Khoa Vật Lí - www.dhsptn.edu.vn

 

KHOA VẬT LÝ

I. Địa chỉ liên hệ

Tên khoa: Khoa Vật lý

Địa chỉ: Số 20, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083856893

Email: khoaly@dhsptn.edu.vn

Website: http://www.dhsptn.edu.vn/khoavatli

II. Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị

Khoa Vật lý Trường ÐHSP Việt Bắc (Nay là Trường ÐHSP thuộc ÐHTN) được thành lập cùng với Trường ÐHSP Việt Bắc ngày 18 tháng 7 năm 1966 tại xóm Trại Tre, xã Vinh Quang, huyện Ðại Từ tỉnh Bắc Thái (Nay là tỉnh Thái Nguyên).

Tháng 10 năm 1966 khoa đã tổ chức lễ khai giảng khoá đầu tiên với14 cán bộ và 64 sinh viên. Thày Ðào Văn Phúc là chủ nhiệm Khoa đầu tiên.

Giai đoạn đầu từ năm 1966 - 1970 Khoa xây dựng tại xã Vinh Quang, huyện Ðại Từ.

Năm 1971 Khoa chuyển về xây dựng cơ sở mới tại Mỏ Bạch, thành phố Thái Nguyên.

Ðầu năm 1972, do sự leo thang trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của Ðế quốc Mỹ, thày và trò Khoa Vật lý phải sơ tán về xã Ðộng Ðạt, huyện Phú Lương, tỉnh Bắc Thái.

Năm 1973 Khoa cùng Trường lại trở về địa điểm hiện tại là Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên.

Trong thời gian chống Mỹ cứu nước từ 1966 đến 1975, nhiều cán bộ, sinh viên Khoa Vật lý đã phải tạm dừng bút hăng hái tình nguyện lên đường ra mặt trận, có những người đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày 18 tháng 3 năm 1991 Chính phủ ra quyết định số 63/HÐBT sáp nhập Trường CÐSP Việt Bắc vào Trường ÐHSP Việt Bắc, Khoa Vật lý đón nhận thêm 5 cán bộ từ Trường CÐSP Việt Bắc.

Tháng 4 năm 1994, Ðại học Thái Nguyên được thành lập, một số cán bộ Khoa Vật lý đã được điều động sang xây dựng các cơ quan của ÐHTN và trường ÐH Ðại cương. Năm 1997 Khoa tiếp tục được nhận 18 cán bộ từ trường ÐH Ðại cương về công tác ở Khoa. Năm 2002 Trường đại học Khoa học thuộc ĐHTN thành lập 18 cán bộ này lại được điều về Trường đại học Khoa học thuộc ĐHTN.

Đến tháng 4 năm 2015 Khoa Vật lý có 34 cán bộ, nhân viên trong đó có 30 CBGD (01 PGS , 08 TS chiếm 26,6%, 22 ThS chiếm 73,4%, 06 GVC, có 9 cán bộ đang làm NCS

III. Chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của Khoa

a) Xây dựng chương trình, phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học đối với các chuyên ngành đào tạo thuộc ngành Vật lý;

b) Quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học các chương trình Sư phạm Vật lý và Sư phạm Lý - Kỹ thuật công nghiệp;

c) Quản lý, tổ chức đào tạo các chương trình đào tạo sau đại học thuộc ngành Vật lý;

d) Phối hợp với các Khoa Toán, Sinh học, Địa lý thực hiện chương trình và phát triển chương trình liên thông, tích hợp nhóm ngành khoa học tự nhiên;

đ) Tham gia bồi dưỡng giáo viên phổ thông ngành Vật lý;

e) Phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngành Vật lý;

g) Chủ trì tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Vật lý;

h) Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổ chức làm tốt công tác quản lý, quy hoạch, kế hoạch, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy của ngành Vật lý;

i) Phối hợp với Phòng Công tác Học sinh sinh viên và Phòng Đào tạo, Ban Quản lý Ký túc xá, chính quyền địa phương quản lý người học;

k) Phối hợp với Phòng Thanh tra – Pháp chế, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thực hiện tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên môn, thi, đảm bảo chất lượng đào tạo của ngành Vật lý;

l) Phối hợp với Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác Quốc tế triển khai các đề tài, dự án chuyên ngành; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của ngành Vật lý;

m) Phối hợp với các Phòng chức năng, Trung tâm, các Ban thực hiện các nhiệm vụ quản lý Phòng thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm, thực hành, tài sản công của Trường và các hoạt động phục vụ người học;

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công. 

