Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Thực hiện từ 01/9/2010

1.     Tổ Quản trị:

 

 

 

 

 

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1 Lý  Văn Hoan

Trưởng phòng

Phụ trách chung.

2

Vũ Văn Nhân

P.Trưởng phòng

Phụ trách Xây dựng, sửa chữa, trực tiếp phụ trách tổ giảng đường và cây cảnh

3

Nguyễn Mạnh Hùng

P.Trưởng phòng Thực hiện nhiệm vụ của CV thiết bị

4

Phạm văn Thoại

CV Xây dựng

Thực hiện nhiệm vụ của CV xây dựng

5

Dương Thị tuyển

CV Quản trị

Thực hiện nhiệm vụ của CV Quản lý tài sản. Quản lý kho và cấp phát vật tư, VPP. Quản lý số theo dõi tài sản của toàn trường, kiểm kê, thanh lý tài sản.

6

Hoàng thị Minh Bạch

CV Quản trị

Thực hiện nhiệm vụ của CV Quản lý tài sản. Quản lý số theo dõi tài sản của toàn trường, kiểm kê, thanh lý tài sản.

7

Vũ Ngọc Cưng

NV. Điện

Theo dõi, sửa chữa, bảo dưỡng hoạt động của hệ thống điện toàn trường. cùng NV Công ty nước ghi chép số nước sử dụng hàng tháng, báo tài vụ thanh toán. Quản lý sủ dụng điện của KTX và các hộ gia đình.

8

Vũ Anh Tuấn

Chuyên viên  
10

Vũ Ngọc Nghê

Nhân viên  
11

Hạ Văn Nguyên

Nhân viên  
12

Nguyễn Văn Thắng

Kỹ sư  
13

Bùi Hà Thái

Kỹ sư  
14

Đặng Quang Tân

KTV  

 

 

2. Tổ  Y tế:

Thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ quy định của cán bộ y tế và phân công của trạm trưởng.

 

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thế Hùng

Trạm trưởng

Phụ trách chung khám bệnh cán bộ, sinh viên

2

Phạm Thị An

Bác Sỹ

Khám bệnh cán bộ, sinh viên

3

Vũ Kim Cương

Y sỹ

Cập nhật theo dõi quyết toán đơn thuốc sự nghiệp, đơn thuốc quỹ 20% BHYT sinh viên

4

Nguyễn Thị Giàng

Y sỹ

Phụ trách phòng tiêm, thủ thuật

5

Hoàng Thị Vân

Y tá

Cấp phát thuốc

6

Hoàng Thị  Hoài Thu

Y t á

Cập nhật theo dõi, quyết toán đơn thuốc quỹ 40% BHYT Cán  bộ

7

Hà Thị Khánh Ly

Y t á

Công tác vệ sinh phòng dịch

8

Nguyễn Minh Cao

Y t á

cập nhật theo dõi, quyết toán quỹ 45% BHYT sinh viên

 

3. Tổ Giảng đường

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1

Đoàn Thị Thoa

Tổ trưởng

Quản lý GĐ A

2

Hà Thị Hồi

NV QLGĐ

Quản lý GĐ A

3

Nguyễn Thị Phương (1961)

NV QLGĐ

Quản lý GĐ B

4

Nguyễn Thị Phương

NV QLGĐ

Quản lý GĐ C

5

Nguyễn Thị Lý

NV QLGĐ

Quản lý GĐ Đ

6

Đào Thị hồng Liên

NV QLGĐ

Quản lý GĐ Đ

7

Nguyễn Thị Gái

NV QLGĐ

Quản lý GĐ F

8

Nguyễn Thị Anh Thư

NV QLGĐ  
9

Hứa Thị Hông Chuyên

NV QLGĐ  

 

4.

 

Tổ Cây xanh:

 

 

TT

Họ và tên

Chức danh

Nhiệm vụ

1

Ngô Thị Huân

Tổ trưởng

Chăm sóc: hàng cây nguyệt quế, bể bơi, khuôn viên sau GĐB, khuôn viên từ cổng chính vào 2 ô, khuôn viên 3 ô trước GĐB, hàng cây bách GDD và ô hoa 10 giờ cũ.

