Lịch công tác tuần từ 4 - 10 tháng 9 năm 2017 - www.dhsptn.edu.vn

Lịch công tác tuần từ 4 - 10 tháng 9 năm 2017

Đăng lúc: Thứ sáu - 01/09/2017 17:08 - Tác giả bài viết: dungtv

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Hai

Ngày 04/9/2017

Nghỉ

Thứ Ba

Ngày 05/9/2017

7h00

PH104-A4

- Họp Giao ban tháng 9/2017.

 

- BGH, CTCĐ, BTĐTN, Chủ tịch HSV; trưởng và phó các Phòng, Ban; giám đốc và phó  giám đốc TT TT-TV/ Trưởng và phó các Khoa, Trưởng và phó Bộ môn trực thuộc Trường; Viện trưởng/Phó Viện trưởng Viện NCXHNVMN; Hiệu trưởng trường THPT; VP Đảng ủy và  VP Công đoàn.

Hiệu trưởng

Phòng HC-TC

8h00

- Đại hội Chi bộ Khoa GDCT, PHA1A.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa GDCT

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ phòng QT - PV, PHA1B.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ phòng QT-PV

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Khoa Tâm lý GD, PH104-A4.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa TLGD

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

14h00

- Đại hội Chi bộ phòng HC-TC, PHA1A.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ phòng HC-TC

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ phòng CT HSSV, PHA1B.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ phòng CTHSSV

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Khoa Địa lý, PH104-A4.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Địa lý

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

Thứ Tư

Ngày 06/9/2017

8h00

 

 

 

 

- Đại hội Chi bộ Khoa Sinh học, PHA1B.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Sinh học.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Khoa Lịch sử, PH104-A4.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Lịch sử .

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

8h30

ĐHBKHN

- Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

- Thành viên Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở năm 2017;

- Ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

Hội đồng

chức danh GSNN

Phòng HC-TC

14h00

- Đại hội Chi bộ Khoa Ngữ văn, PHA1A.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Ngữ văn.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Trung tâm TT-TV, PHA1B.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm TT-TV.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo, PH104-A4.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng Đào tạo

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

16h00

Phòng khách

- Họp tổ soạn thảo quy chế chi tiêu nội bộ.

- Tổ soạn thảo + tổ thư ký theo quyết định.

Tổ trưởng

Tổ soạn thảo

Phòng KH-TC

Thứ Năm

Ngày 07/9/2017

8h00

- Đại hội Chi bộ phòng KH-TC, PHA1A.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ phòng KH-TC.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Ban Bảo vệ, PHA1B.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Ban Bảo vệ.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Phòng KH-CN&HTQT PH104-A4.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng KH-CN&HTQT.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Trường THPT, VP Trường THPT.

- Toàn thể đảng viên Chi bộTrường THPT.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

14h00

- Đại hội Chi bộ Khoa Vật lý, PHA1A.

- Toàn thể đảng viên Chi bộKhoa Vật lý.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ liên phòng TTr-PC&KT-ĐBCLGD, PHA1B.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ liên phòng TTr-PC&KT-ĐBCLGD.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Khoa GD Mầm non, PH104-A4.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa GD Mầm non.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

Thứ Sáu

Ngày

8/9/2017

8h00

HTC1

- Trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ  năm 2017 - đợt 1.

- BGH; Lãnh đạo các Phòng/Khoa/Trung tâm và Bộ môn;

- Các GS, PGS và TS tham gia đào tạo sau đại học;

-  Tân tiến sĩ và thạc sĩ.

Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

8h00

PH1ĐHTN

- Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017.

- Hội đồng tuyển sinh sau đại học theo Quyết định của Giám đốc ĐHTN.

Chủ tịch HĐ tuyển sinh

Ban

Đào tạo

8h00

Phòng khách

- Kiểm tra tiến độ đề tài cấp Bộ.

- Đoàn kiểm tra ĐHTN;

- Phòng  KH-CN&HTQT;

- Các chủ nhiệm đề tài.