IV. Cơ cấu tổ chức, bộ máy lãnh đạo khoa

1. Ban chủ nhiệm khoa

Trưởng khoa:  TS. Cao Tiến Khoa  

Nhiệm vụ: 

           -  Phụ trách chung

           -  Phụ trách công tác cán bộ

           -  Phụ trách các dự án

           -  Phụ trách cơ sở vật chất

           - Phụ trách công tác đào tạo (ĐH và SĐH) 

           -  Bí thư Chi bộ

Điện thoại: CQ: 02803.856.893 - 0913.072.756 

Email:  caotienkhoa@dhsptn.edu.vn

Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Chu Việt Hà

Điện thoại: 0912.132.036 

 Email:  chuvietha@tnu.edu.vn

              chuvietha@dhsptn.edu.vn

 

 

 

2: Đội ngũ cán bộ, giảng viên

Hiện đang giảng dạy tại Khoa có: 41 người, trong đó:

-      Có 7 giảng viên có học hàm Phó Giáo sư, chiếm 17%

-      Có 20 giảng viên có học vị tiến sỹ, chiếm 49%

-      Có 20 cán bộ, giảng viên có trình độ thạc sỹ, chiếm 49%

-      Có 1 cán bộ, giảng viên có trình độ cử nhân, chiếm 2%

-      Tỷ lệ nam: 24 người chiếm 60%

-      Tỷ lệ nữ:17 người chiếm 40%

-      Số người đang NCS: 9

3. Thông tin về ngành nghề, lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu

3.1. Chuyên ngành đào tạo, trình độ

1. Trình độ cử nhân Sư phạm Vật lí

2. Trình độ Thạc sĩ: 02 chuyên ngành

   -    Lí luận và phương pháp  dạy học vật lí

   -   Vật lí chất rắn 

3. Trình độ Tiến sĩ:  Lí luận và phương pháp dạy hoc vật lí 

 

4. Giảng dạy Vật lí cho các khoa trong Trường ĐHSP.
5. Bồi dưỡng chuẩn hoá và bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT; Liên kết với các địa phương đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp.
6. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trên các lĩnh vực Khoa học giáo dục, Khoa học tự nhiên.

3.2. Số lượng sinh viên chính quy hiện đang đào tạo tại khoa: 702 sinh viên, 49 Cao hoc, 03 NCS.

3.3. Lĩnh vực nghiên cứu chính:

* Khoa học giáo dục

+  Đổi mới phương pháp giảng dạy Vật lý và  dạy học Công nghệ ở trường phổ thông

+  Ứng dụng tin học trong dạy học Vật lý và dạy học Công nghệ

* Khoa học cơ bản

- Vật lý Chất rắn

- Vật liệu mới

- Vật lý lý thuyết

- Vật lý kỹ thuật

* Khoa học kỹ thuật

Điện tử và tự động hóa

V. Các tổ bộ môn

1.  Bộ môn Giáo dục Vật lý

Đảm nhận giảng dạy các học phần: Lý luận dạy học đại cương, Phân tích chương trình, Bài tập Vật lý phổ thông, TNVLPT, Rèn luyện nghiệp vụ, Các chuyên đề giảng dạy cao học và NCS

Đội ngũ cán bộ Bộ môn Giáo dục Vật lý

Stt

 Họ tên

 Chức danh, Chức vụ 

 Điện thoại , Email

1

 TS. Cao Tiến Khoa

 

 

