Phòng Công tác HSSV - www.dhsptn.edu.vn

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

I.Thông tin chung

 Email: phongcongtachssv@dhsptn.edu.vn  

+ Trưởng phòng: Tiến sỹ  Nguyễn Hữu Toàn

ĐT: 02803.851.634; 0912.386.627

+ Phó trưởng phòng:Thạc sỹ  Nguyễn Văn Tuyên

ĐT: 02803.851.692; 0914.322.834

+ Phó trưởng phòng: CN. Phạm Danh Vũ

ĐT: 0912.645.479

+ Chủ tịch Công đoàn:Cử nhân Hoàng Thị  Bích Vân

ĐT:  0945.515.066

+ Bộ phận Công tác chính trị:  0280. 3858657 - Nhà A2

+ Bộ phận Quản lý hồ sơ sinh viên:  0280.3851634 - Nhà A2


II. Quá trình hình thành và phát triển

   Cùng với sự hình thành và phát triển của nhà trường, phòng Công tác HSSV hiện nay đã trải qua nhiều thay đổi, có thể tóm lược theo một số giai đoạn sau đây:

Giai đoạn thành lập Trường 1966-1968: Trường thành lập Ban Tuyên huấn trực thuộc Ban Giám hiệu. Trưởng ban là một đồng chí trong Đảng uỷ Trường. Đồng chí Nguyễn Trường Thanh làm cán bộ chuyên trách và đồng chí Phạm Huy Vân cán bộ giảng dạy chính trị kiêm nhiệm.

Năm 1968 thành lập phòng Tuyên huấn, đồng chí Phạm Ngọc Hoài được bổ nhiệm làm phó trưởng phòng. Nhiệm vụ quản lý sinh viên do phòng Tổ chức thực hiện. Đ/c Hoàng Khải Loan làm tổ trưởng. Ban bảo vệ, quân sự trực thuộc Ban Giám hiệu.

Năm 1975 Đ/c Phạm Ngọc Hoài chuyển công tác về Uỷ ban Dân tộc Chính phủ, Đ/c Nguyễn Thế Long được bổ nhiệm thay. Năm 1980 Đ/c Long chuyển công tác về Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục- Bộ Giáo dục, Đ/c Ma Văn Cương được bổ nhiệm làm phó trưởng phòng.

Năm 1984 Đ/c Nguyễn Ngọc Giao được bổ nhiệm làm trưởng phòng Tuyên huấn, Đ/c Ma Văn Cương giữ chức phó trưởng phòng cho tới năm 1990.

Giai đoạn 1975-1989: Công tác quản lý sinh viên có thời kỳ giao về cho các khoa, sau đó lại được tập trung về phòng Đào tạo quản lý.

Năm 1989 trường thành lập phòng Quản lý sinh viên, Đ/c Hoàng Khải Loan được bổ nhiệm là trưởng phòng, Đ/c Hà Thắng Nhân làm phó trưởng phòng.

Năm 1991, sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Việt Bắc vào Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, Trường thành lập phòng Công tác chính trị Học sinh sinh viên trên cơ sở sáp nhập phòng Tuyên huấn và phòng Quản lý sinh viên. Đ/c Hoàng Khải Loan là trưởng phòng, đ/c Hà Thắng Nhân phó trưởng phòng phụ trách công tác quản lý sinh viên, đ/c Đỗ Phượng phó trưởng phòng phụ trách công tác Chính trị tư tưởng. Ban bảo vệ trực thuộc Ban giám hiệu do đ/c Trần Quang Xuân làm trưởng ban, đ/c Phan Thanh Hải làm phó ban.

Năm 1996 trường quyết định giao nhiệm vụ quản lý ký túc xá từ phòng quản trị cho phòng CTCT- HSSV, đ/c Hà Thắng Nhân phụ trách.

Năm 1998 theo Quyết định của Đại học Thái Nguyên, các trường thành viên có 3 phòng: CTCT-HSSV, Đào tạo-NCKH-QHQT, Tổng hợp nên Ban Bảo vệ sáp nhập vào phòng CTCT- HSSV, từ đây phòng có 4 bộ phận: CTCT, QLSV, Bảo vệ, Ký túc xá.

Năm 2001 cùng với nhiệm kỳ mới của Hiệu trưởng, đ/c Hứa Ngọc Quyến được bổ nhiệm là trưởng phòng phụ trách quản lý sinh viên, đ/c Đỗ Phượng phó phòng phụ trách Công tác chính trị, đ/c Nguyễn Xuân Tiến phó phòng phụ trách ký túc xá, đ/c Nguyễn Duy Chiến phó phòng phụ trách bảo vệ.

