Phòng Quản trị - Phục vụ - www.dhsptn.edu.vn

 

 

PHÒNG QUẢN TRỊ - PHỤC VỤ

 

I. Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Quang Trung – Thành phố Thái Nguyên

Tên phòng:  Quản trị - Phục vụ

Điện thoại:  02083.654632

Email:  phongquantri_phucvu@dhsptn.edu.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Quản trị - Phục vụ có chức năng tham mưu cho Hiệu trường về công tác lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về quản trị, thiết bị, phục vụ của Trường.

2. Nhiệm vụ

- Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, sửa chữa các công trình, đảm bảo về cơ sở vật chất phụcvụ cho công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu, học tập và sinh hoạt của Trường;

- Tổ chức thực hiện các quy trình trong các dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị của Trường theo quy định;

- Hàng năm xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị trong toàn Trường nhằm bảo quản, và sử dụng có hiệu quả tài sản của Trường;

- Bảo quản tài sản hiện hữu của Trường theo quy định;

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện việc bố trí phòng học, phòng làm việc và trang thiết bị bảo đảm các hoạt động chung của Trường;

- Đảm bảo việc cấp phát văn phòng phẩm cho các đơn vị theo quy định;

- Trang bị bảo hộ lao động, chế độ bồi dưỡng độc hại cho viên chức theo quy định;

- Quản lý hoạt động sử dụng điện, nước của toàn Trường;

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện nhiệm vụ kiểm kê, quản lý, thanh lý tài sản theo quy định;

- Quản lý nhà đất, bảo vệ, giữ gìn môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp;

- Tổ chức chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo điều lệ Bảo hiểm y tế cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên trong Trường;

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch và chủ trì tổ chức thực hiện công tác vệ sinh phòng bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường xanh, sạch tại các đơn vị trong Trường;

- Quản lý các hoạt động dịch vụ trong trường (trừ khu vực nhà ăn và ký túc xá);

- Hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác quản trị phục vụ của Trường.

III. Cơ cấu tổ chức

Gồm 4 bộ phận: Tổ Quản trị, Tổ Giảng đường, Tổ Chăm sóc cây cảnh, Trạm Y tế.

1. TỔ QUẢN TRỊ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Công việc đảm nhận

Điện thoại-Email

1

ThS. Lý Văn Hoan

 

Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng.

+ Phụ trách chung các bộ phận trong Phòng.

+ Phụ trách công tác xây dựng cơ bản, quản lý và mua sắm tài sản. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hợp đồng xây dựng và sủa chữa các hạng mục công trình xây dựng, các hợp đồng mua sắm  và sửa chữa trang thiết bị.

+ Phụ trách xây dựng các dự án xây dựng và dự án trang thiết bị.

01256.358.616

lyvanhoan@dhsptn.edu.vn

 

2

ThS. Vũ Văn Nhân

 

Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn phòng.

+ Giúp Trưởng phòng xây dựng hợp đồng xây dựng cơ bản có giá trị dưới một tỷ, giám sát thi công các công trình xây dựng và sửa chữa các hạng mục công trình .

+ Phụ trách bộ phận quản lý hệ thống điện, nước toàn Trường.

0983.090.687

vuvannhan@dhsptn.edu.vn

 

3

ThS. Nguyễn Mạnh Hùng

 

Phó Trưởng phòng, Phó chủ tịch Công đoàn phòng.

+ Giúp Trưởng phòng xây dựng các dự án, hợp đồng  mua sắm trang thiết bị, giám sát sửa chữa các trang thiết bị.

+ Phụ trách bộ phận quản lý giảng đường, cây cảnh, hợp đồng vụ việc.

0912.121.474

nguyenmanhhung-qtpv@dhsptn.edu.vn

 

 

4

Mai Quang Tiến

 

Phó Trưởng phòng,

Phó ban QLDAXD

+ Lập và quản lý hồ sơ xây dựng Trung tâm phát triển kỹ năng sư phạm.

+ Giúp Trưởng phòng lập các dự án, hợp đồng xây dựng các công trình xây dựng mới và sửa chữa các hạng mục công trình có giá trị trên một tỷ.

 

0912.216.517

maiquangtien@dhsptn.edu.vn

 

5

CN. Hoàng Thị Minh Bạch

 

Chuyên viên

Ủy viên BCH Công đoàn phòng

 

- Thực hiện NV CV quản lý tài sản, quản lý sổ theo dõi tài sản của toàn trường, kiểm kê, thanh lý tài sản.

- Quản lý kho và cấp phát vật tư, VPP

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0942.951.972

hoangthiminhbach@dhsptn.edu.vn

 

6

CN. Phạm Văn Thoại

 

Chuyên viên XD

- Thực hiện NV chuyên viên xây dựng.