 GV.Trưởng khoa

 Bí thư chi bộ

  0280.3855.869

  0913.072.756 

 caotienkhoa@dhsptn.edu.vn

2

 TS. Nguyễn Thị Thu Hà

 

 

 GV. Trưởng bộ môn

 ĐT: 0983.752.675

 nguyenhadhsptn@gmail.com

3

 ThS. Thái Quốc Bảo

 

 

 GV. CN và CV K52

 ĐT: 0912.479.413

 thaibaodhsptn@gmail.com

4

 ThS.NCS Trần Khánh

 

 

 GV

 khanht206@yahoo.com

5

 ThS. NCS Huỳnh T. Hồng Sương

 

 

 GV

 khanht206@yahoo.com

6

 ThS. Phan Đình Quang

 

 

 GV. Trưởng phòng

 TNVLPT

 ĐT: 01692.216.289

 quangphandinh2011@gmail.com

  7

 ThS. Vương Thị Kim Yến

 

 

 

 GV TH, CT Công đoàn bộ phận  

 ĐT: 0977.599.218

 yenquangsp@yahoo.com.vn

8

 CN Phạm Minh Đức

 

 

 

 KTV  DT:0979.601.601
9 ThS Lê Thị Bình GV

DT: 0973.980.729

lethibinh@dhsptn.edu.vn

 

2. Bộ môn Vật lý đại cương

Nhiệm vụ chính: Đảm nhận giảng dạy các học phần Vật lý Đại cương cho Khoa Vật lý và các Khoa trong trường.

Đội ngũ cán bộ Bộ môn Vật lý đại cương

Stt

 Họ và tên

 Chức danh, Chức vụ

 Điện thoại và Email

1

 TS. Vũ Thị Hồng Hạnh

 

 

 

 GV. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

 

ĐT: 0989.920.618

honghanh12b@gmail.com

hanhvth@dhsptn.edu.vn

2

 TS. Đỗ Thùy Chi

 

 

 GV. Trưởng bộ môn

 Phó trưởng phòng Hành chính Tổ chức

 02803.748.690

 0989.200.314 

 dtchisf@gmail.com

3

 ThS. Đặng Thị Hương

 

 

 GV, Trưởng phòng TH VLĐC

ĐT: 0984.888.735

danghuongvl38@gmail.com

4

 NCS. Bùi Xuân Khuyến

  

 GV. NCS

 ĐT: 0984.603.515

 buixuankhuyen@gmail.com

5

 Th.S. Giáp Thùy Trang

 

 

 GV. NCS

 ĐT: 0919.733.117

giapthuytrang@gmail.com

6

 ThS. Dương Thị Hà

 

 
 GV. NCS

 ĐT: 016174.699.801

duongha.sp@gmail.com

7

 Th.S Khúc Hùng Việt

 

 

 

 GV

 ĐT: 0978.178.874

 hungvietdhsptn@gmail.com

     8

NCS Nguyễn Thanh Bình

 GV. NCS

 thanhbinhly40a@gmail.com

     9

TS. Nguyễn Thị Minh Thủy

 GV, Phó trưởng bộ môn

Bí thư LCĐ 

 thuydhsp2807@gmail.com

 ĐT:0915.729.059 

10 ThS. NCS. Ngô Tuấn Ngọc

 

 GV. NCS  ĐT: 02803859490
        0915.161.929
 tuanngoctna2@gmail.com
   11

 ThS Lã Quí Hoãn

 

 GV, NCS

 ĐT:0944.189.198

 hoansptn@gmail.com

   12

  CN. Dương Thị Phương Chi

 

 

 

 CV văn phòng Khoa  ĐT: 0973.836.863

 duongchidhsptn@gmail.com

 

3. Bộ môn Vật lý Lý thuyết & ứng dụng

Đảm nhận giảng dạy các học phần: Toán cao cấp, Phương trình toán lý, Cơ lượng tử, Vật lý Thống kê & Nhiệt động lực học, Điện động lực, Vật lý chất rắn, Khoa học vật liệu ...

