Thông báo về việc Tổ chức kiểm tra nhận thức của sinh viên sau kết thúc "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2018 - 2019 - www.dhsptn.edu.vn

Thông báo về việc Tổ chức kiểm tra nhận thức của sinh viên sau kết thúc "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2018 - 2019

Đăng lúc: Thứ tư - 10/10/2018 17:23 - Tác giả bài viết: dungtv
Kính gửi: - Các đơn vị liên quan; - Các Khoa/ Bộ môn trực thuộc Trường; - Các lớp sinh viên khóa 50, 53.

Xem chi tiết.

 

THỜI GIAN LÀM BÀI KIỂM TRA

Đối với K50

Ca 1: Từ 7h30' đến 8h40

Ca 2: Từ 9h00' đến 10h10'

Ca 3: Từ 14h00' đến 15h10'

Ca 4: Từ 15h30' đến 16h40'

 

Đối với K53

Ca 1: Từ 7h30' đến 8h30

Ca 2: Từ 9h00' đến 10h00'

Ca 3: Từ 14h00' đến 15h00'

Ca 4: Từ 15h30' đến 16h30'

 

DANH SÁCH KIỂM TRA

Ngày 27/10/2018

Ca 1

Xem Danh sách tại đây

Ca 2

Xem Danh sách tại đây

Ca 3

Xem Danh sách tại đây

Ca 4

Xem Danh sách tại đây

 

Ngày 28/10/2018

Ca 1

Xem Danh sách tại đây

Ca 2

Xem Danh sách tại đây

Ca 3

Xem Danh sách tại đây

Ca 4

Xem Danh sách tại đây

 

Ngày 03/11/2018

Ca 1

Xem Danh sách tại đây

Ca 2

Xem Danh sách tại đây

Ca 3

Xem Danh sách tại đây

Ca 4

Xem Danh sách tại đây

 

Ngày 04/11/2018

Ca 1

Xem Danh sách tại đây

 

Giới thiệu Ban bảo vệ

BAN BẢO VỆ 1. Chức năng Giúp Hiệu trưởng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong Trường. 2. Nhiệm vụ - Xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Trường, xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy,...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Tâm lí giáo dục

  KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC "50 năm ấy biết bao nhiêu tình"   I. ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ Địa chỉ: Trường Đại học Sư phạm, số 20 - Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 856 841. ...

[ Xem thêm chi tiết ]