Lịch công tác tháng 12-2016 - www.dhsptn.edu.vn

Lịch công tác tháng 12-2016

Đăng lúc: Thứ sáu - 02/12/2016 15:41 - Tác giả bài viết: Trung tâm CNTT -TV
Chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - 27 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/2016)

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Năm

Ngày

1/12/2016

19h00

PHA2-204

- Họp Ban chấp hành Đoàn trường mở rộng.

- BCH Đoàn Trường; các Bí thư LCĐ.

Bí thư ĐTN

VP Đoàn TN

Thứ Sáu

Ngày

2/12/2016

9h00

PH104-A4

- Đoàn Kiểm tra, giám sát công tác thi đua khen thưởng của Khối thi đua các Bộ, Ngành khoa học-Văn hóa – Xã hội làm việc tại Trường.

- Đoàn kiểm tra của Hội đồng TĐ-KT TW;

- Đại diện lãnh đạo ĐHTN;

- BTV ĐU, BGH; Ban thường trực Hội đồng TĐ-KT; Trưởng các phòng: Kế hoạch – Tài chính, Công tác HSSV; Kế toán trưởng, cán bộ chuyên trách công tác TĐ-KT.

Trưởng ban TĐKTTW

Phòng HC-TC

14h00

VP ĐTN

- Họp BTV Đoàn thanh niên.

- Toàn thể BTV Đoàn thanh niên.

Bí thư ĐTN

VP Đoàn TN

Thứ Hai

Ngày

5/12/2016

06h35

Sảnh nhà A1

- Lễ Chào cờ đầu tháng.

- BCH Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV, Chủ tịch Hội CCB trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị;

- Đại diện sinh viên Khoa Giáo dục Chính trị.

Trưởng phòng

Phòng

CTHSSV

6h45

PH104-A4

- Họp Giao ban tháng 12/2016.

 

 

 

- Hội nghị tuyên truyền về phòng chống tham nhũng (sau Hội nghị giao ban).

- BGH, CTCĐ, BTĐTN, Chủ tịch HSV; trưởng và phó các Phòng, Ban; giám đốc và phó  giám đốc TT TT-TV/ Trưởng và phó các Khoa, Trưởng và phó Bộ môn trực thuộc Trường; Viện trưởng/ Phó Viện trưởng Viện NCXHNVMN; Hiệu trưởng trường THPT; VP Đảng ủy và  VP Công đoàn.

Hiệu trưởng

Phòng HC-TC

Thứ Ba

Ngày

6/12/2016

7h30

HT TT

Học liệu

 

- Học tập, quán triệt Chỉ thị số 05.

- UVBCH Đảng bộ, BGH, Bí thư Chi bộ; Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn, Hội sinh viên, Hội Cựu chiến binh; Bí thư, Phó bí thư ĐTN Trường

Bí thư Đảng ủy ĐHTN

Văn phòng Đảng ủy

Thứ Tư

Ngày

7/12/2016

14h00

PHA1B

- Họp kiểm tra tiến độ đề tài cấp Đại học và cấp Bộ.

- Hội đồng theo quyết định;

- Các chủ nhiệm đề tài cấp ĐH, cấp Bộ.

Phó Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

19h00

PHA2-204

- Họp Ban chấp hành Đoàn trường mở rộng.

- BCH Đoàn Trường; các Bí thư LCĐ.

Bí thư ĐTN

VP Đoàn TN

Thứ Năm

Ngày

8/12/2016

8h00

PH1

ĐHTN

- Hội nghị cán bộ chủ chốt và BCH Đảng bộ ĐHTN phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch.

- Bí thư, phó bí thư Đảng ủy; Ban giám hiệu.

Bí thư

Đảng ủy

VP

 Đảng ủy

8h30

PH104-A4

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở – NCS Ninh Thị Bạch Diệp chuyên ngành LL&PPDH Bộ môn Sinh học

- Hội đồng chấm luận án;

 - NCS và những người quan tâm.

Chủ tịch

Hội đồng

Phòng Đào tạo

9h00

PHA1B

- Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở – NCS Vì Thị Xuân Thủy chuyên ngành Di truyền học.

- Hội đồng chấm luận án;

 - NCS và những người quan tâm.

Chủ tịch

Hội đồng

Phòng Đào tạo

10h00

 PH1

ĐHTN

- Hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch.

-  GS.TS Phạm Hồng Quang – BTĐU, Hiệu trưởng;

- PGS.TS Mai Xuân Trường – PBTĐU, Phó Hiệu trưởng.

Bí thư

Đảng ủy

VP

 Đảng ủy

Thứ Sáu

Ngày

9/12/2016

14h00

PH3

ĐHTN

- Hội nghị Ban Thường vụ chuẩn bị nội dung cho Hội nghị BCH giới thiệu quy hoạch.

