Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm - www.dhsptn.edu.vn

DANH SÁCH 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

NHIỆM KỲ 2015-2020

1. Bí thư Đảng ủy: PGS.TS Mai Xuân Trường

    Hiệu trưởng

    Email: maixuantruong@dhsptn.edu.vn

    Điện thoại: 0912.739.257

2. Phó bí thư Đảng ủy: PGS.TS Đỗ Hồng Thái

    Chủ tịch Hội đồng trường

    Email: dohongthai@dhsptn.edu.vn

    Điện thoại: 0965.223.285

* Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ

STT Họ và tên Chức vụ
1 Mai Xuân Trường Bí thư Đảng uỷ; Hiệu trưởng
2 Nguyễn Thị Tính Uỷ viên BTV Đảng ủy; Phó Hiệu trưởng
3 Đỗ Hồng Thái Phó bí thư Đảng ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng trường
4 Đồng Văn Quân Ủy viên BTV Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư Chi bộ , Trưởng phòng HC - TC
5 Hà Trần Phương Uỷ viên BTV Đảng ủy; Phó Hiệu trưởng
6 Ngô Thị Thanh Qúy Ủy viên BCH Đảng bộ; Phó Viện trưởng VNCXH&NVMN; Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Ngữ văn
7 Cao Thị Hà Ủy viên BCH Đảng bộ; Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Toán
8 Nguyễn Thị Tâm Ủy viên BCH Đảng bộ; Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Sinh học
9 Bùi Đức Nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ; Phó chủ nhiệm UB KT Đảng ủy; BT Chi bộ  liên phòng Thanh tra-pháp chế và KT&ĐBCLGD
10 Nguyễn Hữu Toàn Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Công tác - HSSV
11 Nguyễn Thị Hiền Lan Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Hóa học
12 Hà Thị Thu Thủy Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Lịch sử
13 Trần Thị Minh Huế Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa GD Mầm non
14 Vũ Thị Hồng Hạnh Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng KH-TC
15 Từ Quang Tân Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Đào tạo