn

        - Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu: Lịch sử Thế giới cổ - trung đại

        - Website: http://.tnu.edu.vn/sites/

6.CN Nguyễn Thị Trang

        - Số điện thoại: 0914 563 906                  Email: nguyenthitrang@dhsptn.edu.vn

        - Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu: Lịch sử Thế giới cận đại

       - Website: http://.tnu.edu.vn/sites/nguyenthitrang

7.ThS. Nguyễn Đức Thắng (đang làm NCS tại viện Khảo cổ học)

         - Số điện thoại: 0978629600             Email:ducthangdhsptn@gmail.com/nguyenducthang@dhsptn.edu.vn

        - Website: http://.tnu.edu.vn/sites/thangnd       

       - Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu: Khảo cổ học, Lịch sử thế giới cổ - trung đại

 

Nhiệm vụ chính đảm nhận giảng dạy các học phần

- Lịch sử văn minh thế giới

- Lịch sử Thế giới cổ trung đại

- Lịch sử Thế giới cận đại

- Lịch sử Thế giới hiện đại

- Lịch sử Quan hệ quốc tế

- Đông Nam Á

- Phương thức sản xuất châu Á

- Chủ nghĩa xã hội – những vấn đề lý luận và thực tiễn

- Cách mạng tư sản thời cận đại

- Chủ nghĩa tư bản hiện đại

- Phong trào giải phóng dân tộc thế kỷ XX

- Cải cách và mở cửa ở Trung Quốc cuối TK XX: Lý luận và thực tiễn

- Phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế

- Phong trào đấu tranh chống TD và PK của nhân dân châu Á (XIX - XX)

- LS tôn giáo và nguồn gốc loài người dưới ánh sáng KHHĐ

- Những biến đổi KT-XH nông thôn TQ từ 1978 đến nay

- Vấn đề dân tộc trong LSTG cận hiện đại

- Chiến lược của Mỹ ở khu vực châu Á – TBD (từ 1947 đến nay)

2.3 Tổ Phương pháp dạy học Lịch sử

Đội ngũ cán bộ, giảng viên trong tổ:

1.CN.  Tạ Tương Chân 

         - Số điện thoại: 0977 751 286                     Email: tatuongchan@gmail.com/tatuongchan@dhsptn.edu.vn

         - Website: http://.tnu.edu.vn/sites/chantt        

         - Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu: Phương pháp dạy học lịch sử

2.TS. Nguyễn Hà Giang 

         - Số điện thoại: 0983 825 336                     Email: hagiangsptn@gmail.com/nguyenhagiang@dhsptn.edu.vn

         - Website http://.tnu.edu.vn/sites/giangnh        

         - Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu: Phương pháp dạy học lịch sử

3.TS. Lê Thị Thu Hương (B) 

         - Số điện thoại: 0912 346 222                     Email: huongtoantn@gmail.com/lethuhuong-khoasu@dhsptn.edu.vn

        - Website: http://.tnu.edu.vn/sites/ltthuong        

        - Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu: Phương pháp dạy học lịch sử

4.ThS. Mai Văn Nam (đang làm NCS tại ĐHSPHN)

         - Số điện thoại: 0974 136 822                    Email: namsptn@gmail.com/maivannam@dhsptn.edu.vn

         -   Website http://.tnu.edu.vn/sites/maivannam         

        - Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu: Phương pháp dạy học lịch sử

5.ThS. Nguyễn Văn Quyết

         - Số điện thoại: 01653 684 145                  Email: nguyenquyetsptn@gmail.com/nguyenquyet-khoasu@dhsptn.edu.vn

       - Website: http://tnu.edu.vn/quyet-nv

         - Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu: Phương pháp dạy học lịch sử

6.ThS. Hoàng Thị Trà Mi

         - Số điện thoại: 0986896585                  Email: hoangthitrami.hongtn8@gmail.com/hoangtrami@dhsptn.edu.vn

         - Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu: Lịch sử cận hiện đại và phương pháp dạy học Lịch sử.

         -  Website http://.tnu.edu.vn/sites/mihtt

7.CN. Nguyễn Mạnh Tuấn

         - Số điện thoại: 0983 937 273                     Email: tuansusptn@gmail.com/nguyenmanhtuan@dhsptn.edu.vn

         - Website: http://.tnu.edu.vn/sites/nguyen.manhtuan        

         - Chuyên viên: Phụ trách Văn phòng Khoa và phòng tư liệu

Giảng viên kiêm nhiệm

8. PGS.TS. Đỗ Hồng Thái

         - Số điện thoại: 0988508099                       Email: dothaipkh@gmail.com

         - Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu: Phương pháp dạy học lịch sử

Giảng viên thỉnh giảng

9. TS.Nguyễn Thị Hương Canh

         - Số điện thoại: 0913 394 496                     Email:

         - Lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu: Phương pháp dạy học lịch sử

Nhiệm vụ chính đảm nhận giảng dạy các học phần:

