Chất lượng đào tạo thực tế - www.dhsptn.edu.vn

Chất lượng đào tạo thực tế

Đăng lúc: Thứ tư - 29/05/2019 09:56 - Tác giả bài viết: Hanalan
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên công khai chất lượng đào tạo thực tế

 

► Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019 (Tính đến 15 tháng 5 năm 2019 - Biểu 18) ... Xem chi tiết.

► Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm hoc 2018-2019 (Biểu mẫu 18 Theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ... Xem chi tiết.

► Thống kê số lượng sinh viên (tính đến tháng 03/2018 - biểu 6)... xem chi tiết

►Công khai chất lượng đào tạo thực tế tính đến tháng 03/2018(biểu 21)...xem chi tiết

 

► Thống kê số lượng sinh viên (tính đến tháng 10/2017 - biểu 6) ... xem chi tiết

►Công khai chất lượng đào tạo thực tế tính đến tháng 10/2017(biểu 21)...xem chi tiết

► Thống kê số lượng sinh viên (tính đến tháng 3/2017 - biểu 6)...xem chi tiết

► Công khai chất lượng đào tạo thực tế tính đến tháng 3/2017(biểu 21)...xem chi tiết

► Thống kê số lượng sinh viên (tính đến tháng 10/2016 - biểu 6)...Xem chi tiết

► Công khai chất lượng đào tạo thực tế tính đến tháng 10/2016(biểu 21).Xem chi tiết

► Thống kê số lượng sinh viên (tính đến tháng 3/2016 - biểu 6)... Xem chi tiết.

► Công khai chất lượng đào tạo thực tế tính đến tháng 3/2016(biểu 21).Xem chi tiết.

► Thống kê số lượng sinh viên (tính đến tháng 10/2015 - biểu 6)... Xem chi tiết.

► Công khai chất lượng đào tạo thực tế tính đến tháng 10/2015(biểu 21).Xem chi tiết.

► Thống kê số lượng sinh viên (tính đến tháng 3/2015 - biểu 6)... Xem chi tiết.

► Công khai chất lượng đào tạo thực tế tính đến tháng 3/2015(biểu 21).Xem chi tiết.

► Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2014 - 2015 (biểu 21)... Xem chi tiết.
► Hoạt động đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp...Xem chi tiết

► Hoạt động đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp...tính đến ngày 31/03/2018. Xem chi tiết

► Hoạt động đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp...tính đến ngày 20/12/2017. Xem chi tiết

Những tin mới cùng chuyên mục

Những tin tức trước

 

Giới thiệu Phòng Đào tạo

PHÒNG ĐÀO TẠO I. Thông tin chung Tên phòng: Phòng Đào tạo Địa chỉ văn phòng: Khu Hiệu bộ Trường Đại học Sư phạm Điện thoại: 02083851014  • bộ phận VLVH 02083855785  • bộ phận SĐH 02083653559  • Trưởng phòng 02083841027  • bộ phận Chính quy 2...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN   I. Giới thiệu chung về Trường 1. Địa chỉ: - Tên đơn vị: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên -  Địa chỉ:  Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên -...

[ Xem thêm chi tiết ]