Lịch công tác tháng 01 năm 2020 - www.dhsptn.edu.vn

Lịch công tác tháng 01 năm 2020

Đăng lúc: Thứ năm - 02/01/2020 08:05 - Tác giả bài viết: dungtv
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tháng 01 năm 2020 như sau:

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Tư

Ngày

01/01/2020

Nghỉ Tết Dương lịch năm 2020

Thứ Năm

Ngày

02/01/2020

8h30

PH104-A4

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở – Lê Thị Hồng Trang NCS Nguyễn Văn Hùng, chuyên ngành Di truyền học.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

Thứ Sáu

Ngày

03/01/2020

9h00

TTTT-TV

- Lễ khánh thành Thư viện điện tử

- Đại biểu mời;

- BGH; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường;

- Giảng viên, sinh viên và học viên các  Khoa: Toán, Hóa học;

- Cán bộ, giảng viên, sinh viên và  học viên quan tâm. 

Trưởng Ban

 tổ chức

Trung tâm

TT-TV

 

Thứ Hai

Ngày

06/01/2020

06h45

Sảnh nhà A1

- Lễ Chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ.

-  Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Đại diện: Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội Sinh viên, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh, các Phòng/Ban/Trung tâm, Khoa/bộ môn trực thuộc;

- Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn các lớp sinh viên;

- Sinh viên Khoa GD Tiểu học.

Trưởng phòng

CTHSSV

Phòng CTHSSV

07h00

PH104-A4

- Họp Giao ban công tác tháng 01 năm 2020.

 

- BGH, CTHĐT, CTCĐ, BTĐTN, Chủ tịch HSV; trưởng và phó các Phòng, Ban; giám đốc và phó  giám đốc TT TT-TV/ Trưởng và phó các Khoa, Trưởng và phó Bộ môn trực thuộc Trường; Viện trưởng/Phó Viện trưởng Viện NCXHNVMN; Hiệu trưởng trường THPT; VP Đảng ủy và  VP Công đoàn.

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HC-TC

13h30

HT TT HL và CNTT

- Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN năm 2019 và triển khai hoạt động KH&CN năm 2020.

- Theo Công văn số 2526/ĐHTN-KHCN&MT ngày 30/12/2019.

Giám đốc Phạm Hồng Quang

Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường

Thứ Hai

Ngày

07/01/2020

14h00

PHA1A

- Làm việc với Trường Phổ thông Sổm Pan Nha (CHDCND Lào).

- Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo (phòng KH-CN&HTQT, phòng Đào tạo, phòng HC-TC)

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Năm

Ngày

09/01/2020

8h30

PH104-A4

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường – NCS Nguyễn Thị Quốc Hòa, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán học.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

8h30

PHA1A

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường – NCS Hoàng Văn Hải, chuyên ngành Sinh thái học.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

Thứ Bẩy

Ngày

11/01/2020

8h30

PH104-A4

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường – NCS Phạm Thị Như Phong, chuyên ngành Quản lý Giáo dục.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

Thứ Tư

Ngày

15/01/2020

7h30
PH1ĐHTN

- Hội nghị Tổng kết công tác Hợp tác Quốc tế năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

- Đại diện lãnh đạo đơn vị, đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng KHCN&HTQT.

Phó Giám đốc

Trần Thanh Vân

Ban HTQT

16h00

HTC1

- Hội nghị điển hình tiến tiến, tuyên dương khen thưởng và chương trình “Chào xuân 2020”

- Đại biểu mời; toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động.

Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng HC-TC

Thứ Năm

Ngày

16/01/2020

8h30

HT TT HL và CNTT

- Hội nghị tổng kết công tác Công nghệ thông tin -Thư viện năm 2019 - Kế hoạch hoạt động năm 2020.

- Đại diện lãnh đạo và đại diện chuyên  viên Trung tâm TT - Thư viện.

Giám đốc

Trung tâm HL&CNTT

Trung tâm Học liệu & Công nghệ thông tin

Ghi chú:

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau.

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình

 

Giới thiệu Trung tâm Ngoại ngữ

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ   GIỚI THIỆU CHUNG  I. Lịch sử phát triển của Trung tâm Ngoại ngữ Sư phạm Việt Bắc Trung tâm Ngoại ngữ Sư phạm Việt Bắc (TTNNSPVB) được thành lập theo Quyết định số 376/TCCB ngày 04/3/1992 của Bộ Giáo dục và Đào...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Phòng Hành chính Tổ chức

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC I. Thông tin chung Địa chỉ:  Phường Quang Trung - Thành phố Thái Nguyên Tên Phòng: Phòng Hành chính – Tổ chức Điện thoại: 0208 3851013 Email: phonghanhchinh-tochuc@dhsptn.edu.vn II . Chức năng, nhiệm vụ 1. Chức năng ...

[ Xem thêm chi tiết ]