Lịch công tác tháng 12-2016 - www.dhsptn.edu.vn

Lịch công tác tháng 12-2016

Đăng lúc: Thứ sáu - 02/12/2016 15:41 - Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT -TV
Chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - 27 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/2016)

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Năm

Ngày

1/12/2016

19h00

PHA2-204

- Họp Ban chấp hành Đoàn trường mở rộng.

- BCH Đoàn Trường; các Bí thư LCĐ.

Bí thư ĐTN

VP Đoàn TN

Thứ Sáu

Ngày

2/12/2016

9h00

PH104-A4

- Đoàn Kiểm tra, giám sát công tác thi đua khen thưởng của Khối thi đua các Bộ, Ngành khoa học-Văn hóa – Xã hội làm việc tại Trường.

- Đoàn kiểm tra của Hội đồng TĐ-KT TW;

- Đại diện lãnh đạo ĐHTN;

- BTV ĐU, BGH; Ban thường trực Hội đồng TĐ-KT; Trưởng các phòng: Kế hoạch – Tài chính, Công tác HSSV; Kế toán trưởng, cán bộ chuyên trách công tác TĐ-KT.

Trưởng ban TĐKTTW

Phòng HC-TC

14h00

VP ĐTN

- Họp BTV Đoàn thanh niên.

- Toàn thể BTV Đoàn thanh niên.

Bí thư ĐTN

VP Đoàn TN

Thứ Hai

Ngày

5/12/2016

06h35

Sảnh nhà A1

- Lễ Chào cờ đầu tháng.

- BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV, Chủ tịch Hội CCB trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị;

- Đại diện sinh viên Khoa Giáo dục Chính trị.

Trưởng phòng

Phòng

CTHSSV

6h45

PH104-A4

- Họp Giao ban tháng 12/2016.

 

 

 

- Hội nghị tuyên truyền về phòng chống tham nhũng (sau Hội nghị giao ban).

- BGH, CTCĐ, BTĐTN, Chủ tịch HSV; trưởng và phó các Phòng, Ban; giám đốc và phó  giám đốc TT TT-TV/ Trưởng và phó các Khoa, Trưởng và phó Bộ môn trực thuộc Trường; Viện trưởng/ Phó Viện trưởng Viện NCXHNVMN; Hiệu trưởng trường THPT; VP Đảng ủy và  VP Công đoàn.

Hiệu trưởng

Phòng HC-TC

Thứ Ba

Ngày

6/12/2016

7h30

HT TT

Học liệu

 

- Học tập, quán triệt Chỉ thị số 05.

- UVBCH Đảng bộ, BGH, Bí thư Chi bộ; Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn, Hội sinh viên, Hội Cựu chiến binh; Bí thư, Phó bí thư ĐTN Trường

Bí thư Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng ủy

Thứ Tư

Ngày

7/12/2016

14h00

PHA1B

- Họp kiểm tra tiến độ đề tài cấp Đại học và cấp Bộ.

- Hội đồng theo quyết định;

- Các chủ nhiệm đề tài cấp ĐH, cấp Bộ.

Phó Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

19h00

PHA2-204

- Họp Ban chấp hành Đoàn trường mở rộng.

- BCH Đoàn Trường; các Bí thư LCĐ.

Bí thư ĐTN

VP Đoàn TN

Thứ Năm

Ngày

8/12/2016

8h00

PH1

ĐHTN

- Hội nghị cán bộ chủ chốt và BCH Đảng bộ ĐHTN phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch.

- Bí thư, phó bí thư Đảng ủy; Ban giám hiệu.

Bí thư

Đảng ủy

VP

 Đảng ủy

8h30

PH104-A4

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở – NCS Ninh Thị Bạch Diệp chuyên ngành LL&PPDH Bộ môn Sinh học

- Hội đồng chấm luận án;

 - NCS và những người quan tâm.

Chủ tịch

Hội đồng

Phòng Đào tạo

9h00

PHA1B

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở – NCS Vì Thị Xuân Thủy chuyên ngành Di truyền học.

- Hội đồng chấm luận án;

 - NCS và những người quan tâm.

Chủ tịch

Hội đồng

Phòng Đào tạo

10h00

 PH1

ĐHTN

- Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch.

-  GS.TS Phạm Hồng Quang – BTĐU, Hiệu trưởng;

- PGS.TS Mai Xuân Trường – PBTĐU, Phó Hiệu trưởng.

Bí thư

Đảng ủy

VP

 Đảng ủy

Thứ Sáu

Ngày

9/12/2016

14h00

PH3

ĐHTN

- Hội nghị Ban Thường vụ chuẩn bị nội dung cho Hội nghị BCH giới thiệu quy hoạch.

- GS.TS Phạm Hồng Quang – BTĐU, Hiệu trưởng.

Bí thư

Đảng ủy

VP

 Đảng ủy

Thứ Bẩy

Ngày

10/12/2016

13h00

PH104-A4

- Hội nghị tập huấn “ Áp dụng các TCVN về danh pháp và thuật ngữ hóa học”.

