Phòng Quản trị - Phục vụ - www.dhsptn.edu.vn

 

PHÒNG QUẢN TRỊ - PHỤC VỤ

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. TỔ QUẢN TRỊ

STT

Ảnh

Họ và tên, Chức vụ

Công việc đảm nhận

Điện thoại-Email

1

 

ThS. Lý Văn Hoan

Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng.

+ Phụ trách chung các bộ phận trong Phòng.

+ Phụ trách công tác xây dựng cơ bản, quản lý và mua sắm tài sản. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hợp đồng xây dựng và sủa chữa các hạng mục công trình xây dựng, các hợp đồng mua sắm  và sửa chữa trang thiết bị.

+ Phụ trách xây dựng các dự án xây dựng và dự án trang thiết bị.

01256.358.616

lyhoan61@yahoo.com.vn

 

2

 

ThS. Vũ Văn Nhân

Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn phòng.

+ Giúp Trưởng phòng xây dựng hợp đồng xây dựng cơ bản có giá trị dưới một tỷ, giám sát thi công các công trình xây dựng và sửa chữa các hạng mục công trình .

+ Phụ trách bộ phận quản lý hệ thống điện, nước toàn Trường.

0983.090.687

nhanqtpv@gmail.com

 

3

 

ThS. Nguyễn Mạnh Hùng

Phó Trưởng phòng, Phó chủ tịch Công đoàn phòng.

+ Giúp Trưởng phòng xây dựng các dự án, hợp đồng  mua sắm trang thiết bị, giám sát sửa chữa các trang thiết bị.

+ Phụ trách bộ phận quản lý giảng đường, cây cảnh, hợp đồng vụ việc.

0912.121.474

hungedu55@gmail.com

 

 

4

 

Mai Quang Tiến

Phó Trưởng phòng,

Phó ban QLDAXD

+ Lập và quản lý hồ sơ xây dựng Trung tâm phát triển kỹ năng sư phạm.

+ Giúp Trưởng phòng lập các dự án, hợp đồng xây dựng các công trình xây dựng mới và sửa chữa các hạng mục công trình có giá trị trên một tỷ.

 

0912.216.517

mqtiendhsp@yahoo.com

 

5

 

CN. Hoàng Thị Minh Bạch

Chuyên viên

Ủy viên BCH Công đoàn phòng

 

- Thực hiện NV CV quản lý tài sản, quản lý sổ theo dõi tài sản của toàn trường, kiểm kê, thanh lý tài sản.

- Quản lý kho và cấp phát vật tư, VPP

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0942.951.972

bachqtpv@gmail.com

 

6

 

CN. Phạm Văn Thoại

Chuyên viên XD

- Thực hiện NV chuyên viên xây dựng.

- Theo dõi quản lý hồ sơ xây dựng và giám sát sửa chữa các hạng mục XDCB.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0912.552.142

thoaiqtpv@gmail.com

 

7

 

CN. Bùi Hà Thái

Kỹ sư điện

Theo dõi, sửa chữa, bảo dưỡng hoạt động của hệ thống điện trong trường:

- Các GĐB2, B4, Nhà làm việc, KTX, nhà thí nghiệm, điện bảo vệ các khu vực, các trạm biến áp. Theo dõi sử dụng điện trường PT, Nhà ăn SV, Bể bơi, Căng  tin…

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

0913.394.539

8

 

Vũ Ngọc Cưng

Nhân viên điện

Theo dõi, sửa chữa, bảo dưỡng hoạt động của hệ thống điện trong trường:

- Các GĐB1, B3, B5, KTX, nhà thí nghiệm, hội trường C2, nhà thư viện, điện bảo vệ các khu vực. Theo dõi sử dụng điện trường PT, Nhà ăn SV, Bể bơi, Căng  tin…

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

01692.891.511

cungqtpv@gmail.com

 

9

 

CN. Nguyễn Thành Trung

Kỹ sư điện

-  Thực hiện nhiệm vụ CV quản trị thiết bị.

- Kiểm tra, theo dõi việc sửa chữa thiết bị văn phòng, giảng đường (Bàn ghế, điều hòa, máy móc thí nghiệm...).

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0912.394.828

trunghoangthiem@gamil.com

 

10

 

CN. Nguyễn Văn Thắng

Kỹ sư điện

Ủy viên BCH Công đoàn phòng

- Theo dõi, sửa chữa, bảo dưỡng hoạt động của hệ thống nước trong trường.

- Trực thang máy.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

 

0912.316.622

11

 

Phạm Văn Nguyên

Nhân viên nước

- Theo dõi việc cấp nước, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống nước khu vực Nhà làm viêc, Nhà TN, GĐ.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0912.710.213

12

 

Đặng Quang Tân

Nhân viên nước

- Theo dõi việc cấp nước, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống nước khu KTX.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

0978.619.396

13

 

CN. Đặng Phương Thanh

Chuyên viên

 

- Quản lý tài sản, sổ theo dõi tài sản của toàn trường, kiểm kê, thanh lý tài sản.