Tháng 10 năm 2005, nhiệm kỳ công tác mới, đ/c Nguyễn Trường Kháng được bổ nhiệm làm trưởng phòng, các phó phòng như nhiệm kì trước và có thêm đ/c Lê Xuân Phương được bổ nhiệm là phó trưởng phòng phụ trách công tác Huấn học. Tháng 4 năm 2007 đ/c Đỗ Vũ Sơn được bổ nhiệm phó trưởng phòng phụ trách Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ sinh viên.

Tháng 6 năm 2010, nhiệm kỳ công tác mới, đ/c Nguyễn Xuân Tiến được bổ nhiệm là trưởng phòng; Các phó phòng: đ/c Đỗ Vũ Sơn phụ trách Công tác chính trị và Trung tâm tư vần Hỗ trợ sinh viên, đ/c Nguyễn Văn Tuyên phụ trách công tác KTX sinh viên. Đầu năm 2012 nhà trường cơ cấu lại biên chế tổ chức phòng CT-HSSV, đ/c Nguyễn Văn Tuyên chuyển sang phụ trách công tác chinh trị tư tưởng, huấn học và Trung tâm Tư vấn - Hỗ trợ sinh viên, đ/c Đỗ Vũ Sơn phụ trách  Ban QL-KTX. Tháng 11 năm 2012, đ/c Nguyễn Hữu Toàn được bổ nhiệm trưởng phòng CT-HSSV. Tháng 7 năm 2013 đ/c Phạm Danh Vũ được bổ nhiệm phó trưởng phòng CT-HSSV phụ trách văn thể.

* Theo Quyết định số 242/QĐ/CTCT-HSSV ngày 12 tháng 4 năm 2006 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên đổi tên các phòng CTCT-HSSV các trường thành viên thành phòng Công tác HSSV kèm theo Quy định về nhiệm vụ và chức năng của phòng.

 

III. Chức năng - nhiệm vụ
1. Chức năng:

          Tham mưu  cho Hiệu trưởng về công tác chính trị, tư tưởng; công tác học sinh sinh viên, công tác sinh viên nội, ngoại trú, công tác văn thể trong sinh viên công tác y tế học đường. 

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác chính trị tư tưởng:  Tư vấn cho Hiệu trưởng làm tốt công tác Chính trị - Tư tưởng trong cán bộ công chức và sinh viên nhà trường:

- Nắm tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ viên chức, học sinh sinh viên  và tham mưu giải quyết những vấn đề nảy sinh.

- Tổ chức học tập Nghị quyết, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, nếp sống, giáo dục truyền thống…

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm, các cuộc thi tìm hiểu, các hoạt động chuyêm đề, ngoại khoá, các hoạt động xã hội từ thiện.

- Tổ chức, triển khai các phong trào thi đua trong HSSV; tổ chức các phong trào quần chúng đấu tranh phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

2.2. Công tác học sinh sinh viên: Giúp Hiệu trưởng trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với HSSV:

- Chủ trì và tiếp đón sinh viên trúng tuyển vào học tập trung tại trường; phối hợp với các phòng, khoa liên quan tổ chức các hoạt động chuẩn bị điều kiện sinh hoạt và học tập cho sinh viên; tổ chức lớpsinh viên theo chuyên ngành và cử ban đại diện lớp; tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên, triển khai bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể sinh viên, tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân”; xử lý hồ sơ, làm thẻ sinh viên; xét điều kiện ở nội, ngoại trú, làm thẻ ký túc xá.

- Phối hợp với các khoa tiến hành xét điểm rèn luyện và phân loại xếp hạng HSSV theo học kỳ, năm học, khoá học theo quy chế hiện hành. Giải quyết các thủ tục hành chính, chuyển các sinh viên bị thi hành kỷ luật ở mức đình chỉ học tập, buộc thôi học về địa phương.

- Tổ chức xét, cấp học bổng, miễn giảm học phí và kiến nghị xử lý những HSSV không đóng đầy đủ học phí theo quy định. Tổ chức xét  chọn SV đi học  nước ngoài theo hướng dẫn, chỉ tiêu phân bổ của ĐHTN.

- Phối hợp hợp với Đoàn thanh niên, Hội SV và các đơn vị có liên quan tổ chức và tạo điều kiện  cho HSSV tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, các câu lạc bộ sở thích, các hoạt động giải trí lành mạnh. Định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường với HSSV, các cuộc giao ban HSSV.

- Tổ chức công tác tư vấn SV (Tư vấn học tập, nghề nghiệp, quan hệ giao tiếp…) tiến hành giới thiệu và tìm kiếm việc làm cho HSSV sau tốt nghiệp và cho những HSSV nghèo có khó khăn trong quá trình học tập.

