Khoa Sinh học - www.dhsptn.edu.vn

 

KHOA SINH HỌC

 

THÔNG TIN CHUNG

TÊN KHOA: SINH HỌC

Tên viết tắt: SINH HỌC

 

I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Địa chỉ: Toà nhà A4, Trường Đại học Sư phạm, Số 20- Đường lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 0208.3856891          

E-mail: khoasinh-ktnn@dhsptn.edu.vn

Website: http://dhsptn.edu.vn/khoasinh

 

 

II. QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐƠN VỊ

          Khoa Sinh học thành lập năm 1966, địa điểm đầu tiên của Khoa đặt tại xã Vinh Quang, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (nay là xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên), là một trong 7 khoa cơ bản (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Vật lý, Hoá học và Sinh-KTNN) của trường ĐHSP Việt Bắc (nay là Trường ĐHSP thuộc ĐHTN), là một trung tâm đào tạo giáo viên Sinh học - Kỹ thuật nông nghiệp và nghiên cứu khoa học của khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

Từ năm 1970 cùng với toàn trường, Khoa Sinh học đã chuyển địa điểm về Thành phố Thái Nguyên. Ngay từ khi mới thành lập, cán bộ giảng viên của Khoa bắt đầu triển khai công tác tuyển sinh và giảng dạy khóa I, đồng thời còn phải xây dựng và ổn định nơi ăn chốn ở của cán bộ và sinh viên trong điều kiện chiến tranh chống Mỹ hết sức ác liệt  Mặc dù vậy, tập thể cán bộ giảng viên và sinh viên của Khoa đã kết hợp giảng dạy, học tập với lao động sản xuất; chủ động giải quyết các nhu cầu thiết yếu về ăn, ở, học tập và nghiên cứu khoa học, quyết tâm vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao.

50 năm qua Khoa Sinh học đã không ngừng phát triển về quy mô, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY LÃNH ĐẠO KHOA

1. Bộ máy lãnh đạo khoa

STT

Ảnh

Họ tên

Chức vụ/ nhiệm vụ đảm nhiệm

SĐT

E-mail & Website

1

PGS.TS.

Nguyễn Thị Tâm

Trưởng khoa

Phụ trách chung và các công tác tổ chức, đào tạo Sau đại học, nghiên cứu KH, đào tạo Đại học,
công tác Khảo thí và Kiểm định CLGD, giáo trình và bài giảng.

CQ: 0280 3856891

nguyenthitamtn@yahoo.co.uk

http://.tnu.edu.vn/sites/tam-nt

2

 

PGS.TS.

Nguyễn Văn Hồng

Phó trưởng khoa

Phụ trách công tác quản lý sinh viên, cơ sở vật chất, thiết bị và hoá chất phòng thí nghiệm.

Số điện thoại:

CQ: 0280 3856891

 

 

hnhong636@gmail.com

http://.tnu.edu.vn/sites/

 

2. Chức năng-nhiệm vụ

a) Xây dựng chương trình, phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học đối với các chuyên ngành đào tạo thuộc ngành Sinh học;

b) Quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học chương trình sư phạm Sinh học và sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp;

c) Quản lý, tổ chức đào tạo các chương trình đào tạo sau đại học thuộc ngành Sinh học;

d) Phối hợp với các Khoa Vật lý, Toán, Địa lý thực hiện chương trình và phát triển chương trình liên thông, tích hợp nhóm ngành khoa học tự nhiên.

đ) Phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngành Sinh học;

e) Tham gia bồi dưỡng giáo viên phổ thông ngành Sinh học;

g) Phối hợp với Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác Quốc tế tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Sinh học; bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho giảng viên, sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh;

 h) Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổ chức làm tốt công tác quản lý, quy hoạch, kế hoạch, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy ngành Sinh học;

i) Phối hợp với Phòng Công tác Học sinh sinh viên và phòng Đào tạo, Ban Quản lý Ký túc xá, chính quyền địa phương quản lý người học;

k) Phối hợp với Phòng Thanh tra – Pháp chế, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thực hiện tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên môn, thi, đảm bảo chất lượng đào tạo chuyên ngành Sinh học;

l) Phối hợp với các Phòng chức năng, Trung tâm, các Ban thực hiện các nhiệm vụ quản lý Phòng thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm, tài sản công của Trường và các hoạt động phục vụ người học;

m) Phối hợp với Viện Nghiên cứu Khoa học Sự sống của Đại học Thái Nguyên tổ chức các hoạt động thực hành, thí nghiệm cho sinh viên chuyên ngành;

n) Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Ðội ngũ cán bộ, giảng viên thực hiên chương trình đào tạo

- 01giảng viên có chức danh Giáo sư

- 04 giảng viên có chức danh Phó giáo sư.