- Theo dõi quản lý hồ sơ xây dựng và giám sát sửa chữa các hạng mục XDCB.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0912.552.142

phamvanthoai@dhsptn.edu.vn

 

7

CN. Bùi Hà Thái

Kỹ sư điện

Theo dõi, sửa chữa, bảo dưỡng hoạt động của hệ thống điện trong trường:

- Các GĐB2, B4, Nhà làm việc, KTX, nhà thí nghiệm, điện bảo vệ các khu vực, các trạm biến áp. Theo dõi sử dụng điện trường PT, Nhà ăn SV, Bể bơi, Căng  tin…

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

0913.394.539

buihathai@dhsptn.edu.vn

8

Vũ Ngọc Cưng

Nhân viên điện

Theo dõi, sửa chữa, bảo dưỡng hoạt động của hệ thống điện trong trường:

- Các GĐB1, B3, B5, KTX, nhà thí nghiệm, hội trường C2, nhà thư viện, điện bảo vệ các khu vực. Theo dõi sử dụng điện trường PT, Nhà ăn SV, Bể bơi, Căng  tin…

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

01692.891.511

vungoccuong@dhsptn.edu.vn

 

9

CN. Nguyễn Thành Trung

Kỹ sư điện

-  Thực hiện nhiệm vụ CV quản trị thiết bị.

- Kiểm tra, theo dõi việc sửa chữa thiết bị văn phòng, giảng đường (Bàn ghế, điều hòa, máy móc thí nghiệm...).

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0912.394.828

nguyenthanhtrung-qtpv@dhsptn.edu.vn

 

10

CN. Nguyễn Văn Thắng

 

Kỹ sư điện

Ủy viên BCH Công đoàn phòng

- Theo dõi, sửa chữa, bảo dưỡng hoạt động của hệ thống nước trong trường.

- Trực thang máy.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

 

0912.316.622

nguyenvanthang@dhsptn.edu.vn

11

Phạm Văn Nguyên

Nhân viên nước

- Theo dõi việc cấp nước, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống nước khu vực Nhà làm viêc, Nhà TN, GĐ.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0912.710.213

phamvannguyen@dhsptn.edu.vn

12

Đặng Quang Tân

 

Nhân viên nước

 

- Theo dõi việc cấp nước, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống nước khu KTX.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

0978.619.396

dangquangtan@dhsptn.edu.vn

13

CN. Đặng Phương Thanh

Chuyên viên

 

- Quản lý tài sản, sổ theo dõi tài sản của toàn trường, kiểm kê, thanh lý tài sản.

- Lập hồ sơ, chứng từ mua sắm vật tư, sửa chữa thiết bị gửi Phòng KH-TC để thanh toán.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0972.096.548

dangphuongthanh@dhsptn.edu.vn

 

14

ThS. Vũ Anh Tuấn

 

Chuyên viên

 

- Quản lý, sửa chữa hệ thống thiết bị trợ giảng, máy chiếu tại các giảng đường, thiết bị văn phòng các đơn vị.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0913.504.240

vuanhtuan@dhsptn.edu.vn

15

CN. Lương Đức Thắng

 

Chuyên viên

 

- Kiểm tra, theo dõi việc sửa chữa các khu vực trong Trường (Bàn ghế, điện nước, các hạng mục công trình)

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0984.445.333

luongducthang@dhsptn.edu.vn

 

16

CN. Nguyễn Thị Mai Hương

Chuyên viên

- Thực hiện nhiệm vụ của chuyên viên quản lý tài sản.

- Lập hồ sơ, chứng từ sửa chữa nhỏ các hạng mục công trình gửi Phòng KH-TC để thanh toán.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0976.337.999

nguyenthimaihuong@dhsptn.edu.vn

 

17

Nguyễn Anh Tuấn

 

Nhân viên kỹ thuật

- Trực phục vụ Hội trường C2

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0977.724.143

nguyenanhtuan-qtpv@dhsptn.edu.vn

18

Nguyễn Văn Quyền

 

Chuyên viên

- Trực phục vụ Hội trường C1

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0975.355.688

nguyenvanquyen@dhsptn.edu.vn

20

CN. Đỗ Thông Thái

 

Nhân viên

- Theo dõi việc cấp nước, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống nước khu KTX.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0985.912.196

dothongthai@dhsptn.edu.vn

21

CN. Trần Tú Hoài


Chuyên viên

- Hỗ trợ lập hồ sơ, chứng từ sửa chữa nhỏ các hạng mục công trình gửi Phòng KH-TC để thanh toán.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0966.491.000

trantuhoai@dhsptn.edu.vn

 

 

 

2. TỔ Y TẾ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Công việc đảm nhận

Điện thoại-Email

1

 Nguyễn Thế Hùng

Trưởng trạm Y tế

- Phụ trách chung - Khám bệnh cán bộ

0979.753.681

nguyenthehung@dhsptn.edu.vn

2

Phạm Thị An

Bác sỹ

- Khám bệnh sinh viên

0944.884.236

phamthian@dhsptn.edu.vn

3

Vũ Kim Cương

Y sỹ

- Quyết toán thuốc BHYT sinh viên quỹ 10,8%

- Quyết toán thuốc sự nghiệp.

