Phòng Quản trị - Phục vụ - www.dhsptn.edu.vn

 

 

PHÒNG QUẢN TRỊ - PHỤC VỤ

 

I. Thông tin chung

Địa chỉ: Phường Quang Trung – Thành phố Thái Nguyên

Tên phòng:  Quản trị - Phục vụ

Điện thoại:  02083.654632

Email:  phongquantri_phucvu@dhsptn.edu.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Quản trị - Phục vụ có chức năng tham mưu cho Hiệu trường về công tác lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về quản trị, thiết bị, phục vụ của Trường.

2. Nhiệm vụ

- Lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, sửa chữa các công trình, đảm bảo về cơ sở vật chất phụcvụ cho công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu, học tập và sinh hoạt của Trường;

- Tổ chức thực hiện các quy trình trong các dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị của Trường theo quy định;

- Hàng năm xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị trong toàn Trường nhằm bảo quản, và sử dụng có hiệu quả tài sản của Trường;

- Bảo quản tài sản hiện hữu của Trường theo quy định;

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện việc bố trí phòng học, phòng làm việc và trang thiết bị bảo đảm các hoạt động chung của Trường;

- Đảm bảo việc cấp phát văn phòng phẩm cho các đơn vị theo quy định;

- Trang bị bảo hộ lao động, chế độ bồi dưỡng độc hại cho viên chức theo quy định;

- Quản lý hoạt động sử dụng điện, nước của toàn Trường;

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện nhiệm vụ kiểm kê, quản lý, thanh lý tài sản theo quy định;

- Quản lý nhà đất, bảo vệ, giữ gìn môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp;

- Tổ chức chăm sóc sức khoẻ ban đầu theo điều lệ Bảo hiểm y tế cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên trong Trường;

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch và chủ trì tổ chức thực hiện công tác vệ sinh phòng bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường xanh, sạch tại các đơn vị trong Trường;

- Quản lý các hoạt động dịch vụ trong trường (trừ khu vực nhà ăn và ký túc xá);

- Hoàn thiện hệ thống văn bản về công tác quản trị phục vụ của Trường.

III. Cơ cấu tổ chức

Gồm 4 bộ phận: Quản trị, Giảng đường, Chăm sóc cây cảnh, Trạm Y tế.

1. TỔ QUẢN TRỊ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Công việc đảm nhận

Điện thoại-Email

1

ThS. Lý Văn Hoan

 

Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng

- Phụ trách chung các bộ phận trong Phòng.

- Phụ trách công tác xây dựng cơ bản, quản lý và mua sắm tài sản. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về các hợp đồng xây dựng và sửa chữa các hạng mục công trình xây dựng, các hợp đồng mua sắm  và sửa chữa trang thiết bị.

- Phụ trách xây dựng các dự án xây dựng và dự án trang thiết bị.

- Phối hợp với các đơn vị trong Trường giải quyết các nhiệm vụ liên quan.

01256.358.616

lyvanhoan@dhsptn.edu.vn

 

2

ThS. Nguyễn Mạnh Hùng

 

Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn phòng

- Giúp Trưởng phòng xây dựng các dự án, hợp đồng  mua sắm trang thiết bị, giám sát sửa chữa các trang thiết bị.

- Phụ trách bộ phận quản lý giảng đường, cây cảnh, hợp đồng vụ việc.

0912.121.474

nguyenmanhhung-qtpv@dhsptn.edu.vn

 

 

3

CN. Hoàng Thị Minh Bạch

 

Thủ kho 

- Thực hiện NV CV quản lý tài sản, quản lý sổ theo dõi tài sản của toàn trường, kiểm kê, thanh lý tài sản.

- Quản lý kho và cấp phát vật tư, VPP

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0942.951.972

hoangthiminhbach@dhsptn.edu.vn

 

4

CN. Phạm Văn Thoại

Chuyên viên XDCB

- Thực hiện NV chuyên viên xây dựng.

- Tham gia Ban QLDA của Bộ theo dõi thi công Cụm Công trình

- Theo dõi quản lý hồ sơ xây dựng và giám sát sửa chữa các hạng mục XDCB.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0912.552.142

phamvanthoai@dhsptn.edu.vn

 

5

KS. Bùi Hà Thái

Chuyên viên

QL điện

Theo dõi, sửa chữa và lập hồ sơ sửa chữa, bảo dưỡng hoạt động của hệ thống điện trong trường:

- Các GĐB2, B4, Nhà làm việc, KTX, nhà thí nghiệm, điện bảo vệ các khu vực, các trạm biến áp. Theo dõi sử dụng điện trường PT, Nhà ăn SV, Bể bơi, Căng  tin…