- Lý luận PPDH Lịch sử 1

- Lý luận PPDH Lịch sử 2

- Sdụng đồ dung dạy học

- Ứng dụng CNTT trong NC và DHLS

- Sdụng đồ dùng trực quan quy ước theo hướng phát triển tư duy HS trong DHLS

- Nâng cao hiệu quả BHLS ở trường PT

- Vận dụng DH tích cực trong DHLS ở trường THPT

- Sử dụng VKĐ trong DHLS ở trường THPT

- Kiến tập sư phạm

- Thực tập sư phạm

- Nhập môn sử học

- LS địa phương

- Sử liệu học

- Phương pháp luận sử học

- Phương pháp giáo dục LS

- Lịch sử sử học

- Rèn luyện kỹ năng NVSP môn Lịch sử

3. Thành tích đào tạo và nghiên cứu

3.1 Kết quả đào tạo đại học chính quy:

- Số lượng khóa đã đào tạo: 48

- Số lượng sinh viên chính quy hiện đang đào tạo tại Khoa là 960 sinh viên

- Số lượng khóa đã tốt nghiệp: 44

- Tỷ lệ tốt nghiệp: 98.5%

3.2 Kết quả đào tạo đại học không chính quy:

- Số lượng khóa đã đào tạo 11

- Số lượng khóa đã tốt nghiệp 10

- Tỷ lệ tốt nghiệp: 100%

3.3 Kết quả đào tạo sau đại học

- Đã đào tạo 22  khóa CH khoảng 210 học viên

- Tốt nghiệp 20 khóa với 180 học viên

3.4 Kết quả NCKH

- Số lượng giáo trình, đề cương bài giảng, xuất bản:

     + Giáo trình: 8

     + Đề cương bài giảng: 42

     + Sách đã xuất bản: 35

 - Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học:

+ Cấp Nhà nước: 2

+ Cấp Bộ: 13

+ Cấp trường: 23

+ Xuất bản 92 công trình nghiên cứu lịch sử địa phương

+ Hơn 550 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí Trung ương và địa phương

 

V. THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA LỊCH SỬ

1.  Tuyển sinh Đại học 2015

Ngành học

Mã ngành

Mã tổ hợp môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

Sư phạm Lịch Sử

D140218

C00,D14*, C03* 120

Thông tin chung

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển sinh Đại học theo phương thức 3 chung của Bộ GD&ĐT

- Điểm trúng tuyển xét theo ngành đào tạo

- Hình thức và thời gian đào tạo: Tập trung 4 năm,.hình thức đào tạo theo tín chỉ

(Xem chi tiết trên trang thông tin tuyển sinh của trường)

2. Tuyển sinh Cao học

- Chuyên ngành đào tạo: Lịch sử Việt Nam

- Chỉ tiêu: 20 – 25 học viên

   - Hình thức và thời gian đào tạo: Tập trung 2 năm.

   - Các môn thi tuyển: Thi 3 môn Tiếng Anh, môn Cơ bản (Triết học) và môn Cơ sở (Lịch sử Việt Nam)

- Thời gian tuyển sinh cao học trong 02 đợt:

   + Đợt 1: Dự kiến vào tháng 3

   + Đợt 2: Dự kiến vào tháng 9

   - Điều kiện dự thi

   Về văn bằng

* Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi. Người có bằng tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học ngành đúng ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi, đăng kí dự tuyển vào các chuyên ngành đào tạo tại Trường đại học Sư phạm thì cần phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc trung học chuyên nghiệp hệ chính quy ngành đúng/ ngành phù hợp với chuyên ngành đăng kí dự thi.

* Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi. đối tượng này phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng. Nội dung và khối lượng kiến thức học bổ sung cho từng đối tượng dự thi do đơn vị đào tạo quy định trên cơ sở so sánh bảng điểm học tập của chương trình đào tạo vớingành đúng.

   Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:

Đại học Thái Nguyên có yêu cầu riêng về kinh nghiệm công tác chuyên môn đối với

người đăng ký dự tuyển vào các chuyên ngành đào tạo khác nhau, cụ thể:

* Các đối tượng được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học: đăng ký dự tuyển vào các chuyên ngành đào tạo tại Trường đại học Sư phạm: người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi, có điểm trung bình chung học tập toàn khóa ≥ 6,5 (đối với phương thức đào tạo theo niên chế), ≥ 2,2 (đối với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ).

* Những đối tượng còn lại phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

- Liên hệ, nộp hồ sơ, ôn tập tại Trường đại học Sư phạm; ĐT. 0280 3855785

3. Tuyển Nghiên cứu sinh chuyên ngành Lịch sử Việt Nam

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

- Chi tiêu tuyển sinh: 1-2 NCS

- Thời gian tuyển sinh NCS trong 02 đợt:

   + Đợt 1: Dự kiến vào tháng 3

   + Đợt 2: Dự kiến vào tháng 9

- Hình thức và thời gian đào tạo

  +  Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục.

  + Trường hợp nghiên cứu sinh không thể theo học tập trung liên tục và được sự chấp thuận của đại học Thái Nguyên thì chương trình đào tạo và nghiên cứu của nghiên cứu sinh phải có tổng thời gian học và nghiên cứu như quy định, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo để thực hiện đề tài nghiên cứu.

- Quy trình xét tuyển: Thí sinh được phỏng vấn trình độ chuyên môn, thẩm định trình độ ngoại ngữ và bảo vệ bài luận (hoặc đề cương nghiên cứu đề tài luận án) trước Tiểu ban chuyên môn. Thành viên tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh đánh giá phân loại thí sinh thông qua hồ sơ dự tuyển thể hiện ở các nội dung:

  + Kết quả học tập ở trình độ đại học, thạc sĩ;

  + Trình độ ngoại ngữ;

  + Thành tích nghiên cứu khoa học đã có và kinh nghiệm hoạt động chuyên môn;

  + Chất lượng bài luận hoặc đề cương nghiên cứu;

 

VI. THÔNG TIN KHÁC

1. Một số hình ảnh hoạt động của Khoa

           Xem tại đây

2. Kỷ yếu 45 năm thành lập khoa Lịch sử

           Xem tại đây

3. Lý lịch khoa học của giảng viên khoa Lịch sử

            Xem tại đây