- GS.TS Phạm Hồng Quang – BTĐU, Hiệu trưởng.

Bí thư

Đảng ủy

VP

 Đảng ủy

Thứ Bẩy

Ngày

10/12/2016

13h00

PH104-A4

- Hội nghị tập huấn “ Áp dụng các TCVN về danh pháp và thuật ngữ hóa học”.

- PHT: Mai Xuân Trường;

- Giảng viên các Khoa: Hóa học, Vật lý, Sinh học.

Phó Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Hai

Ngày

12/12/2016

8h00

PH1

ĐHTN

- Hội nghị lấy ý kiến BCH Đảng bộ ĐHTN vào phương án quy hoạch của BTV.

- GS.TS Phạm Hồng Quang – BTĐU, Hiệu trưởng;

- PGS.TS Mai Xuân Trường – PBTĐU, Phó Hiệu trưởng.

Bí thư

Đảng ủy

VP

 Đảng ủy

14h00

PH3

ĐHTN

- Hội nghị Ban Thường vụ thảo luận và quyết định quy hoạch.

- GS.TS Phạm Hồng Quang – BTĐU, Hiệu trưởng.

Bí thư

Đảng ủy

VP

 Đảng ủy

Thứ Sáu

Ngày

23/12/2016

14h00

PHA1B

- Họp kiểm tra tiến độ đề tài NCKH Sinh viên.

- Hội đồng theo quyết định;

- Các chủ nhiệm đề tài cấp ĐH, cấp Bộ.

Phó Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng KH-CN&HTQT

Thứ Ba

Ngày

27/12/2016

8h00

HTC1

- Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2016 (đợt 2).

- BGH; Trưởng các đơn vị;

- Các GS, PGS, TS tham gia đào tạo SĐH.

Hiệu trưởng

Phòng Đào tạo

14h00

PH1

ĐHTN

- Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2016 và xây dựng phương hướng tuyển sinh năm 2017.

- Hiệu trưởng; Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCLGD, Trưởng phòng Công tác HSSV.

Giám đốc

ĐHTN

Ban Đào tạo

Thứ Năm

Ngày

29/12/2016

8h00

PH1ĐHTN

- Họp Hội đồng biên tập Tạp chí KH&CN.

- Thành viên hội đồng biên tập theo quyết định của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Tổng biên tập

Tạp chí

Khoa học

8h00

PH-A1B

- Họp Giao ban công tác Học sinh sinh viên.

- Phòng CT HSSV; Trợ lý CT HSSV các đơn vị.

Trưởng phòng CTHSSV

Phòng CTHSSV

Thứ Sáu

Ngày

30/12/2016

8h00

PH3

ĐHTN

Hội nghị Ban Thường vụ:

- Cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý IV/2016; phương hướng, nhiệm vụ quý I/2017.

- Cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm2016; phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

- GS.TS Phạm Hồng Quang – BTĐU, Hiệu trưởng.

 

Bí thư

Đảng ủy

VP

 Đảng ủy

14h00

PHA1A

- Họp BTV Đảng ủy.

- Toàn thể BTV Đảng ủy Trường.

Bí thư

Đảng ủy

VP

 Đảng ủy

15h30

PHA1A

- Họp BCH Đảng bộ.

- Toàn thể BCH Đảng bộ Trường.

14h00

PH1

Nhà T1

- Hội nghị Tổng kết hoạt động CNTT – Thư viện của Đại học Thái Nguyên năm 2016 và triển khai kế hoạch công tác năm 2017.

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Đại diện lãnh đạo TT Thông tin – Thư viện.

Giám đốc

ĐHTN

Trung tâm CNTT

Ghi chú:

- Lịch thường trực Ban giám hiệu giải quyết các công việc đột xuất ngoài giờ:

+ Tuần từ: 5-11/12/2016, PHT: Mai Xuân Trường; + Tuần từ : 12-18/12/2016, PHT: Nguyễn Thị Tính;

+ Tuần từ : 19-25/12/2016, PHT: Mai Xuân Trường; + Tuần từ : 26/12/2016-01/01/2017, PHT: Nguyễn Thị Tính. 

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau.

 

Giới thiệu GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG

       Trường Đại học Sư phạm -Đại học Thái Nguyên tiền thân là Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc được thành lập ngày 18/07/1966. Trường cóSứ mạng là: đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao; là trung...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa giáo dục Tiểu học

KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC   I.    ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ Khoa Giáo dục Tiểu học - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Tòa nhà A4, Số 20 đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 02083.750.742 Email:...

[ Xem thêm chi tiết ]