Tài liệu tham khảo "Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên" năm học 2018 - 2019 - www.dhsptn.edu.vn

Tài liệu tham khảo "Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên" năm học 2018 - 2019

Đăng lúc: Thứ hai - 01/10/2018 08:30 - Tác giả bài viết: dungtv

► Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ... Tải về.

► Quy định đánh giá kết quả học tập của sinh viên ... Tải về.

► Chuyên đề năm 2018, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ... Tải về.

► Đề án đổi mới vệ sinh giảng đường, chăm sóc cây cảnh tại Trường ĐHSP - ĐHTN ... Tải về.

► Giám sát thực hiện công tác vệ sinh phòng học trên giảng đường ... Tải về.

► Hướng dẫn khai thác học liệu tại Thư viện ... Tải về.

► Luật an ninh mạng ... Tải về.

► Quyết định Số 1236 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ... Tải về.

► Quyết định Số 751 của Thủ tướng Chính phủ ... Tải về.

► Quy định đào tạo ... Tải về.

► Quy định miễn giảm lệ phí Ký túc xá ,.. Tải về.

► Quy chế công tác sinh viên Đại học Thái Nguyên ... Tải về.

► Quyết định ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện ... Tải về.

► Quyết định số 410 của Bộ GD&ĐT ... Tải về.

► Quyết định số 424 của Thủ tướng Chính phủ ... Tải về.

► Quyết định Số 1230 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ... Tải về.

► Quyết định Số 4591 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ... Tải về.

► Thông tư số 16 ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học ... Tải về.

► Triển khai vệ sinh phòng học tại giảng đường ... Tải về.

 

Giới thiệu GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

       Trường Đại học Sư phạm -Đại học Thái Nguyên tiền thân là Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc được thành lập ngày 18/07/1966. Trường cóSứ mạng là: đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao; là trung...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Phòng Kế hoạch - Tài chính

PHÒNG KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH   I. THÔNG TIN CHUNG Tên phòng: Phòng Kế hoạch-Tài chính Địa chỉ văn phòng:  Nhà A2, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên Số 20, đường Lương Ngọc Quyến, tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại:...

[ Xem thêm chi tiết ]