Báo cáo ba công khai - www.dhsptn.edu.vn

Báo cáo ba công khai

Đăng lúc: Thứ năm - 20/06/2019 14:01 - Tác giả bài viết: Dungtv
Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện quy chế 3 công khai của từng năm học do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Thái Nguyên ban hành, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên báo cáo như sau

 

 Ba công khai theo quy định của ĐHTN...xem chi tiết

► Biểu mẫu 18D-ĐHTN  ... Xem chi tiết.

► Biểu mẫu 01-ĐHTN ... Xem chi tiết.

► Biểu mẫu 02-ĐHTN ... Xem chi tiết.

► Biểu mẫu 03-ĐHTN ... Xem chi tiết.

 

► Báo cáo Thống kê danh sách đội ngũ cán bộ giảng viên cơ hữu tính đến ngày 31/5/2019 ... Xem chi tiết.

► Báo cáo ba công khai theo quy định ĐHTN (tính đến tháng 3/2018)... xem chi tiết

► Báo cáo ba công khai theo quy định ĐHTN (tính đến tháng 10/2017)... xem chi tiết

► Báo cáo ba công khai theo quy định ĐHTN (tính đến tháng 3/2017)... xem chi tiết

► Báo cáo ba công khai theo quy định ĐHTN (tính đến tháng 10/2016)... Xem chi tiết

► Báo cáo ba công khai theo quy định ĐHTN (tính đến tháng 3/2016)... Xem chi tiết

► Báo cáo ba công khai theo quy định ĐHTN (tính đến tháng 10/2015)... Xem chi tiết

► Báo cáo ba công khai theo quy định ĐHTN (tính đến tháng 3/2015)... Xem chi tiết

Tác giả bài viết: Dungtv
Nguồn tin:
 

Giới thiệu Khoa Hóa học

KHOA HÓA HỌC   1. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Địa chỉ: Trường Đại học Sư phạm, Số 20- Đường lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 0208.3856853 E-mail: khoahoa@dhsptn.edu.vn   2. KHOA HÓA HỌC – QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Hóa học

KHOA HÓA HỌC   1. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Địa chỉ: Trường Đại học Sư phạm, Số 20- Đường lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 0208.3856853 E-mail: khoahoa@dhsptn.edu.vn   2. KHOA HÓA HỌC – QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  ...

[ Xem thêm chi tiết ]