Báo cáo ba công khai - www.dhsptn.edu.vn

Báo cáo ba công khai

Đăng lúc: Thứ năm - 20/06/2019 14:01 - Tác giả bài viết: Dungtv
Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện quy chế 3 công khai của từng năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Thái Nguyên ban hành, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên báo cáo như sau

 

 Ba công khai theo quy định của ĐHTN...xem chi tiết

► Biểu mẫu 18D-ĐHTN  ... Xem chi tiết.

► Biểu mẫu 01-ĐHTN ... Xem chi tiết.

► Biểu mẫu 02-ĐHTN ... Xem chi tiết.

► Biểu mẫu 03-ĐHTN ... Xem chi tiết.

 

► Báo cáo Thống kê danh sách đội ngũ cán bộ giảng viên cơ hữu tính đến ngày 31/5/2019 ... Xem chi tiết.

► Báo cáo ba công khai theo quy định ĐHTN (tính đến tháng 3/2018)... xem chi tiết

► Báo cáo ba công khai theo quy định ĐHTN (tính đến tháng 10/2017)... xem chi tiết

► Báo cáo ba công khai theo quy định ĐHTN (tính đến tháng 3/2017)... xem chi tiết

► Báo cáo ba công khai theo quy định ĐHTN (tính đến tháng 10/2016)... Xem chi tiết

► Báo cáo ba công khai theo quy định ĐHTN (tính đến tháng 3/2016)... Xem chi tiết

► Báo cáo ba công khai theo quy định ĐHTN (tính đến tháng 10/2015)... Xem chi tiết

► Báo cáo ba công khai theo quy định ĐHTN (tính đến tháng 3/2015)... Xem chi tiết

Tác giả bài viết: Dungtv
Nguồn tin:
 

Tin cập nhật mới nhất

Giới thiệu Phòng QLKH-HTQT

PHÒNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ   I. THÔNG TIN CHUNG          Tên phòng: Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế          Địa chỉ văn phòng:    Phòng 104, 105 Nhà A1; Phòng 211...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài

TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI   I. GIỚI THIỆU CHUNG Tên tiếng Việt: Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Đào tạo, bồi dưỡng Tiếng Việt cho người nước ngoài. Tên tiếng Anh: Centre for International Cooperation and Vietnamese Language...

[ Xem thêm chi tiết ]