Thông báo Chương trình Học bổng toàn phần Chevening của Chính phủ Anh, năm học 2020 - 2021 - www.dhsptn.edu.vn

Thông báo Chương trình Học bổng toàn phần Chevening của Chính phủ Anh, năm học 2020 - 2021

Đăng lúc: Thứ ba - 17/09/2019 08:26 - Tác giả bài viết: dungtv
Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

 

► Công văn sô 1128 Chương trình học bổng IDEAS của Chính phủ Ireland niên khóa 2020-2021 ... Xem chi tiết.

► Công văn số 1129 Chương trình học bổng toàn phần Chevening ... Xem chi tiết.

 

Giới thiệu Phòng Công tác HSSV

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN I.Thông tin chung  Email: phongcongtachssv@dhsptn.edu.vn   + Phó trưởng phòng phụ trách:Thạc sỹ  Nguyễn Văn Tuyên ĐT: 02083.858.657; 0914.322.834 + Chủ tịch Công đoàn:Cử nhân Hoàng Thị  Bích Vân ĐT:...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Phòng Hành chính Tổ chức

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC I. Thông tin chung Địa chỉ:  Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên Tên Phòng: Phòng Hành chính – Tổ chức Điện thoại: 0208 3851013 Email: phonghanhchinh-tochuc@dhsptn.edu.vn II . Chức năng, nhiệm vụ 1. Chức năng ...

[ Xem thêm chi tiết ]