0976.179.686

vukimcuong@dhsptn.edu.vn

4

CN. Hoàng Thị Hoài Thu

 

- Quyết toán BHYT cán bộ.

- Công tác vệ sinh phòng dịch

0986.289.291

hoangthihoaithu@dhsptn.edu.vn

5

CN. Nguyễn Minh Cao

 

Ủy viên BCH Công đoàn phòng

- Quyết toán thuốc BHYT sinh viên quỹ 40%.

-  Công tác vệ sinh phòng dịch

0913.888.626

nguyenminhcao@dhsptn.edu.vn

6

Y tá. Hà Thị Khánh Ly

Ủy viên BCH Công đoàn phòng

-  Công tác vệ sinh phòng dịch.

- Điều trị nội trú.

0985.839.789

hathikhanhly@dhsptn.edu.vn

 

 

 

3. TỔ GIẢNG ĐƯỜNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Công việc đảm nhận

Điện thoại-Email

1

CN. Hứa Thị Hồng Chuyên

Chuyên viên

Nhân viên trực phòng đợi GĐB2 của giáo viên

01684.763.813

huathihongchuyen@dhsptn.edu.vn

2

 

Nguyễn Thị Phương (1961)

 

 

Nhân viên trực phòng đợi GĐB5 của giáo viên

01666.477.209

3

Hà Thị Hồi

 

Nhân viên trực phòng đợi GĐB4 của giáo viên

01275.848.937

hathihoi@dhsptn.edu.vn

4

Nguyễn Anh Thư

 

Nhân viên trực phòng đợi GĐB4 của giáo viên

0948.483.334

nguyenthianhthu@dhsptn.edu.vn

5

Nguyễn Thị Phương (1974)

 

Tổ trưởng tổ giảng đường

Nhân viên trực phòng đợi GĐB5 của giáo viên

01696.148.516

nguyenthiphuong@dhsptn.edu.vn

6

Nguyễn Thị Bích Huyền

 

Nhân viên trực phòng đợi GĐB1 của giáo viên

01656.522.660

nguyenbichhuyen@dhsptn.edu.vn

7

Vũ Thị Lý

 

Nhân viên trực phòng đợi GĐB3 của giáo viên

0975.059.725

vuthily@dhsptn.edu.vn

8

Đào Hồng Liên

Kỹ thuật viên

Nhân viên trực phòng đợi GĐB2 của giáo viên

01668.126.968

daothihonglien@dhsptn.edu.vn

9

Mạch Thị Hương

Chuyên viên

Nhân viên trực phòng đợi GĐB3 của giáo viên

0916.715.686

machthihuong@dhsptn.edu.vn

 

 

4. TỔ CÂY CẢNH

STT

Họ và tên

Chức vụ

Công việc đảm nhận

Điện thoại-Email

1

Ngô Thị Huân

 

 

Tổ trưởng tổ cây cảnh, Ủy viên BCH Công đoàn phòng

 

Năm ô cây cau trước cửa nhà A2 + sau nhà A2 + Đầu phòng tài vụ + 2 ô từ cổng chính vào + trước giảng đường B2 cây chuỗi ngọc + ô cây si sau giảng đường B2 + trước GĐ B3  ô cây đại + trước giảng đường B4 + 2 Ô cỏ thư viện

0988.862.182

ngothihuan@dhsptn.edu.vn

2

Ninh Quốc Phương

 

 

 

 - Hàng cây ngọc lan sân nhà A2 + Hàng chuỗi ngọc trước nhà A1 + cây si trước nhà A1 + sân giảng đường B1 + 2 ô chữ ĐHTN + sau GĐ B2 + trước GĐ B2 + ô cây phượng trước cửa giảng đường B3 + ô trước GĐ B4 + Hàng cây ngâu to, bãi cỏ tranh + 2 Ô cỏ thư viện

01669.448.154

ninhquocphuong@dhsptn.edu.vn

3

Dương Thị Minh Huệ

 

 

 

 

  -  Hai ô cỏ nhật cột cờ trước nhà A2 + ô hoa mẫu đơn nhà A2 + 3 ô quanh gốc đa + hàng cây tùng + ô hoa mẫu đơn đường đôi + 1 ô mới đầu hội trường C2 + gốc mít hàng cây bờ ao + ô cửa nhà B4 có cây cau + bãi cỏ tranh nhà B4 có cây xoài + ngọc lan + 2 Ô cỏ thư viện

0986.703.701

duongthiminhhue@dhsptn.edu.vn

4 Nguyễn Thị Thu Nga    

0944.463.483

nguyenthithunga@dhsptn.edu.vn