Phòng Quản trị - Phục vụ - www.dhsptn.edu.vn

 

PHÒNG QUẢN TRỊ - PHỤC VỤ

 

I. Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Quang Trung – Thành phố Thái Nguyên

Tên phòng:  Quản trị - Phục vụ

Điện thoại:  02083.654.632

Email:  phongquantri-phucvu@dhsptn.edu.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Quản trị - Phục vụ có chức năng tham mưu cho Hiệu trường về công tác lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về quản trị, thiết bị, phục vụ của Trường.

2. Nhiệm vụ

- Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, sửa chữa các công trình, đảm bảo về cơ sở vật chất phụcvụ cho công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu, học tập và sinh hoạt của Trường;

- Tổ chức thực hiện các quy trình trong các dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị của Trường theo quy định;

- Hàng năm xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị trong toàn Trường nhằm bảo quản, và sử dụng có hiệu quả tài sản của Trường;

- Bảo quản tài sản hiện hữu của Trường theo quy định;

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện việc bố trí phòng học, phòng làm việc và trang thiết bị bảo đảm các hoạt động chung của Trường;

- Đảm bảo việc cấp phát văn phòng phẩm cho các đơn vị theo quy định;

- Trang bị bảo hộ lao động, chế độ bồi dưỡng độc hại cho viên chức theo quy định;

- Quản lý hoạt động sử dụng điện, nước của toàn Trường;

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện nhiệm vụ kiểm kê, quản lý, thanh lý tài sản theo quy định;

- Quản lý nhà đất, bảo vệ, giữ gìn môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp;

- Tổ chức chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo điều lệ Bảo hiểm y tế cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên trong Trường;

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch và chủ trì tổ chức thực hiện công tác vệ sinh phòng bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường xanh, sạch tại các đơn vị trong Trường;

- Quản lý các hoạt động dịch vụ trong trường (trừ khu vực nhà ăn và ký túc xá);

- Hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác quản trị phục vụ của Trường.

III. Cơ cấu tổ chức

Gồm 4 bộ phận: Tổ Quản trị, Tổ Giảng đường, Tổ Chăm sóc cây cảnh, Trạm Y tế.

1. TỔ QUẢN TRỊ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Công việc đảm nhận

Điện thoại-Email

1

ThS. Lý Văn Hoan

 

Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng

- Phụ trách chung các bộ phận trong Phòng.

- Phụ trách công tác xây dựng cơ bản, quản lý và mua sắm tài sản. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hợp đồng xây dựng và sủa chữa các hạng mục công trình xây dựng, các hợp đồng mua sắm  và sửa chữa trang thiết bị.

- Phụ trách xây dựng các dự án xây dựng và dự án trang thiết bị.

- Phối hợp với các đơn vị trong Trường giải quyết các nhiệm vụ liên quan.

01256.358.616

lyvanhoan@dhsptn.edu.vn

 

2

ThS. Vũ Văn Nhân

 

Phó trưởng phòng

- Giúp Trưởng phòng xây dựng hợp đồng xây dựng cơ bản có giá trị dưới một tỷ, giám sát thi công các công trình xây dựng và sửa chữa các hạng mục công trình .

- Phụ trách bộ phận quản lý hệ thống điện, nước toàn Trường.

0983.090.687

vuvannhan@dhsptn.edu.vn

 

3

ThS. Nguyễn Mạnh Hùng

 

Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn phòng

- Giúp Trưởng phòng xây dựng các dự án, hợp đồng  mua sắm trang thiết bị, giám sát sửa chữa các trang thiết bị.

- Phụ trách bộ phận quản lý giảng đường, cây cảnh, hợp đồng vụ việc.

0912.121.474

nguyenmanhhung-qtpv@dhsptn.edu.vn

 

 

4

CN. Hoàng Thị Minh Bạch

 

Chuyên viên

 

- Thực hiện NV CV quản lý tài sản, quản lý sổ theo dõi tài sản của toàn trường, kiểm kê, thanh lý tài sản.