- 15 giảng viên có học vị tiến sĩ.

- 13 cán bộ, giảng viên có trình độ thạc sĩ (trong đó có 7 giảng viên đang học NCS)

- 10 cán bộ, giảng viên có trình độ cử nhân.

4. Thông tin về ngành nghề, lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu

4.1. Chuyên ngành đào tạo, trình độ

4.1.1. Trình độ Đại học

- Đào tạo giáo viên Sinh học chất lượng cao.

- Đào tạo giáo viên Sinh học cho các trường THPT

- Đào tạo giáo viên Sinh - KTNN cho các trường THPT.

- Đào tạo giáo viên giảng dạy Công nghệ cho các trường THPT. 

- Đào tạo giáo viên Sinh- hóa cho các trường THCS.

- Bồi dưỡng giáo viên THPT.

- Đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng lên Đại học (Hệ Vừa làm vừa học).4.1.1. Trình độ Thạc sĩ

4.1.2: Trình độ thạc sỹ

Đào tạo Thạc sĩ với 4 chuyên ngành:

+ Di truyền học

+ Sinh thái học

+ Sinh học thực nghiệm

+ Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học.

4.1.3. Trình độ Tiến sĩ

- Đào tạo Tiến sĩ với 3 chuyên ngành:

+ Di truyền học

+ Sinh thái học

+ Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học.

4.2. Số lượng sinh viên chính quy hiện đang đào tạo tại khoa: 780 sinh viên.

4.3. Lĩnh vực nghiên cứu chính:

 - Về khoa học giáo dục:

+ Nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học Sinh học và phương pháp kiểm tra đánh giá.

- Về khoa học cơ bản:

+ Nghiên cứu các lĩnh vực Sinh học phân tử và công nghệ gen

+ Sinh học tế bào và công nghệ tế bào

+ Đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.

 

IV. CÁC BỘ MÔN

Khoa Sinh học gồm 4 Bộ môn:

1. Bộ môn Thực vật học

* Nhiệm vụ chính: Đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

* Đảm nhiệm giảng dạy các học phần:      

1. Thực vật học

2. Sinh lý thực vật

3. Môi trường và phát triển (các khoa)

4. Lâm sinh

5. Sinh lý chống chịu

6.  Sinh lý sinh trưởng phát triển thực vật

7. Sinh thái học và đa dạng sinh học

8. Thực tập nghiên cứu thiên nhiên

9. Ứng dụng sinh học trong trồng trọt

10. Biến đổi khí hậu

11. Độc tố học

12. Kĩ thuật trồng trọt

13. Khoa học tự nhiên

14. Phương pháp nghiên cứu khoa học.

15. Dạy các môn cho Cao học và NCS chuyên ngành Sinh thái học

*  Đội ngũ cán bộ, giảng viên trong tổ bộ môn:   

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/ nhiệm vụ đảm nhiệm

Số ĐT

E-mail & Website

Ghi chú

1

 

ThS. Sỹ Danh Thường Trưởng Bộ môn  

thuongksdhsptn@yahoo.com

http://.tnu.edu.vn/sites/thuongsd

 

2

TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan Phó Bộ môn  

nguyenngoclan@dhsptn.edu.vn

http://.tnu.edu.vn/sites/lanntn

 

3

PGS.TS. Lê Ngọc Công Giảng viên  

conglengockstn@yahoo.com.vn

http://.tnu.edu.vn/sites/congln

 

4

TS. Lương Thị Thuý Vân

Giảng viên

 

luongvandhsptn@gmail.com

http://.tnu.edu.vn/sites/vanltt

 

5

ThS. Nguyễn Viết Thắng

Giảng viên

 

thangk52@gmail.com

http://vietthang@dhsptn.edu.vn

 

