Báo cáo ba công khai - www.dhsptn.edu.vn

Báo cáo ba công khai

Đăng lúc: Thứ năm - 20/06/2019 14:01 - Tác giả bài viết: Dungtv
Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện quy chế 3 công khai của từng năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Thái Nguyên ban hành, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên báo cáo như sau

 

 Ba công khai theo quy định của ĐHTN...xem chi tiết

► Biểu mẫu 18D-ĐHTN  ... Xem chi tiết.

► Biểu mẫu 01-ĐHTN ... Xem chi tiết.

► Biểu mẫu 02-ĐHTN ... Xem chi tiết.

► Biểu mẫu 03-ĐHTN ... Xem chi tiết.

 

► Báo cáo Thống kê danh sách đội ngũ cán bộ giảng viên cơ hữu tính đến ngày 31/5/2019 ... Xem chi tiết.

► Báo cáo ba công khai theo quy định ĐHTN (tính đến tháng 3/2018)... xem chi tiết

► Báo cáo ba công khai theo quy định ĐHTN (tính đến tháng 10/2017)... xem chi tiết

► Báo cáo ba công khai theo quy định ĐHTN (tính đến tháng 3/2017)... xem chi tiết

► Báo cáo ba công khai theo quy định ĐHTN (tính đến tháng 10/2016)... Xem chi tiết

► Báo cáo ba công khai theo quy định ĐHTN (tính đến tháng 3/2016)... Xem chi tiết

► Báo cáo ba công khai theo quy định ĐHTN (tính đến tháng 10/2015)... Xem chi tiết

► Báo cáo ba công khai theo quy định ĐHTN (tính đến tháng 3/2015)... Xem chi tiết

Tác giả bài viết: Dungtv
Nguồn tin:
 

Giới thiệu Phòng KT-ĐBCL GD

  PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC   I. THÔNG TIN CHUNG Tên phòng: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Tên viết tắt: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD Địa chỉ: Phòng 304 và 307 - Nhà A1. Điện...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Ban bảo vệ

BAN BẢO VỆ 1. Chức năng Giúp Hiệu trưởng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong Trường. 2. Nhiệm vụ - Xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Trường, xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy,...

[ Xem thêm chi tiết ]