Cơ sở vật chất - www.dhsptn.edu.vn

Cơ sở vật chất

Đăng lúc: Thứ tư - 29/05/2019 09:59 - Tác giả bài viết: Hanalan
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học
 Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2019-2020 (Biểu 19) ... Xem chi tiết.

 Công khai Cơ sở vật chất năm học 2018-2019 (Biểu 19 Theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT) ... Xem chi tiết.

► Công khai Cơ sở vật chất (tính đến tháng 03/2018 - biểu 22) ... xem chi tiết

► Công khai Cơ sở vật chất (tính đến tháng 10/2017 - biểu 22) ... xem chi tiết

► Công khai Cơ sở vật chất (tính đến tháng 10/2017 - Phụ lục - biểu 22) ... xem chi tiết

► Công khai Cơ sở vật chất (tính đến tháng 3/2017 - biểu 22) ... xem chi tiết

► Công khai Cơ sở vật chất (tính đến tháng 3/2017 - Phụ lục - biểu 22) ... xem chi tiết

► Công khai Cơ sở vật chất (tính đến tháng 10/2016 - biểu 22) ... Xem chi tiết

► Công khai Cơ sở vật chất (tính đến tháng 3/2016 - biểu 22) ... Xem chi tiết

► Công khai Cơ sở vật chất (tính đến tháng 10/2015 - biểu 22) ... Xem chi tiết

► Công khai Cơ sở vật chất (tính đến tháng 3/2015 - biểu 22) ...Xem chi tiết

► Công khai Cơ sở vật chất (tính đến tháng 11/2014 - biểu 22) ... Xem chi tiết

Những tin mới cùng chuyên mục

Những tin tức trước

 

Tin cập nhật mới nhất

Giới thiệu Phòng Đào tạo

PHÒNG ĐÀO TẠO I. Thông tin chung Tên phòng: Phòng Đào tạo Địa chỉ văn phòng: Khu Hiệu bộ Trường Đại học Sư phạm Điện thoại: 02083851014  • bộ phận VLVH 02083855785  • bộ phận SĐH 02083653559  • Trưởng phòng 02083841027  • bộ phận Chính quy 2...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Phòng Quản trị - Phục vụ

    PHÒNG QUẢN TRỊ - PHỤC VỤ   I. Thông tin chung Địa chỉ: Phường Quang Trung – Thành phố Thái Nguyên Tên phòng:  Quản trị - Phục vụ Điện thoại:  02083.654632 Email:  phongquantri_phucvu@dhsptn.edu.vn II. Chức năng,...

[ Xem thêm chi tiết ]