Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên - www.dhsptn.edu.vn

Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Đăng lúc: Thứ tư - 07/06/2017 06:35 - Tác giả bài viết: Hanalan
Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

(Từ ngày 03/6/2017 đến ngày 07/6/2017).

Thời gian

Hoạt động

Thành phần Đoàn

Địa điểm làm việc

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NHẤT,

(Thứ Bảy, ngày 03/6/2017)

 

 

14.00-15.00

Khai mạc đánh giá ngoài (Chương trình kèm theo)

Cả đoàn

Hội trường C1

15.00-17.30

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HC-TC; đào tạo; KH-CN&HTQT; CTHSSV; KT&ĐBCL, quản trị - phục vụ, KH-TC, thanh tra – pháp chế;thông tin – thư viện,...

Cả đoàn

A4-104

17.30-18.00

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu)

Cả đoàn

A4-104

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ HAI

(Chủ nhật, ngày 04/6/2017)

 

 

8.00-9.00

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HC-TC, quản lý đào tạo, quản lý KHCN và HTQT, CTHSSV, KT&ĐBCL, quản trị - phục vụ, KH-TC, thanh tra - pháp chế, thông tin - thư viện

Cả đoàn

A4-104

9.00-10.30

Thảo luận, phỏng vấn Lãnh đạo

Cả đoàn

A1A

10.30-12.00

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HC-TC, quản lý đào tạo, quản lý KHCN và HTQT, CTHSSV, KT&ĐBCL, quản trị - phục vụ, KH-TC, thanh tra - pháp chế, thông tin - thư viện

Cả đoàn

A4-104

12.00 - 13.30

Nghỉ trưa

 

 

13.30-14.00

Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn

 

A4-104

14.00-15.30

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Nhà sử dụng lao động

Nhóm 1

A4-606

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu Nghiên cứu sinh

Nhóm 2

A4-706

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu Học viên cao học

Nhóm 3

A4-806

15.30-15.45

Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn

Cả đoàn

 

15.45-17.00

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu SV các hệ VLVH, LKĐT, liên thông, văn bằng 2

Nhóm 1

A4-606

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cựu SV ĐH chính quy

Nhóm 2

A4-706

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Nghiên cứu sinh

Nhóm 3

A4-806

17.00-18.00

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu)

 

A4-104

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ BA

(Thứ Hai, ngày 05/6/2017)

 

 

8.00-9.45

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HC-TC, quản lý đào tạo, quản lý KHCN và HTQT, CTHSSV, KT&ĐBCL, quản trị - phục vụ, KH-TC, thanh tra - pháp chế, thông tin - thư viện

Cả đoàn

A4-104

9.45-10.00

Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn

Cả đoàn

A4-104

10.00-11.15

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Học viên cao học

Nhóm 1

A4-606

Thảo luận, phỏng vấn nhóm SV ĐH hệ chính quy

Nhóm 2

A4-706

Thảo luận, phỏng vấn nhóm SV hệ VLVH, LKĐT, liên thông, văn bằng 2

Nhóm 3

A4-806

11.15-12.00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

 

A4-104

12.00 - 13.30

Nghỉ trưa

 

 

13.30-14.00

Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

 

A4-104

 

14.00-15.15

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Giảng viên và NCV

Nhóm 1

A4-606

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Quản lý chuyên môn

Nhóm 2

A4-706

Thảo luận, phỏng vấn nhóm Cán bộ hỗ trợ và Cán bộ đoàn thể

Nhóm 3

A4-806

15.15-15.30

Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn

Cả đoàn

 

15.30-17.30

Thăm/quan sát Thư viện trường, các phòng tư liệu của khoa/viện/trung tâm

Nhóm 1

 

Thăm/quan sát các phòng máy tính, phòng thí nghiệm, phòng thực hành; các điểm đào tạo

Nhóm 2

 

Thăm/quan sát một số lớp học, sân bãi, kí túc xá, căn tin, các cơ sở vật chất khác của Trường

Nhóm 3

 

17.30-18.00

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu)

 

A4-104

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ TƯ

(Thứ Ba, ngày 06/6/2017)

 

 

8.00-12.00

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HC-TC, quản lý đào tạo, quản lý KHCN và HTQT, CTHSSV, KT&ĐBCL, quản trị - phục vụ, KH-TC, thanh tra - pháp chế, thông tin - thư viện

Cả đoàn

A4-104

12.00 - 13.30

Nghỉ trưa

 

 

13.30-16.30

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng: HC-TC, quản lý đào tạo, quản lý KHCN và HTQT, CTHSSV, KT&ĐBCL, quản trị - phục vụ, KH-TC, thanh tra - pháp chế, thông tin - thư viện

Cả đoàn

A4-104

16.30-17.30

Đoàn ĐGN làm việc với Ban Giám hiệu (lần 2)

Cả đoàn

A1-A

17.30-18.00

- Đoàn ĐGN làm việc nội bộ

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên tự do gặp gỡ Đoàn ĐGN (nếu có nhu cầu)

 

A4-104

 

NGÀY LÀM VIỆC THỨ NĂM

(Thứ Tư, ngày 07/6/2017)

 

 

8.00-12.00

Đoàn làm việc nội bộ

Cả đoàn

A4-104

Các nhóm/cá nhân trình bày kết quả đánh giá

Cả đoàn

A4-104

Trưởng đoàn và Thư ký tổng hợp chung kết quả đánh giá

Trưởng đoàn thống nhất sơ bộ kết quả đánh giá trước toàn Đoàn, hoàn thành báo cáo khảo sát chính thức

12.00 - 13.30

Nghỉ trưa

 

 

13.30-14.30

Đoàn ĐGN hội ý chuyên môn và làm việc nội bộ

Cả đoàn

A4-104

14.30-16.50

Bế mạc đánh giá ngoài (Chương trình kèm theo)

Đoàn ĐGN, Trường ĐH Sư phạm-ĐH Thái Nguyên, TT KĐCLGD

HT C1

16.50-17.10

Ký kết biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức

HT C1

 

Giới thiệu Trung tâm Tin học miền núi

TRUNG TÂM TIN HỌC MIỀN NÚI   I. GIỚI THIỆU CHUNG Trung tâm tin học Miền núi được thành lập theo Quyết định số3378/TCCB, ngày 24/12/1991 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là một đơn vị độc lập có tư cách pháp nhân và con dấu riêng trực...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Toán

­­­­KHOA TOÁN   1. Địa chỉ: Khoa Toán - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Tel: 02803 856894; Email: khoatoan@dhsptn.edu.vn Website: khoatoan.dhsptn.edu.vn 2. Quá trình hình thành và phát triển Khoa Toán - Trường Ðại học Sư phạm thuộc Ðại học...

[ Xem thêm chi tiết ]

Năng lực đội ngũ
VNC

Giới thiệu Khoa Tâm lí giáo dục

  KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC   I. ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ Địa chỉ: Trường Đại học Sư phạm, số 20 - Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 856 841. Email: Khoatamlygiaoduc@dhsptn.edu.vn II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Đào tạo Tiếng Việt cho người nước ngoài

TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI   I. GIỚI THIỆU CHUNG Tên tiếng Việt: Trung tâm Hợp tác Quốc tế và Đào tạo, bồi dưỡng Tiếng Việt cho người nước ngoài. Tên tiếng Anh: Centre for International Cooperation and Vietnamese Language...

[ Xem thêm chi tiết ]