2

Nguyễn thị Bích Huyền

NV cây cảnh

Quét: sân thư viện, đường sau nhà B, đường từ cổng chính vào ghế đá, sân nhà A, B và san trước nhà thí nghiệm

3

Dương Thị Huệ

NV cây cảnh

Chăm sóc: Bãi cây phượng cửa GĐC, khuôn viên gốc đa nhà TN, Quanh hội trường B, trước và sau GdD, 2 ô cạnh bảng tin GĐ B và hàng cây bờ ao.

4

Ninh Quốc Phương

NV cây cảnh

Chăm sóc: các ô cỏ nhật sân nhà A, B cây và bồn hoa sau nhà B, khuôn vên trước GĐ A, 2 ô giữa cổng chính vào, gốc mít, ô trước cửa GĐ D và 2 ô trong GĐ D.

 

Mục 5. PHÒNG QUẢN TRỊ - PHỤC VỤ

 

Điều 11.Chức năng

Tham mưu cho hiệu trưởng trong việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về Quản trị, thiết bị, phục vụ của nhà trường.

Điều 12.

* Quản lý cơ sở vật chất

1. Giúp Hiệu trưởng lên kế hoạch, tổ chức thực hiện mua sắm, phân bổ và quản lý các loại tài sản của trường:

a. Mua sắm tài sản cố định; theo dõi và quản lý tài sản cấp phát cho các đơn vị, bộ phận công tác trong trường; kiểm kê, đánh giá chất lượng tài sản, thực hiện thanh lý tài sản theo quy định của nhà Nước.

b. Mua sắm và cấp phát các dụng cụ, vật tư về điện, nước, bảo hộ lao động.

c. mua sắm cấp phát văn phòng phẩm, các dụng cụ, vật tư văn phòng phục vụ công tác của trường theo kế hoạch và định mức được ban giám hiệu phê duyệt.

d. Mua và cấp phát dụng cụ, vật tư phục vụ công tác vệ sinh giảng đường và vệ sinh các đơn vị công cộng của trường.

đ. Làm việc với công ty điện báo – Điện thoại Bưu điện tỉnh thái nguyên thực hiện lắp đặt, bảo trì, sửa chữa hệ tống điện thoại, FAX, hạ taanngf công nghệ thông tin của nhà trường.

e. Quản lý vận hành hệ thóng điện, nước trong toàn trường.

g. Mua sắm, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập và công tác quản lý hành chính của Trường.

2. Tổ chức hoạt động dịch vụ, phục vụ trong Trường:

a. Xây dựng và triển khai kế hoạch về phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn lao động cho cán bộ viên chức, HSSV của trường.

b. Thuecj hiện công tác phục vụ về y tế, giảng đường, vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan sư phạm của Nhà trường.

c. Tổ chức các hoạt động dịch vụ trong trường như cho thuê mướn cơ sở vật chất, dịc vụ căng tin, trông giữ xe.

3. Giúp cho Hiệu trưởng làm tốt công tác quản lý tài sản cố định và xây dựng cơ bản:

a. Giúp Hiệu trưởng quản lý, sử dụng hiệu quả toàn bộ các tài sản về đất đai, nhà cửa được xây dựng trong Trường.

b. Giúp hiệu trưởng lên kế hoạch, làm thủ tục và thực hiện xây dựng mới, tu bổ, sửa chữa cơ sở vật chất của Trường.

c. Chủ trì các đề xuất danh mục thiết bị các Dự án, phối hợp với phòng quản lý khoa học – Quan hệ quốc tế trong xây dựng dự án.

4. hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn công tác quản trị - phục vụ trong trường.

 

QUY ĐỊNH CHỨC TRÁCH, NHIỆM VỤ

CỦA CÁN BỘ NHÂN VIÊN PHÒNG QUẢN TRỊ - PHỤC VỤ

I.                  TRÁCH NHIỆM CHUNG

1.     Chấp hành chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định của Nhà trường. Chấp hành sự quanr lý và lãnh đạo của cán bộ phụ trách đơn vị theo đúng chức trách nhiệm vụ được phân công.

2.     Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đảm bảo ngày giờ công, tự giác hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3.     Có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

4.     khiêm tốn học hỏi và trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Phát huy tinh thần dân chủ, ý thức xây dựng tập thể, đoàn kết, hỗ trợ đồng nghiệp trong công tác.