Trưởng đoàn

Phòng KH-CN&HTQT

8h00

- Đại hội Chi bộ Khoa TDTT, PHA1A.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa TDTT.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Bộ môn GDNT, PHA1B.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Bộ môn GDNT.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Ban QLKTX, PH104-A4.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Ban QLKTX.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

14h00

- Đại hội Chi bộ Khoa GD Tiểu học, PHA1A.

- Toàn thể đảng viên Chi bộKhoa GD Tiểu học.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Khoa Hóa học PHA1B.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Hóa học.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

- Đại hội Chi bộ Bộ môn Ngoại ngữ, PH104-A4.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Bộ môn Ngoại ngữ.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

14h00

Phòng khách

 

- Họp phân công nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức đánh giá đồng cấp TEIDI; Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận KĐCLGD, khai giảng năm học 2017-2018.

- BGH; Trưởng và phó các phòng: Đào tạo, HC-TC, KH-TC, CTHSSV, Khảo thí & ĐBCLGD, KH-CN&HTQT. Bí thư Đoàn trường.

Hiệu trưởng

Phòng Khảo thí &ĐBCLGD

Thứ Bẩy

Ngày

9/9/2017

8h00

PHA1A

- Thông qua Báo cáo tự đánh giá TEIDI của Trường;

- Thông qua Kế hoạch và phân công nhiệm vụ chuẩn bị đón Đoàn đánh giá đồng cấp TEIDI.

Hoãn chuyển sang sau đánh giá đồng cấp

( thời gian họp cụ thể Trường sẽ có thông báo sau)

Chủ tịch

Hội đồng

Phòng KT&ĐBCLGD

8h00

PH104-A4

- Đại hội Chi bộ Khoa Toán, PH104-A4.

- Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Toán.

Bí thư

 Chi bộ

Văn phòng

Đảng ủy

14h00

PHA1B

- Kiểm tra minh chứng báo cáo TEIDI của các Nhóm công tác chuyên trách.

- Ban Thư ký;

- Đại diện các Nhóm công tác chuyên trách.

Phó Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Tính

Phòng KT&ĐBCLGD

Chủ Nhật

Ngày

10/9/2017

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Lịch trên chưa bao gồm kế hoạch đi công tác trong và ngoài tỉnh của Ban Giám Hiệu;

- Lịch thường trực BGH giải quyết các công việc đột xuất ngoài giờ: PHT: Mai Xuân Trường

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau;

- Các Đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 thứ sáu hàng tuần.

 

Giới thiệu Trung tâm TT-TV

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN   Thời gian thành lập Trung tâm: Trung tâm Thông tin - Thư viện được thành lập theo Quyết định số 279/QĐ-ĐHTN ngày 3/4/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, trên cơ sở phát triển từ Phòng Công nghệ thông tin - Thư viện. Tên Tiếng...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Vật Lí

  KHOA VẬT LÝ I. Địa chỉ liên hệ Tên khoa: Khoa Vật lý Địa chỉ: Số 20, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083856893 Email: khoaly@dhsptn.edu.vn Website: http://www.dhsptn.edu.vn/khoavatli II. Quá trình hình thành và phát triển...

[ Xem thêm chi tiết ]

Năng lực đội ngũ
VNC

Giới thiệu Khoa Giáo dục Chính trị

KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ   I. Địa chỉ liên hệ Địa chỉ : Khoa Giáo dục Chính trị, Trường ĐHSP – Đại học Thái Nguyên, số 20 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên Điện thoại: 02083750741 Email: khoagdct@dhsptn.edu.vn II. Quá trình hình thành và phát...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Trung tâm TT-TV

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN   Thời gian thành lập Trung tâm: Trung tâm Thông tin - Thư viện được thành lập theo Quyết định số 279/QĐ-ĐHTN ngày 3/4/2012 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, trên cơ sở phát triển từ Phòng Công nghệ thông tin - Thư viện. Tên Tiếng...

[ Xem thêm chi tiết ]