Hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 10 năm 2018 - www.dhsptn.edu.vn

Hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 10 năm 2018

Đăng lúc: Thứ tư - 03/10/2018 09:52 - Tác giả bài viết: dungtv
Kính gửi: - Ban chủ nhiệm các Khoa/ Bộ môn trực thuộc Trường; - Ban các sự các lớp sinh viên.
 

Giới thiệu Khoa Địa lí

  KHOA ĐỊA LÍ   I. Địa chỉ liên hệ Văn phòng khoa Địa lí: Phòng 206 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm -  Đại học Thái Nguyên. Địa chỉ: số 20 đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên Điện thoại: 0208 3 856 851 ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Hoá 2018

KHOA HÓA HỌC   1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng 7, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·        Tel: 02083 856853;...

[ Xem thêm chi tiết ]