5.     Thái độ giao tiếp vui vẻ, lịch sự trong quan hệ với đồng nghiệp và đối tác đến giao dịch, công tác.

6.     Khi sử dụng thiết bị để làm việc, cần phải tuyệt đối tuân thủ quy định về bảo hộ và an toàn lao động.

7.     Có trách nhiệm với tài sản, thiết bị được giao quản lý. Nếu làm mất, làm hư hỏng tài sản mà không có lý do chính đáng thì phải bồi thường.

II.               ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN QUẢN LÝ GIẢNG ĐƯỜNG

1.     Quản lý, bảo quản tài sản, thiết bị trong phòng học (bàn ghế, đèn, quạt, máy chiếu, màn chiếu, máy tính, thiết bị âm thanh nếu có) và các khu vực được phân công (các phòng đợi GV, hành lang, WC). Khi tài sản, thiết bị có dấu hiệu hư hỏng phải báo ngay cho người phụ trách tổ giảng đường để sửa chữa.

2.     Thường xuyên có mặt tại nơi làm việc. Mở cửa phòng đúng lịch, đúng giờ. Cho giáo viên mượn micro, điều khiển Projector (Máy chiếu) (nếu giáo viên có nhu cầu mượn và phòng học được trang bị). chú ý ghi chép sổ cho mượn (giao – nhận).

3.     Đóng cửa, tắt đèn và quạt trong phòng học khi không có giáo viên dạy và hết giờ phục vụ sinh viên (tập giảng, tự học) theo quy định.

4.     Quét dọn vệ sinh và phục vụ nước uống cho giảng viên tại phòng đợi.

5.     Mở cửa phòng học cho NV vệ sinh quét dọn vệ sinh phòng học trước và sau mỗi buổi học.

6.     Ghi nhận những ý kiến phản ánh của CBVC và sinh viên để báo cáo lãnh đạo  phòng. Có trách nhiệm nhắc nhở, lập biên bản những trường hợp cán bộ, sinh viên vi phạm nội quy giảng đường để báo cáo Nhà trường giải quyết.

7.     Cấm bán hàng trong khu vực giảng đường.

III.           ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN TỔ CÂY XANH

1.     Làm việc theo giờ hành chính và ngoài giờ khi có yêu cầu.

2.     vệ sinh khuôn viên và các nhà vệ sinh (theo phân công).

3.     Chăm sóc vườn cây, chậu cây luôn xanh - sạch – đẹp. Thường xuyên tưới đủ nước vào ngày nắng, nhặt cỏ dại, tỉa cành, trồng dặm, bón phân, phun thuốc trừ sâu hoặc bắt sâu kịp thời.

4.     Theo dõi cây cao, có tán lớn, đề xuất đốn cây, tỉa cành kịp thời nếu thấy cây có nguy cơ gãy, đổ.

5.     Quét đường, quét lá rụng trên vườn cây, cỏ. Vệ sinh đài phun nước. Dọn bèo trên mặt nước ao trước giảng đường A.

6.     Dọn dẹp các khuôn viên và các khu vực tại nhà làm việc, giảng đường, phòng thí nghiệm, thư viện, bể bơi.

7.     Theo dõi, giám sát chất lượng hợp đồng dịch vụ thu qomrác thải với Phường Quang trung.

8.     làm các công việc khác khi có yêu cầu.

IV.            ĐỐI VỚI CHUYÊN VIÊN, NHÂN VIÊN ĐIỆN – NƯỚC

1.     Có mặt thường xuyên trong giờ hành chính để giải quyết công việc, sửa chữa theo yêu cầu. Khắc phục ngay những hư hỏng nhsj, đảm bảo cung cấp điện, nước đầy đủ.

2.     phân công trực ngoài giờ, sẵn sàng có mặt khi có sự cố và khắc phục các hư hỏng thiết bị điện, nước.

3.     Theo dõi tình trạng hệ thống điện, nước toàn trường. Chủ động sửa chữa, nâng cấp quy mô nhỏ và đề xuất phương án, kế hoạch sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng lớn.

4.     Bảo trì, bảo dưỡng máy phát điện. Kịp thời phát hiện khi mất điện lưới (theo yêu cầu).

5.     Đề xuất biện pháp tiết kiệm điện, nước.

6.     Là đại diện của phòng liên hệ với các công ty Điện lực TPTN và Công ty CP nước sạch TN.

Theo dõi tình hình sử dụng điện nước trong trường. hàng tháng, cùng với nhân viên của Công ty điện lực TPTN và Công ty CP nước sạch TN ghi chép, theo dõi chỉ số các đồng hồ điện, nước báo cho Tài vụ thanh toán.

