Khung chương trình đào tạo - www.dhsptn.edu.vn

Thông báo từ Hệ thống
Nên chú ý Nên chú ý: Undefined variable: row in file /modules/news/funcs/detail.php on line 184

Khung chương trình đào tạo

Đăng lúc: Thứ năm - 30/05/2019 08:27 - Tác giả bài viết:
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo khung chương trình đào tạo

I . CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Khung chương trình K53

1

Khoa học Tự nhiên

14

Giáo dục Chính trị

2

Sư phạm Toán học

15

Giáo dục Tiểu học – Tiếng Anh

3

Sư phạm Toán học bằng Tiếng Anh

16

Sư phạm Giáo dục Tiểu học

4  

Sư phạm Toán – Tin 

17  

Sư phạm Tiếng Anh 

5

Sư phạm Tin học

18

Sư phạm Địa lý

6

Sư phạm Vật lí

19

Sư phạm Lịch sử

7

Sư phạm Vật lí bằng Tiếng Anh

20

Sư phạm Ngữ văn – Giáo dục công dân

8

Sư phạm Hóa học

21  

Sư phạm Ngữ văn 

9  

Sư phạm Hóa học bằng Tiếng Anh 

22

Giáo dục Mầm non

10

Sư phạm Sinh học

23

Sư phạm Nghệ thuật

11

Sư phạm Sinh học bằng Tiếng Anh

24

Giáo dục Thể chất – Quốc phòng – An ninh

12

Tâm lý Giáo dục

25

Sư phạm Thể dục Thể thao

13

Sư phạm Tâm lý - Giáo dục

26  

Quản lý Giáo dục 

 

2. Mô tả Chương trình đào tạo

1

Khoa Toán

7

Khoa Giáo dục Chính trị

2

Khoa Vật lý

8

Khoa Tâm lý Giáo dục

3

Khoa Hóa học

9

Khoa Ngữ văn

4

Khoa Sinh học

10

Khoa Lịch sử

5

Khoa Giáo dục Tiểu học

11

Khoa Địa lý

6

Khoa Giáo dục Mầm non

12

Khoa Thể dục Thể thao

 

3. Khung chương trình K49

1. Sư phạm Toán 8. Sư phạm Sinh 
2. Sư phạm Tin 9. Giáo dục thể chất
3. Sư phạm Vật lý 10. Giáo dục học
4. Sư phạm Hóa học 11. Giáo dục Chính trị
5. Sư phạm Ngữ văn 12. Giáo dục Mầm non
6. Sư phạm Lịch sử 13. Giáo dục tiểu học
7. Sư phạm Địa lý  14. Sư phạm Tiếng anh

 

II. THỜI KHÓA BIỂU

STT

Thời khóa biểu các khóa

10

Học kì II năm học 2016-2017 cho Khóa 50, 51 (Bổ sung)...Chi tiết

9

Học kì II năm học 2016-2017 cho Khóa 49, 50, 51...Chi tiết

8

Học kì II năm học 2016-2017 cho Khóa 48...Chi tiết

7

Học kì I năm học 2016-2017 cho khóa 51...Chi tiết

6

Học kì I năm học 2016-2017 cho khóa 48,49,50...Chi tiết

5

Học kì I năm học 2015-2016 cho khóa 50...Chi tiết

4

Học kì I năm học 2015-2016 cho khóa 47,48,49...Chi tiết

3

Học kì II năm học 2015-2016 cho khóa 48,49,50...Chi tiết

2

Học kì II năm học 2015-2016 cho khóa 47...Chi tiết

1

Học kì III năm học 2015-2016 (kỳ hè)...Chi tiết

Những tin tức trước

 

Giới thiệu Phòng Quản trị - Phục vụ

    PHÒNG QUẢN TRỊ - PHỤC VỤ   I. Thông tin chung Địa chỉ: Phường Quang Trung – Thành phố Thái Nguyên Tên phòng:  Quản trị - Phục vụ Điện thoại:  02083.654632 Email:  phongquantri_phucvu@dhsptn.edu.vn II. Chức năng,...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Bộ môn Ngoại ngữ

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Bộ môn Ngoại ngữ - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Phòng 414 -  Nhà A4 Tel: 02083 655 046 Email: khoangoaingu@dhsptn.edu.vn   II. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY LÃNH ĐẠO BỘ MÔN : 1. Lãnh đạo Bộ môn: ...

[ Xem thêm chi tiết ]