Khoa Vật Lí - www.dhsptn.edu.vn

 

KHOA VẬT LÝ

I. Địa chỉ liên hệ

Tên khoa: Khoa Vật lý

Địa chỉ: Số 20, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083856893

Email: khoaly@dhsptn.edu.vn

Website: http://www.dhsptn.edu.vn/khoavatli

II. Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị

Khoa Vật lý Trường ÐHSP Việt Bắc (Nay là Trường ÐHSP thuộc ÐHTN) được thành lập cùng với Trường ÐHSP Việt Bắc ngày 18 tháng 7 năm 1966 tại xóm Trại Tre, xã Vinh Quang, huyện Ðại Từ tỉnh Bắc Thái (Nay là tỉnh Thái Nguyên).

Tháng 10 năm 1966 khoa đã tổ chức lễ khai giảng khoá đầu tiên với14 cán bộ và 64 sinh viên. Thày Ðào Văn Phúc là chủ nhiệm Khoa đầu tiên.

Giai đoạn đầu từ năm 1966 - 1970 Khoa xây dựng tại xã Vinh Quang, huyện Ðại Từ.

Năm 1971 Khoa chuyển về xây dựng cơ sở mới tại Mỏ Bạch, thành phố Thái Nguyên.

Ðầu năm 1972, do sự leo thang trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của Ðế quốc Mỹ, thày và trò Khoa Vật lý phải sơ tán về xã Ðộng Ðạt, huyện Phú Lương, tỉnh Bắc Thái.

Năm 1973 Khoa cùng Trường lại trở về địa điểm hiện tại là Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên.

Trong thời gian chống Mỹ cứu nước từ 1966 đến 1975, nhiều cán bộ, sinh viên Khoa Vật lý đã phải tạm dừng bút hăng hái tình nguyện lên đường ra mặt trận, có những người đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày 18 tháng 3 năm 1991 Chính phủ ra quyết định số 63/HÐBT sáp nhập Trường CÐSP Việt Bắc vào Trường ÐHSP Việt Bắc, Khoa Vật lý đón nhận thêm 5 cán bộ từ Trường CÐSP Việt Bắc.

Tháng 4 năm 1994, Ðại học Thái Nguyên được thành lập, một số cán bộ Khoa Vật lý đã được điều động sang xây dựng các cơ quan của ÐHTN và trường ÐH Ðại cương. Năm 1997 Khoa tiếp tục được nhận 18 cán bộ từ trường ÐH Ðại cương về công tác ở Khoa. Năm 2002 Trường đại học Khoa học thuộc ĐHTN thành lập 18 cán bộ này lại được điều về Trường đại học Khoa học thuộc ĐHTN.

Tháng 10 năm 2010 khoa có 35 cán bộ, nhân viên trong đó có 32 CBGD (03 PGS, 05 TS, 24 ThS, 09 GVC, 21 GV, có 09 cán bộ đang làm NCS, 03 cán bộ đang học Thạc sỹ.

III. Chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của các Khoa

a) Xây dựng chương trình, phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học đối với các chuyên ngành đào tạo thuộc ngành Vật lý;

b) Quản lý, tổ chức đào tạo trình độ đại học các chương trình Sư phạm Vật lý và Sư phạm Lý - Kỹ thuật công nghiệp;

c) Quản lý, tổ chức đào tạo các chương trình đào tạo sau đại học thuộc ngành Vật lý;

d) Phối hợp với các Khoa Toán, Sinh học, Địa lý thực hiện chương trình và phát triển chương trình liên thông, tích hợp nhóm ngành khoa học tự nhiên;

đ) Tham gia bồi dưỡng giáo viên phổ thông ngành Vật lý;

e) Phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngành Vật lý;

g) Chủ trì tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Vật lý;

h) Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổ chức làm tốt công tác quản lý, quy hoạch, kế hoạch, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy của ngành Vật lý;

i) Phối hợp với Phòng Công tác Học sinh sinh viên và Phòng Đào tạo, Ban Quản lý Ký túc xá, chính quyền địa phương quản lý người học;

k) Phối hợp với Phòng Thanh tra – Pháp chế, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thực hiện tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên môn, thi, đảm bảo chất lượng đào tạo của ngành Vật lý;

l) Phối hợp với Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác Quốc tế triển khai các đề tài, dự án chuyên ngành; nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của ngành Vật lý;

m) Phối hợp với các Phòng chức năng, Trung tâm, các Ban thực hiện các nhiệm vụ quản lý Phòng thí nghiệm, dụng cụ thí nghiệm, thực hành, tài sản công của Trường và các hoạt động phục vụ người học;

 

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công. 

