Danh mục tài liệu giáo trình học tập - www.dhsptn.edu.vn

Thông báo từ Hệ thống
Nên chú ý Nên chú ý: Undefined variable: row in file /modules/news/funcs/detail.php on line 184

Danh mục tài liệu giáo trình học tập

Đăng lúc: Thứ tư - 29/05/2019 10:14 - Tác giả bài viết:
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên công khai danh mục tài liệu giáo trình học tập

 

Công khai danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo cho từng chương trình đào tạo năm học 2018-2019 (Biểu 18D) ... Xem chi tiết.
Công khai danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo (Tính đến ngày 15/5/2019 - Biểu 10) ... Xem chi tiết
Danh mục giáo trình môn học chương trình Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ (tính đến tháng 3/2018-biểu 10)... xem chi tiết
Danh mục giáo trình môn học chương trình Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ (tính đến tháng 10/2017-biểu 10)... xem chi tiết
Danh mục giáo trình môn học chương trình Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ (tính đến tháng 3/2017-biểu 10)... xem chi tiết
Danh mục giáo trình môn học chương trình Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ (tính đến tháng 10/2016-biểu 10)... Xem chi tiết
Danh mục giáo trình môn học chương trình Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ (tính đến tháng 3/2016-biểu 10)...  Xem chi tiết.
Danh mục giáo trình môn học chương trình Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ (tính đến tháng 10/2015-biểu 10) ... Xem chi tiết.
Danh mục giáo trình môn học chương trình Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ (tính đến tháng 3/2015-biểu 10) ... Xem chi tiết.
Danh mục giáo trình môn học chương trình Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ (tính đến tháng 11/2014-biểu 10) ... Xem chi tiết.

Những tin tức trước

 

Giới thiệu Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài

TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI   I. GIỚI THIỆU CHUNG Tên tiếng Việt: Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Đào tạo, bồi dưỡng Tiếng Việt cho người nước ngoài. Tên tiếng Anh: Centre for International Cooperation and Vietnamese Language...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Ban bảo vệ

BAN BẢO VỆ 1. Chức năng Giúp Hiệu trưởng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong Trường. 2. Nhiệm vụ - Xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Trường, xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy,...

[ Xem thêm chi tiết ]