Tài liệu tham khảo "Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên" năm học 2018 - 2019 - www.dhsptn.edu.vn

Tài liệu tham khảo "Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên" năm học 2018 - 2019

Đăng lúc: Thứ hai - 01/10/2018 08:30 - Tác giả bài viết: dungtv

► Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ... Tải về.

► Quy định đánh giá kết quả học tập của sinh viên ... Tải về.

► Chuyên đề năm 2018, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ... Tải về.

► Đề án đổi mới vệ sinh giảng đường, chăm sóc cây cảnh tại Trường ĐHSP - ĐHTN ... Tải về.

► Giám sát thực hiện công tác vệ sinh phòng học trên giảng đường ... Tải về.

► Hướng dẫn khai thác học liệu tại Thư viện ... Tải về.

► Luật an ninh mạng ... Tải về.

► Quyết định Số 1236 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ... Tải về.

► Quyết định Số 751 của Thủ tướng Chính phủ ... Tải về.

► Quy định đào tạo ... Tải về.

► Quy định miễn giảm lệ phí Ký túc xá ,.. Tải về.

► Quy chế công tác sinh viên Đại học Thái Nguyên ... Tải về.

► Quyết định ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện ... Tải về.

► Quyết định số 410 của Bộ GD&ĐT ... Tải về.

► Quyết định số 424 của Thủ tướng Chính phủ ... Tải về.

► Quyết định Số 1230 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ... Tải về.

► Quyết định Số 4591 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ... Tải về.

► Thông tư số 16 ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học ... Tải về.

► Triển khai vệ sinh phòng học tại giảng đường ... Tải về.

 

Giới thiệu Khoa Toán

­­­­KHOA TOÁN   1. Địa chỉ: Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Tel: 02083 856894; Email: khoatoan@dhsptn.edu.vn Website: khoatoan.dhsptn.edu.vn 2. Quá trình hình thành và phát triển Khoa Toán - Trường Ðại học Sư phạm thuộc Ðại học...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Trung tâm Ngoại ngữ

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ   GIỚI THIỆU CHUNG  I. Lịch sử phát triển của Trung tâm Ngoại ngữ Sư phạm Việt Bắc Trung tâm Ngoại ngữ Sư phạm Việt Bắc (TTNNSPVB) được thành lập theo Quyết định số 376/TCCB ngày 04/3/1992 của Bộ Giáo dục và Đào...

[ Xem thêm chi tiết ]