Lịch công tác tuần từ 4 - 10 tháng 9 năm 2017 - www.dhsptn.edu.vn

Lịch công tác tuần từ 4 - 10 tháng 9 năm 2017

Đăng lúc: Thứ sáu - 01/09/2017 17:08 - Tác giả bài viết: dungtv

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày 04/9/2017

Nghỉ

Thứ Ba

Ngày 05/9/2017

7h00

PH104-A4

- Họp Giao ban tháng 9/2017.

 

- BGH, CTCĐ, BTĐTN, Chủ tịch HSV; trưởng và phó các Phòng, Ban; giám đốc và phó  giám đốc TT TT-TV/ Trưởng và phó các Khoa, Trưởng và phó Bộ môn trực thuộc Trường; Viện trưởng/Phó Viện trưởng Viện NCXHNVMN; Hiệu trưởng trường THPT; VP Đảng ủy và  VP Công đoàn.

Hiệu trưởng

Phòng HC-TC

8h00

- Đại hội Chi bộ Khoa GDCT, PHA1A.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa GDCT

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ phòng QT - PV, PHA1B.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ phòng QT-PV

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Khoa Tâm lý GD, PH104-A4.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa TLGD

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

14h00

- Đại hội Chi bộ phòng HC-TC, PHA1A.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ phòng HC-TC

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ phòng CT HSSV, PHA1B.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ phòng CTHSSV

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Khoa Địa lý, PH104-A4.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Địa lý

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

Thứ Tư

Ngày 06/9/2017

8h00

 

 

 

 

- Đại hội Chi bộ Khoa Sinh học, PHA1B.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Sinh học.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Khoa Lịch sử, PH104-A4.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Lịch sử .

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

8h30

ĐHBKHN

- Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

- Thành viên Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở năm 2017;

- Ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

Hội đồng

chức danh GSNN

Phòng HC-TC

14h00

- Đại hội Chi bộ Khoa Ngữ văn, PHA1A.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Ngữ văn.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Trung tâm TT-TV, PHA1B.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm TT-TV.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo, PH104-A4.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng Đào tạo

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

16h00

Phòng khách

- Họp tổ soạn thảo quy chế chi tiêu nội bộ.

- Tổ soạn thảo + tổ thư ký theo quyết định.

Tổ trưởng

Tổ soạn thảo

Phòng KH-TC

Thứ Năm

Ngày 07/9/2017

8h00

- Đại hội Chi bộ phòng KH-TC, PHA1A.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ phòng KH-TC.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Ban Bảo vệ, PHA1B.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Ban Bảo vệ.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Phòng KH-CN&HTQT PH104-A4.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng KH-CN&HTQT.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Trường THPT, VP Trường THPT.

- Toàn thể đảng viên Chi bộTrường THPT.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

14h00

- Đại hội Chi bộ Khoa Vật lý, PHA1A.

- Toàn thể đảng viên Chi bộKhoa Vật lý.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ liên phòng TTr-PC&KT-ĐBCLGD, PHA1B.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ liên phòng TTr-PC&KT-ĐBCLGD.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Khoa GD Mầm non, PH104-A4.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa GD Mầm non.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

Thứ Sáu

Ngày

8/9/2017

8h00

HTC1

- Trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ  năm 2017 - đợt 1.

- BGH; Lãnh đạo các Phòng/Khoa/Trung tâm và Bộ môn;

- Các GS, PGS và TS tham gia đào tạo sau đại học;

-  Tân tiến sĩ và thạc sĩ.

Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

8h00

PH1ĐHTN

- Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017.

- Hội đồng tuyển sinh sau đại học theo Quyết định của Giám đốc ĐHTN.

Chủ tịch HĐ tuyển sinh

Ban

Đào tạo

8h00

Phòng khách

- Kiểm tra tiến độ đề tài cấp Bộ.

- Đoàn kiểm tra ĐHTN;

- Phòng  KH-CN&HTQT;

- Các chủ nhiệm đề tài.

Trưởng đoàn

Phòng KH-CN&HTQT

8h00

- Đại hội Chi bộ Khoa TDTT, PHA1A.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa TDTT.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Bộ môn GDNT, PHA1B.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Bộ môn GDNT.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Ban QLKTX, PH104-A4.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Ban QLKTX.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

14h00

- Đại hội Chi bộ Khoa GD Tiểu học, PHA1A.

- Toàn thể đảng viên Chi bộKhoa GD Tiểu học.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Khoa Hóa học PHA1B.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Hóa học.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Bộ môn Ngoại ngữ, PH104-A4.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Bộ môn Ngoại ngữ.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

14h00

Phòng khách

 

- Họp phân công nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức đánh giá đồng cấp TEIDI; Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận KĐCLGD, khai giảng năm học 2017-2018.

- BGH; Trưởng và phó các phòng: Đào tạo, HC-TC, KH-TC, CTHSSV, Khảo thí & ĐBCLGD, KH-CN&HTQT. Bí thư Đoàn trường.

Hiệu trưởng

Phòng Khảo thí &ĐBCLGD

Thứ Bẩy

Ngày

9/9/2017

8h00

PHA1A

- Thông qua Báo cáo tự đánh giá TEIDI của Trường;

- Thông qua Kế hoạch và phân công nhiệm vụ chuẩn bị đón Đoàn đánh giá đồng cấp TEIDI.

Hoãn chuyển sang sau đánh giá đồng cấp

( thời gian họp cụ thể Trường sẽ có thông báo sau)

Chủ tịch

Hội đồng

Phòng KT&ĐBCLGD

8h00

PH104-A4

- Đại hội Chi bộ Khoa Toán, PH104-A4.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Toán.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

14h00

PHA1B

- Kiểm tra minh chứng báo cáo TEIDI của các Nhóm công tác chuyên trách.

- Ban Thư ký;

- Đại diện các Nhóm công tác chuyên trách.

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Tính

Phòng KT&ĐBCLGD

Chủ Nhật

Ngày

10/9/2017

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám Hiệu;

- Lịch thường trực BGH giải quyết các công việc đột xuất ngoài giờ: PHT: Mai Xuân Trường

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Các Đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 thứ sáu hàng tuần.

 

Tin cập nhật mới nhất

Giới thiệu Khoa Lịch sử

    I. THÔNG TIN LIÊN HỆ  - Địa chỉ:  Phòng 204 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên                   20 Đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Trung tâm Tin học miền núi

TRUNG TÂM TIN HỌC MIỀN NÚI   I. GIỚI THIỆU CHUNG Trung tâm tin học Miền núi được thành lập theo Quyết định số3378/TCCB, ngày 24/12/1991 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là một đơn vị độc lập có tư cách pháp nhân và con dấu riêng trực...

[ Xem thêm chi tiết ]

Năng lực đội ngũ
VNC

Giới thiệu Viện nghiên cứu xã hội nhân văn miền núi

VIỆN NGHIÊN CỨU XÃ HỘI & NHÂN VĂN MIỀN NÚI   I. Tên gọi: Viện nghiên cứu Xã hội & Nhân văn miền núi - Tên tiếng Việt: VIỆN NGHIÊN CỨU XÃ HỘI & NHÂN VĂN MIỀN NÚI – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (Viết tắt: XHNVMN) - Tên tiếng Anh: SOCIAL AND HUMANITY RESEARCH...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Ban bảo vệ

BAN BẢO VỆ 1. Chức năng Giúp Hiệu trưởng trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong Trường. 2. Nhiệm vụ - Xây dựng kế hoạch bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Trường, xây dựng các phương án phòng cháy, chữa cháy,...

[ Xem thêm chi tiết ]