Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa sinh viên với Lãnh đạo Nhà trường - www.dhsptn.edu.vn

Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa sinh viên với Lãnh đạo Nhà trường

Đăng lúc: Thứ hai - 30/12/2019 15:24 - Tác giả bài viết: dungtv
Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

 

 

Giới thiệu Trung tâm TT-TV

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN   Thời gian thành lập Trung tâm: Trung tâm Thông tin - Thư viện được thành lập theo Quyết định số 279/QĐ-ĐHTN ngày 3/4/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, trên cơ sở phát triển từ Phòng Công nghệ thông tin - Thư viện. Tên...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN   I. Giới thiệu chung về Trường 1. Địa chỉ: - Tên đơn vị: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên -  Địa chỉ:  Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên -...

[ Xem thêm chi tiết ]