Công văn V/v phát động thi đua năm học 2018 - 2019 - www.dhsptn.edu.vn

Công văn V/v phát động thi đua năm học 2018 - 2019

Đăng lúc: Thứ hai - 01/10/2018 07:45 - Tác giả bài viết: dungtv
Kính gửi: Các đơn vị trong Trường.

► Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức phát động thi đua năm học 2018 - 2019 với các nội dung chủ yếu sau đây ... Xem chi tiết.

 

Giới thiệu Khoa Giáo dục Chính trị

KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ   I. Địa chỉ liên hệ Địa chỉ : Khoa Giáo dục Chính trị, Trường ĐHSP – Đại học Thái Nguyên, số 20 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên Điện thoại: 02083750741 Email: khoagdct@dhsptn.edu.vn II. Quá trình hình thành và phát...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Toán

­­­­KHOA TOÁN   1. Địa chỉ: Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Tel: 02083 856894; Email: khoatoan@dhsptn.edu.vn Website: khoatoan.dhsptn.edu.vn 2. Quá trình hình thành và phát triển Khoa Toán - Trường Ðại học Sư phạm thuộc Ðại học...

[ Xem thêm chi tiết ]