- Lập hồ sơ, chứng từ mua sắm vật tư, sửa chữa thiết bị gửi Phòng KH-TC để thanh toán.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0972.096.548

Phuongthanh.tnkt3@gmail.com

 

14

 

CN. Hứa Thị Hồng Chuyên

Chuyên viên

 

- Thực hiện nhiệm vụ của chuyên viên quản lý tài sản.

- Trực lớp học hội trường C2. Tham gia trực GĐB5

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

01684.763.813

Chuyentn1979@gmail.com

 

15

 

ThS. Vũ Anh Tuấn

Chuyên viên

 

- Quản lý, sửa chữa hệ thống thiết bị trợ giảng, máy chiếu tại các giảng đường, thiết bị văn phòng các đơn vị.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0913.504.240

16

 

CN. Lương Đức Thắng

Chuyên viên

 

- Kiểm tra, theo dõi việc sửa chữa các khu vực trong Trường (Bàn ghế, điện nước, các hạng mục công trình)

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0984.445.333

luongthangdhsptn@gmail.com

 

17

 

CN. Nguyễn Thị Mai Hương

Chuyên viên

- Thực hiện nhiệm vụ của chuyên viên quản lý tài sản.

- Lập hồ sơ, chứng từ sửa chữa nhỏ các hạng mục công trình gửi Phòng KH-TC để thanh toán.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0976.337.999

huongqtpv@gmail.com

 

18

 

Nguyễn Anh Tuấn

Nhân viên kỹ thuật

- Trực phục vụ Hội trường C2

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0977.724.143

19

 

Nguyễn Văn Quyền

Chuyên viên

- Trực phục vụ Hội trường C1

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0975.355.688

20

 

CN. Đỗ Thông Thái

Nhân viên

- Theo dõi việc cấp nước, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống nước khu KTX.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0985.912.196

21

 

CN. Trần Tú Hoài
Chuyên viên

- Hỗ trợ lập hồ sơ, chứng từ sửa chữa nhỏ các hạng mục công trình gửi Phòng KH-TC để thanh toán.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0966.491.000

tuhoai89@gmail.com

 

 

 

2. TỔ Y TẾ

STT

Ảnh

Họ và tên, Chức vụ

Công việc đảm nhận

Điện thoại-Email

1

 

BS. Nguyễn Thế Hùng

Trưởng trạm Y tế

- Phụ trách chung - Khám bệnh cán bộ

0979.753.681

2

 

BS. Phạm Thị An

- Khám bệnh sinh viên

0944.884.236

3

 

Y sỹ. Vũ Kim Cương

- Quyết toán thuốc BHYT sinh viên quỹ 10,8%

- Quyết toán thuốc sự nghiệp.

0976.179.686

4

 

Y tá. Hoàng Thị Vân

- Thủ kho dược

0975.956.693

5

 

CN. Hoàng Thị Hoài Thu

- Quyết toán BHYT cán bộ.

- Công tác vệ sinh phòng dịch

0986.289.291

6

 

CN. Nguyễn Minh Cao

Ủy viên BCH Công đoàn phòng

- Quyết toán thuốc BHYT sinh viên quỹ 40%.

-  Công tác vệ sinh phòng dịch

0913.888.626

caominhtptnvn@gmail.com

7

 

Y tá. Hà Thị Khánh Ly

Ủy viên BCH Công đoàn phòng

-  Công tác vệ sinh phòng dịch.

- Điều trị nội trú.

0985.839.789

Khanhly789@gmail.com

 

 

 

3. TỔ GIẢNG ĐƯỜNG

STT

Ảnh

Họ và tên, Chức vụ

Công việc đảm nhận

Điện thoại-Email

1

 

Đoàn Thị Thoa

 

Nhân viên trực phòng đợi GĐB4 của giáo viên

3.651.363

2

 

Nguyễn Thị Phương (1961)

 

Nhân viên trực phòng đợi GĐB2 của giáo viên

01666.477.209

3

 

Hà Thị Hồi

Nhân viên trực phòng đợi GĐB4 của giáo viên

01275.848.937

4

 

Nguyễn Anh Thư

Nhân viên trực phòng đợi GĐB1 của giáo viên

0948.483.334

5

 

Nguyễn Thị Phương (1974)

Tổ trưởng tổ giảng đường

Nhân viên trực phòng đợi GĐB2 của giáo viên

01696.148.516

6

 

Nguyễn Thị Bích Huyền

Nhân viên trực phòng đợi GĐB1 của giáo viên

01656.522.660

7

 

Vũ Thị Lý

Nhân viên trực phòng đợi GĐB3 của giáo viên

0975.059.725

8

 

Đào Hồng Liên

Nhân viên trực phòng đợi GĐB5 của giáo viên

01668.126.968

9

 

Mạch Thị Hương

Nhân viên trực phòng đợi GĐB3 của giáo viên

0916.715.686

 

 

