Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên - www.dhsptn.edu.vn

Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Đăng lúc: Thứ tư - 07/06/2017 06:35 - Tác giả bài viết: Hanalan
Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

(Từ ngày 03/6/2017 đến ngày 07/6/2017).

Thời gian

Hoạt động

Thành phần Đoàn

Địa điểm làm việc

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT,

(Thứ Bảy, ngày 03/6/2017)

 

 

14.00-15.00

Khai mạc đánh giá ngoài (Chương trình kèm theo)

Cả đoàn

Hội trường C1

15.00-17.30

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HC-TC; đào tạo; KH-CN&HTQT; CTHSSV; KT&ĐBCL, quản trị - phục vụ, KH-TC, thanh tra – pháp chế;thông tin – thư viện,...

Cả đoàn

A4-104

17.30-18.00

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu)

Cả đoàn

A4-104

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI

(Chủ nhật, ngày 04/6/2017)

 

 

8.00-9.00

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HC-TC, quản lý đào tạo, quản lý KHCN và HTQT, CTHSSV, KT&ĐBCL, quản trị - phục vụ, KH-TC, thanh tra - pháp chế, thông tin - thư viện

Cả đoàn

A4-104

9.00-10.30

Thảo luận, phỏng vấn Lãnh đạo

Cả đoàn

A1A

10.30-12.00

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HC-TC, quản lý đào tạo, quản lý KHCN và HTQT, CTHSSV, KT&ĐBCL, quản trị - phục vụ, KH-TC, thanh tra - pháp chế, thông tin - thư viện

Cả đoàn

A4-104

12.00 - 13.30

Nghỉ trưa

 

 

13.30-14.00

Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn

 

A4-104

14.00-15.30

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Nhà sử dụng lao động

Nhóm 1

A4-606

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu Nghiên cứu sinh

Nhóm 2

A4-706

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu Học viên cao học

Nhóm 3

A4-806

15.30-15.45

Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn

Cả đoàn

 

15.45-17.00

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu SV các hệ VLVH, LKĐT, liên thông, văn bằng 2

Nhóm 1

A4-606

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu SV ĐH chính quy

Nhóm 2

A4-706

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Nghiên cứu sinh

Nhóm 3

A4-806

17.00-18.00

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu)

 

A4-104

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ BA

(Thứ Hai, ngày 05/6/2017)

 

 

8.00-9.45

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HC-TC, quản lý đào tạo, quản lý KHCN và HTQT, CTHSSV, KT&ĐBCL, quản trị - phục vụ, KH-TC, thanh tra - pháp chế, thông tin - thư viện

Cả đoàn

A4-104

9.45-10.00

Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn

Cả đoàn

A4-104

10.00-11.15

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Học viên cao học

Nhóm 1

A4-606

Thảo luận, phỏng vấn nhóm SV ĐH hệ chính quy

Nhóm 2

A4-706

Thảo luận, phỏng vấn nhóm SV hệ VLVH, LKĐT, liên thông, văn bằng 2

Nhóm 3

A4-806

11.15-12.00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

 

A4-104

12.00 - 13.30

Nghỉ trưa

 

 

13.30-14.00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

 

A4-104

 

14.00-15.15

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Giảng viên và NCV

Nhóm 1

A4-606

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Quản lý chuyên môn

Nhóm 2

A4-706

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cán bộ hỗ trợ và Cán bộ đoàn thể

Nhóm 3

A4-806

15.15-15.30

Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn

Cả đoàn

 

15.30-17.30

Thăm/quan sát Thư viện trường, các phòng tư liệu của khoa/viện/trung tâm

Nhóm 1

 

Thăm/quan sát các phòng máy tính, phòng thí nghiệm, phòng thực hành; các điểm đào tạo

Nhóm 2

 

Thăm/quan sát một số lớp học, sân bãi, kí túc xá, căn tin, các cơ sở vật chất khác của Trường

Nhóm 3

 

17.30-18.00

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu)

 

A4-104

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ TƯ

(Thứ Ba, ngày 06/6/2017)

 

 

8.00-12.00

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HC-TC, quản lý đào tạo, quản lý KHCN và HTQT, CTHSSV, KT&ĐBCL, quản trị - phục vụ, KH-TC, thanh tra - pháp chế, thông tin - thư viện

Cả đoàn

A4-104

12.00 - 13.30

Nghỉ trưa

 

 

13.30-16.30

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HC-TC, quản lý đào tạo, quản lý KHCN và HTQT, CTHSSV, KT&ĐBCL, quản trị - phục vụ, KH-TC, thanh tra - pháp chế, thông tin - thư viện

Cả đoàn

A4-104

16.30-17.30

Đoàn ĐGN làm việc với Ban Giám hiệu (lần 2)

Cả đoàn

A1-A

17.30-18.00

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu)

 

A4-104

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NĂM

(Thứ Tư, ngày 07/6/2017)

 

 

8.00-12.00

Đoàn làm việc nội bộ

Cả đoàn

A4-104

Các nhóm/cá nhân trình bày kết quả đánh giá

Cả đoàn

A4-104

Trưởng đoàn và Thư ký tổng hợp chung kết quả đánh giá

Trưởng đoàn thống nhất sơ bộ kết quả đánh giá trước toàn Đoàn, hoàn thành báo cáo khảo sát chính thức

12.00 - 13.30

Nghỉ trưa

 

 

13.30-14.30

Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn và làm việc nội bộ

Cả đoàn

A4-104

14.30-16.50

Bế mạc đánh giá ngoài (Chương trình kèm theo)

Đoàn ĐGN, Trường ĐH Sư phạm-ĐH Thái Nguyên, TT KĐCLGD

HT C1

16.50-17.10

Ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức

HT C1

 

Giới thiệu Khoa Văn 2018

KHOA NGỮ VĂN 1. Địa chỉ liên hệ Địa chỉ: Tầng 6,Nhà A4,Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên, Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên Điện thoại: 02083.856.885 Email: khoavan@dhsptn.edu.vn Website: khoavan.dhsptn.edu.vn 2. Chức...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa GD Mầm non

KHOA GIÁO DỤC MẦM NON   I. ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ Địa chỉ: Phòng  313 - Nhà A4 -Trường Đại học Sư phạm, số 20 - Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 653941    Email: khoamamnon@dhsptn.edu.vn ...

[ Xem thêm chi tiết ]