Danh mục tài liệu giáo trình học tập - www.dhsptn.edu.vn

Thông báo từ Hệ thống
Nên chú ý Nên chú ý: Undefined variable: row in file /modules/news/funcs/detail.php on line 184

Danh mục tài liệu giáo trình học tập

Đăng lúc: Thứ tư - 29/05/2019 10:14 - Tác giả bài viết:
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên công khai danh mục tài liệu giáo trình học tập

 

Công khai danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo cho từng chương trình đào tạo năm học 2018-2019 (Biểu 18D) ... Xem chi tiết.
Công khai danh sách tên giáo trình cho từng chương trình đào tạo (Tính đến ngày 15/5/2019 - Biểu 10) ... Xem chi tiết
Danh mục giáo trình môn học chương trình Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ (tính đến tháng 3/2018-biểu 10)... xem chi tiết
Danh mục giáo trình môn học chương trình Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ (tính đến tháng 10/2017-biểu 10)... xem chi tiết
Danh mục giáo trình môn học chương trình Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ (tính đến tháng 3/2017-biểu 10)... xem chi tiết
Danh mục giáo trình môn học chương trình Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ (tính đến tháng 10/2016-biểu 10)... Xem chi tiết
Danh mục giáo trình môn học chương trình Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ (tính đến tháng 3/2016-biểu 10)...  Xem chi tiết.
Danh mục giáo trình môn học chương trình Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ (tính đến tháng 10/2015-biểu 10) ... Xem chi tiết.
Danh mục giáo trình môn học chương trình Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ (tính đến tháng 3/2015-biểu 10) ... Xem chi tiết.
Danh mục giáo trình môn học chương trình Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ (tính đến tháng 11/2014-biểu 10) ... Xem chi tiết.

Những tin tức trước

 

Giới thiệu Bộ môn Ngoại ngữ

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Bộ môn Ngoại ngữ - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Phòng 414 -  Nhà A4 Tel: 02083 655 046 Email: khoangoaingu@dhsptn.edu.vn   II. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY LÃNH ĐẠO BỘ MÔN : 1. Lãnh đạo Bộ môn: ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Bộ môn Ngoại ngữ

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Bộ môn Ngoại ngữ - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Phòng 414 -  Nhà A4 Tel: 02083 655 046 Email: khoangoaingu@dhsptn.edu.vn   II. CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY LÃNH ĐẠO BỘ MÔN : 1. Lãnh đạo Bộ môn: ...

[ Xem thêm chi tiết ]