Lịch công tác tháng 8 năm 2017 - www.dhsptn.edu.vn

Lịch công tác tháng 8 năm 2017

Đăng lúc: Thứ ba - 01/08/2017 13:51 - Tác giả bài viết: Hanalan
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tháng 08 năm 2017 như sau:

Thời gian,

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

Chủ trì

Đơn vị

Đăng ký

Thứ Sáu

Ngày

4/8/2017

 

9h00

(dự kiến)

PHA1A

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đánh giá TEIDI năm 2017 của Trường.

- Đại diện BQLCT ETEP và WB;

- Ban Giám hiệu;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị:  Hành chính – Tổ chức, Đào tạo, KT&ĐBCLGD, KH-CN&HTQT, Công tác HSSV, Kế hoạch – Tài chính, Quản trị - Phục vụ, Trung tâm Thông tin – Thư viện.

Hiệu trưởng

Phòng Khảo thí &ĐBCLGD

9h30

PH2ĐHTN

- Họp kết luận kiểm toán nhà nước Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 và Đề án 911.

- Đại diện Ban Giám hiệu, Trưởng phòng KH-TC, Kế toán trưởng, lãnh đạo phòng Đào tạo phụ trách Đề án 911.

Giám đốc ĐHTN

Ban

 Kế hoạch tài chính

14h00

PH1ĐHTN

- Họp Hội đồng khoa học và đào tạo của Đại học Thái Nguyên.

-Theo Quyết định số 555/QĐ-ĐHTN, ngày 04/4/2017 của Giám đốc ĐHTN.

Giám đốc

ĐHTN

Ban Đào tạo

Thứ Bẩy

Ngày

5/8/2017

8h30

PH1ĐHTN

- Họp chuyển giao phần mềm đào tạo trực tuyến E – learning.

- Lãnh đạo phòng Đào tạo, chuyên viên quản trị hệ thống và quản lý đào tạo E -  learning.

Phó Giám đốc

Trần Viết Khanh

Ban Đào tạo

Thứ Hai

Ngày 7/8/2017

7h30

PH104-A4

- Họp Giao ban tháng 8/2017.

 

- BGH, CTCĐ, BTĐTN, Chủ tịch HSV; trưởng và phó các Phòng, Ban; giám đốc và phó  giám đốc TT TT-TV/ Trưởng và phó các Khoa, Trưởng và phó Bộ môn trực thuộc Trường; Viện trưởng/Phó Viện trưởng Viện NCXHNVMN; Hiệu trưởng trường THPT; VP Đảng ủy và  VP Công đoàn.

Hiệu trưởng

Phòng HC-TC

Thứ Ba

Ngày 8/8/2017

14h00

PHA1A

- Họp xét điều kiện tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ năm 2017.

- Hội đồng theo quyết định.

Chủ tịch

Hội đồng

Phòng Đào tạo

Thứ Năm

Ngày 10/8/2017

8h30

PH2ĐHTN

- Hội nghị tăng cường công tác quản lý đoàn vào, đoàn ra trong công tác hợp tác quốc tế của ĐHTN.

- Đại diện lãnh đạo đơn vị, đại diện lãnh đạo phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế.

Phó Giám đốc

Đặng Văn Minh

Ban HTQT

Thứ Hai

Ngày 14/8/2017

S: 8h00

C:14h00

PHA1A

- Thẩm định thi đua khối đào tạo năm học 2016-2017 của Trường.

- Đoàn thẩm định theo Quyết định số 1309/QĐ-ĐHTN ngày 06/7/2017 của Giám đốc ĐHTN;

- BGH; đại diện lãnh đạo các Phòng/Trung tâm TT-TV/ Ban Quản lý KTX và các cán bộ được phân công chuẩn bị MC.

Phó Giám đốc

Trần Viết Khanh

Ban Pháp chế và Thi đua

Thứ Sáu

Ngày 18/8/2017

14h00

PH2ĐHTN

- Họp xét thi đua khối đào tạo và xét thi đua theo khối tỉnh Thái Nguyên.