- Giúp Hiệu trưởng tổ chức việc quản lý sinh đi đến; SV nội, ngoại trú:

         + Tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại trường theo Quy chế hiện hành.

        + Tiếp nhận lưu học sinh từ  nước ngoài về trường tiếp tục học tập, HSSV từ các trường khác chuyển về trường; phối hợpvới các phòng ban có liên quan giải quyết các thủ tục hành chính cho HSSV chuyển trường, chuyển ngành học.

         + Lập sổ theo dõi HSSV ở nội trú, phối hợp với ban quản lý KTX tổ chức các hoạt động cho SV, đề xuất hình thức xử lý SV vi phạm Quy chế HSSV nội trú, vi phạm pháp luật kịp thời có ý nghĩa giáo dục.

         + Phối hợp với Ban quản lý KTX nhận xét đánh giá về quá trình tự học, rèn luyện của HSSV ở nội trú, coi đó là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV theo quy định hiện hành.

         + Thực hiện các báo cáo, thống kê định kỳ theo kỳ học, năm học hoặc năm tài chính về công tác HSSV, công tác HSSV nội, ngoại trú cho cấp trên.

         + Chủ trì việc quản lý, cấp phát, lưu trữ lâu dài hồ sơ cấp phát bằng tốt nghiệp và các hồ sơ giấy tờ khác cho HSSV:

         + Giúp Hiệu trưởng quản lý phôi bằng tốt nghiệp, phôi chứng chỉ do ĐHTN cấp phát; in ấn các loại giấy chứng nhận, giấy báo điểm cho SV.

        + Phối hợp với các đơn vị theo dõi, quản lý người học theo các hợp đồng  đào tạo, tổ chức các buổi cấp phát bằng tốt nghiệp cho SV; quản lý và tổ chức cấp phát các loại hồ sơ, giấy chứng nhận cho SV theo quy định.

         + Phối hợp với phòng đào tạo và các đơn vị liên quan để lấy thông tin chính xác cho các loại hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận cấp phát cho SV.

 

IV. Đội ngũ cán bộ phòng                                                                                                                           

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC NĂNG/NHIỆM VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL - GHI CHÚ

1

 Nguyễn Hữu Toàn

Trưởng phòng

0912.386.627

toannguyenhuu79@gmail.com

2

Nguyễn Văn Tuyên

Phó trưỏng phòng

0914.322.834

tuyen69sptn@gmail.com

3

Phạm Danh Vũ Phó trưỏng phòng 0912.645.479  

4

Lâm Tú Anh

Chuyên viên

0975.279.317

 

5

Ngân Bá Cúm

Chuyên viên

0916.059.817

 

6

Đỗ Trần Dũng

Chuyên viên

0912.454.666

 

7

Nguyễn Thuỳ Dương

Chuyên viên

0945.375.371

 

8

Nguyễn Thuý Hằng

Chuyên viên

0912.789.479

thuyhangdhsp@gmail.com

9

Kiều Thanh Nga

Chuyên viên

0919.822.097

 

10

Nguyễn Thanh Nga

Chuyên viên

0978.837.420

 

11

Nguyễn Văn Quang

Chuyên viên

0987.365.888

Quang85vn@gmail.com

12

Trần Quang Tú

Hoạ sỹ

0914.602.743

 

13

Hoàng Thị Bích Vân

Chuyên viên

0945.515.066

 

14

Nông Thi Thu Hoài

Chuyên viên

0972.752.466

 

15 Vũ Thị Hậu

Chuyên viên

0986.052.576  
16 Ngôn Thị Tuyết Mai

Chuyên viên

0967.635.210  

 

V. Những thành tích nổi bật của đơn vị:

          Trong 50 năm xây dựng và trưởng thành, các cán bộ làm công tác tuyên huấn, công tác quản lý sinh viên, bảo vệ, ký túc xá đã đóng góp to lớn vào thành tích chung của Trường, xứng đáng là những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, giáo dục, giữ gìn sự ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đào tạo của nhà trường.

-         Bằng khen của Bộ Giáo dục và đào tạo  các năm học : 2002- 2003; 2003 -2004; 2004 -2005; 2005 -2006.

-         Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2006.

-         Bằng khen của Công đoàn nghành Giáo dục Việt nam năm 2002.

-         Nhiều cá nhân được tặng Huân chương Lao động, Bằng khen,  Huy chương, Giấy khen của các cấp, các ngành.

 

clip

Thống kê

  • Đang truy cập: 51
  • Khách viếng thăm: 43
  • Máy chủ tìm kiếm: 8
  • Hôm nay: 7472
  • Tháng hiện tại: 193203
  • Tổng lượt truy cập: 8924592