Công văn V/v lấy ý kiến về Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ - www.dhsptn.edu.vn

Công văn V/v lấy ý kiến về Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ

Đăng lúc: Thứ sáu - 30/08/2019 16:18 - Tác giả bài viết: dungtv
Kính gửi: Trưởng các đơn vị trong Trường

 

 

Dự thảo Quý chế chi tiêu nội bộ ... Xem chi tiết.

Phiếu số 01 ... Xem chi tiết.

Phiếu số 02 ... Xem chi tiết.

 

Giới thiệu Phòng Đào tạo

PHÒNG ĐÀO TẠO I. Thông tin chung Tên phòng: Phòng Đào tạo Địa chỉ văn phòng: Khu Hiệu bộ Trường Đại học Sư phạm Điện thoại: 02083851014  • bộ phận VLVH 02083855785  • bộ phận SĐH 02083653559  • Trưởng phòng 02083841027  • bộ phận Chính quy 2...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHTN   I. Giới thiệu chung về Trường 1. Địa chỉ: - Tên đơn vị: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên -  Địa chỉ:  Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên -...

[ Xem thêm chi tiết ]