Danh sách công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học đào tạo theo hình thức VHVL năm 2008 - www.dhsptn.edu.vn

Danh sách công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học đào tạo theo hình thức VHVL năm 2008

Đăng lúc: Thứ năm - 31/10/2013 15:15 - Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT -TV

Các quyết định tốt nghiệp ... xem chi tiết

(Các quyết định tốt nghiệp đại học đào tạo theo hình thức VHVL năm 2008)

 

Danh sách sinh viên tốt nghiệp 2008 ... download tại đây

Ngành GD Công dân Tổ chức tại Trung tâm GDTX Thái Nguyên

Ngành GD Mầm non Tổ chức tại Trung tâm GDTX Thái Nguyên

Ngành GD Mầm non Tổ chức tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Kạn

Ngành SP Ngữ Văn Tổ chức tại Trung tâm GDTX Thái Nguyên

Ngành Tiếng Anh Tổ chức tại Trung tâm GDTX Thái Nguyên

Ngành Tiếng Anh Tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên (ĐT cho Cao Bằng)

Ngành Tin học Tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên (ĐT cho Cao Bằng)

Ngành Toán học Tổ chức tại Trung tâm GDTX Thái Nguyên

 

Giới thiệu Trung tâm TT-TV

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN   Thời gian thành lập Trung tâm: Trung tâm Thông tin - Thư viện được thành lập theo Quyết định số 279/QĐ-ĐHTN ngày 3/4/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, trên cơ sở phát triển từ Phòng Công nghệ thông tin - Thư viện. Tên Tiếng...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Toán

­­­­KHOA TOÁN   1. Địa chỉ: Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Tel: 02803 856894; Email: khoatoan@dhsptn.edu.vn Website: khoatoan.dhsptn.edu.vn 2. Quá trình hình thành và phát triển Khoa Toán - Trường Ðại học Sư phạm thuộc Ðại học...

[ Xem thêm chi tiết ]

Năng lực đội ngũ
VNC
Sách

Giới thiệu Khoa Tâm lí giáo dục

  KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC   I. ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ Địa chỉ: Trường Đại học Sư phạm, số 20 - Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 02803 856 841. Email: Khoatamlygiaoduc@dhsptn.edu.vn II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Trung tâm TT-TV

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN   Thời gian thành lập Trung tâm: Trung tâm Thông tin - Thư viện được thành lập theo Quyết định số 279/QĐ-ĐHTN ngày 3/4/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, trên cơ sở phát triển từ Phòng Công nghệ thông tin - Thư viện. Tên Tiếng...

[ Xem thêm chi tiết ]