Có trách nhiệm ghi chép số lượng sử dụng điện, nước của các đơn vị và cá nhân và báo cho tài vụ kịp thời.

7.     Làm các công việc khác khi có yêu cầu.

V.  ĐỐI VỚI CHUYÊN VIÊN, NHÂN VIÊN QUẢN LÝ TÀI SẢN

1.     Theo dõ, giám sát việc sử dụng, quản lý tài sản, thiết bị ở các đơn vị.

2.     Làm biên bản nhập kho thiết bị, dụng cụ theo quy trình mua sắm.

3.     Xuất vật tư, văn phòng phẩm theo yêu cầu khi có lệnh của Trưởng phòng.

4.     Kiểm kê thiết bị hàng năm và đột xuất. Đối chiếu sổ sách với Phòng HC – TV để số liệu hai bên trùng khớp.

5.     làm các thủ tục thanh lý tài sản, thiết bị theo quy trình.

6.     Lưu  trữ hồ sơ tài sản, thiết bị.

7.     Làm các công việc khác khi có yêu cầu.

VI.            ĐỐI VỚI CHUYÊN VIÊN XÂY DỰNG

1.     Theo dõi các dự án xây dựng và sửa chữa lớn. Kiểm tra thiết kế công trình, kiểm tra dự toán của các nhà thầu, kiểm tra các hợp đồng sửa chữa lớn trước khi trình lãnh đạo ký. Giám sát thi công công trình.

2.     Theo dõi và trình lãnh đạo ký hồ sơ khối lượng hoàn thành của nhà thầu theo hợp đồng.

3.     Tham gia hội đồng nghiệm thu đánh giá công trình, kiểm tra quyết toán công trình.

4.     làm các thủ tục thanh lý hợp đồng. lưu trũ hồ sơ xây dựng, sữa chữa.

5.     Hàng năm, lập kế hoạch sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất. Tổ chức thực hiện việc sửa chữa: Lập dự toán, hợp đồng, theo dõi hợp đồng, theo dõi hợp đồng, thanh quyết toán,…

6.     Làm các công việc khi lãnh đạo yêu cầu.

VII.    ĐỐI VƠI CHUYÊN VIÊN THIẾT BỊ

1.     Tổng hợp và lập kế hoạch mua sắm thiết bị, dụng cụ thí nghiệm, vật tư, hóa chất,…phục vụ đào tạo, NCKH của các đơn vị, trình lãnh đạo Phòng ký duyệt.

2.     Lập dự toán và tổ chức mua sắm thiết bị, dụng cụ thí nghiệm, vật tư hóa chất,…cho các đơn vị theo đúng quy trình.

3.     Tham gia xây dựng các dự án đầu tư máy, thiết bị thí nghiệm. Theo dõi quá trình thực hiện các dự án.

4.     Phối hợp với các chuyên viên quản lý tài sản: kiểm kê tài sản, thiết bị và làm các thủ tục thanh lý tài sản, thiết bị theo quy trình.

5.     Thực hiện bảo dưỡng, bảo trì máy, thiết bị thí nghiệm, máy in, máy photocoy,…

6.     Kiểm tra tình trạng hư hỏng máy, thiết bị do các đơn vị đề nghị, đề xuất phương án sửa chữa, trình lãnh đạo phê duyệt.

7.     làm các công việc khi có yêu cầu.

VIII.     ĐỐI VỚI CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ

1.     Mua và cung cấp vật tư, văn phòng phẩm, trang thiết bị nội thất theo kế hoạch hàng năm.

2.     Mua sắm tài sản cố định, theo dõivà quản lý tài sản cấp phát cho các đơn vị. Tham gia kiểm kê, thanh lý tài sản.

3.     Mua sắm cấp phát các dụng cụ, vật tư về điện, nước, bảo hộ lao động.

4.     Mua sắm cấp phát các dụng cụ, vật tư phục vụ công tác vệ sinh giảng đường và các khu vực trong trường.

5.     làm việc với bưu điện Thái nguyên thực hiện kế hoạch lắp đặt, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện thoại, Fax, hạ tầng CNTT của trường.

6.     Tổ chức các hoạt động dịch vụ trong trường.

7.    Làm các công việc khác khi có yêu cầu.