- Quản lý kho và cấp phát vật tư, VPP

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0942.951.972

hoangthiminhbach@dhsptn.edu.vn

 

5

CN. Phạm Văn Thoại

Chuyên viên XDCB

-Thực hiện NV chuyên viên xây dựng.

- Theo dõi quản lý hồ sơ xây dựng và giám sát sửa chữa các hạng mục XDCB.

- Tham gia BQLDA Cụm công trình Nhà làm việc, Nhà đa năng, KTXSV.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

0912.552.142

phamvanthoai@dhsptn.edu.vn

 

6

KS. Bùi Hà Thái

Chuyên viên

QL điện

Theo dõi, sửa chữa, bảo dưỡng hoạt động của hệ thống điện trong trường:

- Các GĐB2, B4, Nhà làm việc, KTX, nhà thí nghiệm, điện bảo vệ các khu vực, các trạm biến áp. Ghi số điện tiêu thụ của các dịch vụ và phòng ở SV KTX.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

0913.394.539

buihathai@dhsptn.edu.vn

7

KS. Vũ Ngọc Cưng

Chuyên viên

QL điện

Theo dõi, sửa chữa, bảo dưỡng hoạt động của hệ thống điện trong trường:

- Các GĐB1, B3, B5, KTX, nhà thí nghiệm, hội trường C2, nhà thư viện, điện bảo vệ các khu vực. Ghi số điện tiêu thụ của các dịch vụ và phòng ở SV KTX.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

01692.891.511

vungoccuong@dhsptn.edu.vn

 

8

Ths. Nguyễn Thành Trung

Chuyên viên

- Thực hiện nhiệm vụ CV quản trị thiết bị.

- Kiểm tra, theo dõi việc sửa chữa thiết bị văn phòng, giảng đường (Bàn ghế, điều hòa, máy móc thí nghiệm...).

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0912.394.828

nguyenthanhtrung-qtpv@dhsptn.edu.vn

 

9

KS. Nguyễn Văn Thắng

 

Chuyên viên

- Theo dõi: sửa chữa, bảo dưỡng hoạt động của hệ thống thang máy Nhà A4. Sửa chữa nhỏ thường xuyên.

- Trực hỗ trợ bơm nước khu vực Nhà làm việc, Nhà TN, GĐ. Ghi số nước tiêu thụ của các dịch vụ. Theo dõi ghi số nước tiêu thụ tại các đồng hồ tổng của Cty cung cấp nước sạch cho Trường.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công 

0912.316.622

nguyenvanthang@dhsptn.edu.vn

10

Phạm Văn Nguyên

Nhân viên nước

- Theo dõi việc cấp nước, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống nước khu KTX. Ghi số nước tiêu thụ của các phòng ở SV tại KTX.

 

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0912.710.213

phamvannguyen@dhsptn.edu.vn

11

Đặng Quang Tân

 

Nhân viên nước

 

- Theo dõi việc cấp nước, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống nước khu vực Nhà làm viêc, Nhà TN, GĐ.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

0978.619.396

dangquangtan@dhsptn.edu.vn

12

CN. Đặng Phương Thanh

Chuyên viên

 

- Quản lý tài sản, sổ theo dõi tài sản của toàn trường, kiểm kê, thanh lý tài sản.

- Lập hồ sơ, chứng từ mua sắm vật tư, sửa chữa thiết bị gửi Phòng KH-TC để thanh toán.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0972.096.548

dangphuongthanh@dhsptn.edu.vn

 

13

ThS. Vũ Anh Tuấn

 

Chuyên viên

 

- Quản lý, sửa chữa hệ thống thiết bị trợ giảng, máy chiếu tại các giảng đường, thiết bị văn phòng các đơn vị.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

 

 

 

0913.504.240

vuanhtuan@dhsptn.edu.vn

14

ThS. Lương Đức Thắng

 

Chuyên viên XDCB

Phó Chủ tịch Công đoàn phòng

- Theo dõi một số hồ sơ sửa chữa lớn các công trình

- Kiểm tra, theo dõi việc sửa chữa nhỏ các hạng mục công trình trong Trường.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0984445333

luongducthang@dhsptn.edu.vn

 

15

CN. Nguyễn Thị Mai Hương

Chuyên viên XDCB

- Giám sát công tác vệ sinh các khu vực trong Trường. Trực các phòng học tại Nhà A4.

