Công khai thông tin theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT - www.dhsptn.edu.vn

Công khai thông tin theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Đăng lúc: Thứ sáu - 30/11/2018 14:18 - Tác giả bài viết: dungtv

Biểu mẫu 17 (THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019):

- Đại học: ... Xem chi tiết;

- Thạc sĩ: ... Xem chi tiết;

- Tiên sĩ:  ... Xem chi tiết.

 

Biểu mẫu 18 (THÔNG BÁO Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019) ... Xem chi tiết.

 

Biểu mẫu 19 (THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019) ... Xem chi tiết.

 

Biểu mẫu 20 (THÔNG BÁO Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019) ... Xem chi tiết.

 

Biểu mẫu 21 (THÔNG BÁO Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2018-2019) ... Xem chi tiết.

 

Giới thiệu Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài

TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI   I. GIỚI THIỆU CHUNG Tên tiếng Việt: Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Đào tạo, bồi dưỡng Tiếng Việt cho người nước ngoài. Tên tiếng Anh: Centre for International Cooperation and Vietnamese Language...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Bộ môn GDNT 2018

BỘ MÔN GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT    1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng 7(712), Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·       ...

[ Xem thêm chi tiết ]