Công văn V/v bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo - www.dhsptn.edu.vn

Công văn V/v bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Đăng lúc: Thứ ba - 10/12/2019 14:04 - Tác giả bài viết: dungtv
Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

 

► Quyết định Số: 95/2009/QĐ-TTg ... Tải về.

► Nghị định Số: 36/2009/NĐ-CP ... Tải về.

► Công văn số 308/UBND-CA Phường Quang Trung ... Xem chi tiết.

► Kế hoạch số 85/KH UBND Phường Quang Trung ... Xem chi tiết.

 

Giới thiệu Phòng Quản trị - Phục vụ

    PHÒNG QUẢN TRỊ - PHỤC VỤ   I. Thông tin chung Địa chỉ: Phường Quang Trung – Thành phố Thái Nguyên Tên phòng:  Quản trị - Phục vụ Điện thoại:  02083.654632 Email:  phongquantri_phucvu@dhsptn.edu.vn II. Chức năng,...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Phòng Đào tạo

PHÒNG ĐÀO TẠO I. Thông tin chung Tên phòng: Phòng Đào tạo Địa chỉ văn phòng: Khu Hiệu bộ Trường Đại học Sư phạm Điện thoại: 02083851014  • bộ phận VLVH 02083855785  • bộ phận SĐH 02083653559  • Trưởng phòng 02083841027  • bộ phận Chính quy 2...

[ Xem thêm chi tiết ]