- Lập hồ sơ, chứng từ sửa chữa nhỏ các hạng mục công trình gửi Phòng KH-TC để thanh toán.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0976.337.999

nguyenthimaihuong@dhsptn.edu.vn

 

16

Nguyễn Anh Tuấn

 

Nhân viên kỹ thuật

- Trực phục vụ Hội trường C1, C2.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0977.724.143

nguyenanhtuan-qtpv@dhsptn.edu.vn

17

KS. Nguyễn Văn Quyền

 

Chuyên viên

- Trực phục vụ Hội trường C1, C2.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0975.355.688

nguyenvanquyen@dhsptn.edu.vn

18

CN. Đỗ Thông Thái

 

Nhân viên nước

- Theo dõi việc cấp nước, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống nước khu KTX. Ghi số nước tiêu thụ của các phòng ở SV tại KTX.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0985.912.196

dothongthai@dhsptn.edu.vn

19

Ths. Trần Tú Hoài


Chuyên viên

- Hỗ trợ lập hồ sơ mua sắm vật tư, thiết bị gửi Phòng KH-TC để thanh toán.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0966.491.000

trantuhoai@dhsptn.edu.vn

 

20

KS. Dương Văn Hưng

Chuyên viên XDCB

 

- Kiểm tra, theo dõi việc sửa chữa các hạng mục công trình trong Trường.

- Tham gia BQLDA Cụm công trình Nhà làm việc, Nhà đa năng, KTXSV.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

01674925678

duongvanhung@dhsptn.edu.vn

 

 

2. TỔ Y TẾ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Công việc đảm nhận

Điện thoại-Email

1

BS. Nguyễn Thế Hùng

Trưởng trạm Y tế

- Phụ trách chung  trạm Y tế

- Khám chữa bệnh, kê đơn thuốc , tư vấn sức khỏe cho cán bộ, sinh viên

- Trực, xử trí các tình huống cấp cứu, tai nạn rủi ro cho cán bộ và sinh viên

- Tham gia khám sức khỏe cho sinh viên nhập học và khám sức khỏe định  kỳ cho cán bộ và sinh viên

- Tham gia công tác vệ sinh phòng dịch

- Lập kế hoạch, dự trù mua thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho cán bộ, sinh viên.

- Tham gia nhóm sáng kiến.

- Tham gia các hoạt động của Trường, Phòng.

0979.753.681

nguyenthehung@dhsptn.edu.vn

2

BS. Phạm Thị An

Bác sỹ

- Khám chữa bệnh, kê đơn thuốc , tư vấn sức khỏe cho cán bộ, sinh viên

- Trực, xử trí các tình huống cấp cứu, tai nạn rủi ro cho cán bộ và sinh viên

- Tham gia khám sức khỏe cho sinh viên nhập học và khám sức khỏe định  kỳ cho cán bộ và sinh viên

- Tham gia công tác vệ sinh phòng dịch

- Tham gia nhóm sáng kiến.

- Tham gia các hoạt động của Trường, Phòng

0944.884.236

phamthian@dhsptn.edu.vn

3

YSỹ. Vũ Kim Cương

Y sỹ

- Quyết toán thuốc BHYT sinh viên quỹ 10,8%, quyết toán thuốc sự nghiệp.

- Trực, xử trí các tình huống cấp cứu, tai nạn rủi ro cho cán bộ và sinh viên

- Tham gia khám sức khỏe cho sinh viên nhập học và khám sức khỏe định  kỳ cho cán bộ và sinh viên

- Tham gia công tác vệ sinh phòng dịch

- Tham gia nhóm sáng kiến.