6

ThS. Nguyễn Quỳnh Anh

Giảng viên   n.anh294@gmail.com  

7

CN. Cao Thị Phương Thảo

Giáo viên thực hành

 

lamthaovan@gmail.com

http://.tnu.edu.vn/sites/thaoctp

 

8

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên

 

thuhadhsp68@gmail.com

 

9

CN. Vi Kiều Liên

Kỹ thuật viên

 

vkl_1981@yahoo.com

www.tnu.edu.vn/sites/lienvk

 

10 CN. Nguyễn Phương Thảo

Văn phòng

 

sac_tim86tn@yahoo.com

http://.tnu.edu.vn/sites/thaontp

 

 

2. Bộ môn Ðộng vật học    

* Nhiệm vụ chính: Đào tạo trình độ Đại học

* Đảm nhiệm giảng dạy các học phần:  

1. Động vật học

2. An toàn sinh học

3. Giải phẫu học người

4. Sinh lý người và động vật

5. Cơ sở chăn nuôi.

6. Sinh lý trẻ em (cho khoa MN)

7. Sinh lý thần kinh (cho khoa Tâm lý GD)

8. Thuỷ sản.

9. Tập tính động vật.

10. Dinh dưỡng trẻ em (cho khoa MN).

11. Môi trường và con người (cho các khoa).

12. Sinh thái côn trùng

13. Thực tập nghiên cứu thiên nhiên

14. Sinh học phát triển cá thể động vật

15. Kỹ thuật chăn nuôi

16. Công nghệ phôi và tế bào gốc

17. Lương cư bò sát

18. Dạy các môn cho cao học chuyên ngành Sinh thái học

* Đội ngũ cán bộ, giảng viên trong tổ bộ môn:

  TT

Họ và tên

Chức vụ/ nhiệm vụ đảm nhiệm

Số ĐT

E-mail & Website

Ghi chú

1

TS. Hoàng Văn Ngọc

Trưởng Bộ môn

 

hoangngocks@dhsptn.edu.vn

http://.tnu.edu.vn/sites/ngochv

 

2

ThS. Cao Văn Thuật

Giảng viên

 

http://.tnu.edu.vn/sites/thuatcv

 

3

TS. Từ Quang Tân

Giảng viên  

tandhtn@gmail.com

http://.tnu.edu.vn/sites/tantq

 

4

TS. Đinh Thị Phượng

Giảng viên

 

dinhthiphuongtn@gmail.com

 

5

ThS. Lê Phương Dung

Giảng viên

 

lephuongdungkstn@gmail.com

http://.tnu.edu.vn/sites/dunglp

 

6

ThS. Vũ Trọng Lượng

Giảng viên

 

vuluong2011@gmail.com

http://.tnu.edu.vn/sites/luongvt

 

7

ThS. Nguyễn Đức Hùng

Giảng viên

 

hungks1986@gmail.com

http://.tnu.edu.vn/sites/hung-nd

 

8 ThS. Từ Quang Trung  Giảng viên

 

trungsix@gmail.com

www.tnu.edu.vn/sites/trungtq

 

9

ThS. Nguyễn Vũ Bão

Giảng viên

 

nguyenvubao89tb@gmail.com

 

10

CN. Hoàng Thị Thanh Thuỷ

Giáo viên thục hành

 

thuyhoangthanh1976@gmail.com

http://.tnu.edu.vn/sites/thuy-ht

 

11 CN. Hứa Quỳnh Liên Kỹ thuật viên   Email: zeus0988188@gmail.com  

 

3. Bộ môn Di truyền và sinh học hiện đại.  

* Đào tạo các trình độ: Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ

* Đảm nhiệm giảng dạy các học phần:

1. Di truyền học

2. Sinh học phân tử.

3. Sinh học tế bào

4. Tiến hoá.

5. Công nghệ sinh học.

6. Cơ sở Di truyền chọn giống

7. PP phân tích di truyền hiện đại

8. Vi sinh công nghiệp

9.  Công nghệ tế bào và ứng dụng.

10. Vi sinh vật học.

11. Hoá sinh học.

12. Khoa học tự nhiên

13. Các hợp chất có hoạt tính sinh học.

14. Enzyme và công nghệ enzyme

15. Nhân chủng học

16. Lý sinh

17. Di truyền quần thể

18. Công nghệ sinh học môi trường

19. Dạy các môn cho Cao học và NCS chuyên ngành Di truyền học

* Đội ngũ cán bộ, giảng viên trong tổ bộ môn: 

