Trung tâm Phát triển kĩ năng sư phạm - www.dhsptn.edu.vn

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG SƯ PHẠM

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Phát triển kỹ năng sư phạm (Tên Tiếng Anh: Centre for Pedagogy Development - CPad) trực thuộc Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Quyết định số 1529/QĐ-HCTC, ngày 22 tháng 06 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Trung tâm CPad là đơn vị tự đảm bảo về tài chính và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm hoặc hợp đồng trực thuộc Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, có chức năng tổ chức các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên; tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên phổ thông; tổ chức các hội nghị, hội thảo về phát triển kỹ năng sư phạm, phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo ở khu vực trung du, miền núi phía Bắc và trong cả nước.

 

Văn phòng: Phòng 205, Nhà A3 Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 20 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

Email: cpad.tnue@gmail.com hoặc danhnam.nguyen@dhsptn.edu.vn

Điện thoại: 0979.446.224

 

II. NHIỆM VỤ

Trung tâm CPad có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Tổ chức giảng dạy và giảng thử nghiệm các phương pháp giảng dạy mới của giảng viên.

2. Tổ chức các hội thảo về phát triển kỹ năng sư phạm và các hội nghị về công tác quản lý giáo dục, hội nghị khoa học về nghiệp vụ sư phạm.

3. Tổ chức cho sinh viên xuống thực tập sư phạm tại các trường phổ thông theo Đề án tăng cường công tác đào tạo nghiệp vụ sư phạm.

4. Phát triển tài liệu, học liệu về phát triển kỹ năng sư phạm (bao gồm cả việc thực hiện quay các video giờ giảng mẫu của giáo viên phổ thông); tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý và nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên phổ thông.

5. Tham mưu với Hội đồng Khoa học - Đào tạo và Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên để xây dựng, phát triển chương trình đào tạo nhằm tăng cường các hoạt động rèn luyện kỹ năng sư phạm cho sinh viên; tham mưu xây dựng Quy chế phát triển kỹ năng sư phạm thường xuyên trong hoạt động đào tạo và bồi dưỡng giáo viên; xây dựng các chuẩn đánh giá giúp giáo viên tự đánh giá năng lực sư phạm, từ đó xây dựng kế hoạch rèn luyện, học tập và nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm;

6. Điều tra nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn và nghiệp vụ của giáo viên các cấp tại các tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc để xây dựng chương trình và kế hoạch đào tạo theo yêu cầu; tạo diễn đàn trao đổi về phương pháp dạy học, phương tiện, kỹ thuật dạy học và những thực trạng trong dạy học các bộ môn ở trường phổ thông; phổ biến các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, sinh viên trong và ngoài trường thuộc lĩnh vực khoa học sư phạm.

 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT Họ và tên Chức vụ Liên hệ
1 PGS.TS Phạm Hồng Quang Giám đốc

ĐT: 0913.357.361

Email: quangdhsptn@yahoo.com

2 PGS.TS Nguyễn Danh Nam Phó Giám đốc thường trực

ĐT: 0979.446.224

Email: danhnam.nguyen@dhsptn.edu.vn