- Tham gia các hoạt động của Trường, Phòng

0976.179.686

vukimcuong@dhsptn.edu.vn

4

CN điều dưỡng

Hoàng Thị Hoài Thu

Nhân viên

 

- Thủ kho cấp, phát thuốc

- Trực, xử trí các tình huống cấp cứu, tai nạn rủi ro cho cán bộ và sinh viên

- Tham gia khám sức khỏe cho sinh viên nhập học và khám sức khỏe định  kỳ cho cán bộ và sinh viên

- Tham gia công tác vệ sinh phòng dịch

- Tham gia nhóm sáng kiến.

- Tham gia các hoạt động của Trường, Phòng

0986.289.291

hoangthihoaithu@dhsptn.edu.vn

5

Y tá. Hà Thị Khánh Ly

Nhân viên.

Ủy viên BCH Công đoàn phòng

- Đảm nhiệm phòng tiêm, thủ thuật

- Trực, xử trí các tình huống cấp cứu, tai nạn rủi ro cho cán bộ và sinh viên

- Tham gia khám sức khỏe cho sinh viên nhập học và khám sức khỏe định  kỳ cho cán bộ và sinh viên

- Tham gia công tác vệ sinh phòng dịch

- Tham gia nhóm sáng kiến.

- Tham gia các hoạt động của Trường, Phòng

0985.839.789

hathikhanhly@dhsptn.edu.vn

 

 

3. TỔ GIẢNG ĐƯỜNG

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Công việc đảm nhận

Điện thoại-Email

1

Nguyễn Thị Phương

 

Tổ trưởng tổ giảng đường

- Mở đóng cửa giảng đường B2 theo lịch của Phòng ĐT.

- Quản lý tài sản thiết bị tại giảng đường phục vụ GV lên lớp, theo dõi công tác vệ sinh giảng đường.

- Ghi sổ theo dõi giờ nghỉ của GV và sổ theo dõi những hỏng hóc cần sửa tại giảng đường và báo cho các cá nhân liên quan.

01696.148.516

nguyenthiphuong@dhsptn.edu.vn

2

CN. Hứa Thị Hồng Chuyên

Nhân viên trực giảng đường

- Mở đóng cửa giảng đường B4 theo lịch của Phòng ĐT.

- Quản lý tài sản thiết bị tại giảng đường phục vụ GV lên lớp, theo dõi công tác vệ sinh giảng đường.

- Ghi số theo dõi giờ nghỉ của GV và sổ theo dõi những hỏng hóc cần sửa tại giảng đường và báo cho các cá nhân liên quan.

01684.763.813

huathihongchuyen@dhsptn.edu.vn

3

Hà Thị Hồi

 Nhân viên trực giảng đường

- Mở đóng cửa giảng đường B4 theo lịch của Phòng ĐT.

- Quản lý tài sản thiết bị tại giảng đường phục vụ GV lên lớp, theo dõi công tác vệ sinh giảng đường.

- Ghi số theo dõi giờ nghỉ của GV và sổ theo dõi những hỏng hóc cần sửa tại giảng đường và báo cho các cá nhân liên quan.

01275.848.937

hathihoi@dhsptn.edu.vn

4

Nguyễn Anh Thư

Nhân viên trực giảng đường. 

Ủy viên BCH Công đoàn phòng

- Mở đóng cửa giảng đường B1 theo lịch của Phòng ĐT.

- Quản lý tài sản thiết bị tại giảng đường phục vụ GV lên lớp, theo dõi công tác vệ sinh giảng đường.

- Ghi số theo dõi giờ nghỉ của GV và sổ theo dõi những hỏng hóc cần sửa tại giảng đường và báo cho các cá nhân liên quan.

0948.483.334

nguyenthianhthu@dhsptn.edu.vn

5

Nguyễn Thị Bích Huyền

 Nhân viên trực giảng đường

- Mở đóng cửa giảng đường B3, lớp học.

- Quản lý tài sản thiết bị tại giảng đường phục vụ GV lên lớp, theo dõi công tác vệ sinh giảng đường.

- Ghi số theo dõi giờ nghỉ của GV và sổ theo dõi những hỏng hóc cần sửa tại giảng đường và báo cho các cá nhân liên quan.

01656.522.660

nguyenbichhuyen@dhsptn.edu.vn

6

Vũ Thị Lý

 Nhân viên trực giảng đường

- Mở đóng cửa giảng đường B1 theo lịch của Phòng ĐT.