IV. Cơ cấu tổ chức, bộ máy lãnh đạo khoa

1. Bộ máy lãnh đạo khoa

 

Trưởng Khoa:  TS. Cao Tiến Khoa  
Phụ trách công tác HSSV

Bí thư ChI bộ
Điện thoại: 0913.072756

Email:  khoavlk5@dhsptn.edu.vn

 TS Đỗ Thùy Chi

ĐT: 02803748690

Email: dtchisf@gmail.com

Bí thư LCĐ:  ThS. NGô Tuấn Ngọc

Điện thoại: NR: 0280 3859490

Email: tuanngoctna2@gmail.com

 

2: Đội ngũ cán bộ, giảng viên

Hiện đang giảng dạy tại Khoa có: 41 người, trong đó:

-      Có 7 giảng viên có học hàm Phó Giáo sư, chiếm 17%

-      Có 20 giảng viên có học vị tiến sỹ, chiếm 49%

-      Có 20 cán bộ, giảng viên có trình độ thạc sỹ, chiếm 49%

-      Có 1 cán bộ, giảng viên có trình độ cử nhân, chiếm 2%

-      Tỷ lệ nam: 24 người chiếm 60%

-      Tỷ lệ nữ:17 người chiếm 40%

-      Số người đang NCS: 9

3. Thông tin về ngành nghề, lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu

3.1. Chuyên ngành đào tạo, trình độ

Trình độ Đại học:

-      Sư phạm Vật lý

-      Sư phạm Công nghệ

-      Sư phạm Lý - Tin

-      Sư phạm Lý - Kỹ thuật Công nghiệp

Trình độ Thạc Sỹ:

Chuyên ngành lý luận và phương pháp giảng dạy Vật lý

Chuyên ngành Vật lí chất rắn

Trình độ Tiến sỹ:

Chuyên ngành lý luận và phương pháp giảng dạy Vật lý

3.2. Số lượng sinh viên chính quy hiện đang đào tạo tại khoa: 702 sinh viên, 49 Cao hoc, 03 NCS.

3.3. Lĩnh vực nghiên cứu chính:

* Khoa học giáo dục

+  Đổi mới phương pháp giảng dạy Vật lý và  dạy học Công nghệ ở trường phổ thông

+  Ứng dụng tin học trong dạy học Vật lý và dạy học Công nghệ

* Khoa học cơ bản

- Vật lý Chất rắn

- Vật liệu mới

- Vật lý lý thuyết

- Vật lý kỹ thuật

* Khoa học kỹ thuật

Điện tử và tự động hóa

 

V. Các tổ bộ môn

Khoa Vật lý hiện nay có 4 tổ bộ môn

1.  Tổ Vật lý Đại cương

Nhiệm vụ chính: Đảm nhận giảng dạy các học phần Vật lý Đại cương cho Khoa Vật lý và các Khoa trong trường.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên trong tổ:

Stt

 Họ và tên

 Chức danh, Chức vụ

 Điện thoại và Email

1

 TS. Vũ Thị Hồng Hạnh

 GV

ĐT: 0989.920618

honghanh12b@gmail.com

2

 TS. Đỗ Thùy Chi

 GV. Trưởng bộ môn

 02803748690

 dtchisf@gmail.com

3

 ThS. Nguyễn Đình Chi

 GVC

 02803756686( Hưu 1/2012)

4

 ThS. Đặng Thị Hương  GV, CN  & Cố vấn K46

ĐT: 0984888735

danghuongvl38@gmail.com

5

 NCS. Bùi Xuân Khuyến

 GV

 ĐT: 0984603515

 buixuankhuyen@gmail.com

6

 Th.S. Giáp Thùy Trang  GV

 ĐT: 09199733117

giapthuytrang@gmail.com

7

 ThS. Dương Thị Hà  GV

 ĐT: 016174699801

duongha.sp@gmail.com

8

 Th.S Khúc Hùng Việt  GV

 ĐT: 0978178874

 hungvietdhsptn@gmail.com

9 NCS Nguyễn Thanh Bình  GV

 thanhbinhly40a@gmail.com

10 TS. Nguyễn Thị Minh Thủy  GV

 ĐT: 0983280716

 thuy.dhsp@yahoo.com

11  ThS Lã Quí Hoãn  GV

 ĐT: 0944189198

 hoansptn@gmail.com

 

