Trung tâm Tin học miền núi - www.dhsptn.edu.vn

TRUNG TÂM TIN HỌC MIỀN NÚI

 

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm tin học Miền núi được thành lập theo Quyết định số3378/TCCB, ngày 24/12/1991 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là một đơn vị độc lập có tư cách pháp nhân và con dấu riêng trực thuộc Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (tên tiếng Anh: Mien Nui Center for Informatics - MCI).Trung tâm tin học Miền núi là một đơn vị cơ sở trong mạng lưới giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của cán bộ và nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc và trong cả nước.

Văn phòng: Phòng 207, Nhà A3 trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ: Số 20 Đường Lương Ngọc Quyến, Tp Thái Nguyên

Email: mci@dhsptn.edu.vn; hauphamduc@dhsptn.edu.vn

Điện thoại: 0280.3841157; 0915363226

 

II. CHỨC NĂNG

1. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học nói chung cho cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh thành trên cả nước nhằm phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục.

2. Thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng tin học cho toàn dân do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và trường Đại học Sư phạm - ĐHTN giao cho, thuộc hệ thống giáo dục thường xuyên trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

 

III. NHIỆM VỤ

1. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tin học cho người học trong và ngoài Trường.

2. Liên kết đào tạo với các tổ chức trong và ngoài nước.

3. Tổ chức và liên kết tổ chức với các đơn vị trong và ngoài nước đánh giá trình độ tin học cho người học.

4. Làm các dịch vụ theo nhu cầu xã hội.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ Giáo dục & Đào tạo; trường Đại học Sư phạm - ĐHTN phân công.

 

IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC

STT

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

1

PGS.TS Hà Trần Phương

Giám Đốc

ĐT: 0913. 546. 296

Email: hatranphuong@dhsptn.edu.vn

2

ThS Phạm Đức Hậu

P. Giám đốc

ĐT: 0915363226

Email: hauphamduc@dhsptn.edu.vn