Thông báo Kế hoạch mở tài khoản, thẻ và sử dụng dịch vụ Ngân hàng dành cho lưu học sinh - www.dhsptn.edu.vn

Thông báo Kế hoạch mở tài khoản, thẻ và sử dụng dịch vụ Ngân hàng dành cho lưu học sinh

Đăng lúc: Thứ ba - 28/08/2018 15:59 - Tác giả bài viết: dungtv
Kính gửi: - Các đơn vị có liên quan; - Lưu học sinh học tại Trường.

 

 

Giới thiệu Khoa Sử 2018

KHOA LỊCH SỬ   1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng 7,  Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·        Tel: 02083856887;...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Địa 2018

KHOA ĐỊA LÍ  1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng 3, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·        Tel: 02083 856851...

[ Xem thêm chi tiết ]