Training - www.dhsptn.edu.vn

Training

Đăng lúc: Thứ năm - 10/12/2015 15:27 - Tác giả bài viết: Hanalan
TUE offers teachers and educational managers with 26 Bachelor disciplines, 23 Master's disciplines and 13 Doctoral disciplines

- Scale: 21.000 students (regular and non-regular)

Bachelor Degrees: (in 26 majors):

1.    Mathematics

2.    Mathematics – Informatics

3.    Informatics

4.    Mathematics – Physics

5.    Physics

6.    Physics – Chemistry

7.    Physics – Industrial Technology

8.    Chemistry

9.    Biology

10.  Biology– Agricultural Engineering

11.  Biology – Chemistry

12.  Biology - Geography

13.  Philology

14.  Literature – Geography

15.  Literature – History

16.  History

17.  Geography

18.  Psychology

19.  Primary Education

20.  English for Primary Education

21.  Physical Education

22.  Physical Education – Defense

23.  Nursery Education

24.  Political Education

25.  Music

26.  Fine Art.

 

  

 

Master Degrees (in 23 majors):

 

1.    Theory and Methods of Teaching Mathematics

2.    Theory and Methods of Teaching Biology

3.    Theory and Methods of Teaching Physics

4.    Theory and Methods of Teaching Literature

5.    Theory and Methods of Teaching Geography

6.    Genetics

7.    Pedagogies

8.    Mathematical Analysis

9.    Algebra and Number Theory

10.   Linguistics

11.   Vietnamese Literature

12.   Vietnamese History

13.   Geography

14.   Physical Geography

15.   Analytical Chemistry

16.   Organic Chemistry

17.   Inorganic Chemistry

18.   Experimental Biology

19.   Ecology

20.   Education Management

21.   Political Education

22.   Physics of Solids

23.   Pedagogics for Primary Education

 

  

 

Doctoral Degrees (in 13 majors):

1.   Theory and Methods of Teaching Biology

2.   Theory and Methods of Teaching Physics

3.   Vietnamese Literature

4.   Vietnamese History

5.   Ecology

6.   Genetics

7.   Education Management

8.   Mathematical Analysis

9.   Theory and History of Education

10.  Theory and Methods of Teaching Mathematics

11.  Vietnamese Language

12.  InorganicChemistry

13.  Geography

 

  

 

QUALITY ASSURANCE

 

TUE was the first university in the North of Vietnam to participate in educational quality assurance in 2009.

In 2012 among universities of education, TUE was the first to invite employers from universities, high schools, and educational institutions which are employing TUE's graduates for assessment of education quality.

TUE puts its efforts to develop the teachers and educational managers' competencies meeting the demands of the labour market.

 

  

 

 

RESEARCH

 

TUE acknowledges the essence of research and technology transfer in the improvement of training quality as well as in the contribution to the stability and development of the local area and the North ofVietnam.

TUE is one of the leading universities to strengthen and widen the relation between the University and the locality in research and technology transfer.

So far, TUE has accomplished

v  06 State projects        

v  585 TUE Projects

v  304 MOET Projects      

v   4778 Student Projects

 

  

 

  

Những tin mới cùng chuyên mục

Những tin tức trước

 

Giới thiệu Phòng Công tác HSSV

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN I.Thông tin chung  Email: phongcongtachssv@dhsptn.edu.vn   + Trưởng phòng: Tiến sỹ  Nguyễn Hữu Toàn ĐT: 02083.851.634; 0912.386.627 + Phó trưởng phòng:Thạc sỹ  Nguyễn Văn Tuyên ĐT: 02083.851.692;...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Phòng QLKH-HTQT

PHÒNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ   I. THÔNG TIN CHUNG          Tên phòng: Phòng Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế          Địa chỉ văn phòng:    Phòng 104, 105 Nhà A1; Phòng 211...

[ Xem thêm chi tiết ]

Năng lực đội ngũ
VNC

Giới thiệu Trung tâm Ngoại ngữ

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ   GIỚI THIỆU CHUNG  I. Lịch sử phát triển của Trung tâm Ngoại ngữ Sư phạm Việt Bắc Trung tâm Ngoại ngữ Sư phạm Việt Bắc (TTNNSPVB) được thành lập theo Quyết định số 376/TCCB ngày 04/3/1992 của Bộ Giáo dục và Đào...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Giáo dục Chính trị

KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ   I. Địa chỉ liên hệ Địa chỉ : Khoa Giáo dục Chính trị, Trường ĐHSP – Đại học Thái Nguyên, số 20 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên Điện thoại: 02083750741 Email: khoagdct@dhsptn.edu.vn II. Quá trình hình thành và phát...

[ Xem thêm chi tiết ]