Đội ngũ cán bộ Bộ môn Vật lý Lý thuyết & ứng dụng

Stt

 Họ và tên

 Chức danh, Chức vụ

 Điên thoại, Email

1

 PGS.TS Vũ Thị Kim Liên  

 

 

 GVCC,NGUT,

Trợ lý sau đại học 

 ĐT: 02803.856.085

        0912.789.436
 
 lienvusptn@gmail.com

2

 ThS.Nguyễn Hồng Lĩnh

 

 

 GVC.

ĐT:02803754206

        0985.290.862 

Honglinhkhoalydhsptn@gmail.com

3

 PGS.TS. Phạm Hữu Kiên

 

 

 GV.  P. trưởng bộ môn

 

 ĐT: 0973.472.364
 phkien80@gmail.com

4

 PGS.TS. Chu Việt Hà

 

 

 GV. Phó Khoa, Trưởng bộ môn

 ĐT:        0912.132.036 

 chuvietha@tnu.edu.vn

chuvietha@dhsptn.edu.vn

5

 ThS. NCS Đỗ Thị Huế

 

 

 GV, CN và CV K49

 ĐT: 01683.353.005

hue.iop.gmail.com

6

 TS Phạm Mai An 

   

 GV.Trợ lý khoa học  0986.569.575
    7

 ThS. Nguyễn Quang Hải  

 

 GV.  TPTN QP và VLCR  ĐT: 02803735711
        0913.379.240
 quanghaisptn@gmail.com
  8

 ThS. Lê Thị Hồng Gấm 

 

 GV. Trợ lý ĐT, BTCĐCB  ĐT: 0915.007.900
 honggamhnk@gmail.com
9

 CN. Võ Quang Hoàn 

 

 KTV  ĐT:  0976.807.989

 voquanghoantn@gmail.com

 

VI. THÀNH TÍCH CỦA KHOA VẬT LÝ

1. Kết quả đào tạo chính quy:

Số lượng khóa đã và đang đào tạo 49

Số lượng khóa đã tốt nghiệp 45, 

Số lượng sinh viên đã tốt nghiệp: 3800 sinh viên

Tỷ lệ tốt nghiệp: 85%

2. Kết quả đào tạo không chính quy:

Số lượng khóa đã đào tạọ 13  Số lượng SV: 765

Số lượng sinh viên đã tốt nghiệp: 710  sinh viên

Tỷ lệ tốt nghiệp: 95%

3. Kết quả đào tạo sau đại học

- Đã đào tạo 20 khóa CH với 420 học viên; Tốt nghiệp 320 học viên

- Đã đào tạo được 2TS. Đang đào tạo 9 NCS.

4. Kết quả NCKH từ năm 2001 - 2014

+ Đề tài NCKH của giảng viên:

           - Đã thực hiện 2 đề tài nhánh cấp nhà nước

- Đề tài cấp Bộ: Đã thực hiện 22 đề tài, đang thực hiện 1 đề tài

- Đề tài cấp đại học 9 đề tài, đang thực hiện 2 đề tài

- Cấp cơ sở: Đã thực hiện 38 đề tài; Đang thực hiện 2 đề tài

+ Đề tài NCKH của sinh viên : Đã thực hiện 167 đề tài; Đang thực hiện 23 đề tài. 9 SV đoạt giải SVNCKH toàn quốc.

             Số giáo trình, đề cương bài giảng đã xuất bản: 34

* Khen thưởng, Thành tích:

Giải Olympic: 13 lần đoạt giải thi OLYMPIC Vật lý  SV toàn quốc:

Về đồng đội: 1 giải dặc biệt, 2 giải nhất , 4 giải nhì, 6 giải ba

Về cá nhân: 80 lượt SV đoạt giải nhất, nhì, ba

Các giải văn nghệ- Thể dục thể thao: Các hoạt đông thể thao Khoa luôn đạt giải cao trong giải thi đấu của Nhà Trường: Như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn.