- Quản lý tài sản thiết bị tại giảng đường phục vụ GV lên lớp, theo dõi công tác vệ sinh giảng đường.

- Ghi số theo dõi giờ nghỉ của GV và sổ theo dõi những hỏng hóc cần sửa tại giảng đường và báo cho các cá nhân liên quan.

0975.059.725

vuthily@dhsptn.edu.vn

7

Đào Hồng Liên

Nhân viên trực giảng đường

- Mở đóng cửa giảng đường B5 theo lịch của Phòng ĐT.

- Quản lý tài sản thiết bị tại giảng đường phục vụ GV lên lớp, theo dõi công tác vệ sinh giảng đường.

- Ghi số theo dõi giờ nghỉ của GV và sổ theo dõi những hỏng hóc cần sửa tại giảng đường và báo cho các cá nhân liên quan.

01668.126.968

daothihonglien@dhsptn.edu.vn

8

Mạch Thị Hương

Nhân viên trực giảng đường

- Mở đóng cửa giảng đường B3 theo lịch của Phòng ĐT.

- Quản lý tài sản thiết bị tại giảng đường phục vụ GV lên lớp, theo dõi công tác vệ sinh giảng đường.

- Ghi số theo dõi giờ nghỉ của GV và sổ theo dõi những hỏng hóc cần sửa tại giảng đường và báo cho các cá nhân liên quan.

0916.715.686

machthihuong@dhsptn.edu.vn

9

Ninh Quốc Phương

 

Nhân viên trực giảng đường

 

- Mở đóng cửa giảng đường B2.

- Quản lý tài sản thiết bị tại giảng đường phục vụ GV lên lớp, theo dõi công tác vệ sinh giảng đường.

- Ghi số theo dõi giờ nghỉ của GV và sổ theo dõi những hỏng hóc cần sửa tại giảng đường và báo cho các cá nhân liên quan.

01669.448.154

ninhquocphuong@dhsptn.edu.vn

 

4. TỔ CÂY CẢNH

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Công việc đảm nhận

Điện thoại-Email

1

Ngô Thị Huân

Tổ trưởng

Chăm sóc cây tại khuôn viên.

 Ủy viên BCH Công đoàn phòng

 

- Phân công, kiểm tra, đôn đốc SV làm cỏ, chăm bón, cắt tỉa, trồng mới cây theo các vị trí phân công

- Theo dõi thu gom rác thải theo hợp đồng với Cty Đô thị TP

- Giám sát vệ sinh các nhà làm việc, giảng đường

- Chuẩn bị bàn ghế và vệ sinh tại hội trường C1 & C2 phục vụ cho các cuộc họp hội thảo

0988.862.182

ngothihuan@dhsptn.edu.vn

2

Dương Thị Minh Huệ

 

 

Nhân viên chăm sóc cây tại khuôn viên

 

 

- Phân công, kiểm tra, đôn đốc SV làm cỏ, chăm bón, cắt tỉa, trồng mới cây theo các vị trí phân công

- Theo dõi thu gom rác thải theo hợp đồng với Cty Đô thị TP

- Giám sát vệ sinh các nhà làm việc, giảng đường

- Chuẩn bị bàn ghế và vệ sinh tại hội trường C1 & C2 phục vụ cho các cuộc họp hội thảo

0986.703.701

duongthiminhhue@dhsptn.edu.vn

3

Nguyễn Thị Thu Nga

 Nhân viên chăm sóc cây tại khuôn viên

- Phân công, kiểm tra, đôn đốc SV làm cỏ, chăm bón, cắt tỉa, trồng mới cây theo các vị trí phân công

- Theo dõi thu gom rác thải theo hợp đồng với Cty Đô thị TP

- Giám sát vệ sinh các nhà làm việc, giảng đường

- Chuẩn bị bàn ghế và vệ sinh tại hội trường C1 & C2 phục vụ cho các cuộc họp hội thảo

0944.463.483

nguyenthithunga@dhsptn.edu.vn