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

0913.394.539

buihathai@dhsptn.edu.vn

6

KS. Vũ Ngọc Cưng

Chuyên viên

QL điện

Theo dõi, sửa chữa và lập hồ sơ sửa chữa, bảo dưỡng hoạt động của hệ thống điện trong trường:

- Các GĐB1, B3, B5, KTX, nhà thí nghiệm, hội trường C2, nhà thư viện, điện bảo vệ các khu vực. Theo dõi sử dụng điện trường PT, Nhà ăn SV, Bể bơi, Căng  tin…

-Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

01692.891.511

vungoccuong@dhsptn.edu.vn

 

7

Ths. Nguyễn Thành Trung

Chuyên viên

-  Thực hiện nhiệm vụ CV quản trị thiết bị.

- Kiểm tra, theo dõi việc sửa chữa thiết bị văn phòng, giảng đường (Bàn ghế, điều hòa, máy móc thí nghiệm...).

- Lập hồ sơ thầu các gói thầu của các dự án được giao

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0912.394.828

nguyenthanhtrung-qtpv@dhsptn.edu.vn

 

8

KS. Nguyễn Văn Thắng

 

Chuyên viên

- Theo dõi: sửa chữa, bảo dưỡng hoạt động của hệ thống thang máy Nhà A4, Nhà TV, TTPTKNSP

- Sửa chữa nhỏ và lập hồ sơ sửa chữa. Trực bơm nước khu vực Nhà làm viêc, Nhà TN, GĐ

- Theo dõi và vận hành trạm xử lý nước thải Nhà thí nghiệm

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0912.316.622

nguyenvanthang@dhsptn.edu.vn

9

Đặng Quang Tân

 

Nhân viên nước

 

- Theo dõi việc cấp nước, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống nước khu vực Nhà làm viêc, Nhà TN, GĐ.

- Theo dõi và vận hành trạm xử lý nước thải Nhà thí nghiệm

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

0978.619.396

dangquangtan@dhsptn.edu.vn

12

CN. Đặng Phương Thanh

Chuyên viên

 

- Quản lý tài sản, sổ theo dõi tài sản của toàn trường, kiểm kê, thanh lý tài sản.

- Lập hồ sơ, chứng từ mua sắm vật tư, sửa chữa thiết bị gửi Phòng KH-TC để thanh toán.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0972.096.548

dangphuongthanh@dhsptn.edu.vn

 

10

ThS. Vũ Anh Tuấn

 

Chuyên viên

 

- Quản lý, sửa chữa hệ thống thiết bị trợ giảng, máy chiếu tại các giảng đường, thiết bị văn phòng các đơn vị.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

0913.504.240

vuanhtuan@dhsptn.edu.vn

11

ThS. Lương Đức Thắng

 

Chuyên viên XDCB

Phó Chủ tịch Công đoàn phòng

- Thực hiện NV chuyên viên xây dựng.

- Theo dõi một số hồ sơ sửa chữa lớn các công trình

- Kiểm tra, theo dõi việc sửa chữa nhỏ các hạng mục công trình trong Trường.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0984445333 - 0854445444

luongducthang@dhsptn.edu.vn

 

12

Nguyễn Anh Tuấn

 

Nhân viên kỹ thuật

- Trực phục vụ Hội trường C1, C2.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0977.724.143

nguyenanhtuan-qtpv@dhsptn.edu.vn

13

KS. Nguyễn Văn Quyền

 

Chuyên viên

-Trực phục vụ Hội trường C1, C2.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0975.355.688

nguyenvanquyen@dhsptn.edu.vn

14

CN. Đỗ Thông Thái

 

Nhân viên nước

- Theo dõi việc cấp nước, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống nước khu KTX.

- Ghi số nước cho sinh viên

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0985.912.196

dothongthai@dhsptn.edu.vn

15

Ths. Tạ Thị Vân

Chuyên viên

- Thực hiện NV chuyên viên xây dựng.

- Tham gia Ban QLDA của Bộ theo dõi thi công Cụm Công trình

- Theo dõi quản lý hồ sơ xây dựng và giám sát sửa chữa các hạng mục XDCB.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công

0912.106.408
ttvan1984@gmail.com

 

2. TỔ Y TẾ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Công việc đảm nhận

Điện thoại-Email

1

BS. Phạm Thị An

Bác sỹ

- Khám chữa bệnh, kê đơn thuốc, tư vấn sức khỏe cho cán bộ, sinh viên

- Trực, xử trí các tình huống cấp cứu, tai nạn rủi ro cho cán bộ và sinh viên

- Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ và sinh viên

- Tham gia công tác vệ sinh phòng dịch

0944.884.236

phamthian@dhsptn.edu.vn

2

YSỹ. Vũ Kim Cương

Y sỹ

- Quyết toán thuốc BHYT sinh viên quỹ 7%, quyết toán thuốc sự nghiệp.

