Lịch công tác tháng 3 năm 2018 - www.dhsptn.edu.vn

Lịch công tác tháng 3 năm 2018

Đăng lúc: Thứ năm - 01/03/2018 16:56 - Tác giả bài viết: dungtv
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tháng 3 năm 2018 như sau:

 

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Năm

Ngày

01/03/2018

8h00

PHA1A

- Họp triển khai Đề án Đổi mới mô hình đào tạo giáo viên (lần 2).

- BGH; các Nhóm nghiên cứu và Ban thư ký theo Quyết định.

Hiệu trưởng

Phòng KT&ĐBCLGD

14h00

PHA1A

- Họp BCH Đảng ủy trường.

- Toàn thể BCH Đảng ủy.

Bí thư

Đảng ủy

Văn phòng ĐU

Thứ Sáu

Ngày

02/03/2018

13h00

PH104-A4

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở – NCS Đỗ Thị Hương Liên, chuyên ngành Lịch sử Việt Nam.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

Thứ Bẩy

Ngày

03/03/2018

8h30

PH104-A4

- Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường – NCS Chu Thị Ngân, chuyên ngành QLGD.

- Hội đồng chấm luận án;

- NCS, học viên và những người quan tâm.

Chủ tịch

 Hội đồng

Phòng Đào tạo

Thứ Hai

Ngày

5/03/2018

06h35

Sảnh nhà A1

- Lễ Chào cờ đầu tháng.

- Ban Giám hiệu; Chủ tịch HĐT, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV, Chủ tịch Hội CCB trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị;

- Đại diện sinh viên Khoa Lịch sử.

Trưởng phòng

Phòng

CTHSSV

Thứ Ba

Ngày

6/03/2018

14h00

PHA1A

- Họp xét duyệt bổ sung danh mục đề tài cơ sở năm 2018 (16 nhiệm vụ thuộc Chương trình ETEP)

- Theo quyết định

Hiệu trưởng

Phòng KH-CN &HTQT

15h30

PHA1A

- Họp xét phê duyệt thuyết minh đề tài cơ sở đợt 1 năm 2018

- Theo quyết định

Phó Hiệu trưởng

Hà Trần Phương

Phòng KH-CN &HTQT

Thứ Sáu

Ngày

9/03/2018

8h00

PH3ĐHTN

- Xem xét, cho ý kiến rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2018 - 2020 và 2020 – 2025.

- GS.TS Phạm Hồng Quang, BTĐU, Hiệu trưởng.

Bí thư

Đảng ủy

Văn phòng ĐU

Thứ Hai

Ngày

12/03/2018

S: 8h00

C: 14h00

PHA1A

- Thẩm tra, xét duyệt báo cáo tài chính; chuẩn bị kiểm toán NSNN 2017 (hết ngày 13/3/2018).

- ĐHTN: Theo QĐ số 215/2018/QĐ-ĐHTN ngày 5/2/2018;

-  Chủ tài khoản, Kế toán trưởng, Phòng KHTC và các bộ phận có liên quan.

Trưởng Ban KHTC

Ban KHTC

Thứ Sáu

Ngày

16/03/2018

07h30

HTC1

- Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ nhất.

- BGH, Chủ tịch HĐ Trường, Trưởng/phó các đơn vị, toàn thể giảng viên.

Hiệu trưởng

Phòng KH-CN &HTQT

Thứ Hai

Ngày

19/03/2018

S: 8h00

C: 14h00

PH104-A4

- Tập huấn “Nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường cho cán bộ quản lý cấp Trường/ Khoa/ Bộ môn” (hết ngày 22/3/2018).

- Cán bộ quản lý cấp Trường, Phòng, Ban, Trung tâm, Trưởng các Khoa/Bộ môn trực thuộc.

Ban TC lớp học

Phòng HC-TC

Thứ Ba

Ngày

20/03/2018

8h00

PH1ĐHTN

- Tổ chức lấy ý kiến về danh sách dự kiến đưa vào quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2018 – 2020 và 2020 – 2025.

- Cán bộ chủ chốt theo công văn số 155-CV/ĐU ngày 10/05/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN.

Giám đốc

ĐHTN

Văn phòng ĐU

Thứ Năm

Ngày

22/03/2018

8h00

PHA1A

- Họp xét duyệt hỗ trợ cán bộ, viên chức có trình độ cao.

- Theo quyết định

Phó Hiệu trưởng

Hà Trần Phương

Phòng KH-CN &HTQT

8h00

PH204-A2

- Hội nghị giao ban công tác sinh viên tháng 03/2018.

- Phòng CT HSSV; Trợ lý CT HSSV các đơn vị.

Trưởng phòng CTHSSV

Phòng CTHSSV

Thứ Hai

Ngày

26/03/2018

S: 8h00

C: 14h00

PH104-A4

- Tập huấn “Nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường cho cán bộ quản lý cấp Trường/ Khoa/ Bộ môn” (hết ngày 30/3/2018).

- Cán bộ quản lý cấp Khoa gồm Phó trưởng khoa và các trưởng, phó Bộ môn.

Ban TC lớp học

Phòng HC-TC

Thứ Ba

Ngày

27/03/2018

8h00

PH3ĐHTN

- Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN tháng 3/2018.

- GS.TS Phạm Hồng Quang, BTĐU, Hiệu trưởng.

Bí thư

Đảng ủy

Văn phòng ĐU

Thứ Sáu

Ngày

30/03/2018

8h00

PH1ĐHTN

- Họp Ban chấp hành Đảng bộ định kỳ và xem xét, cho ý kiến về nhân sự quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2018 – 2020 và 2020 – 2025

- GS.TS Phạm Hồng Quang, BTĐU, Hiệu trưởng;

- PGS.TS Mai Xuân Trường, PBT ĐU, Phó Hiệu trưởng.

Bí thư

Đảng ủy

Văn phòng ĐU

Ghi chú:

- Lịch thường trực Ban giám hiệu giải quyết các công việc đột xuất ngoài giờ:

+ Tuần từ: 5-11/3/2018, PHT: Mai Xuân Trường; + Tuần từ : 12-18/3/2018, PHT: Hà Trần Phương;

+ Tuần từ : 19-25/3/2018, PHT: Nguyễn Thị Tính; + Tuần từ : 26/3-1/4/2018, PHT: Mai Xuân Trường.

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau.

- Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình

 

Giới thiệu Bộ môn GDNT 2018

BỘ MÔN GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT    1. Địa chỉ liên hệ ·        Tầng 7(712), Nhà A4, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên ·       ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Khoa Văn 2018

KHOA NGỮ VĂN 1. Địa chỉ liên hệ Địa chỉ: Tầng 6,Nhà A4,Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên, Số 20, Đường Lương ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên Điện thoại: 02083.856.885 Email: khoavan@dhsptn.edu.vn Website: khoavan.dhsptn.edu.vn 2. Chức...

[ Xem thêm chi tiết ]