KHOA VẬT LÝ

 

I. Địa chỉ liên hệ

Tên khoa: Khoa Vật lý

Địa chỉ: Số 20, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên.

Điện thoại: 02803856893

Email: khoaly@dhsptn.edu.vn

Website: http://www.dhsptn.edu.vn/khoavatli

 

II. Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị

Khoa Vật lý Trường ÐHSP Việt Bắc (Nay là Trường ÐHSP thuộc ÐHTN) được thành lập cùng với Trường ÐHSP Việt Bắc ngày 18 tháng 7 năm 1966 tại xóm Trại Tre, xã Vinh Quang, huyện Ðại Từ tỉnh Bắc Thái (Nay là tỉnh Thái Nguyên).

Tháng 10 năm 1966 khoa đã tổ chức lễ khai giảng khoá đầu tiên với14 cán bộ và 64 sinh viên. Thày Ðào Văn Phúc là chủ nhiệm Khoa đầu tiên.

Giai đoạn đầu từ năm 1966 - 1970 Khoa xây dựng tại xã Vinh Quang, huyện Ðại Từ.

Năm 1971 Khoa chuyển về xây dựng cơ sở mới tại Mỏ Bạch, thành phố Thái Nguyên.

Ðầu năm 1972, do sự leo thang trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của Ðế quốc Mỹ, thày và trò Khoa Vật lý phải sơ tán về xã Ðộng Ðạt, huyện Phú Lương, tỉnh Bắc Thái.

Năm 1973 Khoa cùng Trường lại trở về địa điểm hiện tại là Phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên.

Trong thời gian chống Mỹ cứu nước từ 1966 đến 1975, nhiều cán bộ, sinh viên Khoa Vật lý đã phải tạm dừng bút hăng hái tình nguyện lên đường ra mặt trận, có những người đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày 18 tháng 3 năm 1991 Chính phủ ra quyết định số 63/HÐBT sáp nhập Trường CÐSP Việt Bắc vào Trường ÐHSP Việt Bắc, Khoa Vật lý đón nhận thêm 5 cán bộ từ Trường CÐSP Việt Bắc.

Tháng 4 năm 1994, Ðại học Thái Nguyên được thành lập, một số cán bộ Khoa Vật lý đã được điều động sang xây dựng các cơ quan của ÐHTN và trường ÐH Ðại cương. Năm 1997 Khoa tiếp tục được nhận 18 cán bộ từ trường ÐH Ðại cương về công tác ở Khoa. Năm 2002 Trường đại học Khoa học thuộc ĐHTN thành lập 18 cán bộ này lại được điều về Trường đại học Khoa học thuộc ĐHTN.

Tháng 10 năm 2010 khoa có 35 cán bộ, nhân viên trong đó có 32 CBGD (03 PGS, 05 TS, 24 ThS, 09 GVC, 21 GV, có 09 cán bộ đang làm NCS, 03 cán bộ đang học Thạc sỹ.

 

III. Cơ cấu tổ chức, bộ máy lãnh đạo khoa

1. Bộ máy lãnh đạo khoa

Trưởng Khoa: ThS.GVC Lê Bá Tứ 
Nhiệm vụ: 
        -  Phụ trách chung
        -  Phụ trách công tác cán bộ
        -  Phụ trách các dự án
        -  Phụ trách cơ sở vật chất
  Điện thoại: CQ: 02803 856 893
                    DĐ: 0918981162

  Email: lebatu57@gmail.com

P.Trưởng Khoa:  TS. Vũ Thị Hồng Hạnh
Nhiệm vụ: 
     -  Phụ trách công tác ĐT & NCKH  

Điện thoại: 

CQ: 02803856893

DĐ: 0989920618

Email: honghanh12b@gmail.com

P.Trưởng Khoa:  ThS. Cao Tiến Khoa  
Nhiệm vụ:
      - Phụ trách công tác HSSV
Điện thoại: 

CQ: 02803 856 893

DĐ: 0 913 072 756 

Email:  khoavlk5@dhsptn.edu.vn

2. Chức năng - nhiệm vụ

Đào tạo giáo viên Vật lý và giáo viên Công nghệ cho các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc. 

Đào tạo cao học chuyên ngành:  Lý luận và phương pháp dạy học Vật lý.

Đào tạo NCS chuyên ngành:  Lý luận và phương pháp dạy học Vật lý.