- Trực, xử trí các tình huống cấp cứu, tai nạn rủi ro c ho cán bộ và sinh viên

- Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ và sinh viên

- Tham gia công tác vệ sinh phòng dịch

0976.179.686

vukimcuong@dhsptn.edu.vn

3

CN điều dưỡng

Hoàng Thị Hoài Thu

Nhân viên

 

- Quyết toán BHYT cán bộ, sinh viên quỹ 10%.

- Trực, xử trí các tình huống cấp cứu, tai nạn rủi ro cho cán bộ và sinh viên

- Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ và sinh viên

 - Tham gia công tác vệ sinh phòng dịch

0986.289.291

hoangthihoaithu@dhsptn.edu.vn

4

Y tá. Hà Thị Khánh Ly

Nhân viên

Ủy viên BCH Công đoàn phòng

- Đảm nhiệm phòng tiêm, thủ thuật

- Trực, xử trí các tình huống cấp cứu, tai nạn rủi ro cho cán bộ và sinh viên

- Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ và sinh viên

- Tham gia công tác vệ sinh phòng dịch

0985.839.789

hathikhanhly@dhsptn.edu.vn

 

 

3. TỔ GIẢNG ĐƯỜNG

STT

Họ và tên

Chức vụ

Công việc đảm nhận

Điện thoại-Email

1

Nguyễn Thị Phương

 

Nhân viên trực giảng đường

- Mở đóng cửa giảng đường B4 theo lịch của Phòng ĐT.

- Quản lý tài sản thiết bị tại giảng đường phục vụ GV lên lớp, theo dõi công tác vệ sinh giảng đường.

- Ghi số theo dõi giờ nghỉ của GV và sổ theo dõi những hỏng hóc cần sửa tại giảng đường

01696.148.516

nguyenthiphuong@dhsptn.edu.vn

2

Nguyễn Anh Thư

Nhân viên trực giảng đường. 

Ủy viên BCH Công đoàn phòng

- Mở đóng cửa giảng đường B2 theo lịch của Phòng ĐT.

- Quản lý tài sản thiết bị tại giảng đường phục vụ GV lên lớp, theo dõi công tác vệ sinh giảng đường.

- Ghi số theo dõi giờ nghỉ của GV và sổ theo dõi những hỏng hóc cần sửa tại giảng đường

0948.483.334

nguyenthianhthu@dhsptn.edu.vn

3

Nguyễn Thị Bích Huyền

 Nhân viên trực giảng đường

- Mở đóng cửa giảng đường B2, lớp học.

- Quản lý tài sản thiết bị tại giảng đường phục vụ GV lên lớp, theo dõi công tác vệ sinh giảng đường.

- Ghi số theo dõi giờ nghỉ của GV và sổ theo dõi những hỏng hóc cần sửa tại giảng đường

01656.522.660

nguyenbichhuyen@dhsptn.edu.vn

4

Vũ Thị Lý

 Nhân viên trực giảng đường

- Mở đóng cửa giảng đường B1 theo lịch của Phòng ĐT.

- Quản lý tài sản thiết bị tại giảng đường phục vụ GV lên lớp, theo dõi công tác vệ sinh giảng đường.

- Ghi số theo dõi giờ nghỉ của GV và sổ theo dõi những hỏng hóc cần sửa tại giảng đường

0975.059.725

vuthily@dhsptn.edu.vn

5

Đào Thị Hồng Liên

Nhân viên trực giảng đường

- Mở đóng cửa giảng đường B1 theo lịch của Phòng ĐT.

- Quản lý tài sản thiết bị tại giảng đường phục vụ GV lên lớp, theo dõi công tác vệ sinh giảng đường.

- Ghi số theo dõi giờ nghỉ của GV và sổ theo dõi những hỏng hóc cần sửa tại giảng đường

01668.126.968

daothihonglien@dhsptn.edu.vn

6

Ninh Quốc Phương

 

Nhân viên trực giảng đường

 

- Mở đóng cửa giảng đường B1.

- Quản lý tài sản thiết bị tại giảng đường phục vụ GV lên lớp, theo dõi công tác vệ sinh giảng đường.