- PHT: Mai Xuân Trường;

- Giảng viên các Khoa: Hóa học, Vật lý, Sinh học.

Phó Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Hai

Ngày

12/12/2016

8h00

PH1

ĐHTN

- Hội nghị lấy ý kiến BCH Đảng bộ ĐHTN vào phương án quy hoạch của BTV.

- GS.TS Phạm Hồng Quang – BTĐU, Hiệu trưởng;

- PGS.TS Mai Xuân Trường – PBTĐU, Phó Hiệu trưởng.

Bí thư

Đảng ủy

VP

 Đảng ủy

14h00

PH3

ĐHTN

- Hội nghị Ban Thường vụ thảo luận và quyết định quy hoạch.

- GS.TS Phạm Hồng Quang – BTĐU, Hiệu trưởng.

Bí thư

Đảng ủy

VP

 Đảng ủy

Thứ Sáu

Ngày

23/12/2016

14h00

PHA1B

- Họp kiểm tra tiến độ đề tài NCKH Sinh viên.

- Hội đồng theo quyết định;

- Các chủ nhiệm đề tài cấp ĐH, cấp Bộ.

Phó Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Ba

Ngày

27/12/2016

8h00

HTC1

- Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2016 (đợt 2).

- BGH; Trưởng các đơn vị;

- Các GS, PGS, TS tham gia đào tạo SĐH.

Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

14h00

PH1

ĐHTN

- Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2016 và xây dựng phương hướng tuyển sinh năm 2017.

- Hiệu trưởng; Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCLGD, Trưởng phòng Công tác HSSV.

Giám đốc

ĐHTN

Ban Đào tạo

Thứ Năm

Ngày

29/12/2016

8h00

PH1ĐHTN

- Họp Hội đồng biên tập Tạp chí KH&CN.

- Thành viên hội đồng biên tập theo quyết định của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Tổng biên tập

Tạp chí

Khoa học

8h00

PH-A1B

- Họp Giao ban công tác Học sinh sinh viên.

- Phòng CT HSSV; Trợ lý CT HSSV các đơn vị.

Trưởng phòng CTHSSV

Phòng CTHSSV

Thứ Sáu

Ngày

30/12/2016

8h00

PH3

ĐHTN

Hội nghị Ban Thường vụ:

- Cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý IV/2016; phương hướng, nhiệm vụ quý I/2017.

- Cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

- GS.TS Phạm Hồng Quang – BTĐU, Hiệu trưởng.

 

Bí thư

Đảng ủy

VP

 Đảng ủy

14h00

PHA1A

- Họp BTV Đảng ủy.

- Toàn thể BTV Đảng ủy Trường.

Bí thư

Đảng ủy

VP

 Đảng ủy

15h30

PHA1A

- Họp BCH Đảng bộ.

- Toàn thể BCH Đảng bộ Trường.

14h00

PH1

Nhà T1

- Hội nghị Tổng kết hoạt động CNTT – Thư viện của Đại học Thái Nguyên năm 2016 và triển khai kế hoạch công tác năm 2017.

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Đại diện lãnh đạo TT Thông tin – Thư viện.

Giám đốc

ĐHTN

Trung tâm CNTT

Ghi chú:

- Lịch thường trực Ban giám hiệu giải quyết các công việc đột xuất ngoài giờ:

+ Tuần từ: 5-11/12/2016, PHT: Mai Xuân Trường; + Tuần từ : 12-18/12/2016, PHT: Nguyễn Thị Tính;

+ Tuần từ : 19-25/12/2016, PHT: Mai Xuân Trường; + Tuần từ : 26/12/2016-01/01/2017, PHT: Nguyễn Thị Tính. 

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau.

 

Tin cập nhật mới nhất

Giới thiệu Khoa Thể dục Thể thao

  KHOA THỂ DỤC THỂ THAO   I. Địa chỉ liên hệ Địa chỉ:  Khoa TDTT phòng 101 nhà A4. Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên số 20 Đường Lương Ngọc Quyến – TP Thái...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Sinh học

  KHOA SINH HỌC   THÔNG TIN CHUNG TÊN KHOA: SINH HỌC Tên viết tắt: SINH HỌC   I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Địa chỉ: Toà nhà A4, Trường Đại học Sư phạm, Số 20- Đường lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại:...

[ Xem thêm chi tiết ]

Năng lực đội ngũ
VNC

Giới thiệu Phòng Quản trị - Phục vụ

  PHÒNG QUẢN TRỊ - PHỤC VỤ   I. Thông tin chung Địa chỉ: Phường Quang Trung – Thành phố Thái Nguyên Tên phòng:  Quản trị - Phục vụ Điện thoại:  02083.654.632 Email:  phongquantri-phucvu@dhsptn.edu.vn II. Chức năng, nhiệm vụ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Vật Lí

  KHOA VẬT LÝ I. Địa chỉ liên hệ Tên khoa: Khoa Vật lý Địa chỉ: Số 20, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083856893 Email: khoaly@dhsptn.edu.vn Website: http://www.dhsptn.edu.vn/khoavatli II. Quá trình hình thành và phát triển...

[ Xem thêm chi tiết ]