Viện nghiên cứu xã hội nhân văn miền núi - www.dhsptn.edu.vn

VIỆN NGHIÊN CỨU XÃ HỘI & NHÂN VĂN MIỀN NÚI

 

I. Tên gọi: Viện nghiên cứu Xã hội & Nhân văn miền núi

- Tên tiếng Việt: VIỆN NGHIÊN CỨU XÃ HỘI & NHÂN VĂN MIỀN NÚI – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (Viết tắt: XHNVMN)

- Tên tiếng Anh: SOCIAL AND HUMANITY RESEARCH INSTITUTE – THAI NGUYEN UNIVERSITY (Viết tắt: SHRI)

Trụ sở : Số 20, Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

II. Giới thiệu tổng quan về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Viện

        Về cơ cấu tổ chức:

            Viện gồm có 01 viện trưởng và 01 phó viện trưởng và sự tham gia của nhiều nhà khoa học thuộc trong và ngoài đại học:

            Viện trưởng : PGS.TS Nguyễn Thị Tính - kiêm PHT trường ĐHSP- ĐHTN

            Phó viện trưởng: PGS.TS. Ngô Thị Thanh Quý - Trường ĐHSP - ĐHTN

        Về chức năng, nhiệm vụ của Viện:

1.Chức năng:

           Viện Nghiên cứu Xã hội và Nhân văn miền núi là một cơ quan nghiên cứu, phối hợp giữa các nhà khoa học trong và ngoài Đại học nhằm tổ chức các hoạt động nghiên cứu về xã hội và nhân văn của đất nước nói chung, khu vực trung du, miền núi nói riêng. Thực hiện phương châm kết hợp nghiên cứu với đào tạo và chuyển giao khoa học, công nghệ trong hoạt động đào tạo và hoạt động giảng dạy, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện các hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Viện Nghiên cứu Xã hội và Nhân văn miền núi có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng, giao lưu, hợp tác quốc tế, phổ biến kiến thức, thông tin về văn hoá, giáo dục, xã hội và thực hiện cácdịch vụ tư vấn, tập huấn giảng dạy theo yêu cầu xã hội.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

         Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội, nhân văn, giáo dục miền núi, đặc biệt là vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, nghiên cứu thực trạng văn hóa, xã hội, giáo dục ở các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, góp phần vào việc xây dựng chính sách văn hoá, xã hội,giáo dục của nhà nước, kế hoạch phát triển văn hoá xã hội, giáo dục và nguồn nhân lực cho các địa phương.

2.2. Các nhiệm vụ chuyển giao công nghệ

        Thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ do đại học vùng và các cơ quan có thẩm quyền giao; ký kết thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực xã hội, nhân văn và giáo dục miền núi, hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hợp đồng chuyển giao công nghệ; hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ với các cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật.

2.3. Nhiệm vụ đào tạo

          Bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học công nghệ có trình độ cao trong các lĩnh vực xã hội, nhân văn, giáo dục, đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ chuyên môn về khoa học xã hội, văn hóa, giáo dục, đào tạo trình độ tiến sĩ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật các cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật.

2.4. Nhiệm vụ hợp tác trong nước và quốc tế

         Phối hợp với các tổ chức, các cơ sở trong và ngoài nước để triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu theo đúng chức năng, thẩm quyền của Viện.

         Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để nghiên cứu các vấn đề về xã hội, nhân văn, giáo dục miền núi, đảm bảo sự gắn kết giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, giữa nghiên cứu với sự phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục miền núi.  Hỗ trợ và tư vấn cho các cơ sở giáo dục ở địa phương thuộc các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc trong việc cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy, học tập, đánh giá và các hoạt động giáo dục khác.

3.  Các lĩnh vực hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

1. Nghiên cứu các mô hình, chiến lược phát triển văn hóa, giáo dục trên địa bàn trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam.

2. Nghiên cứu về hoạt động tư vấn tâm lý gia đình, học đường, tư vấn tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp, tư vấn sức khoẻ sinh sản, tâm lý giới tính, tư vấn giáo dục đặc biệt.

3. Nghiên cứu về đổi mới quản lý hành chính nhà nước, quản lý giáo dục, phát triển chương trình giáo dục mầm non, phổ thông và đại học, THCN, đổi mới phương pháp dạy học.

4. Nghiên cứu bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hành chính nhà nước, quản lý văn hóa, quản lý giáo dục cho cán bộ quản lý trên địa bàn thuộc khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

5. Nghiên cứu về mô hình thực hành nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ công tác xã hội, giáo viên, cán bộ quản lý.

6. Nghiên cứu về tổ chức, quản lý,đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.

7. Liên kết với các đơn vị trong đại học và các cơ sở nghiên cứu - đào tạo  trong nước để thực hiện các dự án, đề tài khoa học. Tham gia thẩm định về mặt khoa học cho các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu của nhà nước và địa phương.

8. Tổ chức và phối hợp đào tạo sau đại học về văn hóa, xã hội nhân văn, giáo dục, quản lý hành chính, tổ chức bồi dưỡng giáo viên và các nhà giáo dục theo nhiều chương trình và hình thức đào tạo khác nhau. Tổ chức đào tạo tiến sĩ khi có đủ điều kiện và được Bộ Giáo dục – Đào tạo phê duyệt.

9. In ấn và phát hành các tài liệu, sách báo, tạp chí theo đúng quy định của nhà nước nhằm phổ biến rộng rãi thông tin về văn hoá, xã hội, giáo dục - đào tạo và những kết quả nghiên cứu của Viện và ĐHTN, góp phần đưa khoa học vào thực tiễn.

10. Tiến hành các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu xã hội, nhân văn để nắm bắt kịp thời tình hình phát triển nghiên cứu xã hội, nhân văn  trên thế giới, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, seminar, hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước, tham dự các hội nghị khoa học quốc tế, giới thiệu những đặc sắc của văn hóa và giáo dục miền núi  với người nước ngoài.

 

 

1088- 2

      Dịch vụ tư vấn

Học tập, hướng nghiệp, kỹ năng sống

Do VNPT Thái Nguyên và Viện Nghiên cứu XHNVMN phối hợp cung cấp

 

Cơ hội tiếp cận với chuyên gia tư vấn giầu kinh nghiệm!
 

Hãy đến với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất

cho học tập và lựa chọn nghề nghiệp, kỹ năng sống trong tương lai của mình!

 

Cách sdng dch v:

       Từ thuê bao cđnh, Gphone quay: 1088

       Tthuê bao di đng quay:                0280.1088   (rồi bấm phím 2)