2. Tổ Vật lý Lý thuyết & Toán

Đảm nhận giảng dạy các học phần: Toán cao cấp, Phương trình toán lý, Cơ lượng tử, Vật lý Thống kê & Nhiệt động lực học, Điện động lực, Vật lý chất rắn, Khoa học vật liệu ...

Đội ngũ cán bộ tổ vật lý lý thuyết và toán:

Stt

 Họ và tên

 Chức danh, Chức vụ

 Điên thoại, Email

1

 PGS.TS Vũ Thị Kim Liên  

 GVC, Trưởng PTN VLCR và QHQP

 ĐT: 02803856085
 
 lienvusptn@gmail.com

2

 ThS. Nguyễn Hồng Lĩnh

 GVC. P. trưởng bộ môn,

 

 ĐT:02803754206

Honglinhkhoalydhsptn@gmail.com

3

 TS. Phạm Hữu Kiên

 GV. Trợ lý thanh tra và khảo thí

 ĐT: 6271364; 0973472364
  kien80@gmail.com

4

 PGS.TS. Chu Việt Hà

 Tổ trưởng , CN và CV K47

 ĐT: 02803856085

 cvha_thainguyen@yahoo.com.vn

5

 ThS. NCS Đỗ Thị Huế

 GV, CN và CV K49

 ĐT: 01683353005

hue.iop.gmail.com

6

 TS Phạm Mai An

 GV  0986569575

 

 

3. Tổ phương pháp giảng dạy

Đảm nhận giảng dạy các học phần: Lý luận dạy học đại cương, Phân tích chương trình, Bài tập Vật lý phổ thông, TNVLPT, Rèn luyện nghiệp vụ, Các chuyên đề giảng dạy cao học và NCS

Đội ngũ cán bộ trong tổ:

Stt

 Họ tên                                 

 Chức danh, Chức vụ          

 Điện thoại , Email

1

 TS. Cao Tiến Khoa

 GV. Trưởng Khoa

 Bí thư chi bộ

  0280.3855.869

 Khoavlk5@dhsptn.edu.vn

2

 TS  Nguyễn Thị Thu Hà

 GV. Trưởng bộ môn

 ĐT: 0983.752.675

 nguyenhadhsptn@gmail.com

3

 ThS. Thái Quốc Bảo

 GV. CN và CV K48

 ĐT: 0912479413

 thaibaodhsptn@gmail.com

4

 ThS.NCS Trần Khánh

 GV

 khanht206@yahoo.com

5

 ThS. NCS Huỳnh Ngọc Sương

 GV

 khanht206@yahoo.com

6

 ThS. NCS Nguyễn Quang Linh

 GV. Trợ lý  sinh viên

 ĐT: 0975.128.846

nguyenquanglinhdhsptn@gmail.com

7

 ThS. Phan Đình Quang

 GV.TPTNVLPT

 ĐT: 01692.216.289

 quangphandinh2011@gmail.com

  8  Ths Lê Thị Bình  GV

 ĐT: 0973980729

 binhsptn@gmail.com 

  9   Phạm Minh Đức  KTV

 ĐT: 0913886322

 nhungoc0601@gmail.com

 

 

4. Tổ Kỹ thuật & Tin học

Đảm nhận giảng dạy các học phần: Điện tử đại cương, Kỹ thuật số, Điện kỹ thuật & đo lường, Cơ khí đại cương, Động cơ đốt trong, Hình học họa hình &Vẽ kỹ thuật, Tự động hóa ...

