Công văn V/v phát động thi đua năm học 2018 - 2019 - www.dhsptn.edu.vn

Công văn V/v phát động thi đua năm học 2018 - 2019

Đăng lúc: Thứ hai - 01/10/2018 07:45 - Tác giả bài viết: dungtv
Kính gửi: Các đơn vị trong Trường.

► Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức phát động thi đua năm học 2018 - 2019 với các nội dung chủ yếu sau đây ... Xem chi tiết.

 

Giới thiệu Khoa Địa 2018

KHOA ĐỊA LÍ  1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng 3, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·        Tel: 02083 856851...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Địa 2018

KHOA ĐỊA LÍ  1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng 3, Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·        Tel: 02083 856851...

[ Xem thêm chi tiết ]