Quyết định sinh viên tốt nghiệp đại học, đào tạo theo hình thức VLVH năm 2015 (P2) - www.dhsptn.edu.vn

Quyết định sinh viên tốt nghiệp đại học, đào tạo theo hình thức VLVH năm 2015 (P2)

Đăng lúc: Thứ sáu - 15/04/2016 09:47 - Tác giả bài viết: Hanalan

TT

Nội dung

Quyết định & Danh sách

1

Ngành GD Mầm non , tổ chức tại CĐ Cộng đồng Bắc Kạn

Tải tại đây…

Danh sách 

Tải tại đây…

2

Ngành GD Mầm non, tổ chức tại TT GDTX tỉnh Lạng Sơn

Tải tại đây…

Danh sách 

Tải tại đây…

3

Ngành GD Tiểu học, tổ chức tại CĐ SP Hà Giang

Tải tại đây…

Danh sách 

Tải tại đây…

4

Ngành GD Mầm non, tổ chức tại CĐ SP Hà Giang

Tải tại đây…

Danh sách 

Tải tại đây…

5

Ngành GD Thể chất, tổ chức tại CĐ SP Thái Nguyên

Tải tại đây…

Danh sách 

Tải tại đây…

6

Ngành GD Tiểu học, tổ chức tại CĐ SP Thái Bình

Tải tại đây…

Danh sách 

Tải tại đây…

7

Ngành SP Ngữ văn, tổ chức tại CĐ Ngô Gia Tự tỉnh Bắc Giang

Tải tại đây…

Danh sách 

Tải tại đây…

8

Ngành GD Mầm non, tổ chức tại CĐ SP Thái Bình

Tải tại đây…

Danh sách 

Tải tại đây…

9

Ngành GD Thể chất, tổ chức tại TC Văn hóa nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn

Tải tại đây…

Danh sách 

Tải tại đây…

10

Ngành GD Tiểu học, tổ chức tại TT GDTX tỉnh Cao Bằng

Tải tại đây…

Danh sách 

Tải tại đây…

11

Ngành SP Toán học, tổ chức tại CĐ Cộng đồng Bắc Kạn

Tải tại đây…

Danh sách 

Tải tại đây…

12

Ngành GD Mầm non, tổ chức tại TT GDTX tỉnh Cao Bằng

Tải tại đây…

Danh sách 

Tải tại đây…

13

Ngành SP Địa lý, tổ chức tại CĐ Ngô Gia Tự tỉnh Bắc Giang

Tải tại đây…

Danh sách 

Tải tại đây…

14

Ngành GD Tiểu học, tổ chức tại CĐ Cộng đồng Bắc Kạn

Tải tại đây…

Danh sách 

Tải tại đây…

15

Ngành SP Toán, tổ chức tại CĐ Ngô Gia Tự tỉnh Bắc Giang

Tải tại đây…

Danh sách 

Tải tại đây…

16

Ngành SP Ngữ văn, tổ chức tại TT GDTX tỉnh Lạng Sơn

Tải tại đây…

Danh sách 

Tải tại đây…

 

Giới thiệu Phòng KT-ĐBCL GD

  PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC   I. THÔNG TIN CHUNG Tên phòng: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Tên viết tắt: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD Địa chỉ: Phòng 304 và 307 - Nhà A1. Điện...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Phòng Công tác HSSV

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN I.Thông tin chung  Email: phongcongtachssv@dhsptn.edu.vn   + Trưởng phòng: Tiến sỹ  Nguyễn Hữu Toàn ĐT: 02803.851.634; 0912.386.627 + Phó trưởng phòng:Thạc sỹ  Nguyễn Văn Tuyên ĐT: 02803.851.692;...

[ Xem thêm chi tiết ]

Năng lực đội ngũ
VNC
Sách

Giới thiệu Phòng Công tác HSSV

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN I.Thông tin chung  Email: phongcongtachssv@dhsptn.edu.vn   + Trưởng phòng: Tiến sỹ  Nguyễn Hữu Toàn ĐT: 02803.851.634; 0912.386.627 + Phó trưởng phòng:Thạc sỹ  Nguyễn Văn Tuyên ĐT: 02803.851.692;...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Phòng QLKH-HTQT

PHÒNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ   I. THÔNG TIN CHUNG          Tên phòng: Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế          Địa chỉ văn phòng:    Phòng 104, 105 Nhà A1; Phòng 211...

[ Xem thêm chi tiết ]