Đội ngũ cán bộ của bộ môn:

Stt

 Họ tên      

 Chức danh, Chức vụ  

 Điện thoại, Email

1

 ThS. Lê Bá Tứ

 

 GVC

 ĐT: 02803851409

 lebatu57@gmail.com

2

 ThS. NCS. Ngô Tuấn Ngọc

 GV. BTLCĐ

 ĐT: 02803859490
 0976180656
 tuanngoctna2@gmail.com

3

 ThS. Nguyễn Quang Hải

 GV.  TP TNKTĐ + ĐT+ THTH

 ĐT: 02803735711
 0913379240
 quanghaisptn@gmail.com

4

 ThS. Lê Thị Hồng Gấm

 GV. Trợ lý GD, BTCĐCB. 

 ĐT: 0915007900
 honggamhnk@gmail.com

5

 ThS. Vương Kim Yến

 GV TH, PCT Công đoàn bộ phận

 ĐT: 0977599218

 yenquangsp@yahom.com.vn

6

 CN. Võ Quang Hoàn

 KTV

 ĐT: 02803547044
 0976807989

 voquanghoantn@gmail.com

7

 CN. Dương Phương Chi

 CV văn phòng Khoa

 ĐT: 0973836863

 duongchidhsptn@gmail.com

 

V. Các thành tích của đơn vị (số liệu sau 45 năm):

1. Kết quả đào tạo chính quy:

Số lượng khóa đã đào tạo 45

Số lượng khóa đã tốt nghiệp 41

Số lượng sinh viên đã tốt nghiệp: 3300 sinh viên

Tỷ lệ tốt nghiệp: 85%

2. Kết quả đào tạo không chính quy:

Số lượng khóa đã đào tạọ 12  Số lượng SV: 720

Số lượng sinh viên đã tốt nghiệp: 710  sinh viên

Tỷ lệ tốt nghiệp: 98%

3. Kết quả đào tạo sau đại học

- Đã đào tạo 16 khóa CH với 240 học viên; Tốt nghiệp 238 học viên

- Đang đào tạo 3 NCS.

4. Kết quả NCKH từ năm 2001 - 2010

+ Đề tài NCKH của giảng viên:

- Đề tài cấp bộ:  Đã thực hiện 20 đề tài; Đang thực hiện 2 đề tài

- Cấp cơ sở: Đã thực hiện 32 đề tài; Đang thực hiện  3 đề tài

+ Đề tài NCKH của sinh viên : Đã thực hiện 98 đề tài; Đang thực hiện 26 đề tài. 6 SV đoạt giải SVNCKH toàn quốc.

Số giáo trình, đề cương bài giảng đã xuất bản: 31

* Khen thưởng, Thành tích:

Giải Olympic: 12 lần đoạt giải thi OLYMPIC Vật lý toàn quốc:

Về đồng đội:1 giải dặc biệt, 2 giải nhất , 3 giải nhì, 6 giải ba

Về cá nhân:75 lượt SV đoạt giải

Giải sinh viên nghiên cứu khoa học:

Các giải văn nghệ - Thể dục thể thao:

Các hoạt đông thể thao Khoa luôn đạt giải cao trong giải thi đấu của Nhà Trường: Như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn.

Khoa được Thủ tướng tặng

40 huy chương vì sự nghiệp giáo dục.
01 Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ cho Khoa năm học 04-05.
03 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ÐT cho Khoa và Tổ Ðiện quang-Vật lý hiện đại.
02 cá nhân được tặng Huân chương lao động hạnh ba

05 nhà giáo ưu tú

02 Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ cho cá nhân.
12 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ÐT cho cá nhân.

CÔNG TÁC QUẢN LÝ SINH VIÊN

Năm học 2010 - 2011 Khoa Vật lý  đào tạo:

- 12 lớp chính qui với 702 sinh viên.

- 02 lớp cao học thạc sĩ, 49 học viên

- 03 lớp ÐH tại chức vật lý, 155 sinh viên

- 03 NCS

Sinh viên có tinh thần học tập tự giác; ý thức rèn luyện chấp hành kỷ luật tốt; thực hiện nghiêm túc các quy chế HSSV; nghiêm túc trong thi và kiểm tra.

Phong trào NCKH của sinh viên luôn được chú trọng duy trì đều đặn trong nhiều năm liên tục, có một số đề tài đã được giải thưởng SVNCKH của Bộ GD&ÐT, và Đại học Thái Nguyên; năm học 2010- 2011 có 27 SV làm đề tài NCKH và 12 SV thực hiện các đề tài khoá luận tốt nghiệp.