TT

Họ và tên

Chức vụ/ nhiệm vụ đảm nhiệm

Số ĐT

E-mail & Website

Ghi chú

1

GS.TS Chu Hoàng Mậu

Trưởng Bộ môn

 

mauchkstn@yahoo.com

 

2

PGS.TS Nguyễn Thị Tâm

 Trưởng khoa

 

nguyenthitamtn@yahoo.co.uk

http://.tnu.edu.vn/sites/tam-nt

 

3

TS. Vũ Thị Thu Thủy

Phó Bộ môn  

vuthuybiochemistry@gmail.com

http://.tnu.edu.vn/sites/vu.thi.thu.thuy

 

4

TS. Phạm Thị Thanh Nhàn

Giảng viên

 

ptnhansptn@yahoo.com

www.tnu.edu.vn/sites/nhanptt

 

5

TS. Nguyễn Thị Thu Ngà

Giảng viên

 

ngasptn@yahoo.com.vn

http://.tnu.edu.vn/sites/nguyen.nga

 

6

TS. Hoàng Phú Hiệp

Giảng viên

 

hiephoangphu@yahoo.com

http://.tnu.edu.vn/sites/hiephp

 

7

ThS. Bành Thị Mai Anh

Giảng viên

 

maianh.ks.sptn@gmail.com

http://.tnu.edu.vn/sites/anhbtm

Đi học NN

8

TS Nguyễn Viết Tiến

Giảng viên

 

viettien_tn@yahoo.com

http://.tnu.edu.vn/sites/tiennv

 

9

ThS.NCS Lê Thị Ngọc Thương

Giảng viên

 

thuongle88@gmail.com

www.tnu.edu.vn/sites/thuongle

Đi học NN

10

CN. Nguyễn Thị Hồng Chuyên

Giáo viên thực hành

 

http://.tnu.edu.vn/sites/hongchuyen

 

11

Trần Thị Hồng

Kỹ thuật viên

 

tranhongkssptn@gmail.com

http://.tnu.edu.vn/sites/tranthihong

 

 

4. Bộ môn Phương pháp dạy học sinh học    

 * Đào tạo các trình độ: Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ.

* Đảm nhiệm giảng dạy các học phần:

1. Đại cương phương pháp dạy học sinh học.

2. Phương pháp dạy học sinh học I

3. Phương pháp dạy học sinh học II

4. ứng dụng tin học trong khoa học GD và dạy học sinh học.

5. Phương tiện  dạy học SH

6. Ôn tập văn hoá cho các lớp dự bị.

7.  Hướng dẫn RLNV sư phạm.

8. Phụ trách thực tập sư phạm 1

9. Phụ trách thực tập sư phạm 2

10. Dạy học hợp tác -nhóm trong dạy học SH

11. Dạy học khám phá trong dạy học SH

12. Kỹ thuật dạy học SH

13. Dạy học giải quyết vấn đề

14. Phương pháp dạy học công nghệ nông nghiệp

15. Thuyết trình và lắng nghe

16. Thực hành sư phạm 1

17. Thực hành sư phạm 2

18. Phương pháp dạy học tích hợp

19. Dạy các môn cho Cao học, NCS chuyên ngành PP dạy học SH

* Đội ngũ cán bộ, giảng viên của tổ bộ môn:

TT

Họ và tên

Chức vụ/ nhiệm vụ đảm nhiệm

Số ĐT

E-mail & Website

Ghi chú

1

PGS.TS. Nguyễn Văn Hồng

Phó Trưởng khoa

Trưởng Bộ môn

 

hnhong636@gmai.com

http://.tnu.edu.vn/sites/hongnv

 

2

PGS.TS Nguyễn Phúc Chỉnh

Giảng viên  

phucchinks@gmail.com

http://.tnu.edu.vn/sites/chinhnp

 

3

TS Nguyễn Thị Hằng

Giảng viên

 

hangksinh@yahoo.com.vn

http://.tnu.edu.vn/sites/nguyen.thi.hang

 