Giảng dạy Vật lý cho các Khoa trong Trường ĐHSP

Bồi dưỡng chuẩn hoá và bồi dưỡng thường xuyên đối với các giáo viên Vật lý, Công nghệ cho các trường THCS, THPT

Nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục, khoa học vật lý, khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

3: Đội ngũ cán bộ, giảng viên

Hiện tại Khoa có: 35 người, trong đó:

Có 3 cán bộ, giảng viên có học hàm Phó Giáo sư, chiếm 8,5%

Có 5 cán bộ, giảng viên có học vị tiến sỹ, chiếm 14%

Có 24 cán bộ, giảng viên có trình độ thạc sỹ, chiếm 68,5%

Có 6 cán bộ, giảng viên có trình độ cử nhân, chiếm 17%

- Tỷ lệ nam: 23 người chiếm 65,7%

- Tỷ lệ nữ:12 người chiếm 34,3%

- Số người đang đi học thạc sỹ 3, tiến sỹ: 9

4. Thông tin về ngành nghề, lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu

4.1. Chuyên ngành đào tạo, trình độ

Trình độ Đại học:

Sư phạm Vật lý

Sư phạm Công nghệ

Sư phạm Lý- Tin

Sư phạm Lý - Kỹ thuật Công nghiệp

Trình độ Thạc Sỹ:

Chuyên ngành lý luận và phương pháp giảng dạy Vật lý

Trình độ Tiến sỹ:

Chuyên ngành lý luận và phương pháp giảng dạy Vật lý

4.2. Số lượng sinh viên chính quy hiện đang đào tạo tại khoa: 702 sinh viên, 49 Cao hoc, 03 NCS.

4.3. Lĩnh vực nghiên cứu chính:

Khoa học giáo dục

Đổi mới phương pháp giảng dạy

Ứng dụng tin học trong dạy học Vật lý và Công nghệ

Khoa học cơ bản

Vật lý Chất rắn

Vật liệu mới

Khoa học kỹ thuật

Điện tử và tự động hóa

 

IV. Các tổ bộ môn

Khoa Vật lý hiện nay có 4 tổ bộ môn

1.  Tổ Vật lý Đại cương

Nhiệm vụ chính: Đảm nhận giảng dạy các học phần Vật lý Đại cương cho Khoa Vật lý và các Khoa trong trường.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên trong tổ:

STT HỌ TÊN CHỨC DANH, CHỨC VỤ ĐỊA CHỈ
1 TS. Vũ Thị Hồng Hạnh

GV. Trưởng bộ môn TPTNvật lý chất rắn

ĐT: 02803750298, 0989 920 618

honghanh12b@gmail.com

2 TS. Đỗ Thùy Chi GV. P. Trưởng bộ môn

ĐT: 0989200314, 02803748690

Email: dtchisf@gmail.com

3 CN. Đỗ Thị Hiền GV. TPTNVLĐC2

ĐT: 0912500469, 02803851409

Email: dohien60@gmail.com

4

ThS. Đặng Thị Hương

GV. TPTNVLĐC1 ĐT: 0984888735
5

ThS. Bùi Xuân Khuyến

Trợ giảng ĐT: 0989920618
6

ThS. Giáp Thùy Trang

GV ĐT: 09199733117

7

ThS. Khúc Hùng Việt GV ĐT: 0978178874
8 ThS. Nguyễn Thanh Bình GV

ĐT: 01636402818

2.  Tổ Vật lý Lý thuyết & Toán

Đảm nhận giảng dạy các học phần: Giải tích, Đại số, Phương trình toán lý, Cơ lượng tử, Vật lý Thống kê & Nhiệt động lực học, Điện động lực, Vật lý chất rắn, ...

Đội ngũ cán bộ trong tổ:

STT

Họ và tên                                                                   

Chức danh, chức vụ

ĐT, Email

1

ThS. Nguyễn Hồng Lĩnh

GVC. P. trưởng bộ môn

02803754206

0985290862

2

TS. Phạm Hữu Kiên

GV

 6271364
0973472364
huukienpham@yahoo.com

3

TS. Chu Việt Hà

Trưởng bộ môn

02803856085

0912132036

4

ThS. Đỗ Thị Huế

GV

01683353005

5

PGS.TS Vũ Thị Kim Liên

GV

0912789436

3. Tổ phương pháp giảng dạy

Đảm nhận giảng dạy các học phần: Lý luận dạy học đại cương, Phân tích chương trình, Bài tập Vật lý phổ thông, TNVLPT, Rèn luyện nghiệp vụ, Các chuyên đề giảng dạy cao học và NCS

Đội ngũ cán bộ trong tổ:

STT

                                              

