Bộ GD&ĐT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực - www.dhsptn.edu.vn

Bộ GD&ĐT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

Đăng lúc: Thứ bảy - 11/04/2015 19:18 - Tác giả bài viết: Hanalan
Bộ GD&ĐT vừa công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ năm 2014.

Cụ thể văn bản hết hiệu lực toàn bộ như sau:

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Văn bản QPPL do Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nghị định

88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001

Về thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở

 

Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về việc phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

15/5/2014

Quyết định

16/2001/QĐ-TTg ngày 12/02/2001

Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia

Quyết định 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

20/5/2014

Quyết định

61/2009/QĐ-TTg ngày 17/4/2009

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục

Quyết định 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học

30/1/2015

Quyết định

58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010

Điều lệ trường đại học

Quyết định 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học

30/1/2015

Quyết định

63/2011/QĐ-TTg ngày 10/11/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học

30/1/2015

Văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành

Quyết định

1523/GD&ĐT ngày 06/6/1994

Quản lý các đoàn giáo dục và đào tạo ra nước ngoài công tác và các đoàn nước ngoài vào làm việc với ngành giáo dục và đào tạo, các hội nghị, hội thảo và các dự án quốc tế

Thông tư 17/2014/TT-BGDĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức

11/7/2014

Quyết định

31/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/5/1998

Quy chế của trường thực hành sư phạm cho các trường sư phạm đào tạo giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở

Thông tư 16/2014/TT-BGDĐT ngày 16/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm

01/7/2014

Quyết định

33/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/8/1999

Quy chế công tác người nước ngoài học tại Việt Nam

Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 25/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

11/4/2014

Quyết định

23/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/6/2001

Quy chế quản lý công dân Việt Nam đang được đào tạo ở nước ngoài

Thông tư 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài

28/5/2014

Quyết định

30/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/7/2001

Quy chế trường thực hành sư phạm phục vụ công tác đào tạo giáo viên trung học phổ thông của các trường đại học sư phạm, khoa sư phạm trong các trường đại học khác

Thông tư 16/2014/TT-BGDĐT ngày 16/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm

01/7/2014

Quyết định

06/2006/QĐ-BGDĐT ngày 17/3/2006

Quy chế Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp

25/9/2014

Quyết định

08/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06/4/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm Quyết định số 06/2006/QĐ-BGDĐT ngày 17/3/2006 ban hành Quy chế Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư số 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp

25/9/2014

Quyết định

40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2007

Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

22/8/2014

Quyết định

36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008

Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

25/3/2014

Quyết định

64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

25/3/2015

Thông tư

32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009

Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học

Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 về ban hành quy định đánh giá kết quả học tập học sinh tiểu học

15/10/2014

Thông tư

20/2010/TT-BGDĐT ngày 16/7/2010

Quy định nội dung, trình tự, thủ tục chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục

Thông tư số 45/2014/TT-BGDĐT ngày 17/12/2014 quy định về việc chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục

01/02/2015

Thông tư

36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

25/3/2015

Thông tư

07/2011/TT-BGDĐT ngày 17/02/2011

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non

Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

22/9/2014

Thông tư

10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/02/2011

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

01/7/2014

Thông tư

45/2011/TT-BGDĐT ngày 11/10/2011

Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non

22/9/2014

Thông tư

46/2011/TT-BGDĐT ngày 17/10/2011

Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo hình thức vừa làm vừa học

Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

22/8/2014

Thông tư

18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012

quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ngành nghệ thuật, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật

Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 Ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

25/3/2015

Thông tư

02/2013/TT-BGDĐT ngày 30/01/2013

Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông

02/6/2014

Thông tư liên tịch

29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015

Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

15/7/2014

 

Văn bản hết hiệu lực một phần:

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung hết

hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

Quyết định

02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2007

Quy chế đánh giá, xếp loại học viên học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông

Khoản 2 Điều 8; điểm d khoản 2 Điều 15

Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

25/9/2014

Thông tư

09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012

Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Điểm e khoản 7 Điều 22

Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013, Thông tư số 21/2013/ TT-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013và Thông tư số 28/2013/TT-BGDĐT ngày 16/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

25/4/2014

Thông tư

52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011

Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Điểm a khoản 1 Điều 4

Thông tư 13/2014/TT-BGDĐT ngày 28/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp

16/6/2014

Thông tư

24/2013/TT-BGDĐT ngày 04/7/2013

Sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

Ý thứ 2, 3 và 4 tại điểm c khoản 1 Điều 1

Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013, Thông tư số 21/2013/ TT-BGDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013và Thông tư số 28/2013/TT-BGDĐT ngày 16/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

25/4/2014

Thông tư liên tịch

16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006

Hướng dẫn chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Điểm a khoản 2 phần II

Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.

15/7/2014

                                      

Theo Báo GD&TĐ

 

Giới thiệu Khoa Vật Lí

  KHOA VẬT LÝ I. Địa chỉ liên hệ Tên khoa: Khoa Vật lý Địa chỉ: Số 20, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083856893 Email: khoaly@dhsptn.edu.vn Website: http://www.dhsptn.edu.vn/khoavatli II. Quá trình hình thành và phát triển...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa GDCT 2018

KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ   1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng  4, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·        Tel: 02083...

[ Xem thêm chi tiết ]