Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm - www.dhsptn.edu.vn

DANH SÁCH 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

NHIỆM KỲ 2015-2020

1. Bí thư Đảng ủy: GS.TS Phạm Hồng Quang

      Hiệu trưởng

      Email: phamhongquang@dhsptn.edu.vn

      Điện thoại: 0913.357.361

2. Phó Bí thư Đảng ủy: PGS.TS Mai Xuân Trường

    Phó hiệu trưởng

    Email: maixuantruong@dhsptn.edu.vn

    Điện thoại: 0912.739.257

3. Phó Bí thư Đảng ủy: PGS.TS Đỗ Hồng Thái

    Chủ tịch Hội đồng trường

    Email: dohongthai@dhsptn.edu.vn

    Điện thoại: 0965.223.285

* Danh sách Ban chấp hành Đảng uỷ

STT Họ và tên Chức vụ
1 Phạm Hồng Quang Bí thư Đảng uỷ - Hiệu trưởng
2 Mai Xuân Trường Phó Bí thư Đảng uỷ; Phó Hiệu trưởng
3 Nguyễn Thị Tính Uỷ viên BTV Đảng ủy; Phó Hiệu trưởng 
4 Đỗ Hồng Thái Phó Bí thư Đảng ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng trường; BT Chi bộ, Trưởng phòng KHCN- HTQT
5 Đồng Văn Quân Ủy viên BTV Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn Trường; BT Chi bộ , Trưởng phòng HC - TC
6 Hà Trần Phương Uỷ viên BCH Đảng ủy; Phó Hiệu trưởng; BT Chi bộ Phòng KH-TC
7 Ngô Thị Thanh Qúy Ủy viên BCH Đảng ủy; Phó Viện trưởng VNCXH&NVMN; Phó BT Chi bộ Khoa Ngữ văn
8 Cao Thị Hà Ủy viên BCH Đảng ủy; BT Chi bộ, Trưởng Khoa Toán
9 Nguyễn Thị Tâm Ủy viên BCH Đảng ủy; BT Chi bộ, Trưởng khoa Sinh học
10 Bùi Đức Nguyên Ủy viên BCH Đảng ủy; BT Chi bộ  liên phòng Thanh tra-pháp chế và KT&ĐBCLGD
11 Nguyễn Hữu Toàn Ủy viên BCH Đảng ủy BT Chi bộ, Trưởng Phòng Công tác - HSSV
12 Nguyễn Thị Hiền Lan Ủy viên BCH Đảng ủy  BT Chi bộ, Trưởng Khoa Hóa học
13 Hà Thị Thu Thủy Ủy viên BCH Đảng ủy BT Chi bộ, Trưởng Khoa Lịch sử
14 Trần Thị Minh Huế Ủy viên BCH Đảng ủy BT Chi bộ, Trưởng khoa GD Mầm non
15 Vũ Thị Hồng Hạnh Ủy viên BCH Đảng ủy, Trưởng Khoa Vật lý