                     Họ tên                                                           

Chức danh, chức vụ                                                              

SĐT, Email

1

PGS. TS Nguyễn Văn Khải

GVC

0913.046.037

0280.852.598

Khaitn@gmail.com

2

ThS. Cao Tiến Khoa

GV. Phó Trưởng Khoa

0913.072.756

0280.3855.869

KhoaVLK5@dhsptn.edu.vn

3

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

GV.  Trưởng bộ môn

0983.752.675

nguyenhadhsptn@gmail.com

4

ThS. Thái Quốc Bảo

GV

0912.479.413

thaibaodhsptn@gmail.com

5

ThS. Trần Khánh

GV

khanht206@yahoo.com

6

ThS. Huỳnh Ngọc Sương

GV

khanht206@yahoo.com

7

ThS. Nguyễn Quang Linh

GV. Trợ lý giảng dạy

0975.128.846

nguyenquanglinhspvl@gmail.com

8

ThS. Phan Đình Quang

GV. TP TN VLPT

01692.216.289

4. Tổ Kỹ thuật & Tin học

Đảm nhận giảng dạy các học phần: Điện tử đại cương, Kỹ thuật số, Điện kỹ thuật & đo lường, Cơ khí đại cương, Động cơ đốt trong, Hình học họa hình &Vẽ kỹ thuật, Tự động hóa ...

Đội ngũ cán bộ của bộ môn:

STT

Họ tên       

Chức danh, chức vụ                 

SĐT, Email

1

ThS. Cao Minh Thắng

GVC. Trưởng bộ môn.

02803847074
0915569781
thangcaominh@gmail.com

2

ThS. Lê Bá Tứ

GVC. Trưởng Khoa

02802851409

0918981162

lebatu57@gmail.com

3

ThS. Ngô Tuấn Ngọc

GV. TPTN Điện tử

023803859490
0976180656
tuanngoctna2@gmail.com

4

ThS. Nguyễn Quang Hải

GV. Trợ lý thiết bị

02803735711
0913379240
quanghaisptn@gmail.com

5

KS. Lê Thị Hồng Gấm

GV. TPTN ĐKT và ĐL

0915007900
honggamhnk@gmail.com

6

ThS. Vương Kim Yến

GV TH

0977599218

yenquangsp@yahom.com.vn

7

CN. Võ Quang Hoàn

KTV

02803547044
0976807989

8

CN. Dương Phương Chi

CV văn phòng Khoa

0973836863

 

V. Các thành tích của đơn vị (số liệu sau 45 năm):

1. Kết quả đào tạo chính quy:

Số lượng khóa đã đào tạo 45

Số lượng khóa đã tốt nghiệp 41

Số lượng sinh viên đã tốt nghiệp: 3300 sinh viên

Tỷ lệ tốt nghiệp: 85%

2. Kết quả đào tạo không chính quy:

Số lượng khóa đã đào tạọ 12  Số lượng SV: 720

Số lượng sinh viên đã tốt nghiệp: 710  sinh viên

Tỷ lệ tốt nghiệp: 98%

3. Kết quả đào tạo sau đại học

- Đã đào tạo 16 khóa CH với 240 học viên; Tốt nghiệp 238 học viên

- Đang đào tạo 3 NCS.

4. Kết quả NCKH từ năm 2001 - 2010

+ Đề tài NCKH của giảng viên:

- Đề tài cấp bộ:  Đã thực hiện 20 đề tài; Đang thực hiện 2 đề tài

- Cấp cơ sở: Đã thực hiện 32 đề tài; Đang thực hiện  3 đề tài

+ Đề tài NCKH của sinh viên : Đã thực hiện 98 đề tài; Đang thực hiện 26 đề tài. 6 SV đoạt giải SVNCKH toàn quốc.

Số giáo trình, đề cương bài giảng đã xuất bản: 31

* Khen thưởng, Thành tích:

Giải Olympic: 12 lần đoạt giải thi OLYMPIC Vật lý toàn quốc:

Về đồng đội:1 giải dặc biệt, 2 giải nhất , 3 giải nhì, 6 giải ba

Về cá nhân:75 lượt SV đoạt giải

Giải sinh viên nghiên cứu khoa học:

Các giải văn nghệ - Thể dục thể thao:

Các hoạt đông thể thao Khoa luôn đạt giải cao trong giải thi đấu của Nhà Trường: Như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn.

Khoa được Thủ tướng tặng

40 huy chương vì sự nghiệp giáo dục.
01 Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ cho Khoa năm học 04-05.
03 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ÐT cho Khoa và Tổ Ðiện quang-Vật lý hiện đại.

02 cá nhân được tặng Huân chương lao động hạnh ba

05 nhà giáo ưu tú

02 Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ cho cá nhân.
12 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ÐT cho cá nhân.

CÔNG TÁC QUẢN LÝ SINH VIÊN

Năm học 2010 - 2011 Khoa Vật lý  đào tạo:

- 12 lớp chính qui với 702 sinh viên.

- 02 lớp cao học thạc sĩ, 49 học viên

- 03 lớp ÐH tại chức vật lý, 155 sinh viên

- 03 NCS

Sinh viên có tinh thần học tập tự giác; ý thức rèn luyện chấp hành kỷ luật tốt; thực hiện nghiêm túc các quy chế HSSV; nghiêm túc trong thi và kiểm tra.