10 năm liên tục(từ năm 2000), khoa đều cử đội sinh viên tham dự kỳ thi olympic vật lý sinh viên toàn quốc và đều đạt giải cao: 1 giải biệt, 2 giải nhất, 2 giải nhì và 5 giải ba và nhiều giải cá nhân. Được Bộ GD & ĐT và Hội Vật lý Việt nam tặng thưởng nhiều bằng khen.

Các hoạt động của Ðoàn thanh niên và Hội Sinh viên sôi nổi trong các hoạt động văn nghệ thể thao, nhiều năm đạt giải nhất bóng đá và giải nhất bóng chuyền trường ÐHSP.

Liên chi đoàn Khoa Lý liên tục được công nhận là Liên chi đoàn vững mạnh.

GIÁO TRÌNH VÀ ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

STT

Tên giáo trình, đề cương bài giảng

Tác giả

1

Giải tích1

Lê Thiện Tấn

2

Giải tích 2

Lê Thiện Tấn

3

Giải tích 3

Nguyễn Hồng Lĩnh

4

Toán cho vật lý

Phạm Hữu Kiên

5

Cơ học

Phùng Thị Tuyết

6

Nhiệt học

Đinh Hùng

6

Điện và từ

Vũ Thụy Hùng

7

Quang học

Phạm Hùng

8

VL nguyên tử và hạt nhân

Nguyễn Đình Chi

9

Thiên văn

Vũ Thị Kim Liên

10

Thí nghiệm vật lý đại cương 1

Đỗ Thị Hiền

11

Thí nghiệm vật lý đại cương 2

Tổ Vật lý đại cương

12

Kỹ thuật điện tử

Lê Bá Tứ, Nguyễn Quang Hải, Ngô Tuấn Ngọc

13

Thực hành kỹ thuật điện tử

Tổ Vật Kỹ Thuật

14

Điện kỹ thuật và Đo lường các đại lượng vật lý

Lê Bá Tứ

15

Thực hành Điện kỹ thuật và đo lường các đại lượng vật lý

Lê Bá Tứ

16

Điện động lực học

Dương Duy Hùng

17

Cơ lý thuyết

Trương Văn Hòa

18

Cơ học lượng tử

Phan Đình Kiển

19

Nhiệt động lực học và vật lý thống kê

Hà Minh

20

Vật lý chất rắn

Vũ Thị Kim Liên

21

Lịch sử vật lý và PPNCKH

Nguyễn Văn Khải

22

Đọng cơ đốt trong

Cao Minh Thắng

23

Lý luận dạy học vật lý ở trường phổ thông

Phạm Thị Mai, Nguyễn Văn Khải ...

24

Nghiên cứu chương trình vật lý THPT

Tổ Phương pháp giảng dạy

25

Bài tập vật lý phổ thông

Tổ Phương pháp giảng dạy

26

Thí nghiệm vật lý phổ thông

Tổ Phương pháp giảng dạy

27

Khoa học Vật liệu đại cương

Vũ Thị Kim Liên

28

Vật lý nano và ứng dụng

Vũ Thị Hồng Hạnh

29

Kỹ thuật số

Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Quang Hải ...

30

Kỹ thuật điện tử

Hoàng Văn Sơn, Nguyễn Đức Phượng

31

Điện dân dụng

Nguyễn Quang Hải

32

Điện tử dân dụng

Nguyễn Quang Hải

33

Hình học họa hình và vẽ kỹ thuật

Cao Minh Thắng

34

Bài giảng UDCNTT Cho giảng dạy vật lý

Lê Bá Tứ

35

Tài liệu bồi dưỡng năng lực GV môn Vật lý 10, 11,12

Phạm Thị Mai ...

36

Tài liệu bồi dưỡng năng lực GV môn Công nghệ 11, 12

Lê Bá Tứ

37

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 2 môn vật lý

Lê Bá Tứ

38

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 3 môn vật lý

Phạm Thị Mai. Lê Bá Tứ ...

39

Tài liêu bồi dướng GV tập sự môn vật lý

Cao Tiến Khoa, Nguyễn Thu Hà

40

Tài liêu bồi dướng GV tập sự môn Công nghệ

Lê Bá Tứ