Quyết định về việc ban hành "Quy định đánh giá kết qủa học tập của sinh viên đào tạo chính quy" - www.dhsptn.edu.vn

Quyết định về việc ban hành "Quy định đánh giá kết qủa học tập của sinh viên đào tạo chính quy"

Đăng lúc: Thứ năm - 27/02/2020 14:32 - Tác giả bài viết: dungtv

 

Quy định đánh giá kết quả học tập của sinh viên đào tạo chính quy ... Xem chi tiết.

Phụ lục ... Tải về.

Những tin tức trước

 

Giới thiệu Khoa Giáo dục Chính trị

KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ   I. Địa chỉ liên hệ Địa chỉ : Khoa Giáo dục Chính trị, Trường ĐHSP – Đại học Thái Nguyên, số 20 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên Điện thoại: 02083750741 Email: khoagdct@dhsptn.edu.vn II. Quá trình hình thành và phát...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Phòng Hành chính Tổ chức

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC I. Thông tin chung Địa chỉ:  Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên Tên Phòng: Phòng Hành chính – Tổ chức Điện thoại: 0208 3851013 Email: phonghanhchinh-tochuc@dhsptn.edu.vn II . Chức năng, nhiệm vụ 1. Chức năng ...

[ Xem thêm chi tiết ]