Chất lượng đào tạo thực tế - www.dhsptn.edu.vn

Thông báo từ Hệ thống
Nên chú ý Nên chú ý: Undefined variable: row in file /modules/news/funcs/detail.php on line 184

Chất lượng đào tạo thực tế

Đăng lúc: Thứ tư - 29/05/2019 09:56 - Tác giả bài viết:
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên công khai chất lượng đào tạo thực tế

 

► Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019 (Tính đến 15 tháng 5 năm 2019 - Biểu 18) ... Xem chi tiết.

► Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm hoc 2018-2019 (Biểu mẫu 18 Theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ... Xem chi tiết.

► Thống kê số lượng sinh viên (tính đến tháng 03/2018 - biểu 6)... xem chi tiết

►Công khai chất lượng đào tạo thực tế tính đến tháng 03/2018(biểu 21)...xem chi tiết

 

► Thống kê số lượng sinh viên (tính đến tháng 10/2017 - biểu 6) ... xem chi tiết

►Công khai chất lượng đào tạo thực tế tính đến tháng 10/2017(biểu 21)...xem chi tiết

► Thống kê số lượng sinh viên (tính đến tháng 3/2017 - biểu 6)...xem chi tiết

► Công khai chất lượng đào tạo thực tế tính đến tháng 3/2017(biểu 21)...xem chi tiết

► Thống kê số lượng sinh viên (tính đến tháng 10/2016 - biểu 6)...Xem chi tiết

► Công khai chất lượng đào tạo thực tế tính đến tháng 10/2016(biểu 21).Xem chi tiết

► Thống kê số lượng sinh viên (tính đến tháng 3/2016 - biểu 6)... Xem chi tiết.

► Công khai chất lượng đào tạo thực tế tính đến tháng 3/2016(biểu 21).Xem chi tiết.

► Thống kê số lượng sinh viên (tính đến tháng 10/2015 - biểu 6)... Xem chi tiết.

► Công khai chất lượng đào tạo thực tế tính đến tháng 10/2015(biểu 21).Xem chi tiết.

► Thống kê số lượng sinh viên (tính đến tháng 3/2015 - biểu 6)... Xem chi tiết.

► Công khai chất lượng đào tạo thực tế tính đến tháng 3/2015(biểu 21).Xem chi tiết.

► Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2014 - 2015 (biểu 21)... Xem chi tiết.
► Hoạt động đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp...Xem chi tiết

► Hoạt động đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp...tính đến ngày 31/03/2018. Xem chi tiết

► Hoạt động đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp...tính đến ngày 20/12/2017. Xem chi tiết

Những tin mới cùng chuyên mục

Những tin tức trước

 

Giới thiệu Ban bảo vệ

BAN BẢO VỆ 1. Chức năng Giúp Hiệu trưởng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong Trường. 2. Nhiệm vụ - Xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Trường, xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy,...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Phòng Hành chính Tổ chức

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC I. Thông tin chung Địa chỉ:  Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên Tên Phòng: Phòng Hành chính – Tổ chức Điện thoại: 0208 3851013 Email: phonghanhchinh-tochuc@dhsptn.edu.vn II . Chức năng, nhiệm vụ 1. Chức năng ...

[ Xem thêm chi tiết ]