- Ghi số theo dõi giờ nghỉ của GV và sổ theo dõi những hỏng hóc cần sửa tại giảng đường

01669.448.154

ninhquocphuong@dhsptn.edu.vn

 

4. TỔ CÂY CẢNH

STT

Họ và tên

Chức vụ

Công việc đảm nhận

Điện thoại-Email

1

Ngô Thị Huân

Nhân viên chăm sóc cây cảnh tại khuôn viên

 

 Ủy viên BCH Công đoàn phòng

 

- Chăm sóc cây cảnh các khu vực trong Trường

- Phụ trách học sinh các khoa chăm sóc cây cảnh và vệ sinh môi trường theo lịch của Đoàn TN, Hội sinh viên

- Theo dõi thu gom rác tại Trường của Công ty vệ sinh môi trường

- Kiểm tra việc vệ sinh các khu vực của nhóm hợp động vụ việc

- Tham gia thu dọn vệ sinh 2 Hội trường C1, C2 phục vụ hội họp.

0988.862.182

ngothihuan@dhsptn.edu.vn

2

Dương Thị Minh Huệ

 

 

Nhân viên chăm sóc cây cảnh tại khuôn viên

 

 

- Chăm sóc cây cảnh các khu vực trong Trường

- Phụ trách học sinh các khoa chăm sóc cây cảnh và vệ sinh môi trường theo lịch của Đoàn TN, Hội sinh viên

- Kiểm tra việc vệ sinh các khu vực của nhóm hợp động vụ việc

- Tham gia thu dọn vệ sinh 2 Hội trường C1, C2 phục vụ hội họp.

0986.703.701

duongthiminhhue@dhsptn.edu.vn

 

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cức khoa học, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên trong quá trình học tập, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã và đang tích cực đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy, qua đó tạo sự khác biệt trong đào tạo và chất lượng đào tạo với quyết tâm trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu hệ thống các trường sư phạm trong cả nước và ngang tầm với các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á.

     Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên với quyết tâm trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu hệ thống các trường sư phạm, phục vụ đắc lực cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và yêu cầu hội nhập quốc tế. Trong những năm qua, bên cạnh mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đổi mới phương pháp dạy và học, Nhà trường đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy hiện đại làm tiền đề để nâng cao chất lượng đào tạo. 

     Việc nâng cao chất lượng cơ sở vật chất là một trong những yêu tố quan trọng đối với Nhà trường. Xuất phát từ quan điểm đó, nhiều năm qua với sự đầu tư của Nhà nước và nguồn vốn của Nhà trường, Nhà trường đã xây dựng hệ thống cơ sở vật chất ngày một khang trang.Đặc biệt là chỗ làm việc cho giảng viên được đảm bảo, tất cả các giảng đường được trang bị cơ bản những thiết bị thiết yếu, phòng thí nghiệm, thư viện cũng đã được đổi mới đáp ứng được nhu cầu đào tạo góp phần xây dụng một môi trường sư phạm hiện đại, để sinh viên của Nhà trường sau này có thể đáp ứng được chương trình giáo dục phổ thông mới.

     Hiện nay, Nhà trường có 6 giảng đường với gần 200 phòng học,tất cả các giảng đường Nhà trường có xu hướng thay đổi mô hình lớp học, từ hệ thống bàn ghế, trang thiết bị dạy và học và đặc biệt là đang triển khai ứng dụng công nghệ nối kết thông tin và các phương tiện hiện đại khác nối kết giảng đường Trường ĐHSP với trường phổ thông, các em sinh viên được tiếp cận trực tiếp và gián tiếp với hệ thống trường phổ thông.

     Hệ thống nhà vườn sinh học, 40 phòng thí nghiệm, 10 phòng thực hành tin học và ngoại ngữ với trên 500 đầu máy, một tòa nhà Trung tâm phát triển kỹ năng sư phạm 7 tầng trên diện tích 3000 m2 được thiết kế hiện đại và đồng bộ bao gồm hệ thống các phòng hội thảo phòng học thông minh, phòng thực hành tinh học ngoại ngữ, phòng kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, phòng studio mẫu để xây dựng video clip bài giảng

     Bên cạnh đó nhằm hỗ trợ giảng viên, sinh viên có điều kiện tốt nhất trong nghiên cứu khoa học và học tập, Nhà trường đã đầu tư hệ thống thư viện với trên 13.000 đầu sách, Năm 2018 Nhà trường tiếp tục đầu tư  cải tạo hệ thống khuôn viên, hệ thống Trung tâm thông tin thư viện mới, hiện đại hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng.

     Hệ thống khuôn viên xanh sạch đẹp, hệ thống nhà thi đấu thể thao, sân vận động, bể bơi, bóng chuyền, nhà ăn sinh viên khang trang hiện đại và khu KTX đảm bảo cung cấp trên 2000 chỗ ở được kết nối mạng internet  hỗ trợ thêm trong quá trình học tập cho sinh viên nội trú của Nhà trường

     Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cức khoa học, tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên trong quá trình học tập, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã và đang tích cực đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy, qua đó tạo sự khác biệt trong đào tạo và chất lượng đào tạo

(Phòng QT-PV)