4

TS. Nguyễn Thị Hà

Giảng viên

 

hahoadiep@gmail.com

http://.tnu.edu.vn/sites/nguyenthiha

 

5

ThS.NCS Hoàng Thanh Tâm

Giảng viên  

tamhoang14@gmail.com

http://.tnu.edu.vn/sites/hoangthanhtam

Đi học NN
6 TS. Phạm Thị Hồng Tú Giảng viên   hongtutn@gmail.com  

7

CN. Tạ Thị Ngọc Hà

Giáo viên thực hành

 

hangocsptn@gmail.com

http://.tnu.edu.vn/sites/hattn

 

 

  * CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM                                 

TT

Phòng thí nghiệm

Bộ môn quản lý

1

Thực hành PPGD Sinh học

Phương pháp dạy học Sinh học

2

Công nghệ gen

Di truyền và sinh học hiện đại

3

Hóa sinh học

Di truyền và sinh học hiện đại

4

Vi sinh vật

Di truyền và sinh học hiện đại

5

Tế bào học

Di truyền và sinh học hiện đại

6

Công nghệ tế bào thực vật

Di truyền và sinh học hiện đại

7

Công nghệ protein

Di truyền và sinh học hiện đại

8

Phòng máy thiết bị chung

Di truyền và sinh học hiện đại

9

Động vật học

Động vật học

10

Sinh lý người và động vật

Động vật học

11

Phòng bảo tàng sinh học

Động vật học

12 Phòng tổ vườn trường

Thực vật học

13

Thực vật học

Thực vật học

14

Sinh thái Môi trường

Thực vật học

15

Vườn trường

Thực vật học

 

IV. CÁC THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ

* Tập thể Khoa Sinh học đã được tặng thưởng:

- 01 Huân chương Lao động hạng 3 của Nhà nước

- 01 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- 05 bằng khen của Bộ GD&ĐT

- Nhiều bằng khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam, của UBND tỉnh Thái Nguyên và Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

1. Kết quả đào tạo chính quy: (Không có khóa 17)

Số lượng khóa đã và đang đào tạo: 49

Số lượng khóa đã tốt nghiệp: 45

Số lượng sinh viên đã tốt nghiệp: 3000

2. Kết quả đào tạo không chính quy:

Số lượng khóa đã đào tạo: 12             Số lượng sinh viên: 2600

3. Kết quả đào tạo Sau đại học:

Đã đào tạo 21 khóa Cao học với  460 học viên.

Đang đào tạo 10 NCS (20 bảo vệ thành công luận án TS).

4. Kết quả Nghiên cưú khoa học

+ Đề tài NCKH, dự án của giảng viên

* Đề tài cấp bộ:  Đã thực hiện 90 đề tài. Đang thực hiện 3 đề tài

* Đề tài cấp cơ sở: Đã thực hiện 130 đề tài. Đang thực hiện 2 đề tài

* Dự án: tham gia 01 dự án đào tạo giáo viên THCS

+ Đề tài NCKH của sinh viên

Đã thực hiện 379 đề tài. Đang thực hiện 39 đề tài.

+ Số giáo trình, đề cương bài giảng đã xuất bản: 70

* Khen thưởng, thành tích:

- Giải Sinh viên nghiên cứu khoa học: Có 05 đề tài đạt giải Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc, 02 đề tài đạt giải cấp Trường, 04 đề tài đạt giải cấp ÐH Thái Nguyên, 02 đề tài đạt giải cấp tỉnh.

- Giải văn nghệ - Thể dục thể thao: 32

 

V. CÁC THÔNG TIN KHÁC

*  Danh sách Trưởng khoa qua các thời kỳ:

1. PGS.TS Đoàn Trọng Bình  (1966-1972)

2. TS. Vũ Văn Dụ  (1972-1979)

3.  PGS. TS. Nguyễn Lương Hùng (1980-1991)

4.  PGS. TS. Hoàng Chung  (1991-1995)

5.  PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Hương (1995-1998)

6.  PGS. TS. Chu Hoàng Mậu  (1999-2005)

7.  PGS. TS. Nguyễn Phúc Chỉnh (2005-2010)

8.  PGS. TS. Lê Ngọc Công (2010- 2015)