Các phần thưởng đã nhận:

           Nhiều huy chương vì sự nghiệp giáo dục.
           01 Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ năm học 2004-2005 cho tập thể Khoa vật lý.
           04 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ÐT cho Khoa và Tổ Ðiện quang-Vật lý hiện đại.
           03 cá nhân được tặng Huân chương lao động hạng ba

           05 nhà giáo được phong tặng nhà giáo ưu tú

           Nhiều Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ và Bộ trưởng cho cá nhân.

          Từ 2010 đến 2014 đơn vị liên tục đạt danh hiệu đơn vị lao động xuất sắc

GIÁO TRÌNH VÀ ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

STT

Tên giáo trình, đề cương bài giảng

Tác giả

1

Giải tích1

Lê Thiện Tấn

2

Giải tích 2

Lê Thiện Tấn

3

Giải tích 3

Nguyễn Hồng Lĩnh

4

Toán cho vật lý

Phạm Hữu Kiên

5

Cơ học

Phùng Thị Tuyết

6

Nhiệt học

Đinh Hùng

6

Điện và từ

Vũ Thụy Hùng

7

Quang học

Phạm Hùng

8

VL nguyên tử và hạt nhân

Nguyễn Đình Chi

9

Thiên văn

Vũ Thị Kim Liên

10

Thí nghiệm vật lý đại cương 1

Đỗ Thị Hiền

11

Thí nghiệm vật lý đại cương 2

Tổ Vật lý đại cương

12

Kỹ thuật điện tử

Lê Bá Tứ, Nguyễn Quang Hải, Ngô Tuấn Ngọc

13

Thực hành kỹ thuật điện tử

Tổ Vật Kỹ Thuật

14

Điện kỹ thuật và Đo lường các đại lượng vật lý

Lê Bá Tứ

15

Thực hành Điện kỹ thuật và đo lường các đại lượng vật lý

Lê Bá Tứ

16

Điện động lực học

Dương Duy Hùng

17

Cơ lý thuyết

Trương Văn Hòa

18

Cơ học lượng tử

Phan Đình Kiển

19

Nhiệt động lực học và vật lý thống kê

Hà Minh

20

Vật lý chất rắn

Vũ Thị Kim Liên

21

Lịch sử vật lý và PPNCKH

Nguyễn Văn Khải

22

Đọng cơ đốt trong

Cao Minh Thắng

23

Lý luận dạy học vật lý ở trường phổ thông

Phạm Thị Mai, Nguyễn Văn Khải ...

24

Nghiên cứu chương trình vật lý THPT

Tổ Phương pháp giảng dạy

25

Bài tập vật lý phổ thông

Tổ Phương pháp giảng dạy

26

Thí nghiệm vật lý phổ thông

Tổ Phương pháp giảng dạy

27

Khoa học Vật liệu đại cương

Vũ Thị Kim Liên

28

Vật lý nano và ứng dụng

Vũ Thị Hồng Hạnh

29

Kỹ thuật số

Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Quang Hải ...

30

Kỹ thuật điện tử

Hoàng Văn Sơn, Nguyễn Đức Phượng

31

Điện dân dụng

Nguyễn Quang Hải

32

Điện tử dân dụng

Nguyễn Quang Hải

33

Hình học họa hình và vẽ kỹ thuật

Cao Minh Thắng

34

Bài giảng UDCNTT Cho giảng dạy vật lý

Lê Bá Tứ

35

Tài liệu bồi dưỡng năng lực GV môn Vật lý 10, 11,12

Phạm Thị Mai ...

36

Tài liệu bồi dưỡng năng lực GV môn Công nghệ 11, 12

Lê Bá Tứ

37

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 2 môn vật lý

Lê Bá Tứ

38

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 3 môn vật lý

Phạm Thị Mai. Lê Bá Tứ ...

39

Tài liêu bồi dướng GV tập sự môn vật lý

Cao Tiến Khoa, Nguyễn Thu Hà

40

Tài liêu bồi dướng GV tập sự môn Công nghệ

Lê Bá Tứ