Thông báo về việc Tổ chức kiểm tra nhận thức của sinh viên sau kết thúc "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2018 - 2019 - www.dhsptn.edu.vn

Thông báo về việc Tổ chức kiểm tra nhận thức của sinh viên sau kết thúc "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2018 - 2019

Đăng lúc: Thứ tư - 10/10/2018 17:23 - Tác giả bài viết: dungtv
Kính gửi: - Các đơn vị liên quan; - Các Khoa/ Bộ môn trực thuộc Trường; - Các lớp sinh viên khóa 50, 53.

Xem chi tiết.

 

THỜI GIAN LÀM BÀI KIỂM TRA

Đối với K50

Ca 1: Từ 7h30' đến 8h40

Ca 2: Từ 9h00' đến 10h10'

Ca 3: Từ 14h00' đến 15h10'

Ca 4: Từ 15h30' đến 16h40'

 

Đối với K53

Ca 1: Từ 7h30' đến 8h30

Ca 2: Từ 9h00' đến 10h00'

Ca 3: Từ 14h00' đến 15h00'

Ca 4: Từ 15h30' đến 16h30'

 

DANH SÁCH KIỂM TRA

Ngày 27/10/2018

Ca 1

Xem Danh sách tại đây

Ca 2

Xem Danh sách tại đây

Ca 3

Xem Danh sách tại đây

Ca 4

Xem Danh sách tại đây

 

Ngày 28/10/2018

Ca 1

Xem Danh sách tại đây

Ca 2

Xem Danh sách tại đây

Ca 3

Xem Danh sách tại đây

Ca 4

Xem Danh sách tại đây

 

Ngày 03/11/2018

Ca 1

Xem Danh sách tại đây

Ca 2

Xem Danh sách tại đây

Ca 3

Xem Danh sách tại đây

Ca 4

Xem Danh sách tại đây

 

Ngày 04/11/2018

Ca 1

Xem Danh sách tại đây

 

Giới thiệu Khoa GDMN 2018

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON    1. Địa chỉ liên hệ Phòng 312, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên. Tel: 02083 653941; Email: khoagiaoducmamnon@dhsptn.edu.vn ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Nghiên cứu khoa học

       Giảng viên và sinh viên của Trường đã có nhiều đóng góp giải quyết những vấn đề cấp bách trong phát triển kinh tế xã hội, giáo dục đào tạo. Cán bộ, giảng viên của Trường đã chủ trì nhiều đề tài độc lập, đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm...

[ Xem thêm chi tiết ]