Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm - www.dhsptn.edu.vn

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

NHIỆM KỲ 2015-2020

STT Họ và tên Chức vụ
1 Phạm Hồng Quang Bí thư Đảng ủy –  Hiệu Trưởng
2 Mai Xuân Trường Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Trưởng Ban Chuyên môn Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng
3 Nguyễn Thị Tính Uỷ viên BTV Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng 
4 Đỗ Hồng Thái Ủy viên BTV Đảng ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy- BTCB- Trưởng phòng KHCN- HTQT
5 Đồng Văn Quân Ủy viên BTV Đảng ủy –Chủ tịch Công đoàn Trường  – BTCB – Trưởng phòng HC - TC
6 Hà Trần Phương Uỷ viên BCH Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng 
7 Ngô Thị Thanh Qúy Ủy viên BCH Đảng bộ  – Phó BTCB Khoa Ngữ văn
8 Cao Thị Hà Ủy viên BCH Đảng bộ - BTCB –Trưởng Khoa Toán
9 Nguyễn Thị Tâm Ủy viên BCH Đảng bộ - BTCB – Trưởng khoa Sinh học
10 Bùi Đức Nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ- BTCB – Liên phòng Thanh tra-pháp chế và KT&ĐBCLGD
11 Nguyễn Hữu Toàn Ủy viên BCH Đảng bộ - BTCB – Trưởng Phòng Công tác - HSSV
12 Nguyễn Thị Hiền Lan Ủy viên BCH Đảng bộ  - BTCB – Trưởng Khoa Hóa học
13 Hà Thị Thu Thủy Ủy viên BCH Đảng bộ - BTCB – Trưởng Khoa Lịch sử
14 Trần Thị Minh Huế Ủy viên BCH Đảng bộ - BTCB – Trưởng khoa GD Mầm non
15 Vũ Thị Hồng Hạnh Ủy viên BCH Đảng bộ - Trưởng Khoa Vật lý