Phong trào NCKH của sinh viên luôn được chú trọng duy trì đều đặn trong nhiều năm liên tục, có một số đề tài đã được giải thưởng SVNCKH của Bộ GD&ÐT, và Đại học Thái Nguyên; năm học 2010- 2011 có 27 SV làm đề tài NCKH và 12 SV thực hiện các đề tài khoá luận tốt nghiệp.

10 năm liên tục(từ năm 2000), khoa đều cử đội sinh viên tham dự kỳ thi olympic vật lý sinh viên toàn quốc và đều đạt giải cao: 1 giải biệt, 2 giải nhất, 2 giải nhì và 5 giải ba và nhiều giải cá nhân. Được Bộ GD & ĐT và Hội Vật lý Việt nam tặng thưởng nhiều bằng khen.

Các hoạt động của Ðoàn thanh niên và Hội Sinh viên sôi nổi trong các hoạt động văn nghệ thể thao, nhiều năm đạt giải nhất bóng đá và giải nhất bóng chuyền trường ÐHSP.

Liên chi đoàn Khoa Lý liên tục được công nhận là Liên chi đoàn vững mạnh.

GIÁO TRÌNH VÀ ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG

STT

Tên giáo trình, đề cương bài giảng

Tác giả

1

Giải tích1

Lê Thiện Tấn

2

Giải tích 2

Lê Thiện Tấn

3

Giải tích 3

Nguyễn Hồng Lĩnh

4

Toán cho vật lý

Phạm Hữu Kiên

5

Cơ học

Phùng Thị Tuyết

6

Nhiệt học

Đinh Hùng

6

Điện và từ

Vũ Thụy Hùng

7

Quang học

Phạm Hùng

8

VL nguyên tử và hạt nhân

Nguyễn Đình Chi

9

Thiên văn

Vũ Thị Kim Liên

10

Thí nghiệm vật lý đại cương 1

Đỗ Thị Hiền

11

Thí nghiệm vật lý đại cương 2

Tổ Vật lý đại cương

12

Kỹ thuật điện tử

Lê Bá Tứ, Nguyễn Quang Hải, Ngô Tuấn Ngọc

13

Thực hành kỹ thuật điện tử

Tổ Vật Kỹ Thuật

14

Điện kỹ thuật và Đo lường các đại lượng vật lý

Lê Bá Tứ

15

Thực hành Điện kỹ thuật và đo lường các đại lượng vật lý

Lê Bá Tứ

16

Điện động lực học

Dương Duy Hùng

17

Cơ lý thuyết

Trương Văn Hòa

18

Cơ học lượng tử

Phan Đình Kiển

19

Nhiệt động lực học và vật lý thống kê

Hà Minh

20

Vật lý chất rắn

Vũ Thị Kim Liên

21

Lịch sử vật lý và PPNCKH

Nguyễn Văn Khải

22

Đọng cơ đốt trong

Cao Minh Thắng

23

Lý luận dạy học vật lý ở trường phổ thông

Phạm Thị Mai, Nguyễn Văn Khải ...

24

Nghiên cứu chương trình vật lý THPT

Tổ Phương pháp giảng dạy

25

Bài tập vật lý phổ thông

Tổ Phương pháp giảng dạy

26

Thí nghiệm vật lý phổ thông

Tổ Phương pháp giảng dạy

27

Khoa học Vật liệu đại cương

Vũ Thị Kim Liên

28

Vật lý nano và ứng dụng

Vũ Thị Hồng Hạnh

29

Kỹ thuật số

Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Quang Hải ...

30

Kỹ thuật điện tử

Hoàng Văn Sơn, Nguyễn Đức Phượng

31

Điện dân dụng

Nguyễn Quang Hải

32

Điện tử dân dụng

Nguyễn Quang Hải

33

Hình học họa hình và vẽ kỹ thuật

Cao Minh Thắng

34

Bài giảng UDCNTT Cho giảng dạy vật lý

Lê Bá Tứ

35

Tài liệu bồi dưỡng năng lực GV môn Vật lý 10, 11,12

Phạm Thị Mai ...

36

Tài liệu bồi dưỡng năng lực GV môn Công nghệ 11, 12

Lê Bá Tứ

37

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 2 môn vật lý

Lê Bá Tứ

38

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 3 môn vật lý

Phạm Thị Mai. Lê Bá Tứ ...

39

Tài liêu bồi dướng GV tập sự môn vật lý

Cao Tiến Khoa, Nguyễn Thu Hà

40

Tài liêu bồi dướng GV tập sự môn Công nghệ

Lê Bá Tứ

 

Xo So | tin tuc | tin tuc 24h