Hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 11 năm 2018 - www.dhsptn.edu.vn

Hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 11 năm 2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 09/11/2018 09:00 - Tác giả bài viết: dungtv
Kính gửi: - Ban chủ nhiệm các Khoa/ Bộ môn trực thuộc Trường; - Ban các sự các lớp sinh viên.
 

Giới thiệu Khoa Địa 2018

KHOA ĐỊA LÍ  1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng 3, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·        Tel: 02083 856851...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Hoá 2018

KHOA HÓA HỌC   1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng 7, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·        Tel: 02083 856853;...

[ Xem thêm chi tiết ]