- Đại diện lãnh đạo đơn vị.

Giám đốc

ĐHTN

Ban Pháp chế và Thi đua

Thứ Hai

Ngày 21/8/2017

14h00

PHA1A

- Các đơn vị báo cáo tiến độ viết báo cáo đánh giá TEIDI theo các tiêu chuẩn được phân công

- Ban Giám hiệu;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị:  Hành chính – Tổ chức, Đào tạo, KT&ĐBCLGD, KH-CN&HTQT, Công tác HSSV, Kế hoạch – Tài chính, Quản trị - Phục vụ, Trung tâm Thông tin – Thư viện.

Hiệu trưởng

Phòng Khảo thí &ĐBCLGD

Thứ Năm

Ngày

24/8/2017

8h00

PH104-A4

- Họp Giao ban công tác Học sinh sinh viên.

- Phòng CT HSSV; Trợ lý CT HSSV các đơn vị.

Trưởng phòng CTHSSV

Phòng CTHSSV

Thứ Sáu

Ngày

25/8/2017

14h00

PHA1A

- Họp xét tốt nghiệp đợt 3. Xử lý kết quả học tập kỳ 2 năm học 2016-2017.

- PHT: Mai Xuân Trường;

- Trưởng các phòng: Đào tạo, Công tác HSSV, Khảo thí & ĐBCLGD, Thanh tra – Pháp chế;

- Trưởng các Khoa/Bộ môn trực thuộc Trường.

Phó Hiệu trưởng

Mai Xuân Trường

Phòng Đào tạo

Thứ Hai

Ngày

28/8/2017

14h00

PH3

ĐHTN

-Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.

- GS.TS Phạm Hồng Quang – BTĐU, Hiệu trưởng.

Bí thư ĐU

Văn phòng ĐU

Thứ Năm

Ngày

31/8/2017

8h00

PH1ĐHTN

- Hội nghị triển khai công tác HSSV năm học 2017 – 2018.

- Đại diện lãnh đạo đơn vị, phòng công tác HSSV.

Phó Giám đốc

Trần Viết Khanh

Ban Đào tạo

14h00

PHA1A

- Họp Ban thường vụ Đảng ủy.

- Ban thường vụ Đảng ủy trường.

Bí thư ĐU

Văn phòng ĐU

15h30

PHA1A

- Họp Ban chấp hành Đảng bộ.

- Toàn thể BCH Đảng ủy trường.

Bí thư ĐU

Văn phòng ĐU

Ghi chú:

-Lịch thường trực Ban giám hiệu giải quyết các công việc đột xuất ngoài giờ:

+ Tuần từ : 31.7-6/8/2017, PHT: Hà Trần Phương; Tuần từ: 7-13/8/2017: PHT: Nguyễn Thị Tính;

+ Tuần từ : 14-20/8/2017, PHT: Mai Xuân Trường; Tuần từ: 21-27/8/2017: PHT:  Hà Trần Phương;

+ Tuần từ : 28.8-3/9/2017, PHT: Nguyễn Thị Tính;

- Phần lịch chữ in nghiêng là lịch họp của Đại học Thái Nguyên;

- Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác, Trường sẽ có thông báo sau.

                     - Các đơn vị thông báo kế hoạch công tác của Trường cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình.

 

Tin cập nhật mới nhất

Giới thiệu Khoa Tâm lí giáo dục

  KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC "50 năm ấy biết bao nhiêu tình"   I. ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ Địa chỉ: Trường Đại học Sư phạm, số 20 - Đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 856 841. ...

[ Xem thêm chi tiết ]

Giới thiệu Nhà thí nghiệm

       Hệ thống phòng thí nghiệm có 37 phòng với tổng diện tích 2.826 m2 được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu về thực hành, thí nghiệm cho giảng viên và người học. ...

[ Xem thêm chi tiết ]