3. TỔ CÂY CẢNH

STT

Ảnh

Họ và tên, Chức vụ

Công việc đảm nhận

Điện thoại-Email

1

 

 

Ngô Thị Huân

Tổ trưởng tổ cây cảnh, Ủy viên BCH Công đoàn phòng

 

Năm ô cây cau trước cửa nhà A2 + sau nhà A2 + Đầu phòng tài vụ + 2 ô từ cổng chính vào + trước giảng đường B2 cây chuỗi ngọc + ô cây si sau giảng đường B2 + trước GĐ B3  ô cây đại + trước giảng đường B4 + 2 Ô cỏ thư viện

 

 

 

 

0988.862.182

2

 

 

 

Ninh Quốc Phương

 - Hàng cây ngọc lan sân nhà A2 + Hàng chuỗi ngọc trước nhà A1 + cây si trước nhà A1 + sân giảng đường B1 + 2 ô chữ ĐHTN + sau GĐ B2 + trước GĐ B2 + ô cây phượng trước cửa giảng đường B3 + ô trước GĐ B4 + Hàng cây ngâu to, bãi cỏ tranh + 2 Ô cỏ thư viện

 

 

01669.448.154

3

 

 

 

 

Dương Thị Minh Huệ

  -  Hai ô cỏ nhật cột cờ trước nhà A2 + ô hoa mẫu đơn nhà A2 + 3 ô quanh gốc đa + hàng cây tùng + ô hoa mẫu đơn đường đôi + 1 ô mới đầu hội trường C2 + gốc mít hàng cây bờ ao + ô cửa nhà B4 có cây cau + bãi cỏ tranh nhà B4 có cây xoài + ngọc lan + 2 Ô cỏ thư viện

 

 

0986.703.701

4

 

 

 

 

Bùi Thị Giang

   Ô gốc mít nhà A1 + xung quanh vòi phun nước nhà A2 + 1 ô cỏ nhật nhà A2 + ô hoa nguyệt quế trước giảng đưòng B2 + ô cây ngâu trước GĐ B3 + cửa GĐ B2 cây chuỗi ngọc + 1 ô trước nhà A4 đường đôi + 2 ô trong GĐ B4 + xung quanh hội trường C1 + ô giáp GĐ B4 hàng bằng lăng + sau B2 cạnh nhà A4 + 2 Ô cỏ thư viện + 2 ô cây sy giáp Nhà thí nghiệm.

 

 

0986.516.584

 

 

 

 

II. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Điều 11.Chức năng

Tham mưu cho hiệu trưởng trong việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về Quản trị, thiết bị, phục vụ của nhà trường.

Điều 12.

* Quản lý cơ sở vật chất

1. Giúp Hiệu trưởng lên kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm, phân bổ và quản lý các loại tài sản của trường:

a. Mua sắm tài sản cố định; theo dõi và quản lý tài sản cấp phát cho các đơn vị, bộ phận công tác trong trường; kiểm kê, đánh giá chất lượng tài sản, thực hiện thanh lý tài sản theo quy định của nhà Nước.

b. Mua sắm và cấp phát các dụng cụ, vật tư về điện, nước, bảo hộ lao động.

c. mua sắm cấp phát văn phòng phẩm, các dụng cụ, vật tư văn phòng phục vụ công tác của trường theo kế hoạch và định mức được ban giám hiệu phê duyệt.

d. Mua và cấp phát dụng cụ, vật tư phục vụ công tác vệ sinh giảng đường và vệ sinh các đơn vị công cộng của trường.

đ. Làm việc với công ty điện báo – Điện thoại Bưu điện tỉnh thái nguyên thực hiện lắp đặt, bảo trì, sửa chữa hệ tống điện thoại, FAX, hạ taanngf công nghệ thông tin của nhà trường.

e. Quản lý vận hành hệ thóng điện, nước trong toàn trường.

g. Mua sắm, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập và công tác quản lý hành chính của Trường.

2. Tổ chức hoạt động dịch vụ, phục vụ trong Trường:

a. Xây dựng và triển khai kế hoạch về phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn lao động cho cán bộ viên chức, HSSV của trường.

b. Thuecj hiện công tác phục vụ về y tế, giảng đường, vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan sư phạm của Nhà trường.

c. Tổ chức các hoạt động dịch vụ trong trường như cho thuê mướn cơ sở vật chất, dịc vụ căng tin, trông giữ xe.

3. Giúp cho Hiệu trưởng làm tốt công tác quản lý tài sản cố định và xây dựng cơ bản:

a. Giúp Hiệu trưởng quản lý, sử dụng hiệu quả toàn bộ các tài sản về đất đai, nhà cửa được xây dựng trong Trường.

b. Giúp hiệu trưởng lên kế hoạch, làm thủ tục và thực hiện xây dựng mới, tu bổ, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường.

c. Chủ trì các đề xuất danh mục thiết bị các Dự án, phối hợp với phòng quản lý khoa học – Quan hệ quốc tế trong xây dựng dự án.

4. hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn công tác quản trị - phục vụ trong trường.