Danh sách Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm - www.dhsptn.edu.vn

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác
1 PGS.TS. Đỗ Hồng Thái Chủ tịch Hội đồng, Giảng viên ngành Lịch sử, Trường ĐHSP
2 GS.TS. Phạm Hồng Quang Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHSP
3 PGS.TS. Nguyễn Thị Tính Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP
4 PGS.TS. Mai Xuân Trường Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP
5 TS. Đồng Văn Quân Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHSP
6 TS. Ngô Thu Thủy Bí thư Đoàn TNCSHCM Trường ĐHSP
7 PGS.TS. Cao Thị Hà Trưởng khoa Toán, Trường ĐHSP
8 GS.TS. Chu Hoàng Mậu Giảng viên ngành Sinh học, Trường ĐHSP
9 PGS.TS. Ngô Thị Thanh Quý Giảng viên ngành Ngữ văn, Trường ĐHSP
10 TS. Vũ Thị Hồng Hạnh Trưởng khoa Vật lý, Trường ĐHSP
11 TS. Trần Thị Minh Huế Trưởng khoa Giáo dục Mầm non, Trường ĐHSP
12 PGS.TS. Trần Viết Khanh Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên
13 PGS.TS. Phạm Việt Đức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên
14 ThS. Nguyễn Thị Quốc Hòa Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, T. Thái Nguyên
15 ThS. Lê Hằng Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thái Nguyên