Lịch công tác tuần từ 03 - 09/02/2020 - www.dhsptn.edu.vn

Lịch công tác tuần từ 03 - 09/02/2020

Đăng lúc: Thứ sáu - 31/01/2020 18:17 - Tác giả bài viết: dungtv
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 03 - 09/02/2020

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày

03/02/2020

07h30

PH104-A4

- Họp Giao ban công tác tháng 02 năm 2020.

 

- BGH, CTHĐT, CTCĐ, BTĐTN, Chủ tịch HSV; trưởng và phó các Phòng, Ban; giám đốc và phó  giám đốc TT TT-TV/ Trưởng và phó các Khoa, Trưởng và phó Bộ môn trực thuộc Trường; Viện trưởng/Phó Viện trưởng Viện NCXHNVMN; Hiệu trưởng trường THPT; VP Đảng ủy và  VP Công đoàn.

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HC-TC

Thứ Ba

Ngày

04/02/2020

 

 

 

 

 

Thứ Tư

Ngày

05/02/2020

 

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày

06/02/2020

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày

07/02/2020

14h00

PHA1A

- Họp Hội đồng xét NGUT lần thứ 15 năm 2020.

- Theo Quyết định số 72/QĐ-ĐHSP ngày 09/01/2020 của Hiệu trưởng.

Chủ tịch

Hội đồng

Phòng HC-TC

Thứ Bẩy

Ngày

08/02/2020

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

Ngày

09/02/2020

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám Hiệu;

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Các Đơn vị đăng ký lịch tuần trước 14h00 ngày thứ sáu hàng tuần.

 

Giới thiệu Ban bảo vệ

BAN BẢO VỆ 1. Chức năng Giúp Hiệu trưởng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong Trường. 2. Nhiệm vụ - Xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Trường, xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy,...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Ban bảo vệ

BAN BẢO VỆ 1. Chức năng Giúp Hiệu trưởng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong Trường. 2. Nhiệm vụ - Xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Trường, xